Ajax-loader

Marosán György könyvei a rukkolán


Marosán György - A ​tanúk még élnek
Egy ​alkalommal felkeresett Péter Gáborné, Rákosi egykori titkárnője... - Miért teszi most Pétert felelőssé? - kérdezte. Mások nem felelősek? Miért kell Péternek ülnie, amikor ártatlan? Péter azt kéri magától, tegyen meg érte mindent, hogy szabadlábra helyezzék, védekezhessen a vádak, a rágalmak ellen. Nézek rá, hallgatom. Retiküljéből kivesz egy borítékot és ideadja Péter Gábor levelét. Hát van írói képzelet, amely meg tudja érteni ezt az egész szituációt?! Péter Gábor levelet ír nekem, s benne nem kevesebbet kér, mint azt, tegyek meg mindent, hogy szabad ember lehessen, mert ártatlan. Ám Péter Gábor nem csak erről ír, és ebben van az aljasság. Azt írja, hogy Rákosi fel akart engem akasztatni és ezt ő, Péter Gábor akadályozta meg. Mit is mondott nekem Rákosi 1956. március 30-án? "Nagyon sajnálom, hogy Péter Gábor bandája ezt tette magával." És mit ír 1957 elején Péter Gábor nekem: azt, hogy ő mentett meg az akasztástól. Melyik a nagyobb gazember?

Marosán György - Az ​úton végig kell menni
"A ​magyar munkásosztály egységéért folytatott harc nem a felszabadulás után kezdődött, ennek régebbi, történelmi gyökerei vannak. Ez a harc 1919 után, a forradalom bukása után indult, amikor élesen kettévált a munkásmozgalomnak eddig is szövevényes útja. Akkor is voltak szocialisták és kommunisták,akik nem vesztették el kedvüket, akik bíztak abban, hogy ha hosszú és nehéz munka és sok tanulás árán is, egyszer mégis el lehet jutni ahhoz a ponthoz, amikor a munkásosztály szervezetileg, ideológiailag és politikailag egyaránt visszavonhatatlanul eggyékovácsolódik."

Marosán György - Fel ​kellett állnom
Mi ​történhet? Kádár kinyújtja kezét? Fogadjam el? Nézett rám sokáig, végre én is megszólaltam: - Nézd, Kádár elvtárs, sok átvirrasztott éjszakán töprengtem ezeken. Hidd el, fájdalmas szülés eredménye, ami történt, hidd el, mindig segíteni akartam és most is, de súlyosak a tapasztalataim. Semmi okom a leveleket visszavonni, megsemmisíteni. Azt írtam le, ami van, s ami igaz. Ezek a dolgok túlnőttek rajtunk. Sokan látják, foglalkoznak vele, de leírni, kimondani gyávák. Nem voltam, nem vagyok karrierista, kalandor. Én is szeretem úgy a pártot, mint bárki más. És a felelősség - utánad - rajtam a legsúlyosabb. nem ezt ígértük, nem ezt mondtuk 1956-ban. Sok mindent vállaltam és tudok vállalni most is, másként le sem írnám. Tudod te, hogy végződik ez az út, ha továbbmegyünk? - Ki tud erre felelni, Marosán? - Kettőnknek kell tudni felelni rá, mert mi már jártunk ilyen utcában. De tudod mit, komolyan veszlek. Hiszek neked. Teszek egy javaslatot. Javaslom, olvasd el még egyszer figyelmesen a levelet és írd meg egy másik levélben magad is, miben van igazam és miben nincs. De úgy írd, hogy az az igazságnak megfeleljen.

Marosán György - Nincs ​visszaút
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marosán György - A ​bizalmi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marosán György - A ​siker receptje
A ​VIP-sorozat legjabb kötete a 20. század tizenöt legnagyobb vállalati sikertörténetét dolgozza fel: az IBM, az Apple, a Wal-Mart, az Intel, a Ford, a General Motors, a General Electric, a Walt Disney, a Levi's, a Microsoft, a McDonald's, az AT&T, a Toyota, a Sony és az IKEA történetét. Ezekben feltárulnak az alapító és a vállalat sorsának legfontosabb fordulópontjai, a vállalkozásokat ért kihívások és az ezekre adott válaszok. Minden egyes történet után a szerző összefoglalva bemutatja a vállalatra jellemző menedzsmentfogásokat, így áttekintést ad a menedzsmenttudomány elmúlt századbeli legfontosabb felismeréseiről is.

Marosán György - A ​21. század stratégiai menedzsmentje
A ​vállalatoknak három típusa van: az első elébe megy a változásoknak, a második válaszolni próbál arra, ami bekövetkezett, a harmadik pedig folyamatosan azon sopánkodik, hogy már megint mi történt vele. E különös jelenség előidézője a környezeti változás felgyorsulása és a verseny kiélezetté válása. Ennek következménye, hogy a jövőt aktívan formáló menedzsmentmódszerek között az elmúlt három évtizedben kiemelkedő szerep jutott a stratégiának. A 21. századba átlépve a változások üteme és komplexitása fokozódni látszik. Így az előttünk álló időszakban a stratégia művelői újabb kihívásokkal kell szembenézniük. A szemünk előtt kibontakozó történelmi jelentőségű átalakulások – a globalizáció, az e-business, a fenntartható növekedés, a növekvő kulturális diverzitás és az óriási méretűvé növekedett vállalkozások hatékony irányítása – alapvetően új szemléletet igényelnek. Ez az oka, hogy a társadalom minden szintjén, a tevékenységek legkülönbözőbb területein és valamennyi szervezeti típusnál előtérbe kerül a stratégiai gondolkodás megújítása. A könyv az elmúlt évtizedek tapasztalataira támaszkodva újrafogalmazza a stratégia lényegét, összefoglalja a legfontosabb eredményeket és módszereket. Megismertet a most formálódó új menedzsmentirányzatokkal, és a gyakorlatban is használható ismereteket nyújt a stratégia kialakításához. Mindezek felhasználásával képessé válik az Olvasó arra, hogy elemezni tudja szervezetének stratégiai helyzetét, kidolgozza, majd megvalósítsa annak sikeres stratégiáját.

Marosán György - Hogyan ​készül a történelem?
"Valamikor, ​ha az emberek boldogtalanok voltak - mondta A. Miller Alku című darabjának főszereplője - ,forradalmat csináltak, vagy a templomba mentek. Ma vásárolnak." A 20. század végére az "öröm-javak" választéka áttekinthetetlenné, a fogyasztás csábítása ellenállhatatlanná vált. A 21. századba átlépve azonban sokasodnak az aggasztó tünetek, amelyek megkérdőjelezik, követhető-e a fejlett országok fogyasztási modellje a Föld minden lakója számára. A szerző a kibontakozó és mindannyiunk életét már a belátható időben lényegesen befolyásoló társadalmi "fázisátalakulás" jeleit kutatta. Az eredmények arra utalnak, hogy a Glóbuszon kibontakozó természeti, gazdasági és társadalmi tendenciák "billenési pontra" juttatták az emberiséget. A közösségek ökológiai lábnyomának kényszerű szűkítése, az egyéni fogyasztás "határ-boldogságának" folyamatos csökkenése életmódjuk újragondolására készteti az embereket. Így adaptívvá válhat többféle, az elmúlt századokban instabilnak bizonyult társadalom-típus. Végső következtetése: a társadalmi evolúció menete az egyneművé és szabványossá váló világ helyett meghökkentően sokféle, eltérő életmodellt követő közösség létrejöttét és együtt-élését valószínűsíti.

Marosán György - Ember ​és kenyér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marosán György - A ​párt harca a tömegekért
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marosán György - Tüzes ​kemence
Eltűntek ​a királyok és császárok, eltűntek a bankárok és gyárosok, eltűntek a földbirtokosok, és mi örökre maradunk, mert mi vagyunk a munka, az alkotás és a teremtés.

Marosán György - Stratégiai ​menedzsment
A ​fejlett tőkés országokban már több évtizede alkalmazzák a stratégiai menedzsment módszereit, amelyek segítenek a versenyhelyzetben lévő vállalatoknak, hogy hatékony választ adjanak a környezeti kihívásokra. A piacgazdaság kialakulásával hazánkban is gyökeresen megváltozott a gazdasági szervezetek tevékenységét behatároló környezet. AZ e témával kapcsolatos legújabb ismereteket tárja olvasói elé ez a könyv.

Kollekciók