Ajax-loader

E. T. A. Hoffmann könyvei a rukkolán


Joseph Sheridan Le Fanu - E. T. A. Hoffmann - Carmilla ​/ Denner Ignác
Egy ​stájerországi nagy múltú nemesi család birtokára egy váratlan, titokzatos vendég érkezik, aki hamar összebarátkozik a ház urának félárva lányával, Laurával.

E. T. A. Hoffmann - Ilse Binting - Diótörő ​és Egérkirály
Karácsony ​éjszakáján kezdődik a jó Diótörő és a gonosz Egérkirály háborúja, és Marika váratlanul a csata kellős közepébe pottyan! Diótörő - akinek valódi kilétét a mese végéig homály fedi - bátorságának és jó szívének köszönhetően legyőzi a gonosz Egérkirályt, s ezzel önmagáról is elhárítja a rontást. Marikát csodálatos utazásra viszi a játékok országába, ahol a bűvös képzelet uralkodik.

E. T. A. Hoffmann - Aranycserép
Ernst ​Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) a német romantika egyik nagy egyénisége. Sokoldalú tehetség: költő, zeneszerző, rajzoló. Irodalmi műveinek maradandó darabjai: Diótörő és Egérkirály, Aranycserép, Gluck lovag, Scudery kisasszony stb. Zenei téren Undine című operáját ma is játszák. Alakját Offenbach örökítette meg Hoffmann Meséi című operájában.

E. T. A. Hoffmann - Az ​elvesztett tükörkép története
"Till ​Eulenspiegel, mikor fölfelé ment, mindig vidám volt, mert már előre örült, milyen jó lesz majd, amikor megint lefelé visz az út, a lejtőn viszont szomorú, mert mindig ott bujkált benne a félelem, vajon fogja-e bírni még, mikor a következő emelkedőn kell majd fölkapaszkodnia. Mi baj érhet még vajon, hogy olyan felhőtlen ma a kedvem? És ez a rám szakadó szomorúság most, ez megint miféle örömöt ígér." Olyan volt, mint egy kobold. Sötét sörtehaj, sárgás arcbőr, szürke szem, heves gesztusok, hirtelen lecsapó, megsemmisítő gúny. Idegen az álmos königsbergi végeken, de a berlini szalonéletbe sem simul bele. Vérbeli karikaturista, aki tündéroperát ír. Mintahivatalnok, akinek gyilkos szatíráitól ideges az államgépezet. Színházi mindenes, a szeme láttára ég le a színház. Gourmand, aki éveken át nélkülöz. Vonzza a misztikum, de mindenben érzékeli az élet prózaiságát. Felesége ott virraszt vele, ha éjszaka írás közben megrohanják az életre keltett démonok. A zene az istene, a szerelem az ihletője. Hangjában a tündéri, az irónia és a rezignáció utánozhatatlan szívmelegséggel keveredik. E. T. A. Hoffmann kilenc remek novelláját tartod a kezedben, nyájas olvasó. Többségét nem ismerheted, mivel most jelenik meg először magyarul. Mulass jól! És mire a kötet végére érsz, megkerül "az elvesztett tükörkép" is - ha másé nem, a szerzőé bizonyosan. (Halasi Zoltán)

E. T. A. Hoffmann - Der ​goldene Topf
Anders ​als es die Mode jener Zeit nahegelegt hätte, hat E.T.A. Hoffmann sein ›Mährchen aus der neuen Zeit‹, so der Untertitel vom ›goldenen Topf‹, in die Alltagswelt verlegt. Dieser Kunstgriff einer Phantasiegeschichte, die, »[f]eenhaft und wunderbar aber keck ins gewöhnliche alltägliche Leben tretend«, seine Gestalten ergreift und sie zu Grenzgängern zwischen nüchterner und phantastischer Welt macht, bestätigt den literarischen Rang des Kunstmärchens: Weder greift es die Form des Volksmärchens auf noch versteigt sich der Autor in Bildwelten fern jeglicher Realität. Das Einbrechen des Phantastischen in den Alltag hat sich als angemessenes Mittel erwiesen, amüsante wie verstörende, ja bisweilen sogar beklemmende Spannung zu erzeugen. Reich an intertextuellen Bezügen und musikalischen Anklängen ist ›Der goldene Topf‹ selbst vielfache Inspirationsquelle für Literaten, Musiker und Illustratoren geworden.

E. T. A. Hoffmann - Brambilla ​hercegnő / Diótörő és Egérkirály / A homokos ember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Montesquieu - E. T. A. Hoffmann - Babits Mihály - Igaz ​történet / A kis Zaches, más néven Cinóber / A gólyakalifa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. T. A. Hoffmann - Ritter ​Gluck / Gluck lovag
Kétnyelvű ​kiadványainkkal elsősorban a nyelvtanulóknak kívánunk segítséget nyújtani, hogy kellemes és tanulságos módon tökéletesíthessék tudásukat. Éppen ezért kiadványaink fordításánál minél nagyobb nyelvhűségre törekszünk, bár a jó magyar stílus követelményei helyenként megkívánják, hogy kisebb-nagyobb mértékben eltérjünk a szó szerinti fordítástól. Olvasóink számára a teljesség kedvéért dőlt betűs írással jelöltük azokat a magyar szövegben található szavakat vagy szócsoportokat, amelyek az eredeti szövegben nem szerepelnek, de a magyar nyelv szellemének megfelelően a magyar szövegben elkerülhetetlenek. Számozással jelöltük viszont azokat a legfontosabb kifejezéseket, amelyek jellegzetesen hozzátartoznak a szóban forgó idegen nyelvhez, de magyarra szó szerint le nem fordíthatók. A kiadvány végén jegyzetben közöljük az ezekre vonatkozó magyarázatokat.

E. T. A. Hoffmann - Der ​Sandmann und andere Nachtstücke
E.T.A. ​Hoffmanns Erzählung Der Sandmann erschien 1816 im 1.Teil seiner Nachtstücke. Das Spannungsvolle, Traumatische der Liebe Nathanaels zur Puppe Olimpia, das Ungeheure und Zwielichtige der Gestalt des Advokaten Coppelius/Coppola macht die romantische Erzählung zu einem Exempel moderner Bewusstseinserfahrung.

E. T. A. Hoffmann - Kis ​Zaches
A ​német romantikusok közül Hoffmann-nak volt a legnagyobb világirodalmi hatása. A Hoffmann-mesék egy részében a képzelet csapongása szolgáltatja a fantasztikumot, másutt a groteszk elemeket szinte szürrealisztikusan elegyítő humor az átlényegítés fő eszköze. Ilyen elbeszélés az elbűvölő Kis Zaches (Klein Zaches). A címadó figura egy szörnyű torzszülött, mandragóragyökérhez hasonlító arcú, undorító kis gnóm, akit egy tündér azzal az adománnyal ruház fel, hogy ha a jelenlétében valami kiválót gondol, mond vagy cselekszik valaki, azt neki tulajdonítják. A szatirikus mese bizarr humorral teszi nevetségessé az üresfejű akarnokok és talpnyaló kiszolgálóik államát.

E. T. A. Hoffmann - Az ​ördög bájitala
"Jegyezd ​fel pontosan (...) életed történetét. Ne hagyj ki belőle egyetlen különös eseményt se, még a legjelentéktelenebbet se, kiváltképp semmi olyasmiről ne feledkezz meg, ami a világi élet tarka forgatagában történt veled. Képzelőerőd visszavezet a világba, még egyszer átélsz minden borzongató és bolondos, iszonyatos és vidám eseményt, sőt az is lehetséges, hogy Aurelie-t másként, nem a vértanúhalált halt Rozália nővérként fogod látni; de ha teljesen elhagyott a gonosz szellem, ha teljesen elfordultál minden földi hívságtól, akkor magasabb princípiumként fogsz lebegni mindenek fölött, és a földi hívságok hatásának nyoma sem marad benned."

E. T. A. Hoffmann - The ​Nutcracker: A Coloring Book
Join ​Clara and the Nutcracker on a magical Christmas journey through the Kingdom of Sweets in Classic Coloring: The Nutcracker. Each page is filled with wonderful scenes and detailed patterns to color. From the battle with the fearsome Mouse King to the enchanting sugarplum fairies, this gorgeous coloring book is sure to entertain children and adults alike as they bring each scene of the holiday classic to life.

E. T. A. Hoffmann - A ​király menyasszonya
A ​király menyasszonya négy novellát tartalmaz. A faluni bányász egy tengerészlegényről szól, akit a különös véletlen, plusz egy különös öregember Falunba vezérel, és ott furcsa köteléket alakít ki mind a bányával, mind a bányamester csinos leányával. A faluni bánya azonban több holmi köveknél, esetleg misztikus lények lakják, akik a főszereplő fiatalemberrel szórakoznak... A király menyasszonya egy különc vidéki földbirtokosról szól, aki hobbi-alkimista és asztrológus, valamint dundi, szőke leánykájáról, aki imádja a konyhakertjét. Imádott konyhakertje azonban sötét titkokat rejt! és a gyanútlan leány maga sem sejti, mekkora veszedelembe sodorja magát és szerelmét, amikor meggondolatlanul ujjára húzza az egyik sárgarépán talált gyűrűt! A titokzatos vendég szerelmi történet és kísértethistória egyben, jó kis hátborzongató, nyikorgó szélkakassal, halálos párbajjal, sápadt szicíliai gróffal, és lassan megőrülő francia cselédlánnyal a francia-német háborúk idején. A Vámpírizmus egy horrorsztori, amely egy ifjú gróf baljós előjelek között köttetett házasságáról szól.

E. T. A. Hoffmann - Brambilla ​hercegnő
E.T.A. ​Hoffmann ezen meséjében a hősök belső fejlődésével, valódi művésszé válásával bizonyítja, hogy csakis a romantikus irónia révén jöhet létre igazi művészet. Gigliónak a mű kezdetén két téveszméje van: kiváló tragikus színésznek és Cornelio Chiapperi asszír hercegnek képzeli magát. Mindkét téveszme egy-egy szereppel történ tökéletes azonosulás következménye. A konfliktus akkor éri el a tetőpotját, amikor giglio önmagával kerül konfliktusba. A műben nemcsak tematikusan jelenik meg a színház, hanem a mávet uralja a párbeszédes forma. Hoffmann hőseit elsősorban beszédük és cselekedeteik alapján jeleníti meg - írja elemzésében a műről B. Gaál Márta. S ha ezen ma már archaikusnak tűnő szerkesztési módon túltesszük magunkat, akkor ma is élvezhetően felsejlik Hoffmann kiválósága: a beszédek életre kelnek, s mi remekül szórakozunk a ma már nehézkes forma ellenére.

E. T. A. Hoffmann - Három ​kisregény
E. ​T. A. Hoffmann művein mit sem fakított az évszázad, amely halála óta eltelt. Míg a többi német romantikus ma már az irodalomtörténeté, az ő munkái ma is elevenek. Élteti őket szerzőjüknek az az egézsen sajátos, egyéni szemlélete, amely hiányzik mestereiből, s amelyet követői is hiába próbáltak utánozni. Az a szóval alig elemezhető tehetség, amely az érzékfölöttit, a kísértetiest a legszemléltetőbb realizmussal tudja érzékeltetni.Ez Hoffmann-nak szinte hatodik érzéke, s megvan hozzá a szuggesztív ereje, hogy másokkal is láttassa, amit ő látott.

E. T. A. Hoffmann - Fantáziadarabok ​Callot modorában 2.
A ​magyar Hoffmann-kiadás második köteteként megjelent Fantáziadarabok Callot modorában II.-vel a Cartaphilus Kiadó új fordításokban közli az eredeti, először 1814/1815-ben négy, majd még Hoffmann életében másodszor, 1819-ben, két kötetben megjelent összes fantáziadarabot.

E. T. A. Hoffmann - Alexandre Dumas - Nutcracker ​and Mouse King / The Tale of the Nutcracker
The ​original stories behind everyone's favorite Christmas ballet It wasn't until the 1950s that seeing The Nutcracker at Christmastime became an American tradition. But the story itself is much older and its original intent more complex. This eye-opening new volume presents two of the tale's earliest versions, both in new translations: E.T.A. Hoffmann's Nutcracker and Mouse King (1816), in which a young girl is whisked away to the Land of Toys to help her animated nutcracker defeat the Mouse King, and Alexandre Dumas's 1845 adaptation, The Tale of the Nutcracker, based on Hoffmann's popular work. Irresistible tales of magic, mystery, and childhood adventure, these timeless delights and fresh interpretations about the importance of imagination will captivate readers of all ages. For more than seventy years, Penguin has been the leading publisher of classic literature in the English-speaking world. With more than 1,700 titles, Penguin Classics represents a global bookshelf of the best works throughout history and across genres and disciplines. Readers trust the series to provide authoritative texts enhanced by introductions and notes by distinguished scholars and contemporary authors, as well as up-to-date translations by award-winning translators.

E. T. A. Hoffmann - Martin ​mester és a kádársegédek
A ​német romantika máig egyik legnépszerűbb írójának három, eddig magyarul meg nem jelent kisregénye/novellája – melyekben keveredik a misztikum, a bölcselet, az irónia és természetesen a romantikus érzelmek világa.

E. T. A. Hoffmann - Éjféli ​mesék
Hoffmann ​meséi és mesenovellái a csapongó képzelet és az emberi jellemek sokféleségének, olykor a reális társadalom helyzeteinek látványos keverése. Elbeszélései akár hátborzongatóak, akár humorosak, mindig meglepőek és mindig szórakoztatóak. A romantika legmaradandóbb erénye, az érdekesség ugyanúgy hozzátartozik ehhez az életműhöz, mint a lelket gyönyörködtető szépség. A romantikusokat lehet különbözőképpen megítélni. De E. T. Hoffmannt nem lehet nem szeretni. A kötet tartalma: A HOMOKEMBER DENNER IGNÁC A G. - I JEZSUITA TEMPLOM SANCTUS AZ ELHAGYOTT HÁZ A MAJORÁTUS A KŐSZÍV

E. T. A. Hoffmann - Gordana Maletic - Diótörő
A ​Diótörő meséje elválaszthatatlanul összekapcsolódott a karácsony ünnepével. E. T. A. Hoffmann örök klasszikusa megidézi a gyerekkor várakozással teli időszakát, a meghitt családi együttlétet, az ajándékbontás izgalmait. Ugyanakkor olyan képzeletbeli világba is elvezeti az olvasót, amely talán minden gyermek álmaiban megjelent már: mézzel folyó patakok, csokoládéházak, narancslészökőkutak, masírozó mézeskalács-hadsereg. Ez a gazdagon illusztrált, látványos mesekönyv meghitt karácsonyi hangulatot teremt olvasás közben, és olyan örökérvényű igazságokra is megtanítja a gyerekeket, mint a kitartás, a hűség és a nyitottság fontossága.

E. T. A. Hoffmann - Scudéry ​kisasszony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. T. A. Hoffmann - Fantáziadarabok ​Callot modorában 1.
A ​szerző első gyűjteményes kötete: novelláival, meséivel, zenei elmélkedéseivel. A címben szereplő Callot egy francia grafikus-rézkarcoló művész, aki egy időben igen népszerű volt, és munkássága erősen hatott Hoffmannra. A kötet tartalmazza a Gluck lovag című fantasztikus elbeszélést is, amely a zeneszerző Gluck szellemét Hoffmann korának Berlinjébe idézi meg, hogy szembesítse a siralmas nyárspolgári ízléssel.

E. T. A. Hoffmann - Rat ​Krespel / Krespel tanácsos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. T. A. Hoffmann - Rogán Miklósné - Diótörő
E.T.A. ​Hoffman híres meséje gyönyörű rajzokkal jelenik meg kiadványunkban. Megismerjük Marikát, aki karácsonyra egy Diótörőt kap keresztapjától ajándékba. Marikát álmában egerek támadják meg, de Diótörő megmenti az egérkirálytól, amiért a keresztapa jutalmul herceggé változtatja. A herceggel azután útra kelnek és varázslatos kalandok során át eljutnak Babaországba. A Diótörő prózában elmondott, klasszikus illusztrációkkal készült meséje könnyen érthetővé teszi a kisgyermekek számára a csodálatos Csajkovszkij balettet is. Boldog Karácsonyt mindenkinek!

E. T. A. Hoffmann - Martin ​mester kádár és legényei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. T. A. Hoffmann - Újabb ​hírek Berganza kutya sorsáról
E.Th.A. ​Hoffmann művein mitsem fakított az az évszázad, amely halála óta eltelt. Míg a többi német romantikus ma már az irodalomtörténeté, az ő munkái ma is elevenek. Élteti őket szerzőjüknek az az egészen sajátos, egyéni szemlélete, amely hiányzik mestereiből s amelyet követői is hiába próbáltak utánozni, az a szóval alig elemezhető tehetség, amely az érzékfölöttit, a kísértetiest a legszemléltetőbb realizmussal tudja érzékeltetni. Az ő kísérletei nem lepedőben, éjszaka hazajáró csontvázjelenések, húsból és vérből való emberek ők, nappal járnak közöttünk, mindenki találkozhat velük és mindenki megismerheti őket, akinek megadatott a csodálatos meglátásának képessége. Ez Hoffmannak szinte hatodik érzéke s megvan hozzá a szuggesztív ereje, hogy másokkal is láttassa, amit ő látott. Csodálatosan megelőzte korát. A romantikához ezer szál fűzi, ő a betetőzője a romantikus csodakeresésnek.

E. T. A. Hoffmann - Diótörő ​és Egérkirály
Szenteste ​nagy a sürgés-forgás a Stahlbaum-házban. A kis Marika és testvérei izgatottan várják a karácsonyt - leginkább az foglalkoztatja őket, vajon milyen meglepetésekre számíthatnak. Az ünnep fénypontjai mindig az ajándékok, és a sok becses kincs közül előbukkan egy furcsa fababa is, egy vitézt mintázó diótörő. Marikának egyből a kedvence lesz a színes figura, s miután az a nagy diótörésben megsérül, odaadó szeretettel ápolja. Éjjel aztán Diótörő és az üvegszekrényben lakó népes babasereg életre kel, és ezzel kezdetét veszi a kalandok sora. Elsőként a harc a gonosz, hétfejű Egérkirály és a bátor Diótörő között. Marika képzelete szárnyain, Diótörő kíséretében beutazza babaország csodás tájait: a Karácsony-erdőt, a Rózsa-tavat, a Méz-folyót és a Tortavárat. Diótörőnek pedig meg kell szabadulnia az átoktól, hogy életre kelhessen. A Diótörő és Egérkirály a világ egyik leghíresebb karácsonyi meséje, a német romantika különleges alkotása, ami a gyerekek nyelvén szól a félelem legyőzéséről és az odaadó, áldozatkész szeretetről.

E. T. A. Hoffmann - Az ​arany virágcserép / Scuderi kisasszony
A ​német romantika mindmáig nagy hatású elbeszélőjének varázslatosan szép fantasztikus kisregényében "Az arany virágcserépben" Anselmus, a félszeg diák a mindennapi életnél nemesebb és szebb közegben, a mesevilágban oldódik fel. Munkaadójának, Lindhorstnak és három lányának fantasztikus története a sejtelmes mesék forrásvidékén játszódik. Szalamandrák, kígyók vagy emberek ők? - kérdezheti az olvasó. Ki tudja ezt - a káprázatos kolorittal égő világ a lényeges, amelyben izzó szirmú virágok, pazar tollú madarak, zenélő szökőkutak és egyéb földöntúli csodák alkotják a környezetet. Anselmus megérti a madarak beszédét, övé lesz az arany virágcserép és Serpentina is. Ez a felhőtlen öröm és boldogságérzet a mese végén nem más mint a kötészetben, általában véve a szép emberi tettekben, alkotásokban, rejlő boldogság. A Scuderi kisasszony története reális időben és környezetben a Napkirály uralkodása idején játszódik Párizsban, középpontjában egy nemes lelkű idős irónővel. Madeleine Scuderivel és egy borzongató bűnügyi történettel. Fordulatos meseszövés, lebilincselő olvasmányosság és hajlékony stílus jellemzi a kisregényt.

E. T. A. Hoffmann - A ​vámpír / Der Vampir
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. T. A. Hoffmann - Nussknacker ​und Mausekönig
Am ​Weihnachtsabend beginnt der dramatische Kampf des Nussknackers gegen den gemeinen Mauskönig - und die kleine Marie gerät mitten hinein! Mit Mut, Herz und Liebe wird der böse Mausekönig besiegt und der Nussknacker erlöst. Er nimmt Marie mit auf eine wunderbare Reise ins Spielzeugland - dorthin, wo die Fantasie regiert.

E. T. A. Hoffmann - Murr ​kandúr életszemlélete
Hoffmann, ​a német romantika e mindmáig népszerű és nagy hatású elbeszélője, ez a különös és sokoldalú alkotó (kiváló zenész, festő is volt) fantasztikus novelláin kívül mindössze két regényt írt. Ezek egyikét, "Az ördög bájitalá"-t, ezt a félelmes, borzongató "hasonmás"-történetet már régóta ismerik a magyar olvasók, Válogatott novellái is több kiadást értek meg nálunk, a "Brambilla hercegnő", a "Diótörő", a "Kis Zaches" és számos más írása ma is méltán közkedvelt. Életművét betetőző, halála előtt írt nagy regénye, a "Murr kandúr" azonban most jelenik meg először magyarul. Kreisler karmester és Murr párhuzamos életrajza: sziporkázóan szellemes, mulatságos, ragyogó ötletekben gazdag szatíra. Hoffmann groteszk humora talán ebben a művében a legelragadóbb, mert mélységesen emberi és modern: még a saját korábbi romantikus stílusát is fölényes öniróniával parodizálja. A kora sivár kispolgári társadalmában helyét nem lelő, zseniális és szertelen Kreisler - maga Hoffmann, ő viaskodik a kis fejedelmi udvarok korlátoltságával, intrikáival, Kreisler vallomásaiban ő maga fordul szembe éles kritikával a korabeli német szellem szürkeségével, józan középszerűségével. Murr Kandúr, a világirodalomnak ez az egyik legkedvesebb állatalakja, a maga költői " pályafutásával", életfilozófiájával szinte a kor viszonyainak csúfondáros torzképét villantja fel. Hoffmann-nak ez a műve a német romantika legérettebb, leghumorosabb, ma is friss és élvezetes alkotása.

E. T. A. Hoffmann - Az ​arany virágcserép
A ​múlt német írói és költői közül csak nagyon kevésnek jutott osztályrészül, hogy műve ösztönző és termékenyítő erőként hatoljon be más irodalmakba, idegen kulturális közegben gyökerező alkotások ihlető forrásává váljék. E. T. A. Hoffmann egyike volt ezeknek a keveseknek: Goethe és Heine mellett az egyetlen német író, akinek hatása térben és időben egyformán hosszan gyűrűző, széles körű és maradandó is. A világirodalmi hatású író szerény és szűk keretek közé szorított élete két szférában zajlott. A polgári életben jól képzett jogász és lelkiismeretes tisztviselő volt, művész mivoltában viszont a romantika univerzális művészideáljának megtestesítője: ügyes kezű festő, kitűnő muzsikus, jó zeneszerző s mindezek mellett a német romantikus irodalom egyik legeredetibb tehetsége. Polgári foglalkozásánál fogva maga is beletartozott józan, prózai, fantáziátlan filisztervilágba, művében viszont a hétköznapok szürke valóságát átvilágító, varázslatos, érzék feletti világot teremtett. Ez a kettősség mindvégig meghatározója marad Hoffmann írásművészetének, amely a realitásban éppúgy otthon van, mint a képzelet tündérországában.

Kollekciók