Ajax-loader

Iszaak Emmanuilovics Babel könyvei a rukkolán


Iszaak Emmanuilovics Babel - Odesszában ​ezt így csinálták
Kötetünk ​Babel odesszai elbeszéléseit tartalmazza, melyek közül az első négyet Odesszai történetek címmel maga az író foglalta ciklusba. De Odesszáról szólnak a kötet további elbeszélései is, az író gyermek- és ifjúkorának, majd íróvá válásának keserves-szép emlékeiről. Az elbeszélések többsége egy időben jelent meg a Lovashadsereg darabjaival, s velük együtt vált, szinte hónapok alatt, világhírűvé. Babel művei a magyar olvasókhoz is korán eljutottak.

Iszaak Emmanuilovics Babel - Odesszai ​történetek
Iszaak ​Emmanuilovics Babel (1894-1941) orosz író, drámaíró. Az Odesszai történetek című elbeszéléskötete a világirodalom klasszikus művei között szerepel. Elbeszéléseiben a saját életéből jól ismert figurákkal találkozunk. Zsidó kereskedőkkel, akik haramiákként bukkannak fel az alvilágból, betörőkkel, akik lesben várnak új áldozataikra, de ledér asszonyokkal is, akik titkos találkára sietnek kedveseikhez a zsidó temetőbe. A Babel-i alakok legendás történeteit groteszk, fantasztikus és misztikus nyelven beszéli el, velük népesíti be saját Odesszáját. '' ...most egy új történet kezdődik.''

Iszaak Emmanuilovics Babel - Lovashadsereg
1920 ​tavaszán a legendás vörös hadsereg harcosai között ott vágtat egy vézna, szemüveges, diákforma lovas is, aki, bár nem nyeregbe termett, mégis elszántan forgatja a kardot. Babel a neve, a lovashadsereg íródeákja, a világformáló események hűséges krónikása. Közvetlen élményekből eredő írásai nem csupán a szocialista forradalom dokumentumai. Elbeszélései remek pillanatfelvételek, amelyek megkapó elevenséggel ábrázolják a galíciai hadjárat eseményeit. Sorsok, esetek, történetek a katonákról és a helyiségek lakóiról, akikkel az író a háború idején megismerkedett. Tökéletesen cizellált remekművek, mondanivalójuk, szuggesztív képeik, tömörségük Csehov és Maupassant írásainak megelevenítő erejével vetélkednek.

Iszaak Emmanuilovics Babel - Lovashadsereg ​és egyéb elbeszélések
1920 ​tavaszán a legendás vörös lovashadsereg harcosai között ott vágtat egy vézna, szemüveges, diákforma lovas is, aki, bár nem nyeregbe termett, mégis elszántan forgatja a kardot. Babel a neve, a lovashadsereg íródeákja, a világformáló események hűséges krónikása. Közvetlen élményekből eredő írásai nem csupán a szocialista forradalom dokumentumai. Elbeszélései remek pillanatfelvételek, amelyek megkapó elevenséggel ábrázolják a galíciai hadjárat eseményeit. Sorsok, estek, történetek a katonákról és a helységek lakóiról, akikkel az író a háború idején megismerkedett. Tökéletesen cizellált remekművek, mondanivalójuk, szuggesztív képeik, tömörségük Csehov és Maupassant írásainak megelevenítő erejével vetélkednek. Babel elbeszélései világsikert arattak. A jelen kiadásban közreadott írásai bizonyára örömet szereznek azoknak is, akik a szerzőt még nem ismerik.

Iszaak Emmanuilovics Babel - Elbeszélések ​és színművek
"Odesszában ​születtem 1894-ben, apám zsidó kereskedő volt. Tizenhat éves koromig tanulmányoztam a héber nyelvet, a bibliát meg a talmudot. Otthon nehéz életem volt, arra kényszerítettek, hogy reggeltől késő éjszakáig sokféle tudománnyal foglalkozzam. Az iskolában pihentem ki magam. [...] Ez az iskola felejthetetlen számomra, mert monsieur Vadaune tanította a francia nyelvet. [...] mint minden francia, irodalmi tehetséggel rendelkezett. Megtanított az anyanyelvére [...] tizenöt éves koromtól francia nyelven írtam elbeszéléseket. [...] Az iskola elvégzése után 1915-ben Pétervárra vetődtem. Rosszul ment sorom, nem volt tartózkodási engedélyem, egy pincelakásban laktam egy züllött, részeges pincérnél. Akkor, 1915-ben kezdtem jári a szerkesztőségekbe írásaimmal, de mindenünnen elkergettek, valamennyi szerkesztő rábeszélt, legyek boltossegéd, de nem hallgattam rájuk, és 1916 végén eljutottam Gorkijhoz. És íme, ennek a találkozásnak köszönhetek mindent, [...] Első elbeszéléseimet Gorkij közölte, fontos dolgokra tanított meg, mikor kiderült, hogy két-három ifjúkori próbálkozásom véletlenül sikerült, hogy bámulatraméltóan rosszul írok, - Gorkij az emberek közé kültött. Hét évre -1917-től 1924-ig - emberek közé mentem. Ez idő alatt voltam katona, szolgáltam a Csekában, élelmiszerbegyűjtő osztagnál [...] Csupán 1923-ban tanultam meg, hogyan fejezzem ki gondolataimat. Akkor ismét írni kezdtem" Babel önéletrajzából

Iszaak Emmanuilovics Babel - Iszaak ​Babel művei
Kötetünk ​terjedelmében csaknem kétszerese az eddigi legteljesebb magyar Babel-kiadásnak. Felöleli az annak megjelenése óta kéziratban előkerült és kisebb-nagyobb folyóiratokban, tudományos gyűjteményekben közreadott "új" Babel-írásokat, valamint az író életében megjelent műveket, amelyek idáig régi folyóiratokban lappangtak. Így most már lényegében Babel életművének csaknem a teljes egészével megismerkedhetünk, annak műfaji sokféleségében, az író korábban ismeretlen forgatókönyveit, publicisztikáját, válogatott levelezését is beleértve.

Iszaak Emmanuilovics Babel - Napló, ​1920
Iszaak ​Babel az Első Lovashadsereg harcainak szüneteiben jegyezte föl naplójába mindazt, amiből később a Lovashadsereg című, világszerte ismert remekének elbeszéléseit írta. Keveset tudunk, és hitelesebbet aligha arról a korszakról, azokról az eseményekről. Döbbenetes a Naplót éppen most kézbe venni, amikor összefonódott kis nemzetek itt a szomszédságunkban vívják nemzet- és polgárháborúikat. Babel a történelem távlatából tekint a rohamosan zajló eseményekre. De a legdöbbenetesebbek a Naplóban azok a sorok, amelyek a belső önmeghatározás folyamatát mutatják be. Ki vagyok én? - teszi fel magának a kérdést két ütközet között, a kifosztott falvak látványának a hatása alatt. A jelek szerint Babelnek nem voltak illúziói a forradalmat illetően. Mindent hideg és tágyilagos figyelemmel regisztrál, de közben fojtogatja a vágy, hogy otthon lehessen, mint zsidó a szovjet életben. Babel Naplójának nyelve, stílusa nem marad el irodalmi szövegeinek színvonalától, a szűkszavú, lényegre törő mondatok egymásra halmozása Babel írásmódjának egyik legjellemzőbb vonása. Lélek- és korrajz ez a mű, írója nem szánta kiadásra. Úgy halt meg, hogy elveszettnek hitte, mint ahogy a Napló nagyobbik része el is veszett, s az itt olvasható oldalakon kívül nem is került elő semmi. Ha nála maradt volna e pár füzet, letartóztatásakor, 1939-ben amúgy is megsemmisül elkobzott írásaival együtt.

Kollekciók