Ajax-loader

Enyedi Zsolt könyvei a rukkolán


Enyedi Zsolt - Gombár Csaba - Kende Péter - Romsics Ignác - Szilágyi Ákos - Vásárhelyi Mária - Két ​Magyarország?
A ​Korridor-kutatócsoport vitasorozatának eredményeként hét szerző hétféleképpen közelíti meg ezt a kérdést, de alapjában mindannyian vitatják az ország kettészakadtságát, a polgárháborús helyzetet vizionáló riogatásokat. Igaz, se szeri, se száma a leegyszerűsítő ellentéteket használó minősítéseknek, ám ez régen is így volt (kuruc-labanc, népi-úri, zsidó-keresztény, keleti-nyugati stb.). Romsics Ignác a két háború közötti állapotokat elemezve arra a következtetésre jut, hogy hiába hangoskodtak leegyszerűsítően a politikusok, akkor sem volt két Magyarország. Kende Péter viszont úgy látja, hogy nem a pártok, hanem a történelem alakított ki máig ható, egymással durván szemben álló politikai érzületeket. Gombár Csaba történetileg is és nemzetközileg is inkább egységesnek látja az állami intézmények tehetetlenségi ereje által is egyben tartott magyar társadalmat. Ezt a viszonylagos egységet azonban Szilágyi Ákos szerint tribalizáló törekvések bontják meg. Vásárhelyi Mária az empirikus adatok fényében vonja kétségbe a kettészakadtságot, míg Enyedi Zsolt a politikai pártok megosztásra törekvő voluntarizmusát elemzi. Lengyel László ugyanakkor a történelmi fordulópontokból magyarázza társadalmunk mély barázdáltságát, s amellett érvel, hogy nem egy vagy kettő, hanem több Magyarország van.

Enyedi Zsolt - Körösényi András - Pártok ​és pártrendszerek
A ​politikai pártok a 19. század végétől váltak a politikai szerkezet egyik legfontosabb intézményévé, amelyek kapcsolatot teremtenek a választók tömegei és a közhatalmi döntéseket hozó politikusok szűk csoportjai között, mobilizálva a szavazati joggal felruházott tömegeket és irányítva a törvényhozói és a végrehajtói hatalmat. A könyv a pártokról szóló tudományos irodalmat átfogó módon mutatja be. Illeszkedik a politikai főáramába, amennyiben a pártrendszereket mindenekelőtt a pártverseny szemszögéből tárgyalja. Ötvözi a racionális választás elméletét, a szociológiai megközelítést, a történeti perspektívát és a kormányzati döntéshozás logikáját előtérbe állító szemléletmódot. A kötet elemzi a politikai kultúra, a demokrácia típusa, az alkotmányos berendezkedés, a társadalmi tagoltság, a választási rendszerek, valamint a szavazói viselkedés hatását a pártpolitikára. Bemutatja a pártok történeti alakváltozásait, szervezeti felépítését, a pártrendszerek típusait, a különböző pártcsaládokat. Vizsgálja a pártok viselkedését a parlamentben, a választási arénában és a kormányalakítás folyamatában. Nagy hangsúlyt fektet a pártverseny és a versenynek otthont adó ideológiai tár tárgyalására, valamint az elmúlt évtizedek legfontosabb tendenciáinak ismertetésére.

Kollekciók