Ajax-loader

Horváth Iván könyvei a rukkolán


Ritoók Zsigmond - Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Horváth Iván - Zemplényi Ferenc - Irodalom ​I.
Az ​átdolgozott régi-új gimnáziumi tankönyv * a magyar irodalmat világirodalmi összefüggéseiben vizsgálja * szakít az értelmezés és értékelés uniformizáló felfogásával * bemutatja, hogy a műveknek több érvényes értelmezése lehetséges * az értékelés legfontosabb szempontja a művészi ábrázolás igazsága * az írói portrékat, életműveket történetiségükben mutatja be * nem hallgat az alkotó és közössége között fennálló konfliktusokról sem * magából a műből fejti ki a "beletitkolt" eszméket * nagy súlyt helyez a formaproblémákra, a művek nyelvi, retorikai és poétikai jellemzésére

Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Bojtár Endre - Horváth Iván - Szörényi László - Zemplényi Ferenc - Irodalom ​II. a gimnázium II. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szegedy-Maszák Mihály - Szörényi László - Veres András - Horváth Iván - Zemplényi Ferenc - Irodalmi ​szöveggyűjtemény a gimnázium II. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Bojtár Endre - Horváth Iván - Szörényi László - Zemplényi Ferenc - Irodalom ​III.
Az ​átdolgozott régi-új gimnáziumi tankönyv - a magyar irodalmat világirodalmi összefüggéseiben vizsgálja - szakít az értelmezés és értékelés uniformizáló felfogásával - bemutatja, hogy a műveknek több érvényes értelmezése lehetséges - az értékelés legfontosabb szempontja a művészi ábrázolás igazsága - írói portrékat, életműveket történetiségükben mutatja be - nem hallgat az alkotó és a közösség között fennálló konfliktusokról sem - magából a műből fejti a "beletitkolt" eszméket - nagy súlyt helyez a formaproblémákra, a művek nyelvi, retorikai és poétikai jellemzésére

Horváth Iván - Készüljünk ​a nyelvvizsgára! - Segédkönyv az alapfokú 'B' típusú orosz nyelvvizsgához
Segédkönyv ​az alapfokú 'B' típusú orosz nyelvvizsgához. A segédkönyv gyakorlóanyaga eredeti hiteles szövegekből áll, elsősorban kitöltendő formanyomtatványokból, reklámprospektusokból, felhívásokból stb., amelyekkel az orosz nyelvet használó magyar orosz nyelvterületen találkozhat és megoldásukkal meg kell birkóznia.

Gáborján Lászlóné - Horváth Iván - Tájékoztató ​az állami nyelvvizsgákról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Iván - Balassi ​költészete történeti poétikai megközelítésben
16. ​századi költészetünket már túlnyomórészt nyomtatott forrásokból ismerjük. A számos verset hátrahagyó nem alkalmi költők közül - tudomásunk szerint - Balassi volt az egyetlen, akinek egy verse sem jelent meg századában. Az ő költészetének különállásával foglalkozik ez a könyv. A Balassi-versek három kiválasztott műfajösszetevő fogalmát elemzi: a kompozíciót, a versformát és az udvari szerelem ideológiáját. Az elemzés nemcsak a magyarországi, hanem az idegen anyaggal való szükséges összevetést is magába foglalja.

Horváth Iván - Gépeskönyv
A ​szerző az informatikai irodalomtudomány külföldön is ismert képviselője. Előző, e témáról kiadott könyve, a Magyarok Bábelben már az Interneten is hozzáférhető. A Gépeskönyv e mű folytatása. A Magyarok Bábelben részletesen foglalkozott a virtuális könyvtárak témájával, ám a képzeteskönyvkiadással keveset, az adatbázisok irodalomtudományi felhasználásával pedig egyáltalán nem. Az új kötetben viszont az adatbázis-építés és -alkalmazás, továbbá a hálózati képzeteskönyv-kiadás kerül a figyelem centrumába. Mindkét munkát esettanulmány zárja. A Magyarok Bábelben utolsó részében a világ első hálózati szövegkritikai kiadásához, a képzetes Balassi-verseskötethez kapcsolódó tanulmányok szerepeltek. A Gépeskönyv zárófejezete azokat a tanulmányokat közli, amelyek József Attila értekező prózájának még készülő hálózati szövegkritikai kiadását alapozták meg.

Olaszyné Kállai Kamilla - Zimányi Katalin - Horváth Iván - Infinitiv ​szerkezetek a német nyelvben
Ez ​a könyv egy 7 tagból álló sorozat része. Mindegyik egy-egy nyelvtani témakörrel foglalkozik. Passiv (Szenvedő igeragozás) Infinitiv (Főnévi igenév) Adjektivdeklination (Melléknévragozás) Modalverben (Módbeli segédigék) Konjuktiv (Kötő mód, feltételes mód) Wortfolge (Szórend) Präpositionen (Elöljárók) A szerzők füzeteik megtervezésénél arra törekedtek, hogy azok könnyen kezelhetők legyenek. Természetesen legalább alapfokú ismeretek szükségesek a feladatok megoldásához, azonban azok is haszonnal forgathatják, akik már magasabb szintű ismeretekkel rendelkeznek; bizonyosra vehető, hogy a füzet számukra is tartogat még újdonságokat. A feladatokban elsősorban a könyv címlapján feltüntetett nyelvtani témakörre vonatkozó kérdések szerepelnek, de az elbírálásra kerülő mondatok más típusú buktatót is tartalmazhatnak, amit az olvasónak kell felfedeznie. S ha egy-egy feladat megoldása nem sikerül, azt is megtudhatja a könyvből, hogy miben tévedett.

Horváth Iván - Kőszeghy Péter - A ​reneszánsz és a barokk kora (1550-1750)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Bojtár Endre - Horváth Iván - Szörényi László - Zemplényi Ferenc - Irodalom ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Olaszyné Kállai Kamilla - Zimányi Katalin - Horváth Iván - Melléknévragozás ​a német nyelvben
Ez ​a könyv egy 7 tagból álló sorozat része. Mindegyik egy-egy nyelvtani témakörrel foglalkozik. Passiv (Szenvedő igeragozás) Infinitiv (Főnévi igenév) Adjektivdeklination (Melléknévragozás) Modalverben (Módbeli segédigék) Konjuktiv (Kötő mód, feltételes mód) Wortfolge (Szórend) Präpositionen (Elöljárók) A szerzők füzeteik megtervezésénél arra törekedtek, hogy azok könnyen kezelhetők legyenek. Természetesen legalább alapfokú ismeretek szükségesek a feladatok megoldásához, azonban azok is haszonnal forgathatják, akik már magasabb szintű ismeretekkel rendelkeznek; bizonyosra vehető, hogy a füzet számukra is tartogat még újdonságokat. A feladatokban elsősorban a könyv címlapján feltüntetett nyelvtani témakörre vonatkozó kérdések szerepelnek, de az elbírálásra kerülő mondatok más típusú buktatót is tartalmazhatnak, amit az olvasónak kell felfedeznie. S ha egy-egy feladat megoldása nem sikerül, azt is megtudhatja a könyvből, hogy miben tévedett.

Horváth Iván - A ​kínai tájképfestészet - európai szemmel
"Könyvünk ​célja nem az, hogy bemutassuk, hogyan lehet 'kínaiul' festeni, hiszen úgy csak a kínaiak vagy a Távol-Kelet néhány országának festői tudnak, hanem az, hogy megismertesse a kínai tájképfestészetet, amely ha megérinti az alkotni vágyót, az nem tudja magát kivonni a hatása alól egy életen át, és beépíteni saját művészi munkásságába. Lépésről lépésre mutatjuk be a Szerző festési módszerét, amely alapján megtalálhatjuk a saját technikánkat, utunkat, és készíthetünk kínai tájképfestészet ihlette műveket.' (részlet a Bevezetésből)

Olaszyné Kállai Kamilla - Zimányi Katalin - Horváth Iván - Módbeli ​segédigék a német nyelvben
Ez ​a könyv egy 7 tagból álló sorozat része. Mindegyik egy-egy nyelvtani témakörrel foglalkozik. Passiv (Szenvedő igeragozás) Infinitiv (Főnévi igenév) Adjektivdeklination (Melléknévragozás) Modalverben (Módbeli segédigék) Konjuktiv (Kötő mód, feltételes mód) Wortfolge (Szórend) Präpositionen (Elöljárók) A szerzők füzeteik megtervezésénél arra törekedtek, hogy azok könnyen kezelhetők legyenek. Természetesen legalább alapfokú ismeretek szükségesek a feladatok megoldásához, azonban azok is haszonnal forgathatják, akik már magasabb szintű ismeretekkel rendelkeznek; bizonyosra vehető, hogy a füzet számukra is tartogat még újdonságokat. A feladatokban elsősorban a könyv címlapján feltüntetett nyelvtani témakörre vonatkozó kérdések szerepelnek, de az elbírálásra kerülő mondatok más típusú buktatót is tartalmazhatnak, amit az olvasónak kell felfedeznie. S ha egy-egy feladat megoldása nem sikerül, azt is megtudhatja a könyvből, hogy miben tévedett.

Horváth Iván - Orosz ​társalgási képeskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók