Ajax-loader

P. Jacques Philippe könyvei a rukkolán


P. Jacques Philippe - Keresd ​a békét, és járj a nyomában!
Amíg ​egy ejtőernyős nem ugrik le a mélybe, addig nem is érezheti, hogy az ejtőernyő kötelei megtartják, hiszen még nem volt lehetősége arra, hogy kinyíljon. Először ugrani kell, és csak azután érezheti, hogy a kötelek megtartják. Így van ez a lelki életben is: Isten annyit ad, amennyit várunk tőle. Sokan azért nem hisznek a Gondviselésben, mert soha nem tapasztalták meg, de azért nem tapasztalják meg, mert soha nem ugranak a mélybe, nem lépnek hitben, soha nem adnak neki lehetőséget, hogy segítségükre siessen. Mindent előre elterveznek, megpróbálnak mindent csak önmagukra számítva megoldani, ahelyett, hogy Istenre számítanának.

P. Jacques Philippe - Idő ​Istennek
Tanulhatóan ​és taníthatóan átadott imatapasztalatról szól ez a könyv. A belsõ ima az a „szûk kapu”, amelybe vezet minket a mennyek országába, elengedhetetlen eszköz ahhoz, hogy hiteles keresztény életet tudjunk élni, megismerjük és megszeressük Istent.

P. Jacques Philippe - A ​belső szabadság
"Célom ​egyszerű - írja a szerző -: alapvető fontosságúnak tartom, hogy minden keresztény tudatosítsa magában: akár a legmostohább körülmények között is megmarad a lelkében egy kis helye a szabadságnak, amelyet nem vehet el tőle senki, mert forrása és záloga maga Isten. Ha kibontakozik bennünk a szabadság e belső tere, még ha lesznek is szenvedéseink, akkor sem tud bennünket igazán lenyomni, elfojtani semmi." (P. Jacques Philippe) Jacques Philippe a Nyolc Boldogság Közösség tagja. 1985 óta pap, Franciaországban és külföldön tart lelkigyakorlatokat.

P. Jacques Philippe - A ​Szentlélek iskolájában
A ​Bibliában a Szentlélek a Vigasztaló, a felülről jövő erő, ami segítségünkre siet gyengeségünkben. Számunkra, akik oly esendőek vagyunk, annyi támadásnak vagyunk kitéve és oly könnyen eltévedünk, a Szentlélek támogatása nem valamiféle fényűzés: keresztény életünk lényeges elemévé kell válnia. Nélküle nem tudunk növekedni, s nem tudunk válaszolni Isten életszentségre való meghívására, ami minden embernek szól. Hogyan hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen és segítsen? Hogyan lehetünk egyre nyitottabbak a Lélek munkálkodására, ami megvilágosítja elménket és megerősíti szívünket? A Szentlélek jelen van minden megkeresztelt emberben, és képes arra - minden várakozásunket felülmúlóan -, hogy a lelkünk mélyén felbukkanó indíttatásai által irányítson és vezessen bennünket. Óriási léptekkel haladhatunk a keresztény életben, ha megtanuljuk felismerni és befogadni azokat a sugallatokat, amelyekkel Isten szívünkhöz fordul. Egyre szabadabbak, egyszerűbbek és boldogabbak lehetünk. Ennek a könyvecskének az a szándéka, hogy közérthető módon bemutassa azokat a gyakorlati feltételeket, melyek segítségével a Szentlélek vezetésére bízhatjuk magunkat. A szerző, Jacques Philippe atya a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség tagja. 1985-ben szentelték pappá. Lelkigyakorlatokat tart Franciaországban és külföldön. Számos lelki könyv írója. Most megjelenő könyve szorosan kapcsolódik a magyarul eddig megjelent műveihez: Keresd a békét és járj a nyomában, Idő Istennek.

Kollekciók