Ajax-loader

Alan Walker könyvei a rukkolán


Alan Walker - Liszt Ferenc 3
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alan Walker - Hans ​von Bülow
A ​brit-kanadai zenetörténész, Alan Walker neve jól ismert a hazai közönség előtt: háromkötetes Liszt-monográfiája magyar nyelven is hozzáféhető. Walker Liszt-kutatásai során bukkant rá Hans von Bülow-ra. Bülow volt Cosima Liszt első férje, és a korszak legkiemelkedőbb zongoristájaként, karmestereként tartották számon. Pályája nagyban meghatározta a 19. század második felének zenei arculatát: nemcsak Liszt, hanem Wagner zenéjének is értő tolmácsolója volt. Élettörténete ráadásul romantikus regények lapjaira illik: az általa csodált Wagner szerette el feleségét, az imádott Cosimát. Bülow ennek ellenére nem szakította meg a kapcsolatát Wagnerrel, depressziója ugyanakkor mind inkább elhatalmasodott rajta. Elképesztő élettörténete olyan történészre várt, mint Walker, aki regényszerű izgalmassággal képes írni, ugyanakkor a történészi pontosság és alaposság szolgáltatja munkája aranyfedezetét. A nagyszabású kötet a zeneszerető nagyközönség számára éppoly szellemi izgalmakat kínál, mint a zenész-zenetörténész szakma számára. Bülow-nak ráadásul számos fontos magyar kapcsolata is volt, több ízben is fellépett Magyarországon, komoly sajtóvisszhangra találva ezzel. Ekként a zongorista-zeneszerző nemcsak az európai, hanem a magyar zenetörténetnek is meghatározó szereplőjévé vált, aki bizonyos értelemben fontos összekötő kapcsot is jelentett a hazai és nemzetközi zenei élet között.

Alan Walker - Fryderyk ​Chopin
Alan ​Walker tíz évig munkálkodott monumentális és meghatározónak szánt Chopin-életrajzán. Ezalatt az elsődleges források sokaságát böngészte át és dolgozta fel többek között Varsóban, Párizsban, Londonban, New Yorkban és Washingtonban. Fáradozásainak gyümölcse minden idők legátfogóbb monográfiája a nagy lengyel zeneszerzőről. De Walker műve több is ennél: sok makacs tévképzetet, mítoszt és legendát korrigál, amelyek mindmáig torzítják Chopin megítélését. Mindemellett beszámol Chopin életének drámai fordulatairól és zűrzavaros történelmi hátteréről, minden eddiginél alaposabban részletezi lengyelországi gyermek- és ifjúéveit, továbbá kutatómunkájának eredményeit Chopin és George Sand kilencévnyi együttélésének precíz feltárásában is kamatoztatja. A Fryderyk Chopin című kötet lebilincselő és olvasmányos, ám egyszersmind tudományos megalapozottságú. A hivatásos zongorista és a zenetörténész éppoly haszonnal forgathatja, mint bármely igényes zenekedvelő. Lisztről írott korszakos életrajzához hasonlóan Walker Chopin zenéjének sajátságaira is páratlan érzékenységgel tapint rá, és könyve lapjain szinte megelevenedik a 19. század egyik legendás és igen szerethető művészének alakja.

Alan Walker - A ​virtuóz évek
Életrajzot ​rendszerint úgy szokás írni, hogy az író egyszerűen hagyja, hogy a levelek, naplók, kéziratok felfedjék előtte az életpályát. Liszt esetében nem ez történt. A páratlan hírnév, sőt hírhedtség, mely még életében osztályrészéül jutott - s messze túlszárnyalta összes muzsikus kortársáét -, teljesen megfordította a dolgok "normális" menetét. Liszt bárhová ment, életét mindenütt a nyilvánosság reflektorfényében kellett élnie. Az emberek követelték a róla szóló irodalmat. Életrajzok százai jelentek meg szerte a világon Lisztről, a csodagyerekről, a virtuóz zongoristáról, a hódító férfiról, de csak az utolsó néhány évtized kezdte elismernie Lisztet, a zeneszerzőt - Liszttel, a romantikus hőssel szemben. A korszer felfogásnak megfelelő, Liszt életét, zenei pályáját sokoldalúan bemutató munka megírására vállalkozott Alan Walker három kötetesre tervezett Liszt-monográfiájával, melyből a "virtuóz éveket" ismertető első kötetet tartja most kezében az olvasó. Megismerjük belőle Liszt életének eseményeit; olvashatunk Berliozzal, Chopinnel, Schuman-nal való találkozásairól, hosszú együttélésről Marie d'Agoutl-val, szoros baráti kapcsolatáról Lamennais abbéval, Lamartine-nel, Victor Hugóval, George Sanddal és a romantika más vezető egyéniségeivel. Walker professzor rávilágít az érzelmi hatásokra, pszichológiai tényezőkre, amelyek Lisztnél egész életében jelentős szerepet játszottak; elemzi zongoradarabjait és figyelemreméltó részletességgel vizsgálja Liszt zongora-technikáját. E teljességében, dokumentációs anyagában, élvezetes stílusában páratlan mű önmagában is értékes első kötete annak a hatalmas munkának, mely sokáig vitathatatlanul a legfontosabb Liszt-biográfia lesz.

Alan Walker - Liszt ​Ferenc utolsó napjai
"Bárcsak ​ne itt érne a halál!" Miután Bayreuthban ágynak dőlt, Liszt Ferenc ezt a kétségbeesett óhajt ismételgette, s érezte, mi vár rá. Hozzá nem értő orvosok vették körül, lánya, Cosima pedig jóformán ügyet sem vetett kínlódására. Lina Schmalhausen, a bennfentes szemtanú leírása szerint Liszt haláltusáját közöny és méltánytalanságok tették még fájdalmasabbá. Schmalhausen Liszt növendéke, ápolója és bensőséges segítőtársa volt, s naplójában nagy érzékletességgel beszéli el mesterének betegségét és halálát. E megdöbbentő beszámoló 1886 végzetes nyaráról - Alan Walker közreadásában - most először olvasható teljes egészében magyarul. A Time leszögezi: "Akit egy kicsit is érdekel Liszt Ferenc élete és életműve, azt mélyen meg fogja rendíteni Schmalhausen beszámolója a mester végnapjairól." Mivel leplezetlenül ír az ellenséges közegről, az orvosi műhibákról és a család közönyéről, a napló korabeli közzététele szóba sem jöhetett. A nyolcvanegy oldalas kézírásos naplót Alan Walker bőséges jegyzetanyagával és bevezetőjével, korabeli illusztrációkkal ellátva adjuk közre.

Alan Walker - A ​weimari évek
Alan ​Walker monumentális, három kötetre tervezett Liszt-életrajzának második kötetét tartja kezében az olvasó (az első kötet 1986-ban jelent meg magyarul). A történet kezdetén Liszt 36 éves. Páratlan sikersorozat áll mögötte: két évtizeden át ő volt Európa első számú zongorista-sztárja. S most, muzsikus-karrierje csúcsán, visszavonul a pódiumtól, hogy életének következő 13 évében a német hercegi székhely, Weimar színházának zeneigazgatója legyen, s ami a legfontosabb, hogy több időt szentelhessen a komponálásnak. Eletének ebben a korszakában veti papírra legkiválóbb műveinek jelentős részét, zenekari koncertek és operaelőadások százait dirigálja, művészeti fesztiválokat szervez, s mindemellett van ideje az őt körülvevő lelkes és tehetséges ifjú zongoristák tanítására is. Önzetlenül támogatja sok pályatársát - köztük Berliozt és Wagnert - műveik bemutatásával, propagálásával, de nemritkán anyagilag is. Alan Walker könyve amellett, hogy a legújabb kutatási eredményekre épül, közérthető és szinte regény-szerűen izgalmas formában mutatja be Liszt weimari életének minden fontosabb területét: Carolyne Sayn-Wittgenstein hercegnével való együttélését, melynek boldogságát időről időre beárnyékolja a hercegnének házassága felbontásáért folytatott elkeseredett küzdelme, illetve a zeneszerzőnek korábbi élettársától, Marie d'Agoult grófnőtől származó három serdülőkorú gyermekével való, nem mindig felhőtlen kapcsolata. De nyomon követhetjük Liszt szakmai tevékenységeit is, a weimari zeneélet színvonalának emeléséért végzett fáradhatatlan munkálkodásától az Esztergomi mise magyarországi bemutatóján át az Új Német Iskola néven híressé vált zenei irányzat meg- és elismertetéséért vívott nehéz harcáig. Az életrajzi fejezeteken túl Walker mintegy 100 kottapéldával illusztrálva bemutatja Liszt forradalmian újító zeneszerzői stílusát is, többek között olyan remekművek vizsgálatával, mint a Faust-szimfónia vagy a h-moll szonáta. Korábbi levelek, naplófeljegyzések és (újonnan felfedezett) dokumentumok segítségével újrateremti az egykori eseményeket, a miliőt, s megismertet bennünket Liszt családjával, barátaival és ellenségeivel, csodálóival és vetélytársaival. A könyv lebilincselő stílusával a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számot tart.

Kollekciók