Ajax-loader

Bibó Lajos könyvei a rukkolán


Covers_236022
elérhető
0

Bibó Lajos - Vihartvetők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bibó Lajos - A lélek megmenekül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bibó Lajos - Anyám
"... ​Annak a természetes kötelességünknek kell eleget tennünk, hogy egy terjedelmes életműből az irodalmi folytonosság részévé tegyük azt, ami érték benne - Írta Darvas József Bibó Lajos Subások című, 1968-ban megjelent novellás kötetének előszavában. - Úgy hiszem, ez a válogatás csak kezdete ennek a folyamatnak, mert Bibó Lajos életművében a gondos kritikai mérlegelés találhat még kiadásra méltó alkotásokat." Az Anyám című regény - mely először 1928-ban jelent meg - Bibó Lajos életművének egyik legjelentősebb darabja, nagyszabású freskó a század eleji társadalmi viszonyokról: a vidéki féldzsentrik, bohém értelmiségiek ellentmondásos, a társadalmi bukás előérzetét jelző életformájáról, az első világháború ma már alig-alig ismert epizódjairól. A regény főhőse Keresztes György író, aki sorsában megtestesíti korának ellentmondásait, melyből menekülne, de menekülése csak vergődés, hiszen saját maga elől már nem tud menekülni... A kitűnő stílusú, mindvégig pergő cselekményű regény kiadásával egy letűnt kor igazi írói eszközökkel megelevenített rajzát szeretnénk hozzáférhetővé tenni a mai olvasók számára - és egyben, túl a nyolcvanadik életévén, Bibó Lajost is köszöntjük.

Bibó Lajos - A ​gyerek
Csanád ​István író ellen gyerektartási pert indít egy Kovács Ágnes nevű műveletlen, csirke-eszű, harmadrendű, kültelki nő. A bíróság elmarasztalja Csanádot, aki pedig teljes bizonyossággal tudja, hogy nem ő az apja az immár tizenkét esztendős, idétlen fattyúnak. Csanád elviselhetetlennek érzi a gondolatot, hogy ezt a fiút a világ a Csanád-vér örökösének tartsa, s vak dühvel félszeg detektív-vállalkozásba fog: minden áron meg akarja tudni, ki az igazi apja a gyereknek. A rögeszmés, makacs kísérletbe belepusztul Csanád szerelmes, finomlelkű felesége s maga Csanád is

Bibó Lajos - Subások
Nem ​elég a szeretet, tisztelettel és alázattal nézzetek föl a nagyon szegény ember életére. Ők ugyanazok az emberek, aki az Ember; de az emberiség által teremtett társadalmi helyzet oly mélységbe szorította őket , hogy azt kellene hinni , ember számára képtelen e szűk körben leélni és kiélni az életet.

Bibó Lajos - Halovány ​virág
Bibó ​Lajos legújabb regényében egy pesti leányt kísér el négyéves korától tizennyolc éves koráig: haláláig. Az emberek szemébe szürke kis élet, de nem az íróéban. Az író csodálatos heorizmusokat, határtalan szépségeket lát meg Füzy Erzsébet mindennapi sorsában: könnyes áhitatot keltő vértanuságot, amely az emberek között soha, csak valahol Isten jobbja felől érhet nyugvópontra és oldódhatik fel a méltatlan szenvedések alól... Az író mondanivalója egy mondatban: Füzy Erzsébet jósága és tisztasága nem élhetett meg az emberek között. Bibó Lajos nem ír szövevényes mesét, nem konstruál meglepő fordulatokat, de félelmetes az a bátorsága, ahogy ehhez a témához nyult és bámulatos a készsége, mennyi távlatot tud nyitni egész mai életünkre egy gyereklány vergődésén keresztül. Nem kell külön emlegetnünk Bibó Lajos ragyogó előadókészségét. Írni és főleg magyarul írni ma senkisem tud úgy, mint ő.

Bibó Lajos - A ​búzát azért learatják
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók