Ajax-loader

Joyce Carol Oates könyvei a rukkolán


Joyce Carol Oates - Áldatlan ​szerelmek
Az ​írónő legújabb regényében az Egyesült Államok egyik tipikus egyetemének oktatóközösségét ábrázolja a tőle megszokott iróniával. A festői környezetben fekvő, pazar épületekekkel, parkokkal, kulturális és sportlétesítményekkel büszkélkedő egyetemi város az első pillantásra boldog, gondtalan, szeparált világ. A társadalmi élet szinte rituális partykon zajlik, amelyeknek megvan a maguk szertartásrendje. A résztvevők mindig többet isznak a kelleténél, gátlásaik fölengednek, és a felszín alatt meghúzódó feszültségek, a legkülönfélébb emberi indulatok olykor botrányos jelentek során robbannnak ki. Az irodalommal és a művészetekkel való foglalkozást, az oktatást a legtöbb tanár terhes kenyérkeresetnek tartja, éppúgy hiányzik már belőlük az elhivatottság, mint a szenilis, öreg vendégköltőből, aki egy részeg este után magára gyújtja a lakást és bennég. Végül, az ingatag talajra épület hamis idillt kudarcok egész sorozata dönti össze látványosan: a közepes tehetségű dékánt elüldözik: a művelt, de örökösen áskálódó irodalomtörténész-tanárt súlyos betegség támadja meg, a fiatal oktató házaspároknak nem újítják meg a szerződését, el kell menniük, ha ugyan még nem késő, mert az egyetem mérgező légkörében a házasságok máris megromlottak: az egyik feleség egy befolyásos tanár szeretője lett, többé-kevésbé azért, hogy férje karrierjét elősegítse. A legemberibb, legrokonszenvesebb figura, a középkorú író-tanárnő pedig hazaköltözik szüleihez.

Joyce Carol Oates - Egy ​szép szűz leány
A ​különlegesen termékeny amerikai írónő új kisregénye a tőle megszokott módon kényes kérdésekkel foglalkozik: az eutanáziával és az - ezúttal inkább lelki, mint testi - erőszakkal. A történet főhőse, a tizenhat éves Katya megismerkedik egy kedves és dúsgazdag öregúrral, az író és festőművész Kidderrel. Modellt ül neki, eleinte csak felöltözve, de a férfi fehérneműben, aztán meztelenül is meg akarja örökíteni... S az olvasó egyre inkább azt érezheti, hogy egy pedofil öregember és egy kedves, ártatlan kislány történetét olvassa. S ekkor egyre-másra következnek a meglepetések, a Lolita-történet egészen más irányba kanyarodik, és zavarba ejtően új kérdéseket vet fel a jó halállal és a halálra készülő ember felelősségével kapcsolatban.

Joyce Carol Oates - Norman ​és a gyilkos
A ​legjobb realista hagyományokat követő, páratlanul termékeny fiatal amerikai írónő neve szinte le sem kerül a sikerlistákról, aminek nyilván az lehet a magyarázata, hogy olvasóinak sohasem kell csalódniuk. Finom lélekrajza mindig az emberi cselekedetek legrejtettebb indítékait ábrázolja. Joyce Carol Oates biztos kézzel tárja fel egy elidegenedett világ légszomjjal küszködő, reménytelenségben vergődő és ártatlanul is óhatatlan bűnbe zuhanó áldozatainak életét. Válogatott novelláinak kötete új oldaláról mutatja be az írónő tehetségét; a regények széles társadalmi körképe itt rövid, ám annál drámaibb írások mozaikköveiből áll össze. Mexikói vándormunkások, állástalan kistisztviselők, létbizonytalanságtól fenyegetett fiatal értelmiségiek, reménytelen harcukat vívó amerikai farmerek, szorongó kis bűnözők, vad, önpusztító rohamokban kitörő boldogtalan kamaszok nagy sorsfordulóinak vagyunk tanúi.

Joyce Carol Oates - Napforduló
Régi ​földbirtokok, klasszicizáló házak, a kvéker humanista hagyomány és keresztény tartás légkörében, Pennsylvania vidékén találkozik két mai magára maradt nő. Az egyik fiatalabb és szép, elvált és talajvesztettségében menekül ebbe a környezetbe, hogy újra rendezze az életét, hogy tanítson becsülettel. A másik nem sokkal idősebb, de már özvegy - mégpedig egy világhírű szobrász özvegye - és maga is jó nevű festő, művész, egyéniség. Szépnek nem szép, de annál izgalmasabb, vonzóbb, csupa rejtély. Különcségével már-már uralkodói határozottságával természetszerűleg vonzza, szinte megbabonázza, magához láncolja a megbizonytalanodott, törékeny tanárnőt. Az ellentéteknek ebben a vonzásában rajzolja meg a számos könyvéről nálunk is jól ismert és kedvelt amerikai írónő, Joyce Carol Oates két mai nő féktelenül vagy csupán a barátságon is túlmutató kapcsolatát.

Joyce Carol Oates - Tégy ​velem, amit akarsz
A ​Tégy velem, amit akarsz a sajátos nézőpontból megrajzolt társadalmi körképnek és a pszichológiai drámának jól ismert, jellegzetesen oatesi ötvözete, a főszereplőnő, Elena, tehetetlen bábként vergődik apjának önző, anyjának zsarnoki szeretete, később férjének, majd kedvesének pusztító szerelme között, mígnem a véget nem érő vonzások és taszítások eredményeképp talpra áll, maga választ, és maga veszi kezébe élete irányítását. A regény a szeretetrelációk párhuzamára és ellentéteire épül, melyek ugyanakkor mesterien világítanak rá a 60-as évek polgárjogi mozgalmaira, a 70-es évek újbalos radikalizmusára, a hippimozgalomra,a törvény és a jog világának működésére.

Joyce Carol Oates - Luxusvilág
Klasszikus ​hős vagyok vagy jelentéktelen senki? Őstípus vagy tucatfigura? Már minden szenvedés a könyökünkön jön ki? Egy tizennyolc éves gyilkos írja le életét Joyce Carol Oates könyvében. Olykor profetikusnak nevezik a ma már világhírű szerzőnőnek ezt a fiatalkori művét: úgy ábrázolta 1968-ban az amerikai kertvárosok lidércnyomásos luxusvilágát, hogy könyve manapság még pontosabbnak, még riasztóbban valószerűnek hat.

Joyce Carol Oates - High ​Crime Area
Joyce ​Carol Oates is an unparalleled investigator of human flaws. In these eight stories, she deftly tests the bonds between damaged individuals—a brother and sister, a teacher and student, two strangers on a subway—in the fearless prose for which she’s become so celebrated. In the title story “High Crime Area,” a white, aspiring professor is convinced she is being followed. No need to panic, she has a handgun stowed away in her purse—just in case. But when she turns to confront her black, male shadow, the situation isn’t what she expects. In “The Rescuer,” a promising graduate student detours to inner city Trenton, New Jersey to save her brother from a downward spiral. But she soon finds out there may be more to his world than to hers. And in “The Last Man of Letters,” the world-renowned author X embarks on a final grand tour of Europe. He has money, fame, but not a whole lot of manners. A little thing like etiquette couldn’t bring a man like X down, could it? In these biting and beautiful stories, Oates confronts, one by one, the demons within us. Sometimes it’s the human who wins, and sometimes it’s the demon.

Joyce Carol Oates - American ​Melancholy
Joyce ​Carol Oates is one of our most insightful observers of the human heart and mind, and, with her acute social consciousness, one of the most insistent and inspired witnesses of a shared American history. Oates is perhaps best known for her prodigious output of novels and short stories, many of which have become contemporary classics. However, Oates has also always been a faithful writer of poetry. American Melancholy showcases some of her finest work of the last few decades. Covering subjects big and small, and written in an immediate and engaging style, this collection touches on both the personal and political. Loss, love, and memory are investigated, along with the upheavals of our modern age, the reality of our current predicaments, and the ravages of poverty, racism, and social unrest. Oates skillfully writes characters ranging from a former doctor at a Chinese People’s Liberation Army hospital to Little Albert, a six-month-old infant who took part in a famous study that revealed evidence of classical conditioning in human beings.

Joyce Carol Oates - Marya: ​A Life
Successful ​author and famous intellectual Marya Knauer did not always occupy such a secure and comfortable position in life. Her memories of her childhood in Innisfail, New York are by turns romantic and traumatic. The early violent death of her father and abandonment by her mother have left her with a permanent sense of dislocation and loss. After decades apart, Marya becomes determined to find the mother who gave her away. In searching for her past, Marya changes her present life more than she could ever have imagined. Vividly evoking the natural beauty of rural upstate New York, and the complex emotions of a woman artist, Marya: A Life is one of Joyce Carol Oates's most deeply personal and fully-realized novels.

Joyce Carol Oates - Wonderland
Joyce ​Carol Oates’s Wonderland Quartet comprises four remarkable novels that explore social class in America and the inner lives of young Americans. Spanning from the Great Depression to the turbulent Vietnam War era, Wonderland is the epic account of Jesse Vogel, a boy who emerged from a family tragedy with his life spared but his world torn apart. Orphaned after watching his father murder his entire family, Jesse embarks on a personal odyssey that takes him from a Dickensian foster home to college and graduate school to the pinnacle of the medical profession. As an adult, Jesse must summon the strength to reach across the “generation gap” and rescue his endangered teenaged daughter, who has fallen into the drug-infused 1960s counterculture. Hailed by Library Journal as “the greatest of Oates’s novels,” Wonderland is the capstone of a magnificent literary excursion that plunges beneath the glossy surface of American life. Wonderland is the final novel in Joyce Carol Oates’s Wonderland Quartet. The books that complete this acclaimed series, A Garden of Earthly Delights, Expensive People, and them, are also available from the Modern Library.

Joyce Carol Oates - Szöszi
Átlagos ​amerikai lány volt, aki addig sohasem látott hatású legendává vált. Milliók imádták, és az élete a rajongók és művésztársak generációit varázsolta el. A Marilyn Monroe művésznéven jobban ismert Norma Jeane Baker életét évtizedek óta kutatják és dolgozzák fel, de mindeddig még egyetlenegyszer sem mesélték el olyan lélegzetelállító és eredeti módon, mint a Szöszi-ben. A kortárs amerikai irodalom legjelesebb alakjai között számontartott és Magyarországon is jól ismert Joyce Carol Oates eddigi legnagyobb szabású művében újraértelmezi Norma Jeane Bakernek (a gyermeknek, a nőnek és a nehéz sorsú hírességnek) a legbensőbb lírai és szellemi életét, hogy annak bámulatos, gazdag és megrázó hangján mesélje el. Norma Jane legintimebb portréja egy törékeny, egyedi tehetséggel megáldott fiatal nőt állít elénk, aki folyamatosan újrateremti saját magát, hogy a nyomasztó esélyek ellenére képes legyen a felszínen maradni és magának a sztárságnak a jelképévé váljon. Lépésről lépésre haladva vezet be minket a saját történetébe, és meséli el, hogyan tévesztett utat egy folyamatos konfliktusok között élő, lázasan alkotó jellegzetesen amerikai művész. Az életrajzi és történelmi forrásokra támaszkodó szerző megidézi a női lélek legbensőbb világát és kíméletlen tükröt tart a mítosz elé, mindeközben pedig úgy ír, ahogy eddig még sohasem: extatikus állapotban, átadva magát a témának, úgy, mintha rendkívüli hősének a lelke költözött volna belé.

Joyce Carol Oates - Black ​Water
The ​Senator. The girl. The Fourth of July party on the island. The ride through the night. The accident. The death by water. Joyce Carol Oates has taken a shocking story that has become an American myth and, from it, has created a novel of electrifying power and illumination. The point of view is that of the girl herself, Kelly Kelleher. We enter her past and her present, her mind and her body, in a brilliantly woven narrative that transforms and transfigures this young woman fatally attracted to this older man, this hero, this father figure, this soon-to-be lover.Kelly becomes the very embodiment of a woman's longing and vulnerability - at a party that takes on the quality of a surreal nightmare; in a car ride that we hope against hope will not end as we know it must end. Her voice echoes with the dimension of classic tragedy as she seems to speak for women drawn to the power that certain men command, drugged by romantic dreams no matter how bright and brave these women may be. Joyce Carol Oates is one of the acknowledged masters of American fiction,. I Black Water, she has written her boldest and most brilliant novel yet. More than a roman a clef, more even than the tour de force it most certainly is, it parts the black water to reveal the profoundest depths of human truth.

Joyce Carol Oates - Hazards ​of Time Travel
An ​ingenious, dystopian novel of one young woman’s resistance against the constraints of an oppressive society, from the inventive imagination of Joyce Carol Oates “Time travel” — and its hazards—are made literal in this astonishing new novel in which a recklessly idealistic girl dares to test the perimeters of her tightly controlled (future) world and is punished by being sent back in time to a region of North America — “Wainscotia, Wisconsin”—that existed eighty years before. Cast adrift in time in this idyllic Midwestern town she is set upon a course of “rehabilitation”—but cannot resist falling in love with a fellow exile and questioning the constrains of the Wainscotia world with results that are both devastating and liberating. Arresting and visionary, Hazards of Time Travel is both a novel of harrowing discovery and an exquisitely wrought love story that may be Joyce Carol Oates’s most unexpected novel so far.

Joyce Carol Oates - Megtört ​szívek balladája
Mint ​a levegő maga, más volt az éjszaka szaga és íze ott, ahol John Reddy lakott. Lenn, akár egy kút mélyén. Ráébredtünk, november van, mindjárt itt a tél. Fölöttünk a hold, mint a kifehéredett csont, szemünket sértve ragyogott.- Ó, te jó Isten! Ó! Egymásba kapaszkodtunk.Jéghideg kezek kulcsolták egymást. Hirtelen túl sok kéz, túl sok jéghideg ujj. Valahonnan föntről (John Reddy ablaka vagy tizenöt centire nyitva volt, láttad magad előtt, ahogy izmos karjával feltépi, bosszúsan, türelmetlenül, mert a szoba túlfűtött, fülledt) blues zene hallatszott súlyos volt, lüktető, felnőtt. Nem tinglitangli rockzene, amilyet mi hallgatunk. Abban a pillanatban éreztük, sorsunk magányra ítélt: willowsille-i szűzek voltunk és willowsville-i szűzek maradunk életünk végéig. Bár John Reddy lesz az első szeretőnk, a szüzességünk visszanő. Áthatolhatatlanok voltunk. Ez a szüzesség, mint az átok, kíséri majd bátor, kétségbeesett felnőtt próbálkozásainkat. Végigkíséri házasságunkat, ezzel merülünk az anyaságba, a házassátörésbe. Kíséri a szétköltözéseket, az idegösszeomlásokat, a második házasságokat, az újabb anyaságot..."A modern szépirodalom egyik legjelentősebb mesemondójának lenyűgöző és izgalmas regénye, mélyen meginditó meditáció az emberi vágyak természetéről.

Joyce Carol Oates - Night-Gaunts
Dark, ​brilliant fiction from the New York Times-bestselling author: “Oates’ spookiness is visceral, psychologically involving, and socially astute.”―Booklist In the title story of her taut new fiction collection, Joyce Carol Oates writes: Life was not of the surface like the glossy skin of an apple, but deep inside the fruit where seeds are harbored. There is no writer more capable of picking out those seeds and exposing all their secret tastes and poisons than Oates herself—as demonstrated in these six stories. One tale opens with a woman, naked except for her high-heeled shoes, seated in front of the window in an apartment she cannot, on her own, afford. In this exquisitely tense narrative reimagining of Edward Hopper’s Eleven A.M., 1926, the reader enters the minds of both the woman and her married lover, each consumed by alternating thoughts of disgust and arousal, as he rushes, amorously, murderously, to her door. In “The Long-Legged Girl,” an aging, jealous wife crafts an unusual game of Russian roulette involving a pair of Wedgwood teacups, a strong Bengal brew, and a lethal concoction of medicine. Who will drink from the wrong cup, the wife or the dance student she believes to be her husband’s latest conquest? In “The Sign of the Beast,” when a former Sunday school teacher’s corpse turns up, the blighted adolescent she had by turns petted and ridiculed confesses to her murder—but is he really responsible? And another young outsider, Horace Phineas Love, Jr., is haunted by apparitions at the very edge of the spectrum of visibility after the death of his tortured father in “Night-Gaunts,” a fantastic ode to H.P. Lovecraft. “Consummately well-written, stylistically dashing...forthrightly nightmarish.”―Kirkus Reviews

Joyce Carol Oates - The ​Falls
A ​novel of tremendous sweep and pace about the American family in crisis - but also about America itself in the mid-20th century. This novel is the crowning achievement of Joyce Carol Oates's career to date. A man climbs over the railings and plunges into Niagara Falls. He's a newly-wed, and his bride has been left behind in the honeymoon suite the morning after their wedding. For two weeks, Ariah, the deserted bride, waits by the side of the roaring waterfall for news of her husband's recovered body. During her vigil, an unlikely new love story begins to unfold when she meets a wealthy lawyer who is transfixed by her strange, otherworldly gaze. So it all begins, in the 1950s, with the dark foreboding of the Falls the sinister background to events. From this cataclysmic event unfurls a drama of parents and their children; of secrets and sins; of lawsuits, murder and, eventually redemption. As Alma's children learn that their past is enmeshed with a hushed-up scandal involving radioactive waste materials, they are confronting not only their own family history, but America's own murky past.

Joyce Carol Oates - The ​Journal of Joyce Carol Oates: 1973-1982
On ​New Year's day 1973, Joyce Carol Oates began keeping a journal, which she maintains to this day. Already a well-established literary force by the age of thirty-four, Oates had written three books that had been named finalists for the National Book Award (in 1968, 1969, and 1972), and her novel them won the award in 1970; she had also received a number of O. Henry Awards, in addition to many other honors. Despite the warm critical reception from the literary world, however, the young author was naturally reticent about her personal life and would remain so throughout her career. The Journal of Joyce Carol Oates, edited by Greg Johnson, offers a rare first glimpse into the private thoughts of this extraordinary writer. This volume focuses on excerpts from the journal written during the crucial first decade, 1973-1982, one of the most productive of Oates's long career. Housed in her archive at Syracuse University, the journals themselves run to more than 5,000 single-spaced typewritten pages. Far more than just a daily account of a writer's writing life, these intimate, unrevised pages candidly explore Oates's friendship with other writers, including John Updike, Donald Barthelme, Susan Sontag, Gail Godwin, and Philip Roth, among others. Oates also describes, in vivid and captivating detail, her university teaching, her love of the natural world, her rural background, her vast reading, her critics, her travels, and, predominantly, the "silent, secret" life of the imagination. What emerges is a fascinating portrait of the artist as a young woman, fully engaged with her world and her culture—a writer who paradoxically thought of herself as "invisible" while becoming one of the most respected, honored, discussed, and controversial figures in American letters.

Joyce Carol Oates - Pikk ​Bubi
Joyce ​Carol Oates új krimijének főszereplője több mint híres író: igazi sztár. Népszerűsége Stephen Kingével vetekszik, huszonnyolc krimije harminc országban több millió példányban kelt el. A csillogó felszín mögött azonban sötét titok lappang. A mintapolgár, bőkezű adakozó és példás családapa Andrew J. Rush, a legjobb New York-i ügynök egyengeti a karrierjét, nem éri be saját, épülő életművével. Pikk Bubi álnéven is megjelentet könyveket, ám ezeket nem vállalja a nyilvánosság, de még családtagjai előtt sem. Egy nap felnőtt lánya kezébe akad az egyik Pikk Bubi-regény, és Andrew J. Rushnak magyarázkodnia kell. Aztán bírósági idézést kap. Ahogy a Pikk Bubi elszabadul, Rush karrierje, magánélete és hírneve egyszerre kerül kockára.

Joyce Carol Oates - Bellefleur ​avagy a családi átok I-II.
Bellefleur: ​egy kastély, amely már kívülről szemlélve is meghökkentő, hiszen számtalan falával, tornyával, tornyocskájával és minaretjével úgy fest, "mintha lázálomban tervezték volna, amikor a képzelet túlszökken önmagán, és egyre lázasabb és mohóbb lesz..." Egy kastély, amelyben fennállásának 130 éve alatt egymást érik a furcsábbnál furcsább események. Valaki bezárkózik egy szobába, és nyomtalanul eltűnik; valaki lemegy a pincébe, és többé nem kerül elő, egy óra visszafelé jár; egy tükör néha nem egészen tükörképet mutat... de mindez nem is olyan meglepő, hiszen itt élők és holtak "élnek" egy fedél alatt. Bellefleur: egy család, az újvilágba áttelepült XVIII. századi francia arisztokrata, Jean-Pierre Bellefleur leszármazottai egy család, amelyben gyakoriak a végzetesen szerencsétlen frigyek, gyakoriak az "érdekes halálesetek", egy család, amelynek tagjai a pénz, a hatalom, a politikai karrier, a lovak, az autók, a kártya, az ital, a vadászat, a fogadások, a bosszú megszállottai. Van köztük gyilkos és költő, szent életű aszkéta és gyerek-zseni, mások és mégis hasonlók. Összeköti őket a Bellefleur-vér. A Bellefleur-bosszú, a Bellefleur-átok.

Joyce Carol Oates - Blonde
Dramatic, ​provocative and unsettlingly suggestive, Blonde is as much a bombshell as its protagonist, the legendary Marilyn Monroe. Writing in highly charged, impressionistic prose, Oates creates a striking and poignant portrait of the mythic star and the society that made and failed her. In a five-part narrative corresponding to the stages of Monroe's life, Oates renders the squalid circumstances of Norma Jeane's upbringing: the damage inflicted by a psychotic mother and the absence of an unknown (and perpetually yearned for) father, and the desolation of four years in an orphanage and betrayal in a foster home. She reviews the young Monroe's rocky road to stardom, involving sexual favors to studio chiefs who thought her sluttish, untalented and stupid, while they reaped millions from her movies; she conveys the essence of Monroe's three marriages and credibly establishes Monroe's insatiable need for security and love. To a remarkable extent, she captures Monroe's breathy voice and vulnerable stutter, and the almost schizoid personality that produced her mercurial behavior. (Emotionally volatile, fey, self-absorbed, and frightened, Monroe could also be tough, outspoken, vulgar--her notorious perfectionism a shield against the ridicule and failure that Oates claims she continually feared.) As Oates demonstrated early in her career in Them, and in many books since, she has an impressive ability to empathize with people in the underclass, and her nuanced portrait of "MM" carries psychological truth. Oates sees Monroe as doomed from the beginning by heredity and fate, and hurried to her death by a combination of cynical Hollywood exploitation, dependence on drugs and flawed choices of lovers and mates: JFK's cruel manipulation and shadowy intervention is the final blow to her fragile ego and her very existence. It is no surprise when, at the end, Oates subscribes to a controversial theory about Monroe's demise. Meanwhile, she draws a sharp-eyed picture of Hollywood during the 1940s and '50s; introduces a cast of movie-town personalities, from actors and agents to producers, directors and studio heads; creates intriguing character sketches of Joe DiMaggio and Arthur Miller; and conveys a nation's fascination with a cultural icon. The inevitable drawbacks in a book of this sort--deliberate omission of events, imaginative reconstruction of public and other events from Monroe's point of view--are problematical but not crucial. In an author's note, Oates declares that her novel "is not intended as a historic document." Yet she illuminates the source of her subject's long emotional torment as few factual biographies ever do.

Joyce Carol Oates - The ​Journal of Joyce Carol Oates: 1973-1982
On ​New Year's day 1973, Joyce Carol Oates began keeping a journal, which she maintains to this day. Already a well-established literary force by the age of thirty-four, Oates had written three books that had been named finalists for the National Book Award (in 1968, 1969, and 1972), and her novel them won the award in 1970; she had also received a number of O. Henry Awards, in addition to many other honors. Despite the warm critical reception from the literary world, however, the young author was naturally reticent about her personal life and would remain so throughout her career. The Journal of Joyce Carol Oates, edited by Greg Johnson, offers a rare first glimpse into the private thoughts of this extraordinary writer. This volume focuses on excerpts from the journal written during the crucial first decade, 1973-1982, one of the most productive of Oates's long career. Housed in her archive at Syracuse University, the journals themselves run to more than 5,000 single-spaced typewritten pages. Far more than just a daily account of a writer's writing life, these intimate, unrevised pages candidly explore Oates's friendship with other writers, including John Updike, Donald Barthelme, Susan Sontag, Gail Godwin, and Philip Roth, among others. Oates also describes, in vivid and captivating detail, her university teaching, her love of the natural world, her rural background, her vast reading, her critics, her travels, and, predominantly, the "silent, secret" life of the imagination. What emerges is a fascinating portrait of the artist as a young woman, fully engaged with her world and her culture—a writer who paradoxically thought of herself as "invisible" while becoming one of the most respected, honored, discussed, and controversial figures in American letters.

Joyce Carol Oates - Foxfire
The ​time is the 1950s. The place is a blue-collar town in upstate New York, where five high school girls are joined in a gang dedicated to pride, power, and vengeance on a world that seems made to denigrate and destroy them. Foxfire is Joyce Carol Oates’s strongest and most unsparing novel yet—an always engrossing, often shocking evocation of female rage, gallantry, and grit. Here is the secret history of a sisterhood of blood, a haven from a world of male oppressors, marked by a liberating fury that burns too hot to last. Above all, it is the story of Legs Sadovsky, with her lean, on-the-edge, icy beauty, whose nerve, muscle, hate, and hurt make her the spark of Foxfire, its guiding spirit, its burning core. At once brutal and lyrical, this is a careening joyride of a novel—charged with outlaw energy and lit by intense emotion. Amid scenes of violence and vengeance lies this novel’s greatest power: the exquisite, astonishing rendering of the bonds that link the Foxfire girls together. Foxfire reaffirms Joyce Carol Oates’s place at the very summit of American writing.

Joyce Carol Oates - Irgalmas ​ég
A ​kényelemimádó ötvenes években, a feketelistázó és atombombákkal riogató McCarthy-korszak Amerikájában a Stevick család éli a kispolgárok tisztes és nyugodt életét. A békés külhám alatt persze vad szenvedélyek és gyikos indulatok forrongnak, vérfertőzés, bűn és halál fenyeget. Stevickék egyetlen fia a klinikai halál állapotából tér vissza, miután megsebesült a koreai háborúban, kamasz lányuk éppen csak túlél egy öngyilkossági kísérletet, hogy aztán vad és majdnem végzetes szerelembe bonyolódjék valamikor bokszbajnok és kujon nagybátyjával, s az apa is alig állja meg, hogy ne dúlja fel családi életét a szenvedély röpke fellobbanása miatt. Hajszálon múlik mindig a Stevickék családi békéje. Vajon mi őrzi meg mégis? A már gyerekkorban tökélyre vitt hazudozás, az önáltatás, a képmutatás, vagy a véletlen? Vagy furcsamód netán mégis az, hogy a háborús riadalomban a féltőn szerető atya atombunkert épít családja védelmére a kert alján?

Joyce Carol Oates - ők
A ​tizenhat éves Loretta Wendall éjszaka piszolydörrenésre ébred, s holtan találja maga mellett kedvesét: agyonlőtték. Ez a pisztolydörrenés a nyitánya Loretta és gyermekei, elsősorban Maureen és Jules történetének, a pontosan harminc esztendőt átfogó regénynek. A színhely végig Detroit, az amerikai iparváros, a szereplők javarészt a bérházak, a korántsem fényes negyedek lakói, akinek álmait, szeretetéhségét, önmegvalósítási próbálkozásait szétzúzza a tehetetlenség, a reménytelenség, a mozdulatlan élet következményeként indukálódó erőszak. ők - így, kis kezdőbetűvel!- a hősei ennek a nagy erejű amerikai regénynek.

Joyce Carol Oates - The ​Tattooed Girl
A ​celebrated but reclusive author, generally regarded as a somewhat idiosyncratic bachelor, young but in failing health, Joshua Seigl reluctantly admits to himself that he can no longer live alone. Although it goes against his instincts to do so, he must hire an assistant to help him with his increasingly complicated professional and personal affairs. Considering at first only male applicants, he is dissatisfied with everyone he meets. Then one day at the bookstore he encounters Alma. A young woman with synthetic-looking blond hair and pale, tattooed skin, she stirs something inside Seigl -- pity? desire? responsibility? Though he's uncertain why, he decides she is the one -- she will be his assistant. Unaware of her torturous past -- the abuses she's suffered, the wrongs she's committed, and the hatred that seethes within her -- he has no idea that he is bringing into his home an enemy: an anti-Semite who despises him virulently and unquestioningly. Seigl allows Alma more and more deeply into his life, mindless of the danger she presents. Yet their closeness forces Seigl and Alma to make discoveries that cut to the core of their identities. With her unique, masterful balance of dark suspense and surprising tenderness, Joyce Carol Oates probes the tragedy of ethnic hatred and challenges accepted limits of desire.

Joyce Carol Oates - Jó ​étvágyat, Amerika!
"McCullough-ék ​háza nagyrészt üvegből van - valóságos vitrin. És ami ebben a "vitrin"-ben látható, az az "amerikai álom" megvalósulásának szép példája, a tehetség és a törekvés eredménye: egy sikeres család jólétben, megbecsülésben csordgáló élete. Ian, a férj neves politológus, egy jövendő kutatóintézet oszlopa és jövendő igazgatója. Glynnis, a feleség a főzőkanál művésze, gasztronómiai rovatok munkatársa, népszerű szakácskönyvek szerzője. Bianca, a lányuk egyetemre jár. McCullough-ék mindet elértek, amit célként maguk elé tűztek. - Érdemes ötvenévesnek lenni Amerikában! - tör ki Ianból, amikor születésnapján családja és baráti köre lelkesen ünnepli. Ám a boldogság éppoly törékeny, mint a üveg, s az istenek irigyek. Ámor meglegyinti szárnyával a szórakozott, kissé suta tudóst - nem a nyilát használja, hisz az érzés, amit támaszt, alig tudatos, és a kapcsolat plátói. Glynnis azonban mást gyanít, s az üvegházban egy éjszaka elszabadul a pokol. Tragédia, botrány, vizsgálat, az ellenséges érzelmű rendőrség és politika akciói, a társaság és társadalom reakciói, az összeomlott karrier keserűsége, a bonyolult per viszontagságai: Ian pokoljárása hosszú és gyötrelmes. De végül győz az Igazság - és az ügyvédi bravúr -, diadalmaskodik a Szerelem - és a fiatalság -, s ez az "amerikai tragédia" igaz amerikai hepienddel ér véget.

Joyce Carol Oates - Hőség
Joyce ​Carol Oates, író, kritikus az 1990-es Rea díj tuljdonosa, amit "azoknak az íróknak adományoznak, akik jelentős szerepet játszanak novellák művészi szintre emelésében". 1996-ban elnyerte Amerika Nemzeti Könyvdíját a PEN/Malamud díjat. Oates, aki a Princeton egyetem humántantárgyak professzora , ironikusan és rendkívül érzelemdúsan írja le az emberek mindennnapjait, átbillentve az olvasót a fantázia világába. Oates ebben az új gyűjteményében 25 gazdag és fordulatos történettel ajándékozza meg az olvasót, az ő sajátos stílusában: erőszak... bizonytalanság... és a mai élet pezsgő vérmérséklete, mint például az O.Henry díjátadás nyertes történetében, a Hőségben fiatal ikerlányokat gyilkolnak meg és mind róluk, mind gyilkosukról egy nő emlékszik vissza, aki a kortársuk volt, és bizonyos módon egy áldozat is... Leila Lee-ben egy fiatal nő, aki összeházasodik egy idősebb férfival, megpróbál kapcsolatot kialakítani férje folyton ingerült kamasz fiával. Az Új ház, új életben egy férj, akit a széteső házassága üldöz, elindul háznézőbe a felesége nélkül, és belekeveredik egy kutatásba, amely nemcsak a házról, hanem a jövőjéről is szól. Történetei sokkolók, provokálók és elgondolkodtatók, ahogy az emberi tulajonságokról szólnak. "Gyakran úgy tűnik, Oates hozzáfér a nagy titkokhoz, és minden amit mond, igaz..."

Joyce Carol Oates - A ​Fair Maiden
Sixteen-year-old ​Katya Spivak is out for a walk on the gracious streets of Bayhead Harbor with her two summer babysitting charges when she’s approached by silver-haired, elegant Marcus Kidder. At first his interest in her seems harmless, even pleasant; like his name, a sort of gentle joke. His beautiful home, the children’s books he’s written, his classical music, the marvelous art in his study, his lavish presents to her — Mr. Kidder’s life couldn’t be more different from Katya’s drab working-class existence back home in South Jersey, or more enticing. But by degrees, almost imperceptibly, something changes, and posing for Mr. Kidder’s new painting isn’t the lighthearted endeavor it once was. What does he really want from her? And how far will he go to get it? In the tradition of Oates’s classic story "Where Are You Going, Where Have You Been?" A Fair Maiden is an unsettling, ambiguous tale of desire and control.

Joyce Carol Oates - Sexy
It ​was in November, a Thursday after swim practice. The thing with Mr. Tracy, Darren's English teacher. The thing was how Darren would think of it, afterward. The thing that was vague and not-named. The thing that hadn’t happened, anyway. Darren Flynn has the perfect life -- until that day in November. After that day, after what happened (did it happen?), life is different. Darren is different. Nothing is as it was –– before. His friends, his family, even the people who are supposed to be in charge are no longer who Darren thought they were. Who can he trust, now? This compelling, masterfully written novel by acclaimed author Joyce Carol Oates explores one teenager's search for identity in a complex, deceiving world, and the answers he finds in the most unexpected places.

Joyce Carol Oates - Zombie
Meet ​Quentin P. He is a problem for his professor father and his loving mother. He is a challenge for his court-appointed psychiatrist. He is a thoroughly sweet young man for his wealthy grandmother. He is the most believable and thoroughly terrifying sexual psychopath and killer ever to be brought to life in fiction, as Joyce Carol Oates achieves a bold and brilliant triumph—a dazzling work of art that extends the borders of the novel into the darkest heart of truth.

Joyce Carol Oates - Állatok
Zajlik ​a kisvárosi egyetem kellemes mindennapjainak élete. A lányok imádattal csüggnek irodalomprofesszorukon, és távolról csodálják feleségét, a szobrásznőt, aki megközelíthetetlen, vagy mégsem? Akad ugyanis olyan szerencsés, akit e kiváló házaspár magához emel, asztalához invitál, utazni visz, barátként kezel. És a kisvárosban ezenközben egyre gyakoribbak a tűzesetek, tettes nincs, a rejtély megoldhatatlan. De hát mégis, mi dúlja fel a nyugalom e kellemes szigetét? Joyce Carol Oates regényei, elbeszélései a legmagasabb művészi fokon íródnak, s művei mindig dobogós helyen szerepelnek a sikerlistákon, mivel a szerző páratlan tisztánlátással szemléli és ábrázolja elidegenedett világunkban reménytelenül hadakozó, s végül bűnbe zuhanó szereplőit.

Joyce Carol Oates - Én ​nem az vagyok, akinek ismersz
J. ​C. Oates, ebben az újabb novelláskötetében tízenkilenc elbeszélést nyújt át az olvasónak, melyekben megismerteti a kortárs amerikaiak változatos, elgondolkodtató, olykor bizar életét. A Tűzben egy zavart, fiatal nő ritka, ragyogó boldogságot talál egy házasságtörő kapcsolatban. A Pirosbodorkában egy kislány úgy dönt, hogy felfedi a féltve őrzött családi titkot, mellyel visszavonhatatlanul megváltoztatja az életét. Az elrabolt lány elbeszélése, melyet 2001-ben a legjobb amerikai bűnügyi történetnek választottak. Egy fiatal lány szenvedéseit, megpróbáltatásait mutatja be, akinek sikerül megmenekülnie egy sorozatgyilkos rabságából. A Három lányban visszamegyünk az időben, 1956 havas estéjére, amelyben két new yorki egyetemista lány megvédi Marylin Monroe inkognitóját egy antikváriumban. Oates folytatja csodálói és kritikusai ingerlését, miközben új elbeszélő műveivel igyekszik megnyerni és kiszélesíteni olvasói táborát.

Kollekciók