Ajax-loader

Miltényi Márta könyvei a rukkolán


Miltényi Márta - Monspart Sarolta - A ​futás csodálatos világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miltényi Márta - A ​mozgatórendszer funkcionális anatómiája
Ez ​a könyv a TF hallgatói számára készült anatómiai tankönyv I. kötete, az aktív és passzív mozgatórendszer felépítését tárgyalja. Az első kiadás 1980-ban, a második 1987-ben, míg a harmadik 1993-ban jelent meg. A negyedik kiadás 1999-ben változatlan tartalomal, de más címen (A mozgatórendszer funkcionális anatómiája) hagyta el a nyomdát. Most az ötödik (javított) kiadást tartja kezében az olvasó. Az anatómia tanulása általában nagy nehézségeket jelent a diákoknak. Elborítja őket a megtanulandó képletek halmaza, s csak nehezen ismerik fel ezek mögött az emberi test felépítésének és működésének összefüggéseit, valóságos térbeli helyzetét. Ezért igyekeztem könyvemet úgy felépíteni, hogy az átlagosnál több vizuális élményt nyújtson. Remélem sikerült a száraz, statikus anatómia helyett, funkcionális anatómiát nyújtva könnyebbé tenni az emberi test mozgásrendszerében való eligazodást. E helyen is szeretnék köszönetet mondani a könyv lektorainak, különösen dr. Somogyi Barnabásnak, aki lektori kötelességén messze túlmenően segítségemre volt a könyv magyar nyelvű nevezéktanának kialakításában és az ábrák szerkesztésében. A rajzokat készítő Ránky Ernőnek, akinek munkája nélkül a könyv didaktikai céljait nem valósíthatta volna meg és Rácz Máriának a kézirat gépeléséért.

Miltényi Márta - A ​sportmozgások anatómiai alapjai I–II.
... ​Nem lehet vitás, hogy akárcsak a sportban, a sporttudományban is minden kérdés alfája és omegája a mozgás. Nem elfogultság tehát a tudományterület alapvető kérdései közé sorolni maguknak a sportmozgásoknak szerkezeti elemzését, illetve az elemzésekhez szükséges mozgástani, anatómiai ismereteket. Nem véletlen, hogy az alapvető igény ellenére alig találkozunk ilyen jellegű munkákkal, és hazánkban is máig kellett várni e tankönyv megszületésére. Dr. Miltényi Mártát a nagy feladat megoldásában szerencsésen segítette másfél évtizedes oktatói tapasztalata, sportorvosi gyakorlata és válogatott atléta versenyzői múltja. Így tett szert arra a szemléletre, mely biztosította érzékenységét mind az anatómia, mind a sport számára... ...bizalommal ajánlom hallgatóinknak és a sport minden munkásának e könyv forgatását". - írja Dr. Frenkl Róbert a könyv előszavában.

Dosek Ágoston - Miltényi Márta - A ​sízés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók