Ajax-loader

Ujfalussy József könyvei a rukkolán


Ujfalussy József - Az esztétika alapjai és a zene
"Az esztétika tárgyát, kutatási körét és célját különböző korok és társadalmak különbözőképpen határozták meg, társadalmi formáik, világnézetük és filozófiai felfogásuk szerint. Abban azonban többé-kevésbé egyetértenek, hogy az esztétika a művészet sajátos törvényszerűségeit vizsgálja. Esztétikai felfogásuk is aszerint tér el egymástól, hogy milyenek a művészetről, annak valóság és ember kapcsolatában elfoglalt helyéről, funkciójáról vallott nézeteik. Abban a dialektikus és történelmi materializmus felfogása is megegyezik a többivel, hogy az esztétika tárgyát a művészet sajátos törvényszerűségeinek feltárásában jelöli meg. A művészet pedig egyike azoknak a módoknak, azoknak a formáknak, ahogyan a valóság az emberi tudatban tükröződik, ahogyan az emberi tudat megismeri a valóságot. Röviden: a társadalmi tudatformák egyike."

Ujfalussy József - Bartók ​brevárium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ujfalussy József - Achille-Claude ​Debussy
Negyven ​éve már, hogy Debussy nincs az élők sorában, születésének is idestova századik évfordulóját ünnepelhetjük. Művészete az európai polgári kultúra és humanitás eszmény késő őszi virágzásának egyik legpoétikusabb hajtása. A halála óta eltelt negyven év alatt művei bevonultak az európai zeneművészet klasszikus repertoárjába. Nálunk is elég sokat és jól játszanak Debussyt. Hangverseny- és rádióműsorok, zenekarok és szólóművészek egyaránt szívesen tűzik műsorukra, zenepedagógiánkban is előkelő szerepet visz. Annál feltűnőbb, hogy a történeti alakjával, életével és művészetével foglalkozó magyar nyelvű irodalom milyen kisterjedelmű, szinte szegényes. Ez a kis könyv elsősorban ilyen áttekintő kép újrafogalmazását, összefoglalását tartja feladatának.

Ujfalussy József - Bartók ​Béla
A ​Bartók Béla halálát követő húsz évben igen tetemes irodalom jelent meg róla, s a Bartók-kutatásban a hazai tudósok derekasan kivették részüket. Az első összefoglaló magyar munkától azonban - éppen, mert ismerték a probléma súlyát, felelősségét, s mert nap mint nap még új adatokat kerültek napfényre - sokáig tartózkodtak. Amikor, 1965-ben, a Gondolat Kiadó "Kis Zenei Könyvtár" sorozatában, Ujfalussy József tollából ez a régen várt és nehéz feladatot vállaló könyv végre megjelent, a magyar kritika és a közönség egyöntetű lelkesedéssel fogadta. Szerzője méltán kapott érte Kossuth-díjat. A magyar zenetudománynak a háború óta egyik legjelentősebb munkája ez, mely olvasmányos volta, ismeretterjesztő jellege ellenére a muzsikus, sőt a Bartók-specialista számára is sok újat, érdekeset mond, a kutatás legújabb adatainak birtokában, a szerző széles látókörének, nagyfokú, sokoldalú képzettségének eredményeként. Valóban hiánytalanul teljesíti feladatát, melyet Ujfalussy az előszóban megjelöl: hozzásegít a "köztudatban élő Bartók-kép egészséges formálódásához". Sosem vész el a részletekben, hanem már a Bartók halála óta eltelt viszonylag rövid idő után is bizonyos történelmi távlatból képes látni és láttatni. Mégpedig valamilyen szerencsés, okos és finom tapintattal -, ezzel vezeti olvasóját biztosan az ellentmondások, máig sem tisztázott vagy kényes kérdések labirintusában, anélkül, hogy azokat elhallgatná. Egységesen tárgyalja Bartók életét, pályafutását, előadóművészetét, elméleti munkáit és oeuvrejét, és többek között - csak Magyarországon, magyar nyelven hozzáférhető adatokon felül - ebben, "az életrajzi események és az alkotópálya kibontakozásának párhuzamos kifejtésében", "szüntelen egymásra vonatkoztatásában" ad többet, értékesebbet akár a legjobb nyugati monográfiáknál is. "Ami más muzsikus-biográfia esetében talán nem több a kötelező gondosság tényének megállapításánál - írta a könyv első kiadásáról szóló recenziójában többek között Somfai László - hogy t.i. minden lényeges életrajzi momentumot felölel, és a mai kutatás szerinti legpontosabb adatokkal támaszt alá [...] hogy tárgyi tévedést benne árgus szem is alig talál - itt, a Bartók-literatúrában a legmagasabb dicséret." A könyv első megjelenése óta eltelt időben ismét sok értékes Bartókra vonatkozó publikációt adtak ki Magyarországon. Újabb teljes monográfia azóta sem született. Ujfalussy József a maga filológus gondosságával és pontosságával revideálta munkáját az azóta előkerült adatok ismeretében. Így nyújtja át a Kiadó olvasóinak, immár harmadik, bővített és javított kiadásban az azóta több idegen nyelvre is lefordított legkorszerűbb Bartók-monográfiát.

Ujfalussy József - Aczél György - Bartók ​Béla
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók