Ajax-loader

Molnár Gábor könyvei a rukkolán


Molnár Gábor - Bíborviskó
A ​népszerű szerző ezúttal regényes formát választott a brazíliai őserdő indiánjai között szerzett élményeinek elmondására. Három angol magánrégész Santa Anna kikötőjéből elindul a Tapirapé folyón az elsüllyedt Atlantisz keresésére, illetve a caraja indiánok által jelzett kultúrkincsek felkutatására. Szakmai féltékenységből hamis útvonalat adnak meg az összeköttetést biztosító rádióállomásnak, majd az első meglepő sikerektől elragadtatva kísérő személyzetüktől is megválnak, lebecsülvén az egyre nagyobb veszélyeket. És néhány nap multán a kegyetlen xavantékkal találkoznak... A történet másik szála - Öreg Ronuro tengeri utazásával és a cápavadászat színes leírásával - éppilyen mozgalmas epizódokat egyesít, de a romantika és a néprajzi kuriozitás szövevényében a regény minden részlete a valóságban is megtörtént eseményekre és pontos tárgyi ismeretekre épül.

Molnár Gábor - A ​csendes halál démona
Amazónia ​kétszáz esztendő előtti vadonbéli világa elevenedik meg ebben a regényben. A korabeli eseményeket felidéző történetben - az írói szabadság jogán - számos indián törzs szokásait együvé tömörítettem, s a régmúlt ködébe vesző, sok vonásában máig ismeretlen világot az írói képzelet segítségével elevenítettem fel" - írja regénye előszavában Molnár Gábor, aki dél-amerikai gyűjtőútjairól, vadászexpedícióiról beszámoló könyvei után most kalandokban bővelkedő, izgalmas indiánregényt írt, felhasználva benne az indiánokról és Amazóniáról szerzett személyes tapasztalatait, ismereteit is. Az őserdő mélyén, patak menti településükön ellenséges indián törzs támadja meg a férfiavatást ünneplő maku törzset: a férfiakat csaknem kivétel nélkül elpusztítják, az asszonyokat, gyerekeket elhurcolják. Néhány életben maradt fiatal harcos vérükkel, Uaupéssel elpusztítja a támadókat, kiszabadítja a foglyokat. Uaupés hűséges asszonyával, Arával hosszú útra indul, hogy távoli tájakat, törzseket megismerve tapasztalatokat gyűjtsenek, melyeket majd a törzs felvirágoztatására használhatnak fel. Kilenc hónaoikig tartó útjuk során - őserdőben és folyókon - lélegzetelállító kalandok részesei: ellenséges törzsekkel találkoznak, életveszélyes vadászatokon vesznek részt, s néhány napig egy emberevő törzs vendégei. Az izgalmas történet elmesélése során varázslatosan szép tájleírásokkal, színpompás indián ünnepségek megelevenítésével örvendezteti meg olvasóit Molnár Gábor.

Molnár Gábor - Az ​óriáskígyók földjén
Molnár ​Gábor egyik legnépszerűbb, legizgalmasabb útleírása. Észak-Brazíliában, a Jatapu folyó mellékét járja be a szerző hűséges és tapasztalt vadásztársaival, Abilióval, Juannal és Klementinóval. Ezernyi érdekességet, de legalább annyi veszélyt rejt a folyó, a folyóparti mocsárvilág és a dzsungel, mely érzékletes, érdekfeszítő leírásokban elevenedik meg a regény lapjain. Miközben az életveszélyes kalandoktól sem félve jaguárra, óriáskígyóra, kajmánokra vadásznak hőseink, a szerző arról is beszámol, hogy tudóshoz méltó szenvedéllyel és érdeklődéssel gyűjti össze a dzsungel gazdag, színpompás növény- és állatvilgának egy-egy érdekes példányát, egzotikus virágokkal, különös lepkékkel és bogarakkal gazdagítva gyűjteményét. A meglepő, fordulatos kalandokban bővelkedő élménybeszámolóban az őserdőben élő emberek történelméről, hétköznapi életéről is olvashatunk: a fehér telepesek - festőművész, fogorvos, gazdag, önző kereskedő - és az őslakosok közötti kapcsolatról szóló humoros vagy szomorú történetek kapcsán.

Molnár Gábor - Én ​kedves Amazóniám
Kerek ​negyven év telt el a végzetes robbanás óta, mely az író szeme világát kioltva, első brazíliai tartózkodásának véget vetett. Most, majd félévszázados szünet után, 1972-ben újra ellátogat a régi kedves tájra azzal a szándékkal: élményeiből útleírást készít. A nem mindennapi vállalkozás a brazíliaiak részéről egyetértésre talál: közhivatalok, intézmények - régi és új barátok - sietnek segítségére, s végig kísérik Brazília különböző államain: Amazónián, Parán, Bahián. Legfontosabb úti célja: eljutni a még vadon élő indián törzsekhez és - szemben a mendemondákkal - megbízható képet adni helyzetükről. Régészeti, néprajzi érdekességek, sokszor bizarr mitológiai történetek, merész, a messze múltba visszanyúló feltételezések kelnek életre a könyv lapjain, melyet számos fényképfelvétel egészít ki, hitelesít és igazol. Az író erre a kalandos útra hívja magával az olvasót.

Turcsányi Károly - Bán Attila - Hegedűs Ernő - Molnár Gábor - Haderők ​és hadviselés az elöltöltő fegyverek korában
A ​könyv az elöltöltő fegyverek korának, a harmincéves háborútól az amerikai polgárháborúig húzódó időszak a haditechnikájával, hadviselésével és haderőivel ismerteti meg a hadtörténelem iránt érdeklődő Olvasót. A szakirodalomban ritkán tárgyalják együtt ennek a kornak a brit, francia, illetve orosz, osztrák és porosz vonatkozású hadviselését, haderőszervezését, és fegyvergyártását komplex, többoldalú elemzés formájában. Erre vállalkozik a könyv hadtörténészből, muzeológusból és hadmérnökkatonákból álló szerzői közössége. Több mint 40 táblázat, közel 20 részletes térkép és 50-nél több kép és ábra teszi élvezetessé a korszak hadművészetének megismerését.

Molnár Gábor - Makk ​és jaguár
Molnár ​Gábor váratlan ajándékkal lepi meg olvasóit: messzi tájak egzotikus élményei helyett most önéletrajzát nyújtja át. S van-e kalandosabb, meglepő fordulatokban gazdagabb történet, mint amit az élet ír? Az író tolla olykor csak a szerény másolásra szorítkozhat: Gyermekkorának tájai: egy óbudai bérház szegényes, földszinti lakása, majd a hírhedt pesti Csikágó, és később a Városliget kiesebb vidéke. Már ezek az évek is elütnek a szigorúan vett hétköznapitól: bár gondok közt él a család, az apa, az Orfeum pincére, az éjszakai élet kétes, de csillogó fényei közül tér meg nap mint nap otthonába - s nemegyszer rózsacsokorral, konflison. Néha a lóversenyen is szerencsét próbál. Reménytelenül. A nyomor nem könnyen engedi áldozatait: Molnár Ádám Gábort csakhamar elviszi a tüdőbaj. Az író korán álmodozásba menekült a szűkös körülmények elől. Kedvenc könyvei: az útleírások. Brazília nemes vadja, a jaguár ragadja meg leginkább a képzeletét. S míg egyszerű játékával, a tölgyfák lehulló makkjával játszik, távoli sejtelmekben ringatózik el: gondolatai így kapcsolják egybe ezt az egymástól oly távol eső két fogalmat, a makkot és a jaguárt.

Molnár Gábor - Gyémántmosók
Hol ​játszódik a regény? Közép-Brazília ősvadonaiban, végtelen gyémántmezőin, az Arauai és a Rio dos Mortes, a Holtak folyója mentén, a caraia indiánok táborhelyeinek közelében. Óriáskígyók és nagyvadak, lesben álló indiánok és mindenre elszánt "erdeinek" vadászterületen, ahol napirenden vannak a véres összecsapások, és az olcsónál is olcsóbb az emberélet. Kik a szereplői? Kalandorok, kincskereskedők, szerencselovagok, hivatásos gyilkosok, indiánok, missziós papok... Miról szól a könyv? Egy ennyire eseménydús regény tartalmát néhány szóban nem lehet - és előre nem is szabad - elmondani. Elégedjünk meg néhány érdekfeszítő részletének felvillanásával: A hajósgazda utolsó éjszakája. Gyilkosság tüskével. Szökés a bahiai állami fegyintézetből. Parancsoljon emberevő halat vacsorára! Anua halála és föltámadása. Meztelenül a dzsungel közepén. A misszionárius tévedése.

Molnár Gábor - Ahol ​az ösvény véget ér
A ​szerző ebben a regényében a Ford-ültetvény egyik fazendájának főnökeként dolgozik, hogy előteremtse gyűjtőútjaihoz a szükséges pénzt. Ügyességével, rátermettségével gyorsan megszerzi az erdőben dolgozó, vadászó emberek – caboclók – megbecsülését, elismerését. Megismerkedik Abelardo Ibirabával, aki kemény őserdei legény. Munkájuk mellett bőven akad idejük közös halász- és vadászélményeket szerezni. Esténként Abelardo különös, sokszor kegyetlen történeteket mesél Lampiáóról, a brazíliai vadon banditájáról.

Molnár Gábor - Éjbe ​zuhant évek
1932. ​máricus 7-én délután négy óra tájban, a braziliai Ford-ültetvényen, valahol a Tapajos folyó mentén a huszonnégy éves Molnár Gábor kezében felrobban egy gyutacsokkal teli bádogbogoz. Bekövetkezik a tragédia: a nagy reményű fiatal gyűjtő szeme világát vesziti. Hogyan találja meg helyét a rászakadt fekete világban? Hogy jut el a nagy veszteség után is az emberileg lehetséges teljes értékű élethez? Egyáltalán mibe kapaszkodhat az ember egy ilyen már-már reménytelen helyzetben is? Az író nem csak kérdez, meg is adja a választ, éspedig saját legszemélyesebb példájával: csakis önmagába. Ezt a nehéz utat, az önmagáratalálás éveit mutatja be az Éjbe zuhant évek, az író regényes önéletrajzában második része, mely az 1932-től 1935-ig terjeszkedő korszak eseményeit dolgozza fel. A kötet első harmadában még kedves brazíliai környezetében találjuk az írót, hűséges kisérői: Abilio, Juan és Klementino társaságában. Majd - már a tragikus fordulat után - útban hazafelé, Magyarországra. Aztán a harc, a nagy belső erőfeszítés évei következnek,. Közben újra hűséges társra talál: megbízható Remington írógépén mintegy írásgyakorlatképpen belekezd brazíliai élményeinek feldolgozásába. És kiderül: az "írásgyakorlatok" érdekfeszítő elbeszélések. Mire a regény zárul, előkészületben az első nagysikerű kötet: a Kalandorok a brazíliai őserdőben.

Molnár Gábor - Holdárnyékban ​az őserdő
Fellélegzem ​az egyenlítői forróságban, és úgy érzem, boldog vagyok. Szél indul a tenger felől, s az Amazonas tölcsértorkolatában lévő Belém város népe is könnyebbülten lélegzik fel a felhőréseken lenézegető nap enyhülő tüzében. Rezdülnek, súgnak az Avenida Republica széles járdáinak szegélyén a roppant mangótörzsek levélrengetegei. Libbenő, piros, kék, lila ruhás nők mint szállongó lepkék tűnnek el a kerekedő, esőt hozó szélben a fehér és fekete senhorok szalmakalapos csoportjaival. Szélrohamok közt csörömpöl el az utasokkal rakott bondi, a rövid villamos. Nincs megállója, intésre áll meg, szedi fel vagy bocsájtja ki csöndítésükre az utasokat. A sarkon szénporos zsákjaiban faszenet kínáló szénégető harsány Carbon! Carbon! kiáltása töri csak át az eső elől menekülők és a felsüvöltő szél neszét. Kiáltásait felénk hordja a port kavaró, erős szél.

Barinkai Zsuzsanna - Bártfai Judit - Dósa Ágnes - Gulyás Kálmán - Herczog Mária - Horváth Éva - Kutacs Mária - Lovas Zsuzsanna - Molnár Gábor - A ​mediáció
A ​mediációnak vagy más néven közvetítésnek már nálunk is évtizedes múltja van. Ha a felek vitája zsákutcába kerül, a bírósághoz fordulás előtt és gyakran ahelyett kiutat jelenthet egy semleges, harmadik személy bevonása. A közvetítő nem ítélkezik a vitás ügyben, hanem abban segíti a feleket, hogy egy minden érdekelt számára kedvező megoldást találjanak, amit írásos megállapodásukban rögzítenek. A két nagysikerű kiadást megért „Mediáció – a közvetítői tevékenység” című kiadvány folytatásának tekinthető, ugyanakkor teljesen önálló új könyv célja, hogy az egyes területek legjobb gyakorlati és elméleti ismerőinek tolmácsolásában a lehető legteljesebb áttekintést nyújtsa a mediáció – avagy közvetítői tevékenység – intézményéről. A mű először a mediáció alapkérdéseivel ismerteti meg az olvasót: bemutatja a konfliktuskezelés elméletét és gyakorlatát, a különböző tárgyalási módszereket, kitér az egyes közvetítési területek megközelítésbeli sajátosságaira, valamint a mediátorképzés hazai rendszerére. A kötet ezt követően a mediáció törvényi és rendeleti szabályozása mellett részletesen elemzi az egyes közvetítési formák speciális szabályait, továbbá külföldi és hazai gyakorlatát. Így bemutatásra kerül a családi mediáció, az egészségügyi közvetítés, a gazdasági mediáció, a büntetőeljárás során alkalmazható közvetítés, a fogyasztói jogviták alternatív rendezése, valamint a munkaügyi és az oktatási mediáció. Az egyes részterületek bemutatására a legújabb szabályozás alapulvételével, valamint szemléltető ábrák és statisztikai elemzések alkalmazásával kerül sor. A könyv weboldala (www.mediaciokonyv.hu) a kötetben hivatkozott jogszabályok szövege mellett a témához kapcsolódó további hasznos tartalmakkal is segíti az Olvasókat.

Molnár Gábor - Hegyi Margit - Négy ​hágó sziklavadonában
Molnár ​Gábor nem ismeri a lehetetlent. Az akadályok csak arra ingerlik, hogy legyőzze őket. A világtalan író felesége - s immáron szerzőtársa - kíséretében másodszor is nekivág Mongólia pusztáinak, hogy úttalan utakon át eljusson a Sárga-Góbiba, a Mongol-Altaj sziklái közé. A hozzá elért hírek szerint sok ezer éves ősemberábrázolásokat rejtenek ott a hegyek barlangjai. És valóban. Néhány környékbeli mongol kíséretében átkutatnak két barlangot. Szűk járatokban kúsznak, leomlással fenyegető kőtömbök alatt, néhol térdig gázolnak az elporladt guanóban. S mikor már minden reménnyel fölhagynának, Galszandorzs mongol diák, a kezében tartott gyertya fényében állatábrákat pillant meg a sziklafalon. Történelmi táj ez a fenséges kopár hegyvidék, Kőország - ahogy az író nevezi. Itt húzódik a híres Szartaktej-csatorna, mely Pekingig vezet. S melynek eredetét csak a mondák világa őrzi. És itt él a moncsokok 300 főnyi kicsi népe. Múltjára nem emlékszik, jövője nincs, kihalás előtt álló maroknyi népközösség. Mongólia másik vidékén, a Kerülen folyó mentén Dzsingisz kán áldozati sírját keresik fel. Fényképeznek, magnetofonfelvételeket készínetenek az ősi Gandan-kolostorban, a főláma legkegyesebb hozzájárulásával. Darhanban ahz új Mongóliával találkoznak. Itt már magasfeszültségű távvezetékek hálózzák be a tájat. Az új és a régi romantikája lüktet egyidőben ebben a vonzó, távoli országban. Az útirajz egyes eseményeit gazdag, színes képanyag illusztrálja.

Molnár Gábor - Barátom, ​a vadon
Ahol ​Négyen a vadonban című könyvében abbahagyta, ott folytatja új útleírásában az észak-brazíliai kis patakon megtett vadász- és gyűjtőút történetét a népszerű szerző. Viszontlátjuk elmaradhatatlan bennszülött vadásztársait, Juant, Abiliót és Klementinót, és a korábbiakhoz hasonlóan számos vad elejtésének és megnyúzásának, és sokféle élő állat elfogásának vagyunk tanúi. A kötetet egyíves, gondosan válogatott fényképanyag illusztrálja.

Belovics Ervin - Molnár Gábor - Sinku Pál - Büntetőjog ​- Különös rész
A ​büntetőjog Különös Részének tényállásait átfogóan elemző tankönyv 2001-ben jelent meg első alkalommal. Kiugró szakmai sikerére tekintettel döntött a Kiadó az immár hetedik, átdolgozott kiadás megjelentetéséről. A könyv rendszeres aktualizálása során a szerzők beépítették a büntetőjog folyamatosan korszerűsített anyagát, s közöttük mindazokat a rendelkezéseket, amelyek az Európai Unióhoz történő csatlakozásból adódó jogharmonizáció folyamatában kerültek az anyagi büntetőjogba. Az újabb kiadás – a legutóbbi novelláris (a 2007. évi XXVII. törvénnyel történt) módosításnak megfelelően – tartalmazza a tömegpusztító fegyverek elterjedésének a megakadályozása érdekében beiktatott újabb büntetőjogi normákat, valamint – a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelem körében – a tiltott pornográf felvétellel visszaélés valamint a megrontás átdolgozott és kiegészített tényállását. A Novella átfogóan módosította a gyakorlatban nagy jelentőségű gazdasági bűncselekmények tényállásait. E körben külön is kiemelkedik a csődbűncselekmény, továbbá a gazdálkodó szervezetek (benne a gazdasági társaságok) törvényes működését és a közhiteles nyilvántartások védelmét biztosító tényállások koncepcionális átalakítása, valamint a pénzmosás és a csempészet átfogó újraszabályozása. A gazdasági és a vagyon elleni bűncselekmények értékhatárainak a valós értékviszonyokhoz történő igazítása garantálhatja, hogy a fizetési eszköz leértékelődése, illetve inflálódása ne eredményezhesse a társadalmi konszenzuson alapuló büntetőpolitika deformálódását. Az e cél megvalósítása érdekében meghatározott új értékhatárokat is átvezették a szerzők. A Btk. szövege a legutóbbi novelláris módosítását követően is változott. Új bűncselekményként határozta meg a törvényhozó a zaklatás tényállását. Az egyes pénzügyi szolgáltatásokat meghatározó törvények EU jogharmonizációs célú módosítására figyelemmel átalakította a kapcsolódó gazdasági bűncselekmények tényállását. Emellett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezéseihez kapcsolódóan módosította a pénzmosás és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának a tényállását. E bűncselekmények elméleti elemzése mellett a könyv feldolgozza a jogalkalmazói gyakorlat legújabb eredményeit is.

Molnár Gábor - Kutyafejű ​szikla
Az ​író tudományos és vadászutain hosszú éveket töltött Dél-amerika őserdőiben. Nagyon jól ismeri ezt a színes, csodálatos világot. Ottani élményeit izgalmas, fordulatos regényben meséli el. Regényének hőse az orvoskutató, aranyásó, egy kedves fiatal leány és egy kisfiú, akik a bennszülöttekkel együtt találják meg az őserdő rengeteg kincsét. Előszó Részlet: Ry-ke a Xingu ősvadonában Dr. Curtius kutatóexpediciójának éjjeli tanyahelye előtt halkan örvénylett tova a Xingu folyamának egyik mellékága, a Parana. Az orvoskutató, akit a Xingu vadonában az őserdők indiánjai Ry-Kének neveztek, felébredt az erdő zsongó neszeire. Fellebbentette a függőágya fölé boruló szúnyoghálót, és kinézett a holdfénytől megvilágított folyó tükrére, amely olyan volt, mintha folyékony ezüsttel öntötték volna végig. Táborának erős vadászcsónakjai a partra húzva feküdtek az előző este levagdosott lombok fonnyadó halmazai között. Beljebb, a friss irtáson, az erdő faóriásai alatt az indiánok függőágyai voltak kifeszítve. Körülöttük feküdtek az expedíció ládái, az eleven elfogott vadállatok ketrecei, a felszerelés. Sejtelmesen világította meg a hold az erdő lombain átszűrődő fényével a sokféle holmival megrakott tanyahelyet. Ry-Ke felült függőágyában és visszagondolt az esti megérkezésükre. Nehezen találták meg ezt az éjszakai tanyahelynek alkalmas erdőrészt. Mikor végre sikerült, és a vízrehajló lombokon is túljutottak, megkönnyebbülten kapaszkodtak ki a teherrel megrakott vadászladikokból az erdő sziklás talajára. A hold akkor még nem kelt fel és koromsötét volt. Az izmos parintin-tin indiánok gyorsan végeztek a tanyaépítéssel, az eléjük került folyondár és cserjetömegekkel

Molnár Gábor - Horgászom ​az Amazonason
A ​szerző a brazíliai őserdőket járva, a Felső-Uatuma vadonából jön legényeivel, Abilióval és Juannal. Parintinsba igyekeznek, hogy onnan - hajóval - a Tapajos menti Ford-ültetvényre utazzanak. A Cararassu mocsaras, ingoványos területére érve kiderül - a hajó már elment. Molnár Gábor legényeit előreküldi, csónakon. Ő maga Cararassuban marad, mintegy húsz-huszonöt főnyi tupi indián társaságában. Húsz napot tölt itt, ennek az időszaknak a története ez a kalandos útleírás. A szerző barátságot köt az indiánokkal. Megfigyeli életmódjukat, szokásaikat, ismerkedik mitológiájukkal. Az indián hitvilág számos szép története idéződik fel a könyv lapjain. S amint a cím ígéri, horgásztörténetekkel is szórakoztatja olvasóit Molnár Gábor. Beszél a több mázsás, bronzvörös piraibákról, az édesvízi szardíniákról, melyek ezen a tájon 40-50 centire is megnőnek, az Amazonas környékén oly gyakori kajmánokról és különféle, groteszk és érdekes trópusi halakról.

Molnár Gábor - A ​fehér arany vadonában
"Ódákat ​és himnuszokat zeng nekem önmagáról a természet csendje... Nem a fülemmel, a szívemmel hallom...", vallja ebben a könyvében Molnár Gábor, a brazíliai őserdő szerelmese. Leírja találkozásait az Amazonas menti vadonnal; kajmánokkal, jaguárokkal, óriáskígyókkal - és különös erdőjáró emberekkel, vakmerőkkel és félszegekkel, félelmetesekkel és félénkekkel... - magunk is ott élünk a szerzővel a Tapajos mentén, s naplója nyomán mi is átéljük izgalmas kalandjait Fordlandiában, a nagy autógyár brazíliai kaucsukültetvényén.

Molnár Gábor - A ​Bakonytól Amazóniáig
Gyermek- ​és ijfúkorának emlékeit idézi fel új regényében Molnár Gábor. Főként azokat az élményeket, melyek kifejlesztették és megerősítették benne a természet szeretetét, az utazást, az idegen földrészek, egzotikus tájak utáni vágyakozást. Városi gyerek létére megadatott neki az a lehetőség, hogy nagyszüleinél, a bakonyi nyaralások idején közelebbről is megismerkedjék a természettel. Barangolások az erdőben, a hegyekben, az erdei patakok és vízmosások környékén, gombaszedés, növénygyűjtés és izgalmas vadászatok között telnek el vakációi. Pajtásai mellett bányász nagyapja is avatott kalauza ebben a vilában. Ő ismerteti meg az erdők titkaival, a növények és állatok életével; olyan tudnivalókkal, amelyek felnőtt korában - az őserdei életében - is hasznára válnak majd. A budapesti és a bakonyi élmények nem mindig vidám élményeit: tizenkét éves, amikor a Gyermekvédő Liga jóvoltából vendéggyerek egy kis svájci faluban. Az önéletrajzi regény második részében a pápai Mezőgazdasági Akadémián eltöltött évekről, azokról a hónapokról számol be, amikor mezőgazdasági gyakornokként dolgozott két dunántúli nagybirtokon.

Molnár Gábor - Az ​Arany-Góbi kősivatagában
Molnár ​Gábor utolsó könyve Mongóliába kalauzolja el olvasóit. A Góbi-sivatag homokkal és kővel borítot síkságain, a Góbi-Altáj sziklarengetegének kietlen világában járt - az éles ellentétek hazájában, ahol a modern biokombinát, a forgalmas repülőterek, a tranzisztoros rádió és a motorkerékpár szomszádságában békésen megférnek az ősi nemezsátrak, a buddhista kolostorok és a történelmi idők sok-sok emléke: ősi sziklavésetek, régi síremlékek és temetkezési helyek. A mai országban tett utazásának élményeit a szerző összeveti a régi, több mint ötven évvel ezelőtti Mongóliával. Ehhez a húszas években Mongóliában élő és itt dolgozó Geleta Józef naplórészleteit, beszámolóit és történeteit hívja segítségül. Geleta fordulatos, izgalmas elbeszélései nyomán kibontakozik az akkori ország arculata, az itt élő emberek élete, de megismeri az olvasó történelmüket, ősi szokásaikat, a buddhista hitvilág ezernyi érdekességét is. A rendkívül érdekfeszítő, fordulatokban bővelkedő útleírás kettős fénytörésben mutatja be ezt a még ma is különös, számunkra egzotikus világot.

Molnár Gábor - Négyen ​a vadonban
A ​brazíliai őserdőben átélt kalandok kifogyhatatlan tárházából ezúttal a Miriti-patak vízeséseinek felső szakaszán tett halász-, vadász- és gyűjtőútja emlékeit eleveníti fel a népszerű szerző. Bennszülött útitársaival most is ember nem járta tájakon kószálnak, sok izgalmas kaland és veszélyes viszontagság közepette. Molnár Gábor nemcsak bravúros ügyességű vadász, de a természet gondos megfigyelője is. Új könyvében egy érdekes régészeti lelet feltárását is beleszövi az ősvadon leírásába. A kötetet egyívnyi, részben a helyszínen készült fényképfelvétel és számos ábra egészíti ki.

Molnár Imre - Molnár Gábor - Halhatatlan ​Beatles
A ​világhódító négy "gombafejű": a Beatles együttes történetét tartja kezében a kedves Olvasó. A példátlan sztori, a szinte hihetetlen ívű karrier már magában véve is lebilincselő; mindez azonban ezúttal csupán mozgalmas kerete az immár örökéletű zenének, amely e lírai monográfia középpontjában áll. A nem fakuló népszerűségű dalok zenéjének és szövegének részletes bemutatásán, elemzésén túl a kötet olvasója közelebbről is megismerkedhet a Beatles-birodalom hat legkiemelkedőbb alakjával: egy-egy szépirodalmi hangütésű portrévázlat villantja fel John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr arcélét, de emberközelbe kerül a legendás menedzser: Brian Epstein és a zenei "varázsló": George Martin is. E kötet lapjait forgatva, a kedves Olvasó szinte a szerzőkkel együtt hallgathatja végig az együttes teljes daltermését, az Életművet. A részletesebb adatok híveinek pedig külön Adattár áll rendelkezésére, amely az együttes és tagjai legkülönbözőbb tevékenységeinek, sajátosságainak gazdag ismeretanyagát tartalmazza - könnyen áttekinthető, akár személyi számítógépen is kezelhető szerkezetben. Különösen részletes adatok mutatják be a Beatles dalait, lemezeit, koncertkörútjait, rádió- és tv-szerepléseit. Bizonnyal elválaszthatatlan társa lesz e könyv a Beatles minden ismerőjének, rajongójának, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt.

Molnár Gábor - Kalandok ​a brazíliai őserdőben
Molnár ​Gábor 1908-ban született Budapesten. Pápán mezőgazdasági képesítést szerzett, s néhány évig ezen a munkaterületen is dolgozott. 1930-ban a Nemzeti Múzeum erkölcsileg támogatott expedíciójával Brazíliába utazott, s amikor társai betegség miatt visszatérésre kényszerültek, ő egyedül vállalta a munka folytatását. Gyűjtéseiből sokat hazaküldött, közben az őserdőben elejtett vadak bőrének értékesítéséből, mérges kígyók eladásából tartotta fenn magát, majd fazendafőnöki munkát vállalt. 1932-ben - robbanás következtében - mindkét szemére megvakult. Hazajövetele után - 1933-tól kezdve haláláig, 1980-ig - gazdag tapasztalatait érzékletes útleírásokban és regényekben dolgozta fel. Legfontosabb művei: Kalandok a brazíliai őserdőben (1940), Az óriáskígyók földjén (1955), Jaguárországban (1960), Pálmakunyhó az őserdőben (1963), Ahol az ösvény véget ér (1964), Egymillió hős országa (1966), Holdárnyékban az őserdő (1967), A dzsungel doktora (1967), Horgászom az Amazonason (1968), Bíborviskó (1969), Molnár Gábor, Hegyi Margit: Négy hágó sziklavadonában (1970), Gyémántmosók (1972), Makk és jaguár (1972), Éjbe zuhant évek (1973), Én kedves Amazóniám (1975), A csendes halál démona (1977), A Bakonytól Amazóniáig (1978). Molnár Gábor első, nagy sikerű útleírását tartja kezében az olvasó. Az 1940-ben megjelent, azóta több kiadást megért műben arról a fiatalemberről ír, ötven évvel ezelőtti önmagáról, aki 1930-ban végre beteljesültnek érezheti gyermekkori álmait: két társával elindul az ősvadonba. S a kezdeti nehézségek nem tántorítják el tervétől. Ismerkedés is ez az utazás a fiatal vadász és utazó számára. Az őserdő teljes gazdagsága tárul ki előtte, napjai tele vannak életveszélyes kalandokkal: krokodilok, mérges kígyók, a vadon világának sok ragadozója kerül útjába - izgalmas, érdekfeszítő találkozások ezek -, s ő halált megvető bátorsággal győzi le ellenfeleit, megöli őket, vagy élve fogja el, hogy gyarapítsa egyre gazdagodó gyűjteményét. Szépségekkel, izgalmakkal teli, kalandos utazásáról élvezetesen, szórakoztatóan számol be a lélegzetelállító fordulatokban bővelkedő útleírásban.

Molnár Gábor - Dél-Amerika ​fényei
A ​tenger lüktető hullámverését hallani a kempingből. Balra étterem, fürdőhelyiségek, jobbra az indiánoktól ránk maradt tárgyi emlékeket őrző múzeum, közvetlen a tenger partján indián kunyhók és onnan nem messze a több száz éves kilátó található, amelyet még a hajdan itt élő őslakosok építettek. Keskeny erdei csapáson juthatunk a part menti sziklákon futó ösvényre, ahonnan órákig lehet a tenger végtelen kékjét szemlélni. A háttérben pálmaligetek, mögöttük a messzeségben a Sierra Nevada de Santa Marta közel 6000 méteres hófödte magaslatai emelkednek. A szüntelen simogató langyos tengeri szél enyhíti a trópusi napsütés perzselő sugarait. A tenger hullámverése évmilliók eseményeit visszhangozza a figyelmesen hallgató jövevények fülében - köztük az enyémben is - és a ritmusos morajlás úgy meséli el az ember előtti földtörténeti korok pillanatképeit, mint azoknak az indiánoknak a történetét, akik a világegyetem óráján, néhány másodperce még virágzó kultúráikkal népesítették be a Karib-térség e csodálatos vidékét.

Molnár Gábor - Egymillió ​hős országa
Nem ​mindennapi vállakozás élményeiből született ez a könyv. Legyőzve lehetőségeinek természet szabta határait, a világtalan író Mongóliába utazik, azzal a szándékkal, hogy tapasztalataiból útirajzot ír. A képzelet és a lélek erejével bírja le az első pillanatban leküzdhetetlennek tűnő akadályt. A több évtizedes írói gyakorlat mellett jó szemű, talpraesett útitársak szegődnek segítségéül; elsősorban felesége, de számos barátja is: a szívélyes, vendégszerető mongolok. Mongólia hányatott múltú, nagy jövőjű ország, évtizedek óta hatalmas léptekkel halad a civilizáció útján. Hegyein, pusztáin át úttalan utak vezetnek, de lovas pásztoraik, szövetkezeteik tagjai már villanyvilágította sátrakban fogadják a vendéget. Érzékelhetően erősek a múlt emlékei, de a hajdani kolostorok már csak mint múzeumok őrzik a buddhizmus emlékeit. Pusztáin, vadon erdőségein, a Góbi-sivatag homokos tájain nagy lendülettel formálja a mongol nép a maga új életét. Ezért van az, hogy olvasva e távoli országról, nem csak az egzotikumokat éljük át, hanem az országformáló erő frissességét is felüdülve tapasztaljuk.

Molnár Gábor - A ​dzsungel doktora
A ​kígyóméreg ellenszérumának megalkotójától, a nehéz körülmények közül feltörő tudósról, Vital Brazilról szól Molnár Gábor új könyve. A tudományos munka, a maradisággal, babonával vívott harc eseményei mellett a brazil tudós életrajza alkalmat adott Molnár Gábornak arra is, hogy Brazília történelmének egy érdekes szakaszát, a rabszolgafelszabadítást közvetlenül megelőző időket és a rabszolgafelszabadítást bemutassa. - Emelett természetesen a regény lapjain az olvasó ismét eljut a dzsungelba, s számos érdekes esemény tanúja lesz. Találkozik a dzsungel embereivel, ismerkedik a zöld pokol állatvilágával, elsősorban a mérgeskígyókkal, amelyekkel Vital Brazil szinte gyermekkorától kezdve hivatottan foglalkozott. Megismeri a híres Butantan Intézet munkáját, ahol Brazil élete javát töltötte. Az izgalmas részletekben bővelkedő életrajz így ismeretterjesztő feladatot is ellát.

Molnár Gábor - Gazdasági ​bűncselekmények
A ​piacgazdaság igazgatási jogi szabályozása és a védelmére szolgáló büntető jogszabályok rendszere az elmúlt másfél-két évtizedben fokozatosan alakult ki. Az új gazdasági büntetőjogi szabályok alkalmazására a gyakorlat nem készülhetett fel. A jogalkalmazóknak kezdetben csaknem valamennyi gazdasági bűncselekmény miatt indított eljárásban úttörő jellegű gyakorlatot kellett folytatniuk. A szerző elsősorban gyakorló ügyészként szerezte tapasztalatait, amelyeket egyetemi oktatóként, kodifikátorként és a bírói tevékenységében is hasznosíthatott. Ebben a könyvben foglalta össze mindazokat a megállapításait, eredményeit, amelyeket a gazdasági bűncselekmények dogmatikája terén az elmúlt másfél-két évtizedben kimunkált, és amelyeket – bár többnyire még mindig csak szűk körben – bírósági gyakorlattal is alátámaszthat. A Büntető Törvénykönyv XVII. Fejezetében meghatározott Gazdasági bűncselekmények áttekintése arról mindenképpen meggyőzheti az olvasót, hogy a gazdasági büntetőjog olyan folyamatosan és dinamikusan változó jogterület, ahol a változásokat párhuzamosan számtalan tényező generálja. Elsősorban a gazdaság állandó lüktetése, dinamizmusa, a rendkívül markáns érdekérvényesítés, a piaci kockázatok fokozott szerepe és jelentősége, vagy akár hazánknak az Európai Unióhoz történő csatlakozása. A gazdasági változásokhoz szorosan kapcsolódik annak a gazdaság-igazgatási jogi környezetnek a viharos gyorsasággal történő átalakítása, amelyre a büntetőjogi védelem is épülhet. Ez az összefoglaló mű – azon túlmenően, hogy felvázolja az utat, amely a jelenleg hatályos jogi szabályozás kialakulásához vezetett – egyben pillanatfelvétel. A büntetőjogi dogmatika eszköztárának a felhasználásával teljes körűen feldolgozza a Btk. XVII. Fejezetében szabályozott gazdasági bűncselekményeket. Praktikus ismereteket nyújthat a gazdasági élet szereplőinek, valamint a gazdaság igazgatását és ellenőrzését ellátó állami szervek munkatársainak, hasznos kézikönyv lehet a gyakorló jogász számára, előmozdíthatja a gazdasági bűncselekmények hatékonyabb egyetemi oktatását és emellett tudományos elemzések kiindulópontjául is szolgálhat.

Belovics Ervin - Dr. Békés Imre - Dr. Busch Béla - Gellér Balázs - Margitán Éva - Molnár Gábor - Sinku Pál - dr. Domokos Andrea - Büntetőjog ​- Általános rész
Magyarországon ​eddig három büntető törvénykönyvet alkottak, az utolsót több, mint 30 éve, 1978-ban. Bő évtizeddel a megalkotása és hatályba lépése után bekövetkezett a rendszerváltás. A Btk. megalkotásának időszaka óta és különösen a rendszerváltozást követően a bűnözés arányaiban, szerkezetében, módszereiben, szervezettségében jelentős változások következtek be. A jog világában pedig kiépült a jogállami garanciák rendszere, megszilárdult a jogbiztonság. Az emberi jogok és a szabadságjogok az elméleti filozófia területéről bevonultak a tételes jogba is. E könyv – az előzményének tekinthető, 2000-ben, 2002-ben és 2006-ban megjelent tankönyvhöz hasonlóan – több célt tűzött maga elé. Bemutatja az európai jogi gondolkodás és a magyar büntetőjog tudománytörténeti kapcsolatát, a jogállami büntetőjog kifejlődését és elveit, valamint a büntetőjog alapvető intézményeinek, így a bűncselekmény tanának és a büntetés tanának filozófiáját és dogmatikáját. Mindemellett kitekintést ad a nemzetközi és az európai, illetőleg a hazai büntetőjog intézményrendsze­reinek kapcsolatára is. A büntetőjog elméletének bemutatásához szervesen kapcsolódik a hatályos tételes jog anyaga, a joggyakorlat ismertetése, az egyes büntetőjogi intézmények jellemzése és az egyes kriminálpolitikai elképzelések megvalósítására szolgáló büntetőjogi eszközök ábrázolása. E könyv egyszersmind kíván lenni tankönyv az egyetemi hallgatók és a szakvizsgára készülő, kezdő jogászok számára, továbbá kézikönyv az igazságszolgáltatás különböző területein hivatásszerűen résztvevő jogászok kezében. Szerzői valamennyien egyetemi oktatók, akik egyúttal több évtizedes praxissal rendelkeznek a gyakorlati jogalkalmazás területén is.

Molnár Gábor - Jaguárországban
A ​„Kalandok a brazíliai őserdőben” és „Az óriáskígyók földjén” című, a Bibliothecánál, illetve a Móra Ferenc Kiadnál megjelent könyvek után a „Jaguárországban” Molnár Gábor kronológikus sorrendben következő harmadik vadásznaplója. Ez a kötet a brazíliai Cupari folyó környékén, embernemjárta vadonba viszi az olvasót. Az izgalmas kalandokban bővelkedő utat a szerző egyedül, kísérő nélkül tette meg. A könyv alaphangulatát a trópusi esős időszak, a folytonosan csurgó, csepegő őserdő adja meg, amely minden veszélyével ránehezedik a tökéletesen önmagára utalt vadászra. A természet szeretete, a végtelen gazdagságú ősvadon gyönyörűsége, az izgalmas vadászélmények, érdekes megfigyelések tömege azonban feledteti a veszélyeket és erős akarata, élelmessége átsegítik a fiatal természetbúvárt a sok nehézségen.

Molnár Gábor - Beavatások ​a tanúságba
Az ​igazi önvalónk az örökkévalóság tudatos tanúja - ide fog eljutni minden kereső. Addig is a felébredett mesterek az alvókat ébresztgetik tanmesékkel, bölcsességekkel, példamutatásokkal, meditációkkal. A végtelen részei vagyunk, de ami a végtelennek a része, ő maga is végtelennek kell, hogy legyen. Ezt nevezem az örökkévalóságban elfoglalt jelen valóságunknak. Minden élethelyzetünkben ennek a jelenlétnek a fontosságát kutatjuk, amíg rá nem döbbenünk az élet értelmére. E felismerésekhez próbálok segítséget nyújtani a kedves Olvasóknak és Keresőknek. A spirituális út számomra - és remélem mások számára is - talán a legcsodálatosabb életút. Mindenki ezt az utat járja, csak a hogyanok mások: nevezhetjük akár Jákob létrájának, égig érő paszulynak, életfának, vagy akár egy örökké tartó zarándoklatnak, nem számít. Bármivel foglalkozunk, az ellentétpárját a világ teszi hozzá, hogy egészként értelmezhessük. Építünk, a természet lebontja; születünk, de meg kell halnunk; a megszerzett dolgainkat elveszíthetjük. Nincs olyan dolog a poláris világban, amit az ellentétpárja nélkül igazán értékelni tudnánk. A természeti törvények helyes megismerései a tökéletesedő, törekvő, tapasztalataiból okuló bölcsességet fedik fel előttünk. Legyen időnk magunknak adni abból, amit mindig szerettünk volna. Csak a feltöltekezett ember tud túlcsorduló lenni és másoknak adni. Legyünk hálásak Istennek a létezésünkért, és mindannak, ami történt, történik és történni fog velünk az életben. A világ minden porcikája a tanítómesterünk, a létezésünk alap oka az, hogy tanuljunk. Kellemes utazást kívánok az örökkévalóságban.

Molnár Gábor - Pálmakunyhó ​az őserdőben
Tüzes ​izzású trópusi nyáridőben kezdi Molnár Gábor második uatumai vadász- és gyűjtőútja történetét, mely folytatása, illetőleg előzménye a szerző több kiadásban megjelent előző három brazíliai naplójának. Pálmakunyhója az Uatuma partján áll, benne és körülötte éli a szerző brazil vadászkísérőivel a vadászatok, gyűjtőélmények sokaságát, mindazt, amit elébük vet az észak-brazíliai ősvadon. Pálmakunyhó az őserdőben! A kötet címadó pálmakunyhója voltaképpen nem egyetlen pálmakunyhót jelent, hanem erdei nomádok módján épített pálmakunyhók, erdei tanyák sorát, amelyek körül a buja, lakatlan ősvadon kiteljesedik, élmények sodrásában mutatkozik. Jaguárok, egyéb ragadozók, mérges kígyók és óriáskígyók, vízi és erdei dúvadak, a természet gyönyörű képei elevenednek meg Molnár Gábor kötetében. A természet kifejező ereje egybefonódik a vadász, a gyűjtő és az író szándékával, hogy naplójából semmi ne maradjon ki, ami a pillanat, az átélés varázsában lényeges. Minderre rányomja bélyegét az ősi és háborítatlan természet.

Molnár Gábor - Dráma ​az őserdőben
Molnár ​Gábor születésének századik évfordulójáról emlékezik meg ez a kötet, amely válogatás a korabeli újságokban megjelent, vagy kéziratban maradt, ám kötetbe nem rendezett brazíliai vadászkalandjaiból, útleírásaiból. Az író fiatalkori álma teljesült, amikor 1930 májusában - harmadmagával, 22 évesen - elindulhatott vadász- és gyűjtőexpedícióra Brazíliába a Magyar Nemzeti Múzeum megbízásából, de anyagi támogatása nélkül. A megérkezést követően társai - betegség miatt - hamarosan visszafordultak. Molnár Gábor felszerelés és pénz nélkül is ott maradt, hogy megkezdhesse őserdőbeli utazásait. Az amerikai Ford-ültetvényen talált állást, és az így gyűjtött pénzből szervezte néhány személyes expedícióját és gyűjtőútját. Egy raktár rendezése során talált doboznyi gyutacs megsemmisítését vállalta magára, hogy a bennszülött munkásokat megóvja egy véletlen balesettől, amikor kezében felrobbant a lőszer, és elvesztette szeme világát. Hazaérkezése után hamarosan megtanult vakon gépírni, és gyakorlásként brazíliai élményeit vetette papírra. Első írása 1933 februárjában jelent meg a Pesti Hírlap vasárnapi mellékletében, majd ezt követően rendszeresen közölték brazíliai útirajzait az újságok. Ezek az írások szolgáltatták később az oly népszerű vadászköteteinek a színtereit, szereplőit, témáit.

Kollekciók