Ajax-loader

Gyenes Zsolt könyvei a rukkolán


Gyenes Zsolt - Hartai László - Kozák Zsuzsanna - Mozgókép és médiaismeret feladatgyűjtemény 1-2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyenes Zsolt - Mozgókép/média
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyenes Zsolt - Fény, ​mozgás és árnyék
Az ​új médiumoknál meghatározó a fény szerepe. A technikai képek alapját a fényképezés alkotja. A fotó az első olyan képfajta, amely „bizonyítható” módon tudja megjeleníteni, leképezni a kinti látható valóságot. Az új képfajták közül – az illúzió megteremtése szempontjából – a mozgókép emelkedik ki a sorból. Napjaink tömegkommunikációjában ez a leggyakrabban alkalmazott médium. A számítógép-használatot, a digitális információkat egy új korszak nyitányának tekinthetjük. A mozgókép- és médiaoktatás alapját a kreatív gyakorlatokon, feladatokon való haladás jelentheti. A magyar „médiaoktatási iskola” egyik specifikuma, hogy a mozgóképi közlésmód és a filmművészet hangsúlyos alapozó részként szerepelnek a közoktatás tananyagaiban. A médiaismeretnek át kellene szőnie egész oktatásunkat. E tartalmak újragondolása állandó készenlétet követel minden tankönyvszerzőtől és tanártól egyaránt.

Gyenes Zsolt - Fotográfia ​mozgásban - Photography in Motion
Milyen ​képfajták fogják meghatározni a vizuális kultúrát néhány évtized múlva? Milyen szerepet fog játszani a fotográfia, a fotografikus kép? Jó okkal feltételezhetjük, hogy a jövőben is meghatározó tényező lesz a fotográfia. Ennek zálogát - Lev Manovich-hoz hasonlóan - leginkább a médium flexibilitásában látjuk. A fotót könnyen lehet keverni bármilyen más vizuális formával; mint pl. a rajzzal, festménnyel, vagy virtuális grafikával. A "fotográfia mozgásban" leginkább arra utal, hogy a fotó önnön mediális természetéből adódóan közvetítő szerepet játszik/játszhat a különböző médiumok között, ezzel is építve a metamédia világát. A magyar mellett angol nyelvű kötet legfőbb célja, hogy széles horizonton mutassa be korunk fotografikus képalkotásának a művészetben betöltött szerepét, lehetőségeit, változásait és kihívásait. Ezt a szerző pécsi, illetve Pécshez erős szálakkal kötődő művészek alkotásainak bemutatásával igyekszik megvalósítani. Kimozdítani a médiumokat a "kerékvágásból" mindenkor a kíváncsi, felfedezni szándékozó alkotó feladata. Ez - az állandóan megjelenő újabb technikákkal - fokozottabb kihívást és izgalmat jelent. A kísérletező művész - napjainkban is - az apparátus ellen dolgozik, cselekszik; keresi azokat a lehetőségeket, melyek a "program kisiklatásához" vezetnek. Teszi ezt abból a célból, hogy "rávilágítson" a lényeges momentumokra; hogy az alapvető kérdéseket tehesse fel.

Gyenes Zsolt - Fotóművészeti ​stílusok
A ​kötet a művészeti oktatáshoz szánt gyakorlati és elméleti útmutató a fotóművészet iránt érdeklődők számára. A szerző, Dr.. habil Gyenes Zsolt DLA fotó- és intermédia művész. Szakíróként eddig közel félszáz megjelent tanulmány és öt könyv szerzője.

Gyenes Zsolt - Hartai László - Kozák Zsuzsanna - Mozgókép ​és médiaismeret feladatgyűjtemény I-II.
Ez ​a feladatgyűjtemény természetesen a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat tanuló diákoknak szól. Szándékunk a széles spektrumban alkalmazható gyakorlatok lehető legbőségesebb kínálatával a képességfejlesztés hatékony segítése. A műveltségterület Nemzeti Alaptantervben meghatározott céljával összhangban, a gyűjteményben található 668 feladat elsősorban a megfigyelési és kommunikációs, az önismereti és együttműködési, az ismeretszerzési és feldolgozási (elemző) képességeket, az alkotásra való beállítódást, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti érzékenységet, a más kultúrákkal és személyekkel szembeni toleranciát, a képzeletet, a kreativitást, az esztétikai érzékenységet és a kritikai gondolkodást fejleszti.

Kollekciók