Ajax-loader

Galambos Tibor könyvei a rukkolán


Galambos Tibor - Emberek ​a világűrben
Gagarin ​1961. évi úttörő űrrepülése óta mintegy félszáz űrutazás híre járta be a világot. Bátor szovjet és amerikai úrhajósok megkapóan érdekes, izgalmas útjáról olvashattunk, sőt láthattunk eredeti fényképfelvételeket, tévéközvetítéseket, filmeket. Sok űresemény már elhalványult emlékezetünkben, és nagyon sokat nem a jelentőségének megfelelően értékelünk. Gagarintól a szovjet-amerikai közös űrvállalkozásig terjedő időszak teljes űrutazási krónikáját első ízben Galambos Tibor könyve adja. Az eseményeket időrendi sorrendben, tömören, mégis minden fontos részletre kitérően és teljes tárgyilagossággal taglalja. Leírásait olvasva bárki maga utasíthatja el az ún. űrversengés jelszavát, amelyet bizonyos körök mesterségesen éleztek ki, mert érdekükben állt a két nagy űrhatalom közötti együttműködés megakadályozása. A cél valójában közös: a több tudásért, a természet jobb megismeréséből folyó szebb, kényelmesebb életért. Ezért áldozott és áldoz mindkét fél milliárdokat, és ezért kockáztatja életét is a két állam sok merész űrutazója. A tudományos összhang már régóta megvan és gyümölcsöző, s ennek az együttműködésnek csak a legszembeszökőbb megnyilvánulásai a közös űrvállalkozások. Az idáig vezető úton kalauzol végig Galambos Tibor érdekesen, izgalmasan megírt űrkrónikája, amelyet minden fontosabb űresemény képes dokumentumai színesítenek és tesznek teljessé.

Galambos Tibor - A ​világűr képekben
Az ​űrkutatás új távlatokat nyitott az emberiség előtt. Az első Szputnyik felbocsátása óta temérdek csodálatos eredmény született. Az alig több mint két évtized azonban rövid volt ahhoz, hogy megváltoztassa bennünk a Föld-központú szemléletet. Még nem vagyunk igazán tudatában annak, hogy a Föld a világegyetemnek csak egy parányi része, és ez talán ma még természetes is, hiszen életterünket eddig alig száz ember, száz űrhajós hagyta el néhány napra, majd hónapra. A térképekhez szokott szemünk például furcsának találja a szülőbolygónkról készült világűri fényképeket, pedig ezek mutatják meg, milyen is bolygónk a maga valóságában, felhőivel, szárazföldjeivel és óceánjaival távolról szemlélve. Sokan a Holdat vélik benne felismerni... Nyilvánvaló, hogy az űrkutatásban, de az eddigi eredmények és a nyomukban kibontakozó szemlélet elterjesztésében is rengeteg feladatot kell még elvégezni. Mi a célja az űrkutatásnak? Miért megyünk a világűrbe? Nincs elég megoldásra váró gond itt a Földön? Az emberiség napjainkban is több súlyos nehézséggel küzd, és most ne gondoljunk rá, mi lesz, ha ezeket nem tudja időben megoldani. Hogy melyik a legfontosabb? Nyilvánvaló, hogy a béke biztosítása, a fegyverkezési versengés csökkentése, majd a teljes leszerelés, nehogy elpusztítsuk önmagunkat és mindazt, amit elődeink alkottak századokon, évezredeken át. De emellett is sok gond, világprobléma nyugtalanítja korunk emberét, hogy csak a környezetszennye zést, a túlnépesedést, az éhezést, az energia-és nyersanyaggondokat említsük. Talán meglepő, de ezek enyhítésében és megoldásában is szerepe van, és a jövőben még inkább lesz az űrhajózásnak. Gondoljunk csak arra a baráti kézfogásra, amely a világűrben jött létre egy szovjet és egy amerikai űrhajó utasai között. Szűkebb környezetünk, Földünk energiaforrásairól, felszínének és légkörének szennyezettségéről pedig a legátfogóbb képet a műholdak révén kapjuk, ezek alapján tudjuk a szükséges teendőket leginkább felmérni. A túlnépesedés következményeit a hasznos termőterületek feltérképezésével és birtokbavételével tudjuk majd enyhíteni. Az erőforráskutató, a meteorológiai, a híradástechnikai műholdak bevonultak hétköznapjainkba. Gondolunk-e erre, midőn a távoli kontinensekről érkező tévéközvetítéseket nézzük, vagy a meteorológiai előrejelzést hallgatjuk? Az eddigi erőfeszítések kezdik meghozni gyümölcsüket. Az űrkutatás csakúgy, mint minden tudomány, az ember örök vágyát tükrözi az új, a még ismeretlen dolgok kifürkészésé-re. Hogyan is állhatnánk meg Földünknél vagy a Naprendszernél! Tétován vágyakozunk új világok, más értelmes lények megismerésére. E vágy eredete szinte megfoghatatlan, évszázadokra vagy talán évezredekre nyúlik vissza a múlt távolába. Szerencsések vagyunk, hogy a mi életünkben már elkezdődött ennek az „álomnak" a valóra váltása.

Kollekciók