Ajax-loader

Gyarmati Ildikó könyvei a rukkolán


Gyarmati Ildikó - Protokollkalauz
Napjainkban ​egyre többen kerülnek kapcsolatba a protokollal, amely alkalmazási területe szerint lehet nemzeti, nemzetközi és diplomáciai protokoll. A Protokollkalauz elsősorban azokhoz szól, akik most ismerkednek ezzel a sokszínű területtel, és nem rendelkeznek megfelelő diplomáciai jártassággal. De a protokoll által szabályozott rendezvények gyakori vendégeinek, vendéglátóinak is segítséget nyújthat, akik szeretnének felkészülni az ilyen alkalmakra.

Gyarmati Ildikó - Rendezvényszervező ​kézikönyv
A ​könyv szerzője Gyarmati Ildikó 1991-től dolgozik Vezető-Főtanácsos Rendezvényszervezőként a Főpolgármesteri Hivatalban, több száz különféle rendezvény szervezője, és gyakorlati lebonyolítója. Gyakorlati és elméleti felkészültségét a protokoll ügyintézői és rendezvényszervező szakma szakképesítésének kidolgozásában is kamatoztatta, jelenleg rendezvényszervezés, protokoll előadásokon oktatás keretében adja át ismereteit a leendő rendezvényszervező protokoll munkával foglalkozóknak, és mindazoknak, akiket érdekel ez a terület. E könyv, a Titkárságvezetők, menedzser-asszisztensek kézikönyvében kiadott rendezvényszervezői rész, és a Protokoll Egyetemi jegyzet társszerzőjeként megjelent publikációi mind mind a szakmához való hozzáállásáról, hozzáértéséről tanúskodik. Több Egyetemen, Főiskolán, Szakközépiskolában, Oktatási Központokban oktat, előadásokat, tréningeket tart rendezvényszervezés témában. 1993-óta a Magyar Protokollosok Klubja Országos Egyesület alapító tagja, jelenleg az egyik Alelnöke. Megszállottan szereti a protokoll és rendezvényszervezői munkát. Kezdettől fogva azon munkálkodik, hogy a rendszerváltozás egyúttal stílusváltozás is hozzon a kommunikáció minden szintjén, s ennek egyik alapvető eszköze a viselkedéskultúra, az etikett és protokoll európai szintű újrafogalmazása és rendszeres oktatása, népszerűsítése. A rendezvényszervezés és a protokoll nem választható el egymástól, ezért ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik napi munkájuk során különféle rendezvényeket szerveznek, vendégeket fogadnak. A gyakorlati példákkal, előzetes program és költségvetés elkészítésével sikeressé tehetik saját munkájukat. A szerző ezzel a könyvvel is hozzájárulni kíván ahhoz, hogy a vendéglátók ne csak kreatív és sokoldalúan képzett szakemberekké, hanem európai kultúrát tükröző, diplomáciai, állami, egyházi protokollszabályokat ismerő, kellemes társasági emberekké, személyükben és magatartásukban az országimázs hordozóivá is váljanak.

Gyarmati Ildikó - Rendezvényszervezési ​kalauz
A ​Rendezvényszervezési kalauz azokhoz is szól, akik csak most ismerkednek ezzel a sokoldalú tevékenységgel, de azoknak is segítséget nyújt, akik rendezvények gyakori vendégei, és szeretnének felkészülni az ilyen alkalmakra. De legfőképpen azok számára alapkönyv, akiknek a rendezvényszervezés a hivatásuk. A többféle igényt elégíti ki a kalauz jellegű forma, amely ötvözi a lexikon, az értelmező szótár, a szakkönyv és a példatár műfaját.

Fekete Károly - Gyarmati Ildikó - Kósa Diana - Lacházi László - Gyenes Levente - Görög János - Kahler Frigyes - Sulányi Péter - Vámos Lászlóné - Protokoll
A ​szuverén, egyenrangú országok egymás közti diplomáciai érintkezéséhez, az államokat képviselő személyek hivatalos kapcsolataihoz a protokoll ad kulturált keretet. Követelményei nem ellentétesek az általánosan elismert illemszabályokkal, a nemzeti és nemzetközi etikett szabályaival, a jóindulattal, az empátiával és általában a kulturált magatartással, és nem is helyettesíthetik azokat; a protokoll - többek között - ez utóbbiak nemzetközileg elfogadott és kívánatosnak tartott együttese. Fontossága a történelem során bebizonyosodott, szerepe napjainkban nélkülözhetetlen, mivel egyre bővülnek a nemzetek közötti kapcsolatok. Bár a kapcsolattartás formális jegyei sokat egyszerűsödnek, és elődeinknél közvetlenebbek vagyunk, az ország képviseletében fellépő diplomatáktól, miniszterektől, hivatalos küldöttektől a protokolláris szabályok követése továbbra is elvárt; figyelmen kívül hagyásukkal sokat árthatnak az ország tekintélyének és a tárgyalások eredményességének. Korábban Magyarországon a protokollosok munkája jórészt a nyilvánosság látókörén kívül maradt. Nagy örömömre szolgál, hogy e hivatás jeles képviselőit hosszú évek eredményes szakmai munkája nyomán ma már köztisztelet és megbecsülés övezi. Az európai integrációs törekvések kapcsán a protokollosok, szervezők szerepe minden országban felértékelődik. Reflektorok, kamerák látószögén kívül, páratlan ötletességgel és leleményességgel folytatott, felelősségterhes szervező munkájukkal teremtik meg a diplomaták, közéleti személyiségek, politikusok, üzletemberek számára a zavartalan tárgyalások lehetőségét. A protokollos - mint a program szervezője - meghatározó, de nem központi szereplője az eseményeknek, ezért mindenkor a szolgálat jellemzi munkáját. Ennek során - nagyfokú hivatástudattal - a sok évszázados európai kultúra alapjaira és a nemzetközi protokollgyakorlat tapasztalataira támaszkodó, folyamatosan megújuló szakmát művel.

Gyarmati Ildikó - Egyházi ​protokoll
Viselkedési ​tanácsok hívőknek és nem hívőknek. Katolikus, evangélikus, református és zsidó liturgikus szertartásokra. Egyházi ünnepekre. Megfelelő öltözködésre és étkezésre. Megszólításra és köszönésre. Egyházi zene hallgatására.

Kollekciók