Ajax-loader

dr. Völgyesi Ferenc könyvei a rukkolán


dr. Völgyesi Ferenc - Emberek, ​állatok hipnózisa
ELŐSZÓ Gyógymód ​vagy kuruzslás? Sokáig e két véglet között sodródott az emberi életműködés egyik legtitokzatosabb jelensége, a hipnózis, s hol az egyik, hol a másik irányzat képviselői győzedelmeskedtek. Gyógymód vagy kuruzslás? Szenvedélyes viták robbantak ki, lángoltak fel, majd csendesedtek el. Hívők és hitetlenek tábora alakult ki, egyesek misztikus, megmagyarázhatatlan, mások reális, élettanilag alátámasztott jelenségnek tartották a hipnózist. Amikor az ősember megismerte a tüzet, istenként imádta, félt tőle. De amint megtanulta, hogyan kell meggyújtani, használni és eloltani, nyilvánvalóan másként nézett rá. És így voltak későbbi elődeink is: az ismeretlent, a titokzatosat hajlamosak voltak misztikus természetűnek tartani. A kulcs a megismerés, bepillantás a titokzatosság fátyla mögé - s máris megszűnik a titokzatosság. Jó példa erre a hipnózis története is. Amíg csak a jelenséget tapasztalták - logikus magyarázat híján - a misztikus felfogás uralkodott. De amint jobban kitárultak az emberi testet kutató tudományok ablakai, amint az anatómia pontosabban megismerte az emberi test felépítését, az élettan működését, s különösen az idegélettan az idegrendszer funkcióinak finomabb rezdüléseit, kezdett felszállni az ismeretlenségnek a hipnózis körül gomolygó köde. Nem véletlen azonban, hogy az emberi szervezet részei közül az idegrendszer megismerése tartott legtovább, a legjelentősebb eredmények csak századunkban születtek meg, hiszen a legbonyolultabb, legösszetettebb és legérzékenyebb szervünk törvényeit kellett feltárni. És ez az oka annak is, hogy még ma sem egyértelműen tisztázott mindent, még ma is sok az ismeretlen, még ma is vélemények és ellenvélemények csapnak össze egyes nehezebb kérdések felett, és ilyen nehéz kérésnek tekinthetjük az emberi lélek finom rezdüléseit, a hipnózist és a szuggessziót is.

dr. Völgyesi Ferenc - Ember- ​és állat-hypnosis
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

dr. Völgyesi Ferenc - Lélek ​és természettudomány I-II.
I. ​Lélek és természettudomány II. Csoda, vagy természeti törvény? - Az okkultizmus, kondicionalizmus és hipnózispszichológia jelentősége a kultúra fejlődésében (1924)

dr. Völgyesi Ferenc - Az ​orvosi hipnózis
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

dr. Völgyesi Ferenc - Lelki ​gyógymód a szervi és kedélybetegségeknél
"A ​legnagyobb földi varázsló az emberi lélek!" (Montaigne Essays 2. k. 12. f.) Az az orvos, ki nem keresi a kapcsolatot páciense lelkületével, lehet kiváló teoretikus, lehet zseniális sebész, röntgenológus stb., azonban _mégsem igazi orvos_, hanem szobatudós, vagy mesterember!

dr. Völgyesi Ferenc - Férfi ​lélek - női lélek II.
A ​yang-yin elv a természetben. Már a legrégibb kínai, tibeti, perzsa stb. bölcseletben, ill. világszemléletben is előkelő hely jutott annak az ősrégi felismerésnek, hogy mindennek, ...

dr. Völgyesi Ferenc - Minden ​a lélek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók