Ajax-loader

Aaron T. Beck könyvei a rukkolán


Aaron T. Beck - A ​gyűlölet fogságában
Valamennyiünkkel ​előfordult már, hogy hirtelen, jelentéktelen ok miatt, sőt anélkül valami megfoghatatlan, a tudat ismeretlen mélységeiből előtörő vak düh fogott el, amikor ölni tudtunk volna a tekintetünkkel, és nemcsak azzal; amikor egy másik embert legszívesebben ízekre szaggattunk volna. Valamennyien be voltunk már börtönözve az irracionális gyűlölködés rácsai mögé, ahonnan szabadulni semmivel sem könnyebb, mint egy igazi cellából. Állat ősünk tört volna elő belólünk, vagy az újabb idők rémségeire reagáltunk így? Nem tudhatjuk. A szálak belevesznek a végtelenbe. Ez a világhírű könyv arra tesz kísérletet, hogy kinyomozza a megfoghatatlan gyűlölet okát, megpróbáljon segíteni rajtunk, akik egyszerre vagyunk mások lelkének potenciális gyilkosai és ugyanakkor szerencsétlen áldozatok. Egyenként és csoportosan is hiszen a fajgyűlölet, a népirtás, a tömeggyilkosságok mind-mind a vak és észérvekkel megmagyarázhatatlan gyűlölet évezredeken átmételyező szörnyű termékei.

Aaron T. Beck - A ​szorongásos zavarok és fóbiák kognitív szemlélete
A ​pszichoterápiás eljárások újabb áramlatai közé tartozik a kognitiv megközelítés, amelynek alapjait a kötet egyik szerzője, Aaron Beck fogalmazta meg. A most magyarul napvilágot látott mű első felében ő fejti ki a kognitiv terápia elméletéről szóló gondolatait, amely szerint a szorongásos betegségek kórképénél "nem az érzelmi zavar, nem a szorongás az elsődleges probléma, hanem azok a kognitív tartalmak (gondolatok, hiedelmek, emlékek, fantáziák), amelyek a szorongást indukálják". A kötet második felében a társszerző, Gary Emery a terapeuta gyakorlatán keresztül ismerteti "a legfontosabb metodikákat, amelyek segítik a beteget és kezelőjét a szorongás feloldásában és a gyógyulásban". A bemutatott technikák jó példát szolgáltatnak a kognitív és a viselkedésterápia együttes alkalmazására, mintegy igazolva a gyógymód pontos megnevezését: kognitív viselkedésterápia. - Elméleti szakemberek mellett terapeuták és egyetemi hallgatók számára is fontos kiadvány.

Jeffrey E. Young - Janet S. Klosko - Aaron T. Beck - Reinventing ​Your Life
Two ​of America's leading psychologists, Jeffrey E. Young, Ph.D., and Janet S. Klosko, Ph.D., show readers how to free themselves from negative life patterns. Written with compassion as well as clinical insight, this thought-provoking book guides readers through the process of identifying "life traps." For example, "Do you put the needs of others before your own? Are you drawn into relationships with people who are self-centered, cold to you, misunderstand you, or use you? Do you feel inadequate compared to people around you?" Followed by an engaging discussion that makes use of case studies, this book can help people change their lives by stopping the cycle of self-destruction.

Aaron T. Beck - Arthur Freeman - Denise D. Davis - A ​személyiségzavarok kognitív terápiája
A ​személyiségzavarok sok-sok millió embernek okoznak kimondhatatlan szenvedést – miközben a kezelésükre gyakorlatilag nem léteznek tapasztalatilag igazolt terápiák. Mit tehet a segíteni akaró terapeuta? A jelen kötetben, amely Aaron T. Beck klasszikussá vált kezelési kézikönyvének átdolgozott kiadása, megfelelő útmutatást kaphat a kognitív-viselkedéses szemléletre alapozott módszerekről és lehetőségekről. Beck professzor és munkacsoportja publikációi mindig is híresek voltak a vizsgált kérdés iránti elkötelezettségükről, eredetiségükről, tudományos hitelességükről, az elemzés mélységéről. Most egy nagyon nehéz páciensi körben mutatják be a pszichoterápiás gyakorlatot világszerte alapvetően megváltoztató kognitív modell használhatóságát. A prezentált szöveget gazdagon illusztrálják klinikai esetismertetések, annak köszönhetően, hogy a szerző-trió mellett további tíz kiváló klinikus működött közre a terápiás példák összegyűjtésében. Az egész kötetet áthatja a világos gondolkodás, az elképzelések következetessége és a szenvedő ember iránti humánum. A kötet első részében az elméleti alapelveket és az általános kezelési elveket ismerhetjük meg, többek között a sémák szerepét a személyiségpatológia alakulásában, az egyes karakterzavarokat jellemző hiedelmeket és attitűdöket, a kezelést megelőző felmérés módszertanát. A második részben a szerzők sorra veszik a követendő kognitív-viselkedésterápiás eljárást valamennyi személyiségzavarban. Alapvetően a DSM-felosztást követik, de kitérnek a passzív-agresszív személyiségre is, mely a megkívánt diagnosztikai pontosság hiányában kimaradt a DSM-ből, ám klinikai jelentősége indokolja tárgyalását. A kezelés fő lépései minden személyiségzavarban elvileg azonosak, a páciensre szabott stratégiában viszont számos innovatív elemet találhatunk a kötetben – ezért is nélkülözhetetlen ez az áttekintés a terapeuták könyvespolcáról.

Aaron T. Beck - A ​depresszió kognitív terápiája
Beck ​és munkatársai könyvének lefordításával korszakalkotó munka jut el a magyar olvasóhoz. Ez a monográfia alapozta meg igazán annak a szemléletnek a jogosultságát, amely az ember pszichés zavarainak kezelésében - úgymond - visszahelyezte jogaiba a tudatosságot, a személyiség racionális, tudatos gondolkodását. Az 1960-as években már érlelődött ez a fordulat, miután a tudattalant trónra emelő pszichoanalízis meglehetősen költséges, a gyógyulás ígéretével viszont fukar gyakorlata egyre kevésbé tudta kielégíteni a lélekgyógyászaiban is teret nyert modern igényeket: a pszichés zavar gyors, eredményes gyógyítását, illetve azt, hogy a szolgáltatást igénybe vevó' tudja, költséges kezelése milyen eredményt hoz. A kognitív terápiás gyakorlat elterjedésével gyors ütemben kezdett csökkenni az a távolság, amely azelőtt a pszichoterápiát az egyre inkább szolgáltató egészségügytől elválasztotta. A depresszió - akár mint érzelmi állapot, akár mint megbetegedés -rendkívül elterjedt. A felnőtt lakosság legkevesebb 12%-ának már volt vagy a jövőben lesz kezelést igénylő depressziós állapota. És nemcsak az emberi szenvedés hatalmas a depresszió miatt - az egészségügyi kölségek is azok. Az utóbbi két évtizedben egyre többet tudunk a depresszió pszichobiológiájáról, egyre hatékonyabb gyógyszerekkel rendelkezünk. Ennek ellenére a depresszió és baljóslatú jelzője, az öngyilkosság aránya lényegesen nem változik. Ennek magyarázata nyilvánvalóan nemcsak az, hogy a gyógyszeres kezelés csak a depressziós egyének kisebb részénél eredményes. Beck szerint valószínűleg arról van szó, hogy akit gyógyszerrel kezelnek, az problémáját egy kémiai egyensúlyzavarnak tulajdonítja, a javulását pedig a gyógyszer hatásának. Következésképpen, csökken annak valószínűsége, hogy az egyén kialakítja és igénybe veszi saját megküzdő" mechanizmusait, belső forrásait depressziója leküzdésére. A korábban gyógyszerrel kezeltek viszonylag magas visszaesési aránya (kb. 50% a gyógyszeres kezelés befejezését követő évben) azt sugallja, hogy ez az okfejtés valószínűleg helytálló. Magától értetődik tehát, mennyire jelentős volt a depresszió kognitív pszichoterápiájának kidolgozása, amely sok évi kutatás és klinikai gyakorlat; klinikusok, kutatók és páciensek együttműködésének a végeredménye. Az alap, amelyre építkezik, az emberi magatartás megismerésében az 1950-60-as években bekövetkezett hatalmas fejló'dés, melyet ma a pszichológia úgynevezett kognitív forradalmának nevezünk.

Kollekciók