Ajax-loader

Zelei Miklós könyvei a rukkolán


Gazsó L. Ferenc - Zelei Miklós - Őrjítő ​mandragóra
Könyvünk ​első megjelenésekor, 1989-ben más volt a közeg és az ellenállás. Hatalmas érdeklődés élt az emberekben minden iránt, ami évtizedeken át tiltott volt. Azzal a jóleső, egyben önfelmentő érzéssel engedték bevezetni magukat a politikai pszichiátriába, hogy mindannyiunkkal, így a velük szemben is elkövetett bűnök hiteles történeteit ismerhetik meg.(...)Az Őrjítő mandragóra első megjelenése óta csaknem egy emberöltő telt el, lerakódtak a kijózanító tapasztalatok. A korszakváltás szülöttei már felnőttek, tekintetüket a nagyvilágra szegezik, Facebook-felületeiken - kedves globális naplóm - önként és szabadon szolgáltatják ki valóságukat a virtuális térnek. Az idei, javított és bővített kiadás már nemcsak a társadalom sérelmeként láttatja a diktatúrát, hanem abból a szemszögből is, ahogyan - vétkesen és vétlenül - részesei voltunk a rendszernek. Ezt példázza a kötet új fejezete, melyben egy most először közreadott történet segítségével arra is választ keresünk, hogy a társadalom miképp vett részt saját elnyomatásában. Egy levelezést tárunk az Olvasó elé, amelynek törzsanyagát közös ismerősünk huszonhárom évvel ezelőtt, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének megrendítő hatása alatt írt kitárulkozó önvallomása adja. Halálában adózunk e rendkívüli ember emlékének - sorsába, sorsunkba kapaszkodó, igazság után kutakodó válaszainkkal.

Gazsó L. Ferenc - Zelei Miklós - Szépséghibák
Egy ​lány, aki nem készült a halálra. Magyarország szépe életjelet akart adni. Észrevétetni magát. Jelenteni, hogy semmi sincs rendben körülötte, holott mindenki, aki újságot olvas, nézi a tv-t, rádiót hallgat, elhitte: Molnár Csilla Andreával fölfelé indult a sorskerék. A telexek egy fullasztóan meleg csütörtöki napon, 1986. július 10-én este fél tízkor kopogták a halálhírt. Életében nem ismertük, már csak holtan láttuk őt. Ha él, nincs ez a könyv. ha él, ma is azt hisszük, hogy értékén mérik nálunk a szépséget, hogy minden a helyén van. Ez a könyv nem csupán a tizenhét éves balatoni lány tündöklésmentes bukása. Hanem termelési riport a "szépiparról", ahol királynő nem kell, csak udvarhölgyek és udvaroncok.

Zelei Miklós - Álljon ​fel!
A ​kötetben az alábbi írásokat találjuk: A kötéltáncos; Velsz; Művészet; Van Gogh; Rés; Masamódi; Kopjafa; A vesztes sperma; Girl invisible; Kutyanevek; Írózás; A Papírpohár Múzeumból; Isten; Apa munkát hoz haza; Akciós hús; Vadregény; Andersen: A Pesti Srác; Demokrácia; A schengem; Blitzkrieg; Ellenség; Emberkúra; Fehérlófia; Feltámadás; Karikatúrám; Anyakönyvi híreim; Mindent elszed malmocska; Sziszi; A fizikón; Van Gogh távozik; Nyúzó; Fenyűvő; Macitangó; Vérszerződés; Az első ember; Lakáskultúra; A gazdagréti olajkútnál; Happening; Télapó ittas.

Zelei Miklós - Ágytörténetek
Nem ​akarjuk becsapni az olvasót: "ágybéli" pikantériát hiába is várna Zelei Miklós novelláskötetéből. A szerző költőként és hírlapíróként is megmutatta már, hogy másfajta pikantériák érdeklik: egy szépségkirálynő tündöklése és hullása mögött a társadalmi anomáliák; életünkben, mindennapjainkban a rendkívüli, az irreális, a groteszk. Prózája egyik vonulatában a realista novellát látja alkalmasnak arra, hogy véleményét vállaltan, már-már publicisztikusan fejtse ki; "ágytörténetei"-ben, "álomnovellái"-ban pedig a verseiből már megismert asszociációs módszert alkalmazza, súrolva a prózavers határait. A novellák nagy részében ott kísért vagy vaskosan jelen van a történelem, melynek "futószalagán" világunk készült – ígyen...

Gazsó L. Ferenc - Zelei Miklós - Az ​elrabolt emberöltő
A ​sikeres, jóképű sztárügyvéd kocsiján hazaviszi a lányt. Hirtelen egy autó indul utánuk... A kiváló párt- és állami kapcsolatokkal rendelkező vendéglős, a "Mézes Mackó" hazafelé repül New Yorkból. Bécsben, az átszállásnál nyugtalanító hírt hall... Az "Év színésznője", a gyönyörű művésznő körül furcsa pletykák indulnak... Leváltják Hruscsovot. Itthon azok, akiknek a konszolidáció túl merészen reformista, úgy érzik: itt az idő... Nem egy gyakorlott krimiíró agyszüleménye mindez. Maga a valóság: a hatvanas évek közepének gondosan titkolt árnyoldala. Gulyáskommunizmus? A láger legvidámabb barakkja? Nem. Hatalmi harcok, intrikák, tönkretett emberi életek, ártatlanul bebörtönzött polgárok, besúgók, koncepciós perek - ez kavarog a kulisszák mögött. És a titkolózás. A legfontosabb szabály: hallgasson a bíró, ügyész, ügyvéd - de maga az áldozat is, mindhalálig. A Képes 7 vezető újságírói most megtörik az "omerta", a hallgatás parancsát. Egy nagy port fölvert ügy titkairól hullik le a lepel: az Onódy-perről. Iustitia szájáról leveszik a kendőt...

Zelei Miklós - A ​kettézárt falu
Két ​időzóna egy faluban. A falu egyik felében, Nagyszelmencen az Európai Unió, Szlovákia. A másik felében, Kisszelmencen Ukrajna. Itt a kijivi idő a hivatalos, ott a közép-európai. De a kisszelmenciek is a közép-európai szerint élnek. - Az első világháború végéig az Ung vármegyei Nagyszelmenc-Kisszelmenc ikerfalu Magyarország szerves része volt. A Párizs környéki békeszerződésekkel Csehszlovákiához került. 1938-1944 között újra Magyarországhoz tartozott. Majd a Szovjetunió nyugatra tolta a határait, bekebelezte Kisszelmencet is, és átláthatatlan vasfüggönyt húzott az ikerfalu két része közé. E két nincsország öröksége az ikerfaluban a mai schengeni határ, pontosan Sztálin vasfüggönyének nyomvonalán. A kettézárt falu című dokumentumregény azt mondja el: a határ hogyan választott el gyereket a szüleitől, menyasszonyt a vőlegénytől, barátokat, haragosokat... Hívőket a templomtól, iskolásokat az iskolától - temetőt a holtaktól... Hogyan vitték a civil magyarokat hadifogolyként a gulágra, hogyan üldözték az egyházakat, a papokat... Az ikerfalu egyik felében elkezdődött történetek a túloldalon folytatódnak: hűségről és hűtlenségről, állhatatosságról és árulásról, kitartásról és föladásról beszélnek. A szerző hosszú évek munkájával illesztette össze a Szelmenc-kirakós darabjait: a huszadik század, az ezredforduló képét, amelyen láthatjuk, hogy a nagyeszmék mennyit érnek földközelben. Ahogy kisszelmenci emberünk a munkácsi sörgyár népköltészeti jelmondatát idézi:A sör már jobb, de még ihatatlan.

Gazsó L. Ferenc - Zelei Miklós - A ​tolvajkulcs
"Hol ​a felelős? Mire csattan az egérfogó, ott szalad a sajttal. Nincs megállás, háta mögött a kifosztott egérfogók csattogása. A mesében. A valóságban selejt egérfogók csöndjében hatol előre. Egyre lassabban és lassabban, mert sok már a sajt, vállát nagy teher nyomja. Még jó, hogy az egérfogók rosszak. Megáll, megtörli homlokát, szürke bundácskájában - milyen fényes! - elgyönyörködik. Hiszen itt pihenni is lehet! Hol van már a sajtra sóvár kisegér ébersége?! Visszanéz a pályára. Összegez. Miért is futok? Hisz én a macska vagyok! És jött a macska."

Gazsó Ferenc - Zelei Miklós - Tűz ​is volt babám!
„Amikor ​utasítás jött a reggeli torna és sport foglalkozások megtartására, akkor hallatszottak sopánkodások és különböző szavak. Minek az, vagy csinálják mások stb. Persze jelenben már nem hallatszik, miért mert az elvtársak saját maguk rájöttek, mert bebizonyosodott, hogy szükség van rá. Az elvtársak az első reggeli tornán 2-kör után lihegtek és köhögtek. Ma már 5-6-kört teszünk meg és nem is köhögünk, mert a tüdőnk kitágult, szervezetünk kezd beletörődni a sport foglalkozások által kapott ruganyosságba." „Kéri az elvtársakat, ha kimennek területekre foglalkozzanak a Nagy Imre és társainak ügyével mert a parasztság között az a hangulat merült fel. hogy -kinyírták" a parasztság egyetlen képviselőjét is. Ezzel kapcsolatosan az elvtársak nyílt példákat mutassanak és világítsanak rá Nagy Imre és bűntársainak cselekedetükre és hogy a meghozott ítélet igazságos volt."

Kollekciók