Ajax-loader

Zsidei Barnabás könyvei a rukkolán


Zsidei Barnabás - Méhanyanevelés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsidei Barnabás - Méhészeti ​eszközök és anyagok
Ennek ​a könyvemnek az a célja, hogy segítse a formálódó, farmszerű, családi méhészkedést. Az utóbbi időkben nagy változások történtek a szakmában. Változott a piac, növekedtek a minőségi igények, jelentős vetélytársak tűntek fel világviszonylatban. Ugyanakkor - szinte hihetetlen, de - méhészeink nagy része még mindig a legegyszerűbb eszközökkel, egy nyűtt füstölővel és öreg kaptárszolgával, kézi hajtású pergetővel termeli meg a világhírű magyar mézet. Méhészeink zöme, amit tud, azt házilag készíti el kis gyalupadján, mert az eszközök viszonylag drágák. Igaz, nem minden házi készítésű felszerelés sikerül díszesre, de az a lényeg, hogy a célnak megfeleljen. A hagyományos eszközökkel való munka nehezebb, több időt vesz igénybe, mintha korszerűbbel méhészkednénk. Ugyanannyi erővel több családot is kezelhetnénk, és ami a lényeg: ugyanazzal az állománnyal többet is termelhetnénk, ha eszközeinket bővítenénk, modernizálnánk. Még ugyanazzal az eszközzel is termelhetünk többet, jobbat, ha megfelelő módon használjuk. Jelen könyvemben szó esik a legegyszerűbb felszerelésekről, méhészeti anyagokról is, hiszen nem lehet mindenkinek nagy, korszerű méhese. Az is igaz, hogy nemcsak a nagyméhész tud termelni, megporoztatni, hanem a néhány családdal bajlódó kezdők és megfáradt öregek is, akiknek nem jut állományfejlesztésre, de sokszor még kellő felszerelésre sem tőkéjük. Könyvem tehát kis és nagy méretű méhesek számára íródott, azzal a céllal, hogy amit tudunk, állítsunk elő magunk, ha pedig módunkban áll, válogassunk a korszerű eszközök közül. Köszönetet mondok a Földművelésügyi Minisztérium Szakkönyv Alapítványának könyvem kiadásának támogatásáért. Hálával tartozom Polyánszky Piroska főszerkesztőnek, aki már nem az első könyvemet rendezte sajtó alá. Köszönöm továbbá Méhésztársaimnak a fényképeket, rajzokat, amivel segítették könyvem írását. Ahány méhész, annyi elgondolás, próbálkozás. Nehéz lett volna minden eszközt bemutatnom, csak a fontosabbakat írtam le. Kérem, forgassák szerény könyvemet sok sikerrel, eredménnyel!

Zsidei Barnabás - A ​méhészkedés 12 hónapja
Zsidei ​Barnabás szakírói tevékenységét, gyakorlati és kutató munkáját mintegy ezer cikk, háromszáz hazai és külföldi előadás és 160 ezer saját nevelésű méhanya tanúsítja. Jászdózsán született, biológiai és lélektani tanulmányokat folytatott itthon és külföldön. Több külföldi egyetem meghívta biológiai tanszékére. Jelen könyvével a mindennapos méhészeti teendőket ismerteti a jászok ízes nyelvén. Megállapításai mögött számos kísérlet áll. Tervez, rendszerez, értékel, biztat. Írásaiból nagy felkészültség, szakmai szeretet tükröződik. Külünös gonddal ír a megfáradt öregeknek és a megértést, biztatást váró fiataloknak. Kezdő és haladó méhész egyaránt haszonnal forgathatja könyveit, írásait. Mezőgazdasági Kiadó

Kollekciók