Ajax-loader

Jakucs László könyvei a rukkolán


Jakucs László - Természetföldrajz ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jakucs László - Nagy Gáborné - A ​Föld amelyen élünk 1.
A ​kerettanterv szerint megújult A Föld, amelyen élünk tankönyvcsalád nagy hangsúlyt fektet a folyamatok és összefüggések magyarázatára, megláttatására, törekszik az összefüggésekben való gondolkodás és a környezettudatos életmód kialakítására. Fő célja nem a lexikális ismeretek elsajátíttatása, hanem az, hogy a tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten, szinte észrevétlenül szerezzenek kellő gyakorlatot az ismeretek önálló megszerzésében és sokrétű feldolgozásában. A tananyag feldolgozása változatos, szépirodalmi idézetek, történelmi dokumentumok, képzőművészeti alkotások is színesítik.

Jakucs László - Hubert Kessler - A ​barlangok világa
A ​barlangtan (szpeleológia) alapjai amatőr barlangászok számára.

Jakucs László - Aggtelek ​és vidéke
Könyvünket ​azoknak ajánlom, akik szeretnének megismerni, bejárni egy ismeretlen hegységet és tájat, találkozni történelmi korok ősi végvárainak porladozó romjaival, de lámpást gyújtva, a magyar föld mélyének ezertitkú alvilágába sem félnek behatolni. Azoknak, akik szeretnének látni sötét sziklaboltozatok rengetege alatt tovazúgó föld alatti folyót, kik bolyongani vágynak évek milliói kőcsoda alkotásainak, a cseppkövek fantomjainak döbbent némaságában. Kik szeretik a lombos erdők koszorúzta hegyek hűs tövében futó pisztrángos kristálypatakot, akik még nem tudják, hogy ezerarcú Aggtelekünk vidéke: hazánk egyik legvadabb, legregényesebb és legismeretlenebb része. Legyen e könyv segítségül abban, hogy a természetnek azt a számtalan csodáját, melyet egy évtized munkássága számomra e táj felszínéből és alvilágából megismerni engedett, felfedezhessék mások is - sokan, többen, mindenki. S legyen segítségül abban, hogy egy ország népe ezen keresztül is még öntudatosabban ismerje és szeresse meg gyönyörű hazáját. Jósvafőn, 1957. augusztusában Jakucs László"

Jakucs László - Aggtelek
Jakucs ​László 1926-ban Sarkadon született. Geológusi diplomáját 1951-ben szerezte meg. 1952-64 között az Aggteleki Barlang igazgatója, 1964-91 között a JATE Természeti Földrajzi Tanszékének vezetje, docens majd 1971-tl egyetemi tanár. 1992 óta a JATE professor emeritusa. Jakucs László, geológusprofesszor, a Béke-barlang felfedezje, több mint egy tucat könyv, 100 tudományos m szerzje, számos tudományos expedíció vezetője.

Jakucs László - A ​karsztok morfogenetikája
Ez ​az általános természeti földrajzi szakmonográfia a mészkőkarsztok fejlődését és jelenségeit elemzi a genetikai hatótényezők tükrében. Kimutatja, hogy a felszínt letaroló erők még a mészkőtérszíneken is multilaterális összességükben hatnak, így a tájrészletek minőségi szükségszerűen kifejezik az egyes (geográfiai, orográfiai, környezeti, petrográfiai, tektonikai, klimatológiai, pedológiai, biológiai stb.) tényezők mennyiségi arányait és időtartamait. E faktorarányok ismeretében közelebb juthatunk a geomorfológiai jelenségek objektívebb megértéséhez, a tájfejlődés megtervezésének lehetőségéhez. Nemcsak a karsztmorfológusok, hanem minden földrajzkutató érdeklődésére számot tartanak azok a fejezetek is, amelyek a Föld különböző klímazónáiban megfigyelhető karsztosodás sajátos dinamizmuskülönbségeit és hatótényezőit, a mikroklíma és a karsztfejlődés kapcsolatát, továbbá a talajnak és a talajban élő vegetációnak a karsztfolyamatra gyakorolt hatását analizálják.

Jakucs László - Felfedező ​utakon a föld alatt
Végre ​1952. augusztus 4-én az elméletileg már korábban meghódított, de mindaddig hozzáférhetetlen, ismeretlen barlangrendszert, új természeti kincsünket gyakorlatilag is felfedezték. A Bíbic-töbör sikeresen kibontott víznyelőkürtőjén át bejutottak az emberszem sohasem látta Béke-barlang egyik gyönyörű mellékágába, az általuk Felfedező-ágnak elnevezett folyosóra, ahonnan már lényegében akadálytalanul érték el a barlangrendszer tágas, kényelmesen járható, patakos Fő- ágát. Az érdekes és izgalmas felfedezést s annak előzményeit Jakucs László A Béke-barlang felfedezése és a Felfedező utakon a föld alatt című könyveiben részletesen és pontosan ismerteti.

Jakucs László - Cseppkőország ​mélyén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bódis Istvánné - Dénes György - Jakucs László - Aggtelek
Aggtelek ​Község Önkormányzata ezzel a könyvvel olyan hiányt kíván pótolni, amely a Világörökség részét képező csodálatos barlangvilág ábrázolásán túl Aggtelek községgel is megismerteti az olvasót, mivel az eddig megjelent írásokból kimaradt, vagy csak alig kapott szerepet a község bemutatása.

Jakucs László - Aggteleki ​cseppkőbarlang
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jakucs László - A ​faggyúfáklyás expedíció
Könyvünk ​szerzője, aki a barlangok titkainak nagynevű kutatója, nemrég az Aggteleki-cseppkőbarlang mélyére igen különleges kutatóexpedíciót vezetett. Primitív faggyúfáklyákkal, ősember módjára, az utak és a járást megkönnyítő hidak érintése nélkül munkatársaival végigjárták a hatalmas cseppkőbarlangot. Az út során, amely 3 napot vett igénybe, teljesen az ősember életmódját és több ezer éves szokásait rekonstruálták. Ennek az érdekes vállalkozásnak egy régen húzódó tudományos problémára kellett fényt vetnie. Azt kellett tisztáznia, hogy az évezredekkel előttünk élt kőkori és vaskori emberek képesek voltak-e a barlangvilág legmélyebb részeit is felkeresni, ha igen, mi módon jutottak el oda, és mi lehetett az ilyen távolabbi barlangkutató utak célja a régmult időkben? Az izgalmas események és előzmények olvasása közben nem csak a szokatlan kutatói feladatok kalandos élményeit éljük át magunk is, de megismerkedünk a kutatói munkamódszerek egyik nem mindennapi új oldalával, azokkal a kiszámíthatatlanul váratlan fordulatokkal, amelyek e kutatói vállalkozás feltűnő eredményeire vezettek. A lábnyomrejtély nyomozása, a rókával végzett meglepő kísérlet mind megannyi friss és merész arca annak a nagyszabású tudományos kísérletsornak, amelyről e könyv nyújt hitelesen tárgyilagos beszámolót.

Jakucs László - A ​Békebarlang felfedezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jakucs László - Szerelmetes ​barlangjaim
___Jakucs ​Lászlónak, századunk kétségtelenül legeredményesebb barlangkutatójának új könyve olyan izgalmas, mint egy kalandregény. ___A szerző felidézi első találkozásait a barlangokkal, majd a mind nagyobb szabású kutatási vállalkozásait is, amelyek eredményeként csodálatos barlangóriások felfedezőjévé vált. Bekalandozza Európa leggigantikusabb rejtőzködő folyómedrét, a Timavó sötét alvilági kanyonját. Megismertet a kutatásban alkalmazott tudományos elvek fortélyaival és a barlangvilág ékszereivel, a színes cseppkőcsodákkal is. Felfedezőként mutatja be a Sátorkőpusztai-kristálybarlang csillogó termeit. A Bükk hegység mélyében egy titokzatos népi monda nyomán jut el a vesszedelmes mélységekbe, majd a felfedezők szemével mutatja be az Alpok legnagyobb jégbarlangjának titkait. Elkísérhetjük őt a tengerek romantikus kék grottáiba, Capri szigetére és az adriai Bisevóba. Újra átélhetjük az aggteleki Béke-barlang, a bükki Pénzpataki-barlang és az aggteleki Alsó-barlang feltárulásának izgalmas napjait. A könyv minden kontinensek legbonyolultabb föld alatti útvesztőjébe, a 178 km-es ukrajnai Optimista-barlangba is elvezet, ahol a szerző és három tanítványa feltárták és fel is térképezték a varázslatos kristálylabirintus egy új szakaszát, a Szegedi-barlangot.

Jakucs László - Aggtelek ​és környéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók