Ajax-loader

Elek István könyvei a rukkolán


Elek István - Magyarnak ​lenni, most!
Az ​ismert közíró - a rendszerváltás utáni első országgyűlés képviselője, a polgári kormány miniszterelnökének főtanácsadója -, Elek István vitairatai és elemzései a közelmúlt éveiből. A tartalomból: A kuratóriumi cirkusz és a legfőbb ügyész A korona-ügy és az SZDSZ félelme a nemzeti múlttól Az "avítt" Fidesz és "korszerű" bírálói Politikailag korrekt élharcosok Nemzeti vagy nacionalista? Környezettudatosság, vagyis szellemi önvédelem Miért nem nevezhető Németh László antiszemitának? A baloldali indulat balga tanácsai Kis János és a népi mozgalom Magyarnak lenni, most! A 168 óra hazugságai A státusztörvény-hisztéria és a kampány Az ifjúszocik esete a katolikus egyházzal A választási fordulók üzenete Föld - vidék - politika Ne hagyd a politikát, de építkezz!

Elek István - Merénylet ​a világűrben
Egyetlen ​betű, a nátrium vegyjele, kimarad egy üzembehelyezési utasításból. Ha a tévedésről nem értesítik időben a Marsra költözött telepeseket, a mesterséges nap meleg fénye helyett tízezer emberre biztos pusztulás vár. De hát vajon csupán tévedés történt? Vagy éppen bűntény? A regény címe erre a kérdésre biztos választ ad, ám továbbra is titok marad, kiknek áll érdekében ez a merénylet, és vajon lesz-e eredménye a becsületes emberek bátor kísérletének, hogy megakadályozzák a világűrben készülő borzalmas tragédiát. Ennek a leleplezésnek és szörnyű versenyfutásnak lélegzetelállítóan izgalmas regénye ez a kötet.

Elek István - Dudorász ​Peti az igazságtevő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elek István - Háziállatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elek István - Polgár ​és kora
Az ​ismert közíró, volt országgyűlési képviselő, Elek István több-kevesebb rendszerességgel 1994 nyarától adja közre naplójegyzeteit a Magyar Nemzet hasábjain, Az elfogultságok kertjében felcímmel. Új könyve nagy részét a jegyzetsorozat utóbbi két évben született darabjai teszik ki, személyes reflexiók, hosszabb-rövidebb egyéni hangú elemzések.

Elek István - Advent, ​és aminek el kell jönnie
"Elek ​István 1988-ban jelentkezett első művével - Társadalomkritika és radikális reform címmel (890507) -, s már akkor felhívta magára az irodalmi közvélemény figyelmét, főként a politikai publicisztika és politikai esszé, többször a politikai vitairat műfajába tartozó írásaival. Ez a kötete - amelynek nem egy darabja különféle folyóiratokban és napilapokban már megjelent - az 1988-tól 1993 végéig eltelt időszak magán- és köztörténeti foglalata. Egy fiatal értelmiségi, a társadalom minden rezdülésére érzékeny közíró, politikus vallomásos naplója (Naplójegyzetek, 1988; Naplótöredékek, 1993) a demokrácia iránti vágyakozásról és a megvalósuló demokrácia botladozásairól. A rendszerváltozás nehézségeit saját hitén és bőrén megélő fiatal politikus tűnődései sok tanulságot kínálnak mindannyiunknak. A Magyar Demokrata Fórum politikusa, országgyűlési képviselő fokozatosan kerül szembe pártja prominens tagjaival, nyíltan vitába száll Csurka nézeteivel, majd e vita következményeként Elek Istvánt is kizárják a pártból (Végkifejlet). Egy politikus személyes válsága éppúgy tükröződik írásaiban, mint politikai pártjának nehéz időszaka. Az igazság (lehet-e pártos igazság?) morális kérdései, a hatalom és erkölcs mindörökkön jelenlévő dilemmája foglalkoztatja a szerzőt. - Akarva-akaratlan kordokumentum Elek István könyve, s mint ilyet, érdemes a hétköznapi politizálásra figyelő olvasóknak ajánlani."

Elek István - Bukás ​előtt, győzelem után
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elek István - Társadalomkritika ​és radikális reform
Nehéz ​pontosabban meghatározni Elek István tanulmányainak jellegét, mint ahogyan azt ő teszi ironikus indíttatású előszavában: "a pár oldalas röpirattóI a vitairaton, terjedelmes könyvbírálaton át a tanulmányig terjed a műfaji skála, valahol a politikai publicisztika és a mélyebb elméleti igényű politikai közírás határán" jelöli meg írásainak helyét. A politikai publicisztika természete szerint aktualitásokhoz kötött írásoknak az évek múlásával is helyt kell állniuk magukért, ha könyvbe gyűjtik őket. Elek Istvánnak érzésünk szerint e tekintetben nincs félnivalója: írásaiból egy szinte már makacs következetességre törő, a közéleti-politikai történéseket, jelenségeket is elméleti síkon értékelő, szellemi tevékenységét hangsúlyosan a demokratikus reformtörekvések szolgálatába állító "politikai közírót" ismerünk meg.

Elek István - Rendszerváltoztatók ​húsz év után
Egy ​esemény, háromtucatnyi nézőpontból. Közös életünk sorsfordító heteinek, hónapjainak, sőt éveinek sorozata – a rendszerváltozás. De mi és pontosan hogyan is történt akkor? Megvan-e a kellő távlat az események tárgyilagos megítéléséhez? – merül fel a kérdés időről-időre, minden korábbinál időszerűbb módon most, a huszadik évfordulón. Történelmi léptékről persze még nem beszélhetünk. A kulcsszereplők utóélete, az azóta eltelt két évtized tanulságai azonban hozzásegíthetnek, hogy hívebb képet alkothassunk az akkor történtekről – de legalábbis érvényesebb kérdésekkel igyekezzünk közelebb kerülni a rendszerváltozás mozgatórugóihoz. Ezt teszi Elek István az MR1-Kossuth Rádió Rendszerváltoztatók című sorozatában, amikor 2008 nyara óta közéleti személyiségeket faggat korabeli szerepükről. A történtek cselekvő részeséből a múlt felidézésének kedvéért riporterré váló egykori politikus, közíró beszélgetőtársainak kiválasztásakor nem volt szűkkeblű. Ugyanúgy mikrofonvégre kapta az 1990 előtti államszocializmus eleve ellenfeleit, a demokratikus ellenzék tagjait, mint a hatalmat vonakodva átadókat, az MSZMP reformköröseit vagy a rendszert körömszakadtig védő politikust. S ha jól válogatta interjúalanyait, akkor e harminc-egynéhány nézőpontból kikerekedik a rendszerváltoztatásnak ha nem is az egyetlen, hiteles története, de e sorsfordító időszak jelen korunkat jobban megmagyarázó, továbbgondolásra késztető olvasata.

Kollekciók