Ajax-loader

Douglas Palmer könyvei a rukkolán


Barry Cox - Brian Gardiner - Colin Harrison - Douglas Palmer - R. J. G. Savage - Dinoszauruszok ​és őslények - Képes enciklopédia 5.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barry Cox - Brian Gardiner - Colin Harrison - Douglas Palmer - R. J. G. Savage - Dinoszauruszok ​és őslények - Képes enciklopédia 4.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Burnie - Linda Gamlin - Tim Healey - Robin Hosie - Alex Martin - Douglas Palmer - Ámulatba ​ejtő valóság
Ismerkedj ​meg csodálatos világunk sok-sok rejtelmével az ÁMULATBA EJTŐ VALÓSÁG című könyv lapjain. Mit találsz a könyv öt fejezetében és a kötetet záró Adattárban?ˇ Felfedezheted a növények és állatok rejtett életét.ˇMegtudhatod, hogyan működik az emberi szervezet.ˇRácsodálkozhatsz, mi mindenre képes a modern techinka. Régen eltűnt világok tárulnak fel előtted.ˇSok száz izgalmas kérdésre válaszol, számos meghökkentő és szórakoztató tudnivalóval lát el ez a remek könyv.Használd bátran ismereteid gyarapítására és a világ titkainak felfedezéséhez

Douglas Palmer - A ​történelem előtti világ atlasza
A ​Föld 4,5 milliárd éves történetének legnagyobb részét számunkra teljesen szokatlan geológiai, földrajzi és éghajlati viszonyok jellemezték, és az élővilág is merőben más jellegű volt. A történelem előtti világ atlasza című könyv látványos és igen korszerű, a legutóbbi kutatási eredményekre épülő képet fest bolygónk múltjáról, remek áttekintést adva az egyes földtörténeti időszakok ősföldrajzi viszonyairól és az élet fejlődéséről. A könyv első fejezetében egy-egy jellemző pillanatot ismerhetünk meg a kontinensek vándorlásának örökké zajló folyamatából, és az akkoriban jellemző környezeti és biológiai állapotokról is információkat kapunk. Nagyszerűen összeállított térképsorozaton követhetjük nyomon, miként helyezkedtek el a régmúlt időkben a szárazföldek. Képet kaphatunk a Föld belső és külső erőinek örök viaskodásáról, amelyek hegységeket szülnek vagy tarolnak le, vagy éppen a tengerszintet és az éghajlatot változtatják meg. Bepillanthatunk azokba a katasztrofális eseményekbe is, amelyek teljesen kiszámíthatatlan módon többször is meggátolták - tömeges fajkihalásokat idézve elő - az élet fejlődését. Ezek a gigantikus erők mindig is szerepet játszottak az élet fejlődésében, az első egysejtűek megjelenésétől az ember kialakulásáig. A könyv végigkíséri bolygónk geológiai és biológiai fejlődését, megvizsgálja a hirtelen változásokat előidéző katasztrófákat, feltárva előttünk a földtörténet titkait. A varázslatos rajzok segítségével megelevenednek a régmúlt időszakok élőlényei és tájai, amelyeket ma már csak ősmaradványok és kőzetek formájában tanulmányozhatunk.

Douglas Palmer - Evolúció
Bámulatosan ​nagy munka eredménye ez a könyv. A teljes ősmaradvány anyagra támaszkodva, lenyűgöző körképben mutatja be a földi élet négymilliárd éves történetét. Kollektív történetünket ilyen lényegre törően, ilyen meggyőzően, ilyen összefüggően és ilyen szemet gyönyörködtetően még soha senki más nem tárta elénk. Ez a nagyszabású munka Charles Darwin korszakalkotó könyve, A fajok eredete megjelenésének 150. és Darwin születésének 200. évfordulója alkalmából kerül az olvasók elé. Összeállításában részt vett a londoni Natural History Museum (Természetrajzi Múzeum), a nemzetközi evolúciós és őslénytani kutatások egyik legtekintélyesebb intézménye is. A páratlan tabló minden jelenetéhez korszerű, tudományosan megalapozott, fajnevekben és egyéb tudnivalókban gazdag szöveges összefoglalás csatlakozik. Megtalálhatók a kötetben az evolúciós folyamatok megértéséhez szükséges legfontosabb háttér-információk, s a hatalmas ismeretanyag áttekintését a tudomány mai állásának megfelelő törzsfa, a főbb rendszertani csoportok és őslénytani lelőhelyek betűrendes bemutatása is segíti.

Douglas Palmer - Az ​ember eredete
Amióta ​az ember gondolkodó lény lett - mintegy 200 000 éve - minden korban foglalkoztatta három kérdés: - Hogyan fejlődött ki a Homo sapiens, a "bölcs ember"? - Miképp népesítette be a Földet? - Milyen jegyek különböztetik meg nem emberi őseitől? A szerző a kötetben e kérdésekre kerete a választ, és eljutott egészen a huszonegyedik század jelentős felfedezéseiig. A különféle forrásokból - ősmaradványokból és kihalt emberek DNS-éből - összegyűjtött bizonyítékok alapján átfogó áttekintést nyújt arról, mit tart napjaink tudománya az ember eredetéről és a földön való elterjedéséről.

Barry Cox - Brian Gardiner - Colin Harrison - Douglas Palmer - R. J. G. Savage - Dinoszauruszok ​és őslények - Képes enciklopédia 3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók