Ajax-loader

Nagy Mária könyvei a rukkolán


Dr. Perendy Mária - Fazekas György - Nagy Mária - Biológiai ​korrepetitor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Perendy Mária - Fazekas György - Nagy Mária - Biológiai ​korrepetitor I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Perendy Mária - Fazekas György - Nagy Mária - Biológiai ​korrepetitor II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Mária - Olasz magyar olasz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Mária - Mi ​a sejt?
Könyvünket ​azok részére írtuk, akiket közelebbről érdekel az élők világában általánosan elterjedt szerveződési forma, a sejt. Összegyűjtöttük e műben az utóbbi idők olyan tudományos eredményeit, amelyek kapcsolatban vannak a sejttannal. Olvasóink ne várjanak adathalmazokat, nevek és számok tömegét, mert még egyetemi tankönyvnek sem feladata az összes e témába vágó tudományos munka felsorolása. Célunk: segítségnyújtás az általános kép és szemlélet kialakításához. Felhasznált példáink elsősorban állati sejtek vizsgálatával elért eredményeket tárgyalnak. Könyvünket felhasználhatják azok az érettségire készülő fiatalok, akik biológiai vonatkozású egyetemekre készülnek. Hasznos segítséget jelenthet biológiát oktató középiskolai tanárok számára is, a tanítandó anyag kibővítését illetően. Könyvünk adatait tanulmányaik során felhasználhatják egyetemi hallgatók is. Más szakterületen dolgozó orvosok, állatorvosok, agrár szakemberek is képet nyerhetnek a sejttan mai állásáról, elért eredményeiről.

Basáné Teveli Ágnia - Nagy Mária - SzövegKönyv
Kiadványunkat ​egyaránt ajánljuk kezdőknek és újrakezdőknek, akik · megszerzett nyelvtudásukat szeretnék szinten tartani, · passzív nyelvtudásukat szeretnék felfrissíteni, · nyelvvizsgára vagy érettségi vizsgára készülnek. Az összesen húsz szöveget tartalmazó könyv · érdekes, vizsgatémakörökhöz is kapcsolható témákat dolgoz fel, · könnyen áttekinthető a szerkezete, · az egyes fejezetek egységes felépítésűek; · a feladatok változatosak, több szinten feldolgozhatók, · fejlesztik a szövegértést és bővítik a szókincset; · szótári rész tartalmazza a szövegek és feladatok teljes szóanyagát, · a megoldókulcs lehetővé teszi az önellenőrzést. A szövegek nyelvi szintje A2 szinttől indul, és a sorrendiségnek megfelelően fokozatosan jut el a B1 szintig.

Nagy Mária - FülSzöveg ​- Olasz hallás utáni szövegértés feladatok - Alapfok - B1
„Sono ​tutt'orecchi” („Csupa fül vagyok”) ‒ mondjuk olaszul, ha nagyon figyelünk arra, akit hallgatunk, és arra, amit hallunk. Erre a képességre lesz szüksége a nyelvtanulónak könyvünk használatakor: „füleljen”, figyeljen, értse meg a szövegek tartalmát és lényegét, szűrjön ki belőlük információkat, rendszerezze azokat, illessze táblázatba, alkosson belőlük válaszokat. A könyv és a hozzá tartozó hanganyag olyan köznapi tematikájú leíró vagy elbeszélő jellegű szövegeket és párbeszédeket tartalmaz, amelyek a hozzájuk kapcsolódó feladatokkal a halláskészség fejlesztésére és a tanulás során elért teljesítmény mérésére egyaránt alkalmasak. A feladatok azt tesztelik, hogy a nyelvtanuló képes-e az átlagosnál kicsit lassabb tempójú, anyanyelvi beszélők által elmondott szövegekből kiszűrni a legfontosabb információkat, megérti-e a szövegek lényegét, mondanivalóját. A feladatokkal a legismertebb B1 szintű (alapfokú) egynyelvű nyelvvizsgák (TELC, BME, ECL) és a középszintű érettségi hallott szöveg értése vizsgarészére való felkészüléshez nyújtunk segítséget a nyelvtanulóknak és a vizsgákra felkészítő nyelvtanároknak. A feladatokhoz a hanganyag mellett megoldókulcs és szövegkönyv is tartozik, ezáltal a kiadvány nem csak tanórai munkára, hanem önálló felkészülésre is kiválóan alkalmas.

Dr. Perendy Mária - Nagy Mária - Biológiai ​önképző
Az ​önképzés igen régi fogalom, ám az olyan könyv, amely egy-egy tárgyban módszeresen az önképzést szolgálja, még nagyon is ritkaság. Erről a könyvről legelőször azt kell bevallani, hogy nem kezdőknek készült, hanem azoknak, akik túl vannak az alapfokon, sőt a középiskolai ismereteknek is birtokában vannak, leghasznosabban pedig azok forgathatják, akik érettségire, egyetemi vagy főiskolai felvételi vizsgára készülnek, esetleg valamilyen más okból akarják felfrissíteni ismereteiket. A Biológiai önképző lényegében a gimnázium négy évében tanított biológiai anyagot sűríti össze - és részben egészíti ki - négy fejezetben. Egyrészt a könyv összefoglaló jellege, másrészt a tagolása feleslegessé teszi a jegyzetelést, s a megtakarított energia is a tanulásra fordítható. Aki az első részt - az általános biológia, a növény-, állat- és embertan fejezeteit - gondosan áttanulmányozta, az felütheti a könyv második részét, hogy ismereteit ellenőrízze. Itt egy módszertani útmutatóban megtalálja az olvasó, hogyan tudja ellenőrízni önmaga, mennyire sajátította el az első rész anyagát. Ha valaki csak a második érsz ellenőrző kérdései alapján akarná felidézni tanulmányait, az nemcsak becsapná önmagát, hanem adott esetben csődöt mondana, mert a kérdések úgy vannak megszerkesztve és csoportosítva, hogy csupán a jól felkészült olvasó kap belőlük támogatást. Itt egy-egy helyes válasz 3-4 kérdésre van felbontva, s ez az első rész ismerete nélkül nem tekinthető át. A könyv ábraanyaga jóval kevesebb (kb. 100 db), mint amennyit a középiskolai tankönyvek tartalmaznak, de a lényeg megértéséhez elegendők, s velük a könyv önállóan használható.

Vámosi Nagy István - Nagy Mária - Michaeliták
A ​magyar nép tanítóinak szeretetébe ajánlom könyvemet', írta szellemtörténeti trilógiája egyik kötetében Nagy Emilné dr. Göllner Mária (1894-1982), a magyar antropozófia megalapítója, a hazai Waldorf-oktatás úttörője, Michael arkangyal földi követe, az első magyar Michaelita. Emigrációban írt és ott megjelent emlékiratait most, először olvashatjuk egy kötetben, magyarul. (...) Nagy Mária legidősebb fia hagyatékban maradt emlékirataiból olvashatunk a második részben. Ennek részletei korábban az Országépítő folyóiratban, illetve az Impulzus egyes számaiban jelentek meg. Ezeket a visszaemlékezéseket kronológiai sorrendben igyekeztem beilleszteni a megfelelő helyekre..."

Nagy Mária - Tippek ​kamaszoknak
Ebben ​a könyvecskében választ találsz minden olyan kérdésedre ami egy kamaszt érdekelhet. Legyen szó akár iskoláról, barátokról, családról, barátságról, szerelemről, bőrápolásról, a félénkség leküzdéséről, vagy az első randiról. Bőrápolási tippek kamaszoknak. Hogyan neveljük szüleinket? 10 tipp hogy jól sikerüljön az első randi. Hogyan küzdjem le a félénkségemet? Barátkozz meg - önmagaddal! Hogy jól induljon a reggel!

Fáy Árpád - Nagy Attila - Nagy Mária - Zrinszky László - Várhegyi György - Hoffmann Rózsa - Dr. Szenes György - Ligeti Csákné - Jásper András - Sótonyi Sándor - Önarcképek ​civil szervezetekről
A ​kötetben található "önleírások" nem képesek pontosan reprezentálni a közoktatás civil társadalmi szférájának egészét (a közel száz egyesületet és "kamarát"), elsősorban az utóbbi évek társadalmi átalakulásának sodrában szerveződő egyesületekről készített önportrék kerültek be válogatásunkba. Ennek ellenére reméljük, hogy a kötet alapján kibontakozó összkép hasonlít az egészre, s a közoktatás civil szférájának szereplői önmagukra ismerhetnek, s benne mint tükörben, önmagukat, önmaguk énképét szemlélhetik.

Nagy Mária - Bevezetés ​az általános biológiába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók