Ajax-loader

Ian Stewart könyvei a rukkolán


Jack Cohen - Ian Stewart - Evolving ​the Alien
What ​would life on other planets look like? Forget the little green men, alien life is likely to be completely unrecognisable - we haven't even discovered all the life on our own planet.This visionary book offers some of the most radical but scientifically accurate thinking on the possibility of life on other planets ever conceived. Using broad principles of Earthly biology and expanding on them laterally, Cohen and Stewart examine what could be out there.Redefining our whole concept of what 'life' is, they ask whether aliens could live on the surface of a star, in the vacuum of space or beneath the ice of a frozen moon. And whether life could exist without carbon or DNA - or even without matter at all. They also look at 'celebrity aliens' from books and films - most of which are biologically impossible. Jack Cohen is an 'alien consultant' to many writers, advising what an alien could and couldn't look like. (E.T. go home - you do not pass the test).But this book is as much about the latest discoveries in Earthly biology as well as life on other planets. It's a serious yet entertaining science book, as you'd expect from the bestselling authors of The Science of Discworld.

Tim Poston - Ian Stewart - Katasztrófaelmélet ​és alkalmazásai
René ​Thom készülő művéről, a _Stabilité Structurelle et Morphogénése_-ről az első hírek a hatvanas évek közepén kezdtek szállongani. A könyv végül 1972-ben jelent meg, időközben rohamosan nőtt az érdeklődés az iránt, amit ma _katasztrófaelmélet_nek neveznek. Thom kezdeményezésének lényege, hogy természeti és különösen biológiai jelenségeknél a nem folytonos változások leírására a dinamikus rendszerek topologikus elméletét alkalmazza. Ezek vizsgálatát Poincaré kezdte meg, közel száz évvel ezelőtt. Thom felhívta a figyelmet a strukturális stabilitás - azaz a kis változásokkal szembeni érzéketlenség - fontosságára. Rámutatott, hogy - bizonyos ésszerű megszorítások mellett - a vizsgált rendszerek hét osztályba sorolhatók, más szóval, hogy a nem folytonos változás lényegében hétféle lehet, ezek modelljeit nevezi Thom _elemi katasztrófák_nak. A heves érdeklődést később zűrzavar, majd újabban nem kevésbé heves ellenállás követte. Kellő alátámasztás nélkül túl sokat hangoztattak egyesek az elmélet kezdet idejéből származó és az elméletet univerzálisnak kikiáltó kijelentéseket, amelyek részint az elemi és nem elemi katasztrófák összetévesztésén alapultak, részint az újdonság iránti fiatalos lelkesedéssel magyarázhatók. Egyes körökben elterjedt, hogy az elmélet tisztán kvalitatív, ami azután élesen elválasztotta azokat, akik az ilyesmit jónak tartják azoktól, akik nem. Az előzmények (mint majd a 7. fejezetben látni fogjuk, szükségszerűen) széles köre egyesekben azt a benyomást keltette, hogy az egészben nincsen semmi új. Voltak, akik az elméletet olyan területekre is megpróbálták kiterjeszteni, ahol az nem támasztható alá megfelelő matematikai formalizmussal, és ezt alkalmazásként állították be. Az ennek nyomán fellángoló viták rossz fényt vetettek olyan területekre is, ahol a nehézségek egészen más természetűek. A félreértések oka főleg az a matematikai formalizmus, amelyen az elmélet megfogalmazható. Egyes matematikusok hajlamosak arra, hogy túlzottan hangsúlyozzák az elmélet olyan problémáit, amelyek a gyakorlatban dolgozó kutató tudós számára nem túl érdekesek. Amikor Turingot hibáztatták azért, hogy a számítógépek csak _determinisztikusan_ képesek működni, azt felelte, hogy tőle ezt kérték. Ugyanez a helyzet a topológusokkal, akik a katasztrófákat csak _kvalitatíve_ írják le, azzal a különbséggel, hogy tőlük ezt senki sem kérte. Aki számokat akar, az kapjon számokat, a legtöbb topológus nem számokra kíváncsi, hanem kvalitatív tulajdonságokra, még akkor is, ha ezek néha külsőre ijesztő algebrai kifejezésekkel vagy éppen számokkal írhatók le. Súlyosbította a problémát a forrásmunkák hiánya, amelyek áthidalták volna a népszerűsítő irodalom és a modern topológia közötti szakadékot.

Terry Pratchett - Ian Stewart - Jack Cohen - The ​Science Of Discworld II - The Globe
The ​planet Earth has picked up a parasite life form - elves. They get everywhere. And they like humans to be superstitious, fearful and frightened of thunder. They're after our future and must be stopped... but by who? Enter the wizards of the Unseen University who, in the best-selling Science of Discworld unwittingly created Earth and our own universe. At the time they quite failed to notice humanity. (Well, we've only been around for a million years, so we're easily overlooked...) But now, at last, they've found us. The Globe is a unique book, weaving together a fast-paced Discworld novelette with cutting-edge scientific commentary on the evolution and development of the human mind, culture, language, art, and science. The result - as the wizards grapple with the nature of Good and Evil, and history is rewritten several times over - is a fascinating and brilliantly original view of the world we live in.

Ian Stewart - Flatterland
First ​there was Edwin A. Abbott's remarkable Flatland, published in 1884, and one of the all-time classics of popular mathematics. Now, from mathematician and accomplished science writer Ian Stewart, comes what Nature calls "a superb sequel." Through larger-than-life characters and an inspired story line, Flatterland explores our present understanding of the shape and origins of the universe, the nature of space, time, and matter, as well as modern geometries and their applications. The journey begins when our heroine, Victoria Line, comes upon her great-great-grandfather A. Square's diary, hidden in the attic. The writings help her to contact the Space Hopper, who tempts her away from her home and family in Flatland and becomes her guide and mentor through ten dimensions. In the tradition of Alice in Wonderland and The Phantom Toll Booth, this magnificent investigation into the nature of reality is destined to become a modern classic.

Ian Stewart - Vann Joines - TA ​Today
TA ​is a model for understanding human personality, relationships and communication. It was first developed by Eric Berne. Since then, TA has continued to grow. Theory has been expanded, reappraised and tested by observation. In the years since Berne's death in 1970 TA practitioners have introduced new concepts and techniques that are now at the very heart of the discipline. TA today enjoys international recognition as a professional approach, aiding effectiveness in fields as diverse as psychotherapy, counselling, education, communications and management training.

Ian Stewart - Vann Joines - A ​TA-MA
Ebben ​a könyvben a tranzakcióanalízis (TA) elméletébe és gyakorlatába vezetjük be az olvasót. Az anyagot oly módon rendeztük el, hogy jól kezelhető legyen, akár tanfolyamon akár úgy, hogy csak a könyv alapján akarja elsajátítani. Ha először találkozik a TA-val, reméljük, hogy értékelni fogja fesztelen és közvetlen stílusát. Az elméleti állítások megvilágítására bőségesen hozunk fel példákat. Azok az olvasók, akik a TA 101-es tanfolyam háttéranyagaként használják a könyvet, annak teljes anyagát megtalálják benne. Ez a könyv nemzetközi olvasmány és azt reméljük, hogy olvasótábora is nemzetközi lesz. Ezt tartottuk szem előtt, amikor a könyv nyelvezetét és a felhozott példákat megválasztottuk.

Ian Stewart - A ​természet számai
IAN ​STEWART számos matematikai tárgyú könyv szerzője. A VILÁG - EGYETEM sorozat számára írt könyvében a természet mintáiból indul ki. A csillagok körök mentén mozognak, az évszakok ciklikusan váltakoznak, minden hópehely, hatszög-szimmetriát mutat, a tigrisek csíkosak, a hiénák foltosak. "Az emberi értelem és kultúra formális gondolati rendszert dolgozott ki a minták felismerésére, osztályozására és hasznosítására. Ez a matematika." - állapítja meg a szerző. E minták és a matematika segítségével közelebb juthatunk a természeti törvények titkainak megismeréséhez.

Terry Pratchett - Ian Stewart - Jack Cohen - The ​Science of Discworld III - Darwin's Watch
Roundworld ​is in trouble again, and this time it looks fatal. Having created it in the first place, the wizards of Unseen University feel vaguely responsible for its safety. They know the creatures who lived there escaped the impending Big Freeze by inventing the space elevator - they even intervened to rid the planet of a plague of elves, who attempted to divert humanity onto a different time track. But now it's all gone wrong again - Victorian England has stagnated and the pace of progress has slowed right down. Unless something drastic is done, there won't be time for anyone to invent spaceflight and the human race will be just another layer in the bedrock. Why, though, did history come adrift? Was it Sir Arthur J Nightingale's dismal book about natural selection? Or was it Mr Charles Darwin, whose bestselling Theology of Species made it impossible to refute the divine design of living creatures? Either way, it's not easy task to change history back, as the wizards discover to their cost. He's got to write a different book. And who stopped him writing it in the first place? What went wrong? In Darwin's Watch, Terry Pratchett, Ian Stewart and Jack Cohen weave together a brand new fast-paced Discworld novelette with cutting-edge scientific commentary. The result is fascinating and highly entertaining. And tells the story of the evolution of evolution as it has never been told before...

Ian Stewart - Professor ​Stewart's Cabinet of Mathematical Curiosities
Did ​you find maths boring at school? That's because it was! When he was fourteen, Ian Stewart, now undoubtedly one of the best know mathematicians alive, started a maths notebook. Like a magpie he collected every interesting thing he could find out about the maths that wasn't taught at school. And that meant all the fun and intriguing stuff. His notebook finally became six, then spilled over into Professor Stewart's Cabinet of Mathematical Curiosities. Open its drawers and discover a fabulous lifetime collection of games, puzzles, stories, jokes and factoids, odd items of mathematical culture, buzzwords, card tricks, things to make and things to do. You'll find out how to extract a cherry from a coctail glass or make money simple by proving the obvious - oh, and what the deal is with Fermat's last thorem, the Poincaré Conjecture, Chaos Theory, Fractals and Penrose Patterns, and the real reason you can't divide anything by zero. As it presents problems and conundrums for the seasoned aificionado and adventurous novice alike, Professor Stewart's Cabinet guarantees to stimulate and instruct, delight and surprise.

Terry Pratchett - Ian Stewart - Jack Cohen - The ​Science of Discworld IV - Judgement Day
A ​brilliant new Discworld story from Terry Pratchett. The fourth book in the Science of Discworld series, and this time around dealing with THE REALLY BIG QUESTIONS, Terry Pratchett's brilliant new Discworld story Judgement Day is annotated with very big footnotes (the interleaving chapters) by mathematician Ian Stewart and biologist Jack Cohen, to bring you a mind-mangling combination of fiction, cutting-edge science and philosophy. Marjorie Dawe is a librarian, and takes her job -- and indeed the truth of words -- very seriously. She doesn't know it, but her world and ours -- Roundworld -- is in big trouble. On Discworld, a colossal row is brewing. The Wizards of the Unseen University feel responsible for Roundworld (as one would for a pet gerbil). After all, they brought it into existence by bungling an experiment in Quantum ThaumoDynamics. But legal action is being brought against them by Omnians, who say that the Wizards' god-like actions make a mockery of their noble religion. As the finest legal brains in Discworld (a zombie and a priest) gird their loins to do battle -- and when the Great Big Thing in the High Energy Magic Laboratory is switched on -- Marjorie Dawe finds herself thrown across the multiverse and right in the middle of the whole explosive affair. As God, the Universe and, frankly, Everything Else is investigated by the trio, you can expect world-bearing elephants, quantum gravity in the Escher-verse, evolutionary design, eternal inflation, dark matter, disbelief systems -- and an in-depth study of how to invent a better mousetrap.

Terry Pratchett - Ian Stewart - Jack Cohen - The ​Science of Discworld
When ​a thaumic experiment goes adrift, the wizards of Unseen University find that they've accidentally created a new universe. Within it is a planet that they name Roundworld, an extraordinary place where neither magic nor common sense seems to stand a chance against logic. The universe, of course, is our own. And Roundworld is Earth. As the wizards watch their accidental creation grow, we follow the story of our universe from the primal singularity of the Big Bang to the evolution of life on Earth and beyond. This original Terry Pratchett story, interwoven with chapters from Jack Cohen and Ian Stewart, offers a wonderful wizards-eye view of our universe. Once you've seen the world from a Discworld perspective, it will never seem the same again...

Ian Stewart - A ​végtelen megszelídítése
A ​matematika története a számok jelölésére alkalmas, írásos szimbólumok felfedezésével kezdődött, több ezer éve. A számok egyszerű és nyílt képződménynek tűnnek, ám a látszat csal. A számokkal végzett számítások nehezek lehetnek; a megfelelő számot megtalálni sokszor valóban az. A számok elvontak, mégis rájuk épül a társadalom, nélkülük semmi sem működne. A számok valamiféle gondolati képződmények, mégis úgy érezzük, hogy akkor is tovább élnének, ha az emberiség egy globális katasztrófa következtében megszűnne létezni, és nem maradna a Földön egyetlen elme sem, amely merenghetne rajtuk. Az évezredek során különféle kultúrák matematikusai a számok alapzatán hatalmas szuperszerkezetet építettek ki. Manapság közel száz fő területre osztjuk fel a matematikát, és ezeket még további több ezer szakágra. A világon több mint ötvenezer kutató matematikus él, akik évente egymillió oldalnál is több matematikai szöveget publikálnak. A matematika univerzális. Könyvünk azt írja le, hogyan épült fel ez az óriási matematika-palota, és főként, hogy kik milyen pilléreket építettek be a talapzatába. Nem a jelen szemüvegén keresztül magyarázza a múltat. Mesél a múltról, és nem akarja azt állítani, hogy a régiek azért léteztek, hogy a mi korunkat építsék fel. De minden a számokkal kezdődött. "Könyvemet azzal a szándékkal írtam, hogy bemutassam a matematika gyakorlati alkalmazásait. Igazán eklektikus gyűjteményt állítottam össze a múltbeli és a jelenkori gyakorlati alkalmazásokból." (Ian Stewart)

Kollekciók