Ajax-loader

Sunrjú Szuzuki könyvei a rukkolán


Sunrjú Szuzuki - Zen ​szellem, a kezdő szellem
A ​zen szellem vagy zen attitűd nem más, mint a kezdő szellem. Rácsodálkozó kérdésfeltevés, amely önmagunk mibenlétét kutatja – ez az, amire a zen gyakorlása során mindvégig szükség van. A kezdők szelleme üres, és mentes a tanultak szokásaitól. Tud elfogadni, tud kételkedni, és nyitott minden eshetőségre. Olyan hozzáállás, amely az élet minden területén hasznunkra válik, amely úgy képes a dolgokat látni, ahogy azok vannak. E kezdő szellem az, amely lépésről lépésre és egyetlen időtlen pillanatban megértheti minden dolgok eredetét. A zen gyakorlás e hozzáállásáról szól a könyv minden sora. Fejezeteiben közvetve vagy közvetlenül arról beszél, hogyan tarthatjuk fenn ezt az attitűdöt a meditációnkban és a mindennapi életünkben egyaránt. Ősi módja ez a tanításnak, amely egyszerű és erőteljes nyelven szól, példáit pedig az élet adja. Ez a könyv, amely ma már a zen klasszikusok sorába emelkedett, Sunrjú Szuzuki zen mester Los Altos-i és kaliforniai beszédeiből született. Meditációs gyakorlataik végeztével válaszolt az emberek kérdéseire, bátorította őket a zen gyakorlásában, és segített nekik mindennapi életük problémáinak megoldásában. A könyv minden oldala azzal az örömmel és egyszerűséggel lélegzik, amely egy szabad életet lát és láttat. Szuzuki rósi azt mondja: „Az élet önmaga varázslata." Ez az érzés áthatja az egész könyvet. Amikor figyelmesen olvassuk a szöveget, ugyanaz az állítás vagy gondolatsor egyszerre nyilvánvaló és egyszerű, homályos, zavarba ejtő és megvilágosító. Ez valóban az intenzív, mély és örömteli elmélkedés könyve.

Sunrjú Szuzuki - Tisztán ​ragyogó forrás
A ​Szandokait ősi szövegét megvilágító friss beszédeket olvasva újabb lehetőséget kapunk arra, hogy még mélyebbre tekintsünk Szuzuki rósi zen szellemébe. Ki-ki valóban eltöprenghet azon, mit is jelent észrevenni a hétköznapi életünkben folyamatosan jelen lévő nem-kettősséget. A tanítványoknak adott szellemes, meglepő válaszok már önmagukban is váratlan ajándékok, melyeket olvasva ismét rácsodálkozhatunk arra az elbűvölő hangra és meleg bölcsességre, amit a rósi korábbi beszédeiből a híres Zen szellem, a kezdő szellemből és a Nincs mindig úgyból már ismerni véltünk. A Szandókai -- vagyis Az azonosság és a különbözőség harmóniája -- a zen buddhizmus fontos alapszövege. Jelentőségét mutatja, hogy a szertartások részévé vált, nap mint nap recitálják a zen kolostorokban szerte a világon. Tanítása az útkeresők számára korunkban éppolyan alapvető, mint amilyen keletkezésekor, majd másfél évezreddel ezelőtt volt. A mű vezérfonala az ellentétek egysége. Egy és sok, fény és sötét, üresség és jelenségek – ezek a létezés aspektusai, amelyek a kettősségek világában érvényesek, ám a végső valóságban feloldódnak, eggyé válnak. A későbbi nemzedékek mesterei ezt a gondolatot bontották ki, fejlesztették tovább, és a zen meghatározó tanítása lett. A vers szerzője, Szekitó Kiszen a hatodik pátriárka személyes tanítványa volt, és később az ő utódjától kapta meg a Dharma-átadást. SUNRJÚ SZUZUKI (1905-1971) a nagy 13. századi zen mester, Dógen közvetlen spirituális örököse. Szuzuki rósi, Japánban már mélyen tisztelt zen mesterként, 1958-ban érkezett rövid látogatásra Amerikába. Annyira megragadta azonban a zen iránt érdeklodo nyugati emberek „kezdő szelleme" és komolysága, hogy végül San Franciscóban rendezte be otthonát. Azokból, akik gyakorlás céljából csatlakozni akartak hozzá, létrejött a Zen Center nevű meditációs csoport, és apátsága alatt három fő gyakorlóhelyet is megalapított. 1971 decemberében halt meg a Zen Centerben, egy évvel e könyv megjelenése után. Sunrjú Szuzuki kétségkívül korának egyik legnagyobb befolyással bíró zen tanítója volt, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a buddhizmus nyugati elterjedésében.

Sunrjú Szuzuki - Nincs ​mindig úgy
Sunrjú ​Szuzuki első könyvét, a Zen szellem, a kezdő szellemet megjelenése óta (1971) folyamatosan a buddhizmus legbecsesebb könyveként tartják számon világszerte - Magyarországon pedig már két fordítást is megért. A várva várt folytatás, Szuzuki beszédeinek második csokra, most, a Nincs mindig úggyal végre megérkezett. Ez a kötet harmincöt eladást tartalmaz Szuzuki életének utolsó három évéből Edward Espe Brown szerkesztésében, aki maga is kiváló szerző, és Szuzuki tanítványainak egyike. Az az érettség, amellyel mélyen elhívatott tanítóként az üzenetét képes továbbadni, ebben a kötetben teljességgel elénk tárul. A Nincs mindig úgyban Szuzuki a zent hétköznapi nyelven fejezi ki, humorral és jó szívvel. Miközben táplálékot és útravalót ad -- miként az apai és anyai kéz -- Szuzuki arra buzdít, hogy ki-ki találja meg a maga saját útját. Ahelyett, hogy különleges irány(zat)okat vagy módszereket hangsúlyozna, tanítása arra bátorít, hogy érintsük és ismerjük meg igazi szívünket, és hogy merjünk megnyilvánulni teljes valónkkal. Szuzuki szavai mintha nem kívülről jönnének; mintha egy lényünk mélyéből felszálló hangot ébresztenének fel. Tanításai olyan témaköröket ölelnek fel, mint a jelenben élés,az önmagunk iránti kedvesség vagy a karmánk megváltoztatása -- mindvégig hangsúlyozva: „légy bárhol is, a megvilágosodás ott van". Szuzuki szavai inkább a szabadsággal töltenek fel, semhogy kész gondolatokat próbálnának átültetni. Ez a csodálatos összeállítás lehetővé teszi, hogy Szuzuki szelleme -- mint bölcs és melegszívű barát -- beléphessen a mindennapjainkba. Ajándék mindazoknak,akik szellemi beteljesedést és belső békét keresnek.

Kollekciók