Ajax-loader

Merlin Carothers könyvei a rukkolán


Merlin Carothers - A ​félelemtől a hitig
A ​neves amerikai szerző személyes tapasztalatain keresztül bevezet minket a hit titkába. Azt vallja, hogy életünk eseményei mind arra szolgálnak, hogy növekedjünk a hitben. Különösen a bajok, váratlan betegségek alkalmasak arra, hogy levizsgáztassanak bennünket, hogy milyen nagy a hitünk. Hiszünk-e abban, hogy Isten közel van hozzánk a legnagyobb veszedelemben is? Hiszünk-e abban, hogy szeret minket akkor is, amikor ezt nem tapasztaljuk? Ha rájövünk arra, hogy milyen kevés a hitünk, a szerző elmondja, hogyan lehetne növekedni a hitben. Mit kell tenni a mustármagnyi hittel, hogy az hatalmas fává terebélyesedjen. Életének izgalmas kalandjait mondja el Carothers, amelyekben megtapasztalta Isten váratlan segítségét. A hit maga is egy izgalmas kaland. Egyáltalán nem olyan, mint egy befőtt, amely évekig ott áll az éléskamrában. Hanem olyan, mint a hegyről lezúduló patak. Sziklákon, szakadékokon át rohan, amíg befut az óceánba. Életünk is ilyen, rohanunk, küzdünk, harcolunk, amíg egyszer eljutunk az Atya szeretetóceánjába. Akarod-e ezt az izgalmas kalandot megélni? Akarod-e, hogy hited hegyeket mozgató hit legyen? Ezt mondja el ez a nagyszerű könyv. Ajánlom Neked!

Merlin Carothers - A ​magasztalásban rejlő erő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Merlin Carothers - A ​börtöntől a dicsőítésig
A ​szerző tanúságtételét olvashatjuk ebben a könyvben. A nehéz gyermekkor után elhatározta, hogy minden kötöttség nélkül, „szabadon" fog élni. Izgalmas kalandokat keresett, ezért tengerész akart lenni, végül a hadsereghez került. Nagy ivászatok után Isten éppen itt érintette meg a szívét. A Szentlélek elárasztotta ajándékaival és felismerte a dicsőítő ima fontosságát. Ajánlom mindazoknak, akik meg akarják ismerni Isten csodálatos kegyelmét, amely a legbűnösebb szívet is át tudja formálni. „Örvendjetek az Úrban szüntelen!... Minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kérésteket Isten elé, hálaadástokkal együtt." (Fil 4,1.6) - Katona István atya.

Merlin Carothers - Mi ​jár az eszedben?
A ​hiteles keresztény élet fokmérője az, hogy gondolkodásunk mennyire újult meg. A megújulás természetesen az evangélium értékrendje szerint értendő. Ha valaki elhatározza, hogy Jézust fogja követni, akkor meg kell tanulnia úgy gondolkodni, ahogyan Ő. Ez a megtérés lényege. Pál apostol ezt így fogalmazza meg: "Újuljatok meg gondolkodástok szellemében és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten hasonlóságára tiszta igazságban és szentségben alkotott teremtmény" (Ef4,23-24). Ez azt jelenti: engedjétek, hogy a jóság, a szelídség, a béke, a szeretet gondolatai járják át a szíveteket. Milyen szép lenne a világ, ha ez megvalósulna! Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, aki szeretné megújítani gondolkodását. (Katona István atya)

Merlin Carothers - Isten ​titkos fegyvere: az öröm
A ​mai világ nem a szeretet világa. Mindennapi életünkben sok támadás, megnemértés, elutasítás ér bennünket. A keserűség helyett azonban dönthetünk úgyis, hogy az örömöt választjuk. Minek örüljünk? Örülhetünk annak, hogy Isten gyermekei vagyunk. Örülhetünk annak, hogy egyszer minden jóra fordul. Örülhetünk annak, hogy Isten közel van hozzánk és szeret bennünket. Örülhetünk annak, hogy a mi Atyánk minden rosszat a javunkra fordít. A világot nem tudjuk megváltoztatni, de a saját hozzáállásunkat igen! Az öröm Isten titkos fegyvere. Ezzel legyőzhetjük a rosszat. A döntés a mi kezünkben van! Ajánlom mindazoknak, akik szeretnék életüket örömben élni. (Katona István atya)

Merlin Carothers - Én ​a kalandokat kerestem
Éreztem, ​amint a hideg vas a bal csuklómra szorul és egy szigorú hang szólt hozzám: "FBI. Önt letartoztatom."

Merlin Carothers - Boldog ​lehetsz már - MOST!
Merlin ​Carothers könyve arról szól, hogyan lehet megtalálni a hétköznapokban az örömöt. A legtöbb ember azt gondolja, hogy a boldogsághoz anyagi jólétre, biztos egzisztenciára van szükség. A szerző ellenben azt állítja, hogy a boldogsághoz semmi más nem kell, mint a hit. Mert a hit segít nekünk abban, hogy megfelelően álljunk hozzá az élet problámáihoz. Felismerését a Biblia állításaira alapozza : "Isten országa béke és öröm a Szentlélekben" (Róm 14,17). Minden napunk számtalan alkalmat kínál, hogy felfedezzük a Szentlélek örömét. Az öröm nemcsak egészségünknek tesz jót, hanem boldoggá teszi a környezetünkben ékőket is. Sőt ha örömben élünk, Istennek is örömet szerzünk. Jézus nagy árat fizetett azért, hogy elérhetővé tegye számunkra ezt az örömöt. Ő maga mondta, hogy "az én örömöm legyen bennetek" (Jn 15,11). Hatalmunkban áll ezt az örömet befogadni, de elutasítani is. A mai világban sok a szomorú ember. Nekünk keresztényeknek fontos feladatunk, hogy megmutassuk: a Jézusban való élet öröm! A hit öröm! Ajánlom mindenkinek, aki elhatározta, hogy megújítja gondolkodását és be akarja fogadni az Úr örömét.

Merlin Carothers - A ​dicsőítésben rejlő erő
„A ​dicsőítés az imának az a formája, amely a legközvetlenebbül ismeri el, hogy Isten az Isten... dicsőíti Őt azért, mert van... a dicsőítő ima által a Lélek azért csatlakozik lelkünkhöz, hogy tanúságot tegyen arról, hogy Isten gyermekei vagyunk." (Katolikus Egyház Katekizmusa) Merlin Carothers felfedezte a dicsőítő ima szívet megújító erejét. A Szentírás alapján fölismerte, hogy Isten - az Ő végtelen jóságában - mindenből jót akar kihozni (vö. Róm 8,26), ezért már előre lehet őt dicsőíteni, már előre hálát lehet Neki adni. Ezáltal megújult a kapcsolata Istennel, az emberekkel és a világgal. Ez a könyv másfélmillió példányban fogyott el Amerikában. Sok keresztény megtalálta általa hitéletének új dinamizmusát. Ajánlom mindazoknak, akik nem tudnak kilépni a csalódások és fájdalmak nyomasztó szorításából... ez a könyv megmutatja a kivezető utat. S mindazoknak, akik életükben először vagy talán újból meg akarják ízlelni az Istennel élt élet igazi gyönyörűségét - Katona István atya.

Kollekciók