Ajax-loader

Jorge Amado könyvei a rukkolán


Jorge Amado - Az ​éjszaka pásztorai
Martim ​káplár csodaszép idegen asszonyt hoz a házhoz, s ezzel furcsa bonyodalmak kezdődnek Salvador de Bahia külvárosában. A kívánatos Marialva tüzes tekintete mély sebeket éget a férfiszívekbe, de különösen a Potyavásár nevezetes kikiáltójának, Pintyőkének a lelkivilágát zavarja meg. Ám az igaz barátság állja a sarat és diadalmaskodik az asszonyi praktikákon. A házasság gyönyöreiből, de leginkább gyümölcseiből a Néger Massunak is kijut a része. Keresztapa kellene a kisfiának, de annyi a barátja, hogy képtelen választani közülük. A földöntúli hatalmak azonban segítségére sietnek, s így lesz Massu az egyik néger isten keresztkomája. Nem kevésbé kalandos história bonyolódik a Macskanyúzó domb körül. A deszkaviskók lakói komoly háborúságba keverednek a telejtulajdonossal, s ily módon a rendőrséggel is. A magas politikai körökben a szónoki emelvényeken dúl a harc: a nép igaz és kevésbé igaz barátainak fondorlatos ügyeskedésével mégiscsak kelepcébe szorítják a "tisztakezű" rendőrfőnököt. Bahiában végre megnyugosznak a kedélyek, hiszen most már - hála a rendőrök fegyverének - vadonatúj istenkéjük, Kergekakas Jesuino szelleme vigyáz kedves komáira. Amado új regényében – nagyszerű életművéből is kimagasló alkotásában – kedves humorral és megható szeretettel megrajzolt népi alakok, modern kópéfigurák mulatságos kalandjai elevenednek meg; a megindító és derűs történetekben pellengérre kerül a képmutatás, az álszent szemforgatás, a politikai intrika, a nyerészkedők kapzsisága – a szegényember megannyi élősdije.

821070_5
elérhető
3

Jorge Amado - Zsubiabá
Jorge ​Amado (1912-2001), minden idők egyik legnépszerűbb brazil írója Bahia államban született, Bahia városában nőtt fel, majd Rióban jogi tanulmányokat végzett. Tizenkilenc éves volt, amikor az első regényét megírta, aztán szinte évenként jelentkezett új művel. Írásai rendre művészeti és politikai botrányt kavartak: Amado pornográf írónak és forradalmárnak számított, a harmincas évek közepén többször le is tartóztatták, majd hosszabb-rövidebb időkre száműzetésbe kényszerítették. Hazatérése után az akadémia tagjává és az írószövetség elnökévé választották. Műveit negyvennyolc nyelvre fordították le, rangos irodalmi díjakkal jutalmazták, és filmforgatókönyvek, színházi adaptációk készültek belőlük. A szülőföld, Bahia, ez a tarka metropolis szinte egész életművében ott kavarog kétes sikátoraival, lebujaival, kikötőjével, csavargóhadával, szépasszonyaival, utcalányaival. Az 1935-ben megjelent Zsubiabá már teljes pompájában ábrázolja ezt a színteret: megelevenedik a holdfényes bahiai kikötő, a matrózkocsma, a délszaki utca, a nyomorúságában is erőteljes, sőt többnyire derűs néger, fehér, mulatt szegény ember, a hitlerizmus eljövendő győzelmében bízó, szoknyavadász német gyáros, és óhatatlanul rabul ejt bennünket a vidék dohányültetvényeinek sivárságában is tömény vitalitása, Zsubiabá - a bahiai varázsló - tudománya, az afrikai vallási szertartások rejtelmes hangulata. António Balduíno, a regény fekete hőse ebbe az Amado által újjáteremtett mitológiába születik bele, itt tanul meg életben maradni, csavarogni, dolgozni, szeretni - és végül egy sztrájk iskolájában érettségi vizsgát tenni.

Jorge Amado - Flor ​asszony két férje
A ​komoly, tisztességes, ámde tüzesvérű Flor asszonynak két férje van. S míg szombat délutánonként az egyik, a polgári jámborság megtestesítője illedelmesen fagottozik, Flor eszeveszett lázban szerelmeskedik a másikkal, a kedves szoknyavadásszal, a szenvedélyes szerencsejátékossal, az elbűvölő csirkefogóval... Vagyis a kísértetével... Mert a sors úgy akarta, hogy az egyik házasságában Flor az igazi szerelemmel ismerkedjen meg, amilyennek a lányok álmodják, a másikban meg a renddel, az állandósággal, a nyugalommal, amilyennek a riadt anyák álmodják a házasságot lányaiknak... És amíg pellengérre kerül a kis- és nagypolgári képmutatás, a bölcs és derűs, fölényes és gúnyos Amado összekacsint olvasóival szereplőinek feje fölött: lám, ilyen az élet, ilyen csupa láng szenvedély, ilyen szomorú és nevetni való, ilyen kisszerű és ismételhetetlenül egyetlenegy.

Csodabaz%c3%a1r
elérhető
5

Jorge Amado - Csodabazár
A ​világhírű brazil regényíró mitikus-legendás, néger-fehér-mulatt Bahiájában furcsa kis műhely ez a "csodabazár", ahol Lídio mester fogadalmi csodajeleneteket, magyarán giccsfestményeket gyárt, a barátja, Pedro Archanjo, az életvidám, szoknyabolond mulatt pedig könyvecskéket ír népe, a fajok egyenlősége és keveredése védelmében. Közben ki-ki szaporán dögönyözi soros néger vagy éppen "skandináv" kedvesét. Amado könyve hol Pedro valóságosnak álmodott életét, a körülötte dúló harcokat jeleníti meg vonzó kópéderűvel, sok gusztosos nővel, hol a vele kapcsolatos centenáriumi hajcihőt meséli el kedves, bölcs iróniával.

Amado_gabriela
elérhető
9

Jorge Amado - Gabriela
A ​világhírű brazil író életművében fordulónak tartják ezt a regényt: ezzel kezdődik pályájának harmadik és sikerekben leggazdagabb szakasza, melyet oly dús művészettel megalkotott művek fémjeleznek, mint A vén tengerész, Az éjszaka pásztorai és főleg a Flor asszony két férje. Itt, a Gabrielá-ban tűnik fel Amado új modora, amelyben az epés indulat a szelíd iróniának és a bővérű humornak adja át a helyét, de úgy, hogy ez nem gyengíti, hanem inkább hitelesíti azt a társadalombíráló kedvet és közéleti elkötelezettséget, amely Amado minden művét jellemzi. Ebben az élvezetes szerelmi történetben Gabriela, a szép félvér lány az anyaföld nyugalmát egyesíti magában a vihar szenvedélyességével, és nemcsak kitűnő szakácsnőnek, hanem fölülmúlhatatlan szeretőnek is bizonyul. "Botlása" után pedig szerelmesének, a gyöngéd bártulajdonosnak van ereje, hogy kesztyűt dobjon a kisváros maradi erkölcseinek, és a maga életén példázza, hogy temeti el a kibontakozó polgárosodás a hűbéri oligarchia és az ököljog világát.

Jorge Amado - Holt ​tenger / Az éjszaka pásztorai
A ​kötet két regényt tartalmaz. A Holt tenger története Bahiaban, az író kedves városában játszódik. Szereplői tengerészek, hajósmesterek, négerek, félvérek, csavargók, örömlányok. Főhőse Guma, a fiatal tengerész, aki tíz éves kora óta járja bárkájával a háborgó tenger vizeit. Felesége, a szép Lívia minden áldott nap aggódva várja, hogy hazaérkezzék istenkísértő útjáról. Guma erős, bátor, nagyszerű hajós, mégis beteljesedik végzete: Jemanzsá, a tengerek és bárkák úrnője, akit Zsanainának is neveznek, magával viszi távoli birodalmába. A másik regény, Az éjszaka pásztorai ugyancsak Bahiaban játszódik. Az író három jellemző epizódot beszél el a kikötőváros lumpenproletárjainak életéből. Az első történet Bahia legismertebb nőhódítójának és hamiskártyásának, Martin káplárnak házasságáról, a második a néger Massu fiának furcsa keresztelőjéről, a harmadik a bahiai szegények viskóvárosának felépítéséről szól. A sodró lendületű kópé-történetek nagyerejű társadalmi mondanivalót hordoznak. Az író úgy szórakoztatja olvasóit, hogy közben szuggesztív erővel felidézi a szegényeket felszabadító "szükséges csoda" törvényszerű eljövetelét.

Jorge Amado - Holt ​tenger
A ​lenyűgözően szép és veszedelmes tengeren milyen az élet és a szerelem? A szárazföldi ember vajmi keveset tudhat erről, hisz alig értheti meg a tengerész szívét. Gumának, a brazil atlanti tengerpart egyik kikötője vakmerő, s legendás hírű hajósának és asszonyának, Líviának felejthetetlenül szép, tragikus történetéből tárul elénk ez az ismeretlen tengerparti világ. Nemcsak a dalokban, de az emberek szívében is "Édes a halál a tengeren" itt - mert a Tenger istenasszonya, a mindennél jobban tisztelt Iemanjá forró szerelemmel várja a bátor hajósokat, s elröpíti őket a távoli kikötőkbe, megismertetheti velük a széles nagyvilágot. Az élet áhításának, az élniakarásának csodálatos legendája ez! A cselekmény fő vonalát bonyolító mellékalakok káprázatosan színes forgatagának ábrázolása - ahol felvonulnak a brazil tengerpart nyomorúságos életének jellegzetes alakjai: halászok és prostituáltak, hajósgazdák és csempészek, csavargók és szépasszonyok - a realista művek remekei közé emeli a regényt. Felemelő és nyomasztó a Holt tenger: az emberi nyomorúság és a törhetetlen remény eposza, Amado életművének egyik legpompásabb gyöngyszeme.

Jorge Amado - Vízordító ​három halála
Egy ​köztiszteletnek örvendő, meglett korú tisztviselő váratlanul hátat fordít "jópolgári" családjának és elzüllik. Nyomortanyán húzza meg magát, a bahiai csavargók királya és szelíd pátriárkája lesz. Megbotránkozott családjának minden kísérlete kudarcot vall, hogy családfői, társadalmi, honpolgári kötelességeire döbbentse a tévelygőt. Eddig sablonos lenne a történet, de Amado nem áll be a - mégoly színvonalas - sablonítók közé. Nem elégszik meg a társadalmi botrány hálás írói lehetőségeivel. Történetét ott kezdi, ahol ezt az ismert tárgyat befejezni szokták: a hős halálával, illetve többszörös halálával. Azután egy mámorszülte álomvilágot varázsol elő sugalmas művészetével, mely átszövi és jelképpé lényegíti a valóságos eseményeket. Ebben a világban nemcsak a látszat bűvöletében élő, embertelen polgári erkölcs és képmutatás bírálatának jut hely, hanem az elesettek sorsközösségében egymásra talált, faragatlan, ám erejük tudatában - látszólag oktalanul - derűs nincstelenek emberségének is.

Jorge Amado - Tocaia ​Grande
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jorge Amado - Arany ​gyümölcsök földje
Századunk ​első éveiben, a brazil birtokos-kiskirályok véres torzsalkodása közepette valósággal kisarjadtak a földből a kakaó gazdag városai. A nagypolitikát játszó küzdőfelek közül a győztesek vagyont szereztek, a vesztesek az életüket is elvesztették. A világhírű brazil írónak ebben a regényében az új Brazília vajúdik, és vajúdása közben a tegnapi "győztesek" a maguk bőrén érzik, hogy mit ér az álnoksággal kivívott győzelem. Horácio, az agg hűbérúr, egy letűnt korszak gyilkos, de mégis karakán és nagyszabású hőse még látszólag a vidék és az államgépezet korlátlan ura, de rá kell ébrednie, hogy - akárcsak a többi vasöklű birtokos - fondorlat áldozata: a kereskedő polgárság tavasz képviselői már perces úton a karhatalmi segédlettel zúzzák szét azt, amit a nyers erő harácsolt össze. De az új diadalba is - mint egykor Horácio diadalába - ürmöt csepegtet egy nyughatatlan asszony. Amado sok ágú - mert több család életét felölelő - regénye az észak-brazíliai kakaóföldek nagy erőfeszítésekkel, nagy győzelmekkel, nagy kudarcokkal, furfanggal, gyilkossággal teli hőskölteménye.

Jorge Amado - Szenvedélyek ​földje
"Tíz ​év előtt írtam egy rövid, szenvedélyes regényt, amelynek a témája a kakaó volt, s amelyre most újból visszatérek. Akkor tizenkilenc esztendős voltam s alig hogy megkezdődött regényírói pályafutásom. Az elmúlt tíz év alatt hét regényt, két életrajzot, sok költeményt, a cikkek százait írtam és tucatjával tartottam előadásokat. Küzdöttem a mindennapi életért, utaztam, beszédeket tartottam; könyveimet lefoglalták és elégették, megismerkedtem a börtönnel, idegen földön kellett élnem száműzetésben. Honfitársaim életét éltem, honfitársaimmal. Végtelen örömmel jöttem reá, hogy ezen évtized alatt nemcsak munkáim teremtettek velük állandó és mélyreható kapcsolatot, hanem akkori egész életem is, amely csupa reménység volt -, több mint reménység: bizonyosság -, hogy a holnap szebb és jobb lesz, mint a ma. Ennek a holnapnak a szolgálatában -, amely már hajnalodik Kelet-Európa harctereinek éjszakájában -, éltem és írtam. Montevideo, 1942."

Jorge Amado - Mar ​Morto
Romance ​de grande força lírica, Mar Morto conta histórias de velhos marinheiros, de mestres saveiros, de pretos tatuados e de malandros que contam e cantam essas histórias da beira do cais da Bahia. «O povo de lemanjá tem muito que contar», dizia Jorge Amado. Um dos mais populares romances de Jorge Amado, não só no Brasil como em muitos outros países. Mar Morto inspirou a conhecida telenovela Porto dos Milagres.

Jorge Amado - O ​Gato Malhado e a Andorinha Sinhá
Jorge ​Amado escreveu _O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá_ em 1948, para o seu filho João Jorge, quando este completou um ano de idade. O texto andou perdido, e só em 1978 conheceu a sua primeira edição, depoi de ter sido recuperado pelo filho e levado a Carybé para ilustrar. Com ilustrações belíssimas, para um belíssimo texto, a história de amor do Gato Malhado e da Andorinha Sinhá continua a correr mundo fazendo as delícias de leitores de todas as idades.

Jorge Amado - A ​vén tengerész
Jorge ​Amado (sz. 1912) Lenin-békedíjas brazil regényíró. Irodalmi munkássága öntudatos szocialista vállalása a szegények, munkanélküliek, a kizsákmányolt színesbőrűek sorsának. Regényeit eredeti írásművészet: játékos irónia, líraiság és folklorisztikus elemek gazdagsága jellemzi. Magyarul megjelent művei: Zsubiabá, Holt tenger, Végtelen földek, A reménység lovagja, Arany gyümölcsök földjén, Vörös vetés, Gabriela, Szegfű és fahéj, Vízhordó három halála, Az éjszaka pásztorai, Flor asszony két férje.

Jorge Amado - Vörös ​vetés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jorge Amado - A ​kikötő rémei
A ​Zsubiabá, A vörös vetés, A vén tengerész, a Vízordító három halála írójának, a brazíliai Jorge Amadónak egyik korai regényét tartja kezében az olvasó. Hősei egy nagy kikötőváros, Bahia – emlékezetes színtere Amado más regényeinek is – elhagyott, számkivetett gyerekei. Pedro Bala, a kapitány, Professzor, a festő, Lábatlan, a gyűlölködő sánta, Cserzett Pofa, Lakli Jani és Dora – a szépséges kis Dora – nem önszántukból lesznek a felnőttek álszent világának ellenségei. Korai és keserű tapasztalatok késztetik őket arra, hogy egy romos raktárépületben húzódjanak meg a dokkok vidékén, és lopásból, rablásból tartsák fenn magukat. Hányatott életük legszebb öröme a nehezen megszerzett szabadság, a csatangolás az utcákon, zegzugos kikötőkben. Életútjuk sokfelé ágazik majd ebből a kis közösségből; egyikük Brazília legnagyobb festője, másikuk legnagyobb munkásvezére lesz. Formálódásukat, kínokkal kikövezett útjukat követi az író dokumentumhűségű regényében.

Jorge Amado - Gabriela, ​Cravo e Canela
Gabriela, ​a mulata com a cor da canela e o cheiro do cravo, ficará na literatura como uma formosa figura de mulher, simples e espontânea, acima do Bem e do Mal. Com o seu inigualável lirismo e inspiração poética, Jorge Amado cria personagens inesquecíveis, e o comovente romance de amor do árabe Nacib e da mulata Gabriela coloca-os, sem dúvida, na galeria dos amantes da História da Literatura. Mas Gabriela, Cravo e Canela é mais do que a história de amor do árabe Nacib e da sertaneja Gabriela. É a crónica de uma pequena cidade baiana, Ilhéus, quando passava por bruscas transformações, por volta do ano de 1925. A riqueza trazida pelo cacau possibilitara o desenvolvimento urbanístico e o progresso económico, transformando profundamente a fisionomia da cidade. Pouco evoluíam, no entanto, os costumes dos habitantes, imperando, naquele cenário de violência, a lei dos mais fortes – os fazendeiros – que tendo a seu trabalho os jagunços, impunham o domínio do ódio e do terror. Sensual e inocente, sábia e pueril, a cozinheira Gabriela conquista não apenas o coração de Nacib e de uma porção de ilheenses, mas também o de leitores de vários países e gerações. Levada para a televisão, a sua história transformou-se numa das telenovelas brasileiras de maior sucesso pelo mundo fora. No cinema, o papel de Nacib é vivido por Marcello Mastroianni, e o de Gabriela por Sônia Braga, como já acontecera na novela. Exaltado por Jean-Paul Sartre como exemplo de romance popular, _Gabriela, Cravo e Canela_ é um dos livros mais ricos de Jorge Amado, enraizando o debate de questões morais universais no solo muito concreto da economia cacaueira em transformação.

Jorge Amado - Végtelen ​földek
Kemény ​kötésű kalandorok, fondorlatos fiskálisokat, elszánt bértollnokokat és még elszántabb bérgyilkosokat vezénylő nagybirtokosok, epedő szépasszonyok, szenvedélyes utcalányok népesítik be a világhírű brazil író lebilincselő társadalmi regényét. Századunk első éveiben, a nagy gazdasági föllendülés hőskorszakában, a földbirtokos-kiskirályok véres torzsalkodása közepette a szemünk láttára nőnek ki a földből a kakaó gazdag városai, és indulnak új meg új rohamra a hátráló őserdő, egy hanyatló életforma ellen. A nagypolitikát játszó küzdőfelek közül a győztesek vagyonokat nyernek, a vesztesek életüket veszítik, de bárhogy végződik is tusájuk, mindig egyvalaki az igazi kárvallotja: a küzdelem rettegő szemtanúja, az aranygyümölcsöt termő kakaóföldek nyomorult munkása. Igaz, egy új Brazília születik ebből a vajúdásból, de a "győztesek" a maguk bőrén érzik, hogy mit ér az álnoksággal kivívott győzelem.

Jorge Amado - Galád ​kandúr és Fecske kisasszony
Kandúr ​szeretett volna valami szépet mondani Fecske kisasszonynak. Leült a földre, megpödörte a bajszát, aztán csak annyit kérdezett: - Hát te miért nem menekültél el a többiekkel? - Még hogy én? Hogy én elmeneküljek? Nem félek én tőled. A többiek mind gyávák. Te nem tudsz megfogni engem, szárnyad sincs, hogy repülhetnél. Csak egy buta kandúr vagy, akinek a butaságánál még a csúnyasága is nagyobb. Pedig borzasztó csúnya vagy... - Én csúnya? Galád Kandúr elnevette magát, de ijesztő volt a nevetése, mint azoké, akik már elszoktak tőle, hogy nevessenek. A legbátrabb fák is beleremegtek. Még az óriási Brazil Fa is. Ezzel a kissé ostoba párbeszéddel kezdődött Galád Kandúr és Fecske kisasszony története. Ez a szomorú, mégis bájos történet, egy macska és egy fecske be nem teljesülhető szerelméről szóló mese, annak idején nem a nagyközönségnek készült. Jorge Amado, a világhírű brazil író, 1948-ban, Párizsban írta fia, Joao Jorge egyéves születésnapjára ajándékul. Első kiadására is csak sokkal később, 1976-ban került sor, amikor a neves bahíai festőművész barát, Carybé akvarelljeivel díszítette könyvet, amely mély élettapasztalata, ellenállhatatlan humora, költői nyelvezete, és a szöveg világához közel álló, kedves illusztrációi miatt is méltán sorolható a modern meseirodalom legszebb, nem csak a gyerekek, de a felnőttek érdeklődésére, szeretetére is számot tartó művei, Saint-Exupery Kishercege vagy Milne Micimackója közé.

Kollekciók