Ajax-loader

Ács Irén könyvei a rukkolán


Ács Irén - Dogossy Katalin - Azok ​a jó kis hatvanas évek
Ezt ​te úgyse érted, mama, szokta mondogatni egyetemista fiam. És igaza van. Egyre több dolgot nem értek. Nem értem, hogy működik a pentium processzor, nem értem, miért kell SMS-üzeneteket küldeni órán a haveroknak, akikkel úgyis együtt ebédel a menzán, nem értem, miért kell a számítógép képernyőjén kis kockában nézni a tévét, miközben a másnapi zárthelyire készül, valamint gyülölöm azt is, ha a zsebemben, táskámban, autómban örökké megszólal a mobiltelefon. Nyilvánvaló, hogy ez az új évezred már nem az én évezredem. Alaposan elavultam. Véglegesen és korszerűtlenül huszadik századi vagyok. Tátott szájjal bírok álldogálni ódon antikváriumok polcai előtt, a mai napig megszagolom a könyvet, mielőtt olvasni kezdem. Kilel a hideg a plazákban és szupermarketekben. Nagy ívben elkerülöm a multiplex mozikat. Szeretném elmondani huszonéves fiamnak, hogy annak idején jó volt ott ülni a meleg szobában és nézni, amint a rádió zöld macskaszeme világít, miközben Miska bácsi levelesládájából mesélt. Szeretném elmondani, hogy nem jártam síelni Ausztriába, csak az erdő szélére szánkózni. Nem volt vízhatlan hótaposóm, csak magas szárú, barna, fűzős cipőm, mégse fáztam. Vagy ha fáztam, hát rohantam hazáig, ahol nagyanyám a sparhelt mellett, az ócska karosszékben szundikált. Szeretném elmondani, hogy mennyire gyűlölöm a televíziókból kiömlő készre gyártott képeket és érzelmeket, az egy sablonra készülő gondolatokat és az egymást törlő információkat. S kicsit se szeretem, hogy rám telepszik ez az egész gépesített, turbósított, elektronizált világ. Sokáig azt gondoltam, mégse mondom el, mert úgyis csak az lesz a válasz, mama, te ezt nem érted. Aztán meggondoltam magam. Maradjon abból a régen volt világból emlék azoknak, akik velem együtt átélték, és valami azoknak, akiket érdekel, hogy milyenek voltak azok a sokat vitatott, jó kis hatvanas évek. Dogossy Katalin Dogossy Katalin huszonöt éve újságíró. Az Új Tükör, a Képes 7 munkatársa volt, a rendszerváltás óta a női sajtónál dogozik. Eddig egyetlen könyve jelent meg, Baj van a gyerekkel címmel. A kötet fotói Ács Irén archívumából valók. A fotóművész huszonöt éven át dolgozott az 0rszág-Világ szerkesztőségében.

Ács Irén - Levendel Júlia - Őrizd ​meg...
Ács ​Irén nógrádi fotó-gyűjteményének felhasználásával mesél a holocaust előtti életéről - a könyvészetileg is különleges művet 2001-ben tankönyvvé minősítették, tavaly angol nyelvű kiadása is napvilágot látott.

Horgas Judit - Ács Irén - Fák ​közt, padon - Budapesti ligetek
"A ​mű sajátos várostörténet, különleges hangulatú képekkel, tizenkét budapesti liget kapcsán. A kötetben a tizenkilencedik század végi, huszadik század eleji Budapest hangulata tárul elénk a legendás parkok szemszögéből. E budapesti ligetek valamikor a XIX. század végén keletkeztek, akkoriban még sikerült néhány olyan mecénást találni, akiknek fontos volt, hogy legyenek olyan helyek, ahol az emberek szórakozhatnak, pihenhetnek..."

Horgas Judit - Ács Irén - Faltól ​falig
Tizenkét ​budapesti épület történetét mesélik el Ács Irén fotói és Horgas Judit szövegei, s faltól falig vándorolva a város történelmi múltjával is megismerkedhetünk. A Liget folyóirat 2005-ös évfolyamának tizenkét számában megjelentetett sorozat a tavalyi, Fák közt, padon - budapesti ligetek c. könyv folytatásaként ismét a fővárosi környezetkultúra mintegy másfél évszázadra visszatekintő történetét dolgozza fel, ezúttal egy-egy épület bemutatásával. Az épületek története és a felhasznált irodalmi idézetek más-más szemszögből mesélnek Budapest fejlődéséről, a széleskörű ismeretterjesztést egyedülállóan ötvözve a művészeti alkotásokkal. Ács Irén életmű-díjas fotóművész munkái a külső homlokzattól a belső részletekig új színben mutatják be a jól ismert épületeket, de elvezetnek olyan zárt, elfeledett helyre is, mint a Pálos Könyvtár. Horgas Judit, a Liget szerkesztője a történeti leírásokon túl a különböző intézmények jelenlegi felhasználására is kitér irodalmi igényességű írásaiban, s így az olvasó szinte az egész várost bejárhatja, bepillanthat a budapesti kulturális életbe éppúgy, mint az egészségügy, az oktatás vagy a bevásárlás jellegzetes részleteibe, a városi ember környezetének mindennapjaiba. A kötetet tervező René Margit ezúttal is kisalakú, zsebben hordható könyvet alkot - különleges útikalauzt, amely egyaránt szól a budapestiekhez és a várossal ismerkedőkhöz.

Ács Irén - Légyott ​/ Rendezvous
"Ács ​Irén maga a mosolygó konokság. Jöhet váratlan fordulat, érheti pillanatnyi kudarc, mosolyogva tudomásul veszi, és töretlenül megy tovább célja felé. Talán ezt a mosolyt látva mondta Anna Margit festőművész Ács Irénnek, hogy "te boldogságra születtél". Ennél pontosabban aligha lehet megfogalmazni azt, ami Ács Irén fényképeit jellemzi. Valóban: fényképei arról árulkodnak, hogy számára a lét boldogság, minden velejáró sanyarúság ellenére. Kerüljön bármilyen helyzetbe, mindig kikényszeríti, ha többet nem is, legalább a boldogság csíráját." /Gera Mihály/

Ács Irén - Istenek ​a Palóc Olimposzon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók