Ajax-loader

Antal Gábor könyvei a rukkolán


Antal Gábor - Fodor ​József
"Mily ​nagyszerű ifjúság: így jelentkezni, ily szép kötettel, ennyi szín-telítettséggel és ily hatalmas szóval! Mily lelkesítő a természetes bőség a száraz dogmatizmussal szemben, mennyire élet, magát-alakító és magát-akadályozó s gátjain is csak viharosabbra megdagadó áradás!..." Szabó Lőrinc szólt így 1927-ben Fodor József első verseskötetéről, a Lihegő erdők-ről. Mikes Lajos fedezte fel, és Tóth Árpád mutatta be első verseit 1923-ban, Az Est-ben. Amelyeket, miként a későbbieket is, valamennyit a temperamentum és az indulatok fiatalsága feszített. Teremtő nyugtalanság – ez talán a “legárulkodóbb” cím a sok Fodor-kötet egyikén. “Fodor József egész költészete ítélkezés, a tiszta ember ítélete a tisztátalan kor fölött…” Szerb Antal írta ezt róla 1942-ben, a Magyar Csillag-ban, s főleg azokra a harcosan humanista szellemű, a fasizmussal és a háborús uszítással szembeszálló versekre (s bátor újságcikkekre is) alapozta véleményét, amiket Fodor József a harmincas évek közepétől kezdve írt. “A magában tipródó, másokkal tusakvó most, élete kilátóján távlatban látja magát. A pátoszt meghitt és néha megrendült ünnepélyesség váltja föl…” Rónay György foglalta össze így a költő “verses naplójának” sajátosságát. Nemcsak a sokat emlegetett bölcsességnek, de a tisztultabb történelmi perspektívának is szerepe van abban, hogy Fodor József 1973-ban bekövetkezett haláláig ívelő-épülő költészetének termékeny kései szakaszában a harmónia és a derű is jelen van. És az önvizsgálat a legfőbb ihletője. Antal Gábor munkája a személyes kapcsolatra épül; a negyvenes évektől kezdve a költő és a publicista minden lépését közelről figyelhette meg. Jó kalauz – nemcsak a dacos költői vallomások hátterének felfedése révén, de a bőségben sorjázó kritikák szembesítésével is.

Antal Gábor - Dajka ​Margit
"Ha ​azt kérdezi, meg tudom-e magyarázni, amit csinálok, akkor azt felelem, hogy nem. A színész játssza el szerepét, az megmagyaráz mindent. Nyilatkozni is azért nem szeretek, mert nem tudok. De készülök szerepeimre. Sokat olvasok hozzájuk a korról, meg a kor irodalmát, erre szükségem van, mert nem tudom, hol és mikor, de felhasználom, valamiképp hat rám." - (Magyar Hírlap, 1975. április 14.)

Antal Gábor - Üdvösség ​mára és holnapra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antal Gábor - Ordasok
1957 ​nyarán folyt le a Franczia Kiss Mihály elleni per. Ennek kapcsán feleveníti a könyv az 1919-1920-as fehérterror időszakát, az akkoriban működő Héjjas Iván- féle különítmény - a különösen Franczia Kiss Mihály - bestiális tetteit. A könyv riportregény, amely hiteles dokumentumok, a per főtárgyalása és vádirata, a vádlottal - folytatott beszélgetések alapján tárja az olvasó elé a különítményesek szörnyű gazságaiknak sorozatát, s megrendítő képekben számol be a szerencsétlen áldozatok sorsáról. A főtárgyalás légköre, az izgalmas szembesítések, az áldozatok hozzátartozóinak drámai vallomásai is hozzájárulnak ahhoz, hogy felelevenítsék azt a kort, amely lassan már feledésbe merül. Az anyag aktualitását növeli az akkori idők és az 1956 öszi ellenforradalom fasiszta szelleme közötti párhuzam, amelyre az ügyész a könyvben is közzétett vádbeszédében rámutat.

Antal Gábor - Major ​Tamás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók