Ajax-loader

Bella István könyvei a rukkolán


Bella István - Ábel ​a sivatagban
Legújabb ​verseit adja közre friss kötetében Bella István. Művének címében az Ábel név komoly, biblikus allúzió, a kötet címadó ciklusában Ábel és Káin története kapcsán az emberi sors alapkérdéseiről vall a költő, bűn és bűnösség, emberi-ontológiai státus és Isten-istentelenség bölcseleti problémáit szálazza egészen eredeti, új szempontból, hallatlan költői-nyelvi erővel (Ábel a gyilokról; Isten halottkém jelentéséből; Ábel álma álmairól; Káin modellt ül a Gondolkodónak; Káin bocsánatot kér stb.). De ez a nyelvi erő, szinte már túlformáltság, a szavakra-fordulatokra a szokásosnál sokkal többet bízó tömörítés jellemzi a kötet nagy magyarságverseit (elsősorban az Ima az anyaföldhöz című ciklusban) és létértelmező poémáit is. - Minden költészetkedvelő, -értő olvasónak melegen ajánlandó.

Bella István - Tudsz-e ​még világul?
Összegyűjtött ​versek

Bella István - Áni ​Máni naptára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bella István - Az ​arcom visszakérem
Verseskötet.

Bella István - Testamentom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bella István - Áni ​Máni rádiózik
Azt ​álmodtam álmomban, hogy álmomban álmodtam. Bella István gyermekverses kötete.

Bella István - Az ​ifjúság múzeuma
Első ​kötete, a Szaggatott világ arról tanúskodott, hogy a legifjabb költőnemzedék nemcsak jelen van már irodalmi életünkben, de rögtön s egy csapásra teljes vértezetben, erőteljes líraisággal jelentkezik. Új könyve bizonyítja, hogy Bella István költészete túlnőtt egy nemzedék szárnypróbálgatásain. Az Ifjúság múzeuma napjaink egyik legérettebb, legeredetibb költői alkotása. (1969)

Bella István - Áni ​Máni, a zoknihalász
Itt ​az ideje, kedves olvasó, hogy bellalázzon egy kicsit. Hogyan kell bellalázni? Vagy, ha akarja: bellalászni? Nyissa csak ki a könyvet, kószáljon el Áni Mánival a nyelv üveghegyen túli tájaira, oda, ahol egy új dimenzió nyílik, ahol találkozik és összeölelkezik a vidámság és a szomorúság. Mert Bella István nem csak költő, varázsló is! Miképp a mágustársa, Kovács Péter rajz-, szín-, vonalbűvész. Azt tanácsolom, kedves olvasó, hagyja magát elvarázsolni. Megéri! - Lázár Ervin

Bella István - Igék ​és igák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bella István - Szeretkezéseink
Verseskötet. Szerelmes ​verseket tartalmaz, Bella István tollából.

Bella István - A ​zöld pizsamabéka
Ki ​a zöld pizsamabéka? Kicsoda Áni Máni? Ki bújja az indiánkönyveket reggeltől estig, néha még éjjel is, zseblámpával a paplan alatt? Egy család lírai fényképe ez a kis kötet, amelyben magukra ismerhetnek, akik álmos reggeleken, kedves játékaik közben, tomboló jókedvükben, mindennapi bánataikban kicsit hasonlítanak Áni Mánihoz és testvéreihez A játékos ritmusokban, költői leleményekben gazdag verseket Kovács Péter rajzai kísérik.

Szebeni András - Bella István - Ersehenes... ​Szeged
Jeder ​Fotograf ist ein Gefangener des Lichts. Man könnte sagen: ein Tänzer mit Fesseln aus Licht. Dieser Zauber gelingt nur Wenigen und nur äusserst selten. Nur dann, wenn der Fotograf in seunen eigenen Lichtern gefangen ist. Ein Befreiungskünstler, der sich den Ketten entwindet, indem er sich welche anlegt. In András Szebeni strahlen zwei Sonnen: die bekannte, irdisch-himmlische, und eine andere, ein menschlicher Himmelskörper der von ihm ersehenen Dinge. Im 19. Jahrhundert wäre er ein "Lichtschreiber" gewesen wie der "Sonnen_licht_bildner" Daguerre, der Urvater aller Fotografen. Ersehenes... Szeged ist Band 4 in der Städtealben von András Szebeni. István Bella

Bella István - Emberi ​délkörön
Bella ​István újabb kötetében az élet és a halál kölcsönössége válik nyilvánvalóvá, az egyszeri megélés kínlódó öröme szerint, a "Mégis, gyönyörűen kell"-je szerint. Nagy elégikus vehemenciával szólaltatja meg azt a fájdalmat, amelyet az élet megismételhetetlensége, sőt másként megismételhetetlensége okoz az emberben. De azt az euforikus boldogságot is megszólaltatja, amelyet a szükségszerűen egyképpen és egyetlenegyszer élni gazdag drámája vált ki belőle, azzal a hálával, adni akarással együtt, amivel - úgy érzi - mindenki tartozik a létezésnek, aki él. Bella István költészetének - mint eddigi négy kötetében - most is rendkívül nagy az emocionális ereje és jelentése.

Bella István - Szaggatott ​világ
Anyakönyvem ​szerint Székesfehérváron születtem, 1940-ben. Igazi szülőföldem azonban Sárkeresztúr, ez a hétszáz éve élő, színtiszta jobbágytelepülés. Az itteni tájak, arcok ivódtak idegeimbe - becsapódó ólajtók keserűsége, a kutak, egy messze ment óriás földbe ásott kulacsai, az égaljú házak - ők éltetnek engem. Igaz, idegenek voltunk, ideszakadt tanítócsalád, de a háborúban megváltottuk a honfoglaláshoz szükséges jogot és földet; húgom itt halt meg háborús tífuszban,; s itt fekszik sír nélkül, mert így találtam ki valamikor, apám is, aki eltűnt a háborúban. A háború után anyám napszámos lett, markot szedett, répát egyelt, gépen dolgozott. Én, kilencéves koromban, mert nekem volt a legszebb hangom és legfoltosabb nadrágom a faluban, kántor lettem. Ez, hogy én temettem, eskettem, hogy öreg, ötven-hatvan éves embereket tanítottam énekelni, meg az, hogy ettől kezdve félig-meddig magam ruháztam, etettem magamat, felnőtté, koraéretté tett. Ami azután történt - hogy "egyetemi polgár lettem", hogy "költő vagyok", csak reprodukció, másolat. Már nem egyéni sors, nemzedékem útja.

Kollekciók