Ajax-loader

Harsányi Gábor könyvei a rukkolán


Harsányi Gábor - Menekülés ​Erdélyből a Szentföldre
Petrescu ​lesújtott a vaskaróval. Amikor a test hanyatt fordult, a román még egyszer ütött. Pontosan a pap homlokára célzott. A lány felébredt. Szemébe iszony telepedett. Remegett a félelemtől. Petrescu a lány hajába markolt és testét a priccsre szorította. - Nem szabad ellenkezni - hörögte - csák árrá vigyázni! A lány félájult volt a félelemtől és mozdulatlanul tűrte, hogy azt csináljon vele, amit csak akar...

Harsányi Gábor - Botrány ​a sportcsarnokban
– ​Én figyelmeztettelek benneteket: Ne akarjatok színházat csinálni! A sportcsarnokot hagyjátok ki. Tudjátok mit fogtok ezért kapni? Jézusom... – Nem tudunk kiszállni a pénz miatt! – Mennyiről van szó? – Kb. 6 millióról. – Ha ezt a produkciót megcsináljátok, nem viccelek, talán még börtönbe is dugnak benneteket. – Nem – ordítottam. – Az lehetetlen. A fekete autó lassan követett... – Tagadod – kiabáltam a barátomra –, hogy szigorú megfigyelés alatt állunk? Hirtelen két fickó ugrott ki az autóból. Az egyik nyakon akarta szúrni a barátomat. Akár egy horror filmben. Védett valamelyest karate tudásom. Nem éreztem a dulakodás közben, hogy megszúrt, csak amikor kihúzta a kést és újra döfni készült. Megelőztem egy élesen becsapódó mahavasival. Vonszoltuk magunkat a híres író-Keresztaptya palotája felé. – Ez is véletlen? – kérdeztem a barátomat. – Mi vár még ránk...édes istenem..., hogyan tudnánk ebből kiszállni...

Harsányi Gábor - Lassú ​halál folyosója
"Az ​árnyék lassan közeledett a díványon háttal térdeplő és kapkodva csomagoló fiúhoz. - Baba..., kicsi baba... - Megtaláltalak - suttogta a gyilkos, és bőrkesztyűs tenyerét rászorította a fiú szájára. - Látod, megtaláltalak! - suttogta újra és megforgatta a fiú nyakában a kést. Aztán elengedte s nyugodtan megvárta, hogy az ágyra omoljon."

Harsányi Gábor - A ​Szentföld rabjai
Részlet ​a könyvből: - Ez az utolsó levél - mondta a nagykövet, és Albert kezébe csúsztatta a fehér borítékot. - Nincs több. Mondd meg nekik, hogy nincs több levél. - Miért? - kérdezte Albert, és úgy tette zsebre a borítékot, hogy lopva körülnézett. - Kockázatos lenne - válaszolta a nagykövet, és a foga között sziszegve hozzátette: - Engem kivégeznek ezért. - Idegesen körülnézett, gyorsan hátat fordított, és felszívódott a forgatagban. Albert megtapogatta a levelet, és lassan elindult a macskaköveken. Hátra-hátranézett, hogy nem követik-e. Először volt kíváncsi a levél tartalmára... Öt éve cipeli ezeket az üzeneteket, de soha nem jutott eszébe, hogy elolvassa. A tisztességes kispolgár morális érzéke mindig visszatartotta. Alkonyodott. Friss halszagot hozott a folyó felől a szél. Hajók tülköltek. Albertnek félelemérzete támadt. Számtalanszor elképzelte magát, hogy egy patkány lakta odúban sínylődik, vallatják. Most újra megrohanták ezek a gondolatok. A szorongás már-már elviselhetetlenné vált. Félt a kínoktól, a szenvedéstől. Gépiesen, gyorsan lépkedett. Nyakát behúzta vállai közé, háta meghajlott.

Bársony István - Fülöp Sándor - Gál László - Gyulai József - Hahn Emil - Hajdú István - Harsányi Gábor - Horváth Zsolt - Illyefalvi-Vitéz Zsolt - Kormány Teréz - Kovács Balázs - Kovács Ferenc - Mizsei János - Mojzes Imre - Motál György - Poppe András - Pődör Bálint - Ripka Gábor - Somogyi Károly - Szabó Zsolt - Székely Vladimir - Szendrő István - Szentpáli Béla - Zólomy Imre - Mikroelektronika és technológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók