Ajax-loader

Heinrich Heine könyvei a rukkolán


Heinrich Heine - Die ​Harzreise
Heines ​berühmte Wanderung durch den Harz Heinrich Heines "Harzreise" (1826) ist längst ein literarischer Klassiker - und, dessen unbeschadet, das wohl vergnüglichste und beliebteste Werk des großen Dichters. Im Herbst des Jahres 1824 beginnt er seine Reise in Göttingen, jener Stadt, die "berühmt ist durch ihre Würste und Universität", und wandert binnen mehrerer Wochen über den Brocken bis hinauf zum Ilsenstein. Passagen genussvoll beißender Spottlust über das Who's Who seiner Zeit wechseln sich ab mit häufig zart-poetischen Natureindrücken und machen Heines "Harzreise" zu einer bis heute erfrischenden Lektüre.

581772
elérhető
7

Heinrich Heine - Útirajzok
"Az ​ötrészes "Útirajzok" két, leginkább izgalmas része (Az Északi-tenger és a Münchentől Génuáig) jelenik meg az irodalmi útikönyvek között Benedek Marcell csodálatos fordításában. Heine 1824 és 1831 között utazta be Európát, majd vetette papírra élményeit. A romantika Európájának valós tükre a napló, benne a szellem örök jogairól elmélkedik, s a világot keresztes pókként dogmáival rabságban tartó egyház uralma és a nemesség üres dölyfje ellen lázad. A szabadság eszményének híve, írása politikai-esztétikai hitvallás is egyben, melynek hatása lángként futott keresztül a korabeli Európán, Párizstól Magyarországig, Itáliától Írországig. A leírásokat nevezhetnénk akár naplónak is, hiszen bennük elsősorban az élmények sorakoznak, a megismert tájak és emberek plasztikus leírásai, ugyanakkor az írói fotográfia mindvégig kiegészül a lejegyző emlékeivel, gyerek- és ifjúkori képeivel. A retrospektív láttatás valamint a kor- és kórkritika kettőse sajátos lüktetést ad a beszámolónak, nem véletlen, hogy az irodalomtörténészek szerint Heine írása fontos állomás az életműben, egyáltalán az alkotói tevékenységében; benne már megfogalmazódik a szabadságvágy, a forradalom várománya, a haladást dicsőítő elvárás, egyszóval mindazon szellemiség, amely miatt Heine már 1831-ben Párizsba emigrált, miután írásait Németországban nemkívánatossá tették." (a Kiadó)

Heinrich Heine - Buch ​der Lieder
Das ​'Buch der Lieder' begründete Heines Weltruhm als Dichter. Es ist seine früheste Sammlung, erschienen 1827. Viele der knapp 240 Gedichte wurden vertont, darunter die Lorelei ('Ich weiß nicht, was soll es bedeuten') oder 'Im wunderschönen Monat Mai'. Vielfach greifen sie auf altes Volksliedgut zurück und sind ihrerseits zu Volksliedern geworden. Das Thema der Lieder, Sonette, Romanzen und Gedichte in freien Rhythmen ist fast ausnahmslos die unerfüllte Liebe, der Schmerz, die Sehnsucht, der Traum. Unerreicht ist ihre Mischung aus Ironie und tiefem Gefühl. Geboren am 13.12.1797 in Düsseldorf als Sohn des jüdischen Schnittwarenhändlers Samson Heine. 1810-1814 Lyzeum Düsseldorf. 1815 kaufmännischer Lehrling in Frankfurt/Main. 1816 im Bankhaus seines vermögenden Onkels in Hamburg. Mit Unterstützung des Onkels Jurastudium in Bonn. 1820 nach Göttingen, relegiert wegen eines Duellvergehens. 1821-1823 Studium in Berlin. 1831 Reise nach Paris zum endgültigen Aufenthalt. 1835 Verbot seiner Schriften in Deutschland. Heine starb am 17.2.1856 in Paris.

Heinrich Heine - Das ​Lied vom blöden Ritter
Es ​war wohl ein Ritter trübselig und stumm, Mit hohlen schneeweißen Wangen; Er schwankte und schlenderte schlotternd herum, In dumpfen Träumen befangen. Er war so hölzern und täppisch und links, Die Blümlein und Mägdlein die kicherten rings, Wenn er stolpernd vorbey gegangen. Oft saß er im finstersten Winkel zu Haus; Er hatt' sich vor Menschen verkrochen. Da streckte er sehnend die Arme aus, Doch hat er kein Wörtlein gesprochen. Kam aber die Mitternachtstunde heran, Ein seltsames Singen und Klingen begann, An die Thüre da hört er es pochen.

Heinrich Heine - Válogatott ​versek / Németország
"Az ​utókor az előző generációk könyveiben is csak önmagát keresi, s nemcsak a saját világszemléletével nézi őket, hanem a saját világszemléletét kívánja bennük felfedezni" - írja Faludy György a kötet előszavában. Ennek megfelelően fordítás helyett Heine válogatott verseit és Németországának szokottnál is szabadabb átköltését tartja kezében az olvasó, aki bizonyára nem csalódik majd az új, átdolgozott kiadásban, ha elfogadja a Költőfejedelem hitvallását: "Minden fordítás hamisítás, és minden átköltés is hamisítás."

41mvdy5urwl._sx322_bo1_204_203_200_
elérhető
0

Heinrich Heine - Romanzero
Wenn ​man an dir Verrat geübt, Sei du um so treuer; Und ist deine Seele zu Tode betrübt, So greife zur Leier. Die Saiten klingen! Ein Heldenlied, Voll Flammen und Gluten! Da schmilzt der Zorn, und dein Gemüt Wird süß verbluten. Rhampsenit Als der König Rhampsenit Eintrat in die goldne Halle Seiner Tochter, lachte diese, Lachten ihre Zofen alle.

Heinrich Heine - Deutschland
Das ​nachstehende Gedicht schrieb ich im diesjährigen Monat Januar zu Paris, und die freie Luft des Ortes wehete in manche Strophe weit schärfer hinein, als mir eigentlich lieb war. Ich unterließ nicht, schon gleich zu mildern und auszuscheiden, was mit dem deutschen Klima unverträglich schien. Nichtsdestoweniger, als ich das Manuskript im Monat März an meinen Verleger nach Hamburg schickte, wurden mir noch mannigfache Bedenklichkeiten in Erwägung gestellt. Ich mußte mich dem fatalen Geschäfte des Umarbeitens nochmals unterziehen, und da mag es wohl geschehen sein, daß die ernsten Töne mehr als nötig abgedämpft oder von den Schellen des Humors gar zu heiter überklingelt wurden. Einigen nackten Gedanken habe ich im hastigen Unmut ihre Feigenblätter wieder abgerissen, und zimperlich spröde Ohren habe ich vielleicht verletzt. Es ist mir leid, aber ich tröste mich mit dem Bewußtsein, daß größere Autoren sich ähnliche Vergehen zuschulden kommen ließen.

Heinrich Heine - Heine ​forradalmi versei
Heine ​verseinek ez a magyarnyelvű gyüjteménye nem azt a célt szolgálja, hogy időszerűvé tegye Heinét. Heine sohasem volt időszerűtlen, sem életében, sem halála óta. S ez ebben az esetben többet jelent puszta szóvirágnál. Kezdjük ott, hogy Heine valóban benne élt korában, úgyhogy költeményeinek egy jelentékeny része "Zeitgedicht", időhöz kapcsolt aktuális vers. Nemcsak goethei értelemben volt alkalmi költő - bár abban is nagyon -, született lírikus, aki azt énekelte, amit érzett, így elsősorban a szerelmet. Ezen túl azonban nem átallotta kora vágyait, követeléseit, sőt napi eseményeit is megszólaltatni az egekbe zengő húrokon. Mert ezek a vágyak, törekvések, sőt napi események is érzelmeket kavartak föl benne és ez a nagy költő minden érzést egyformán megéneklésre méltónak ítélt. Nem kérdezte, vajjon elíziumi röptében nem cipel-e fölös terhet magával, mikor "örök emberi" értékekkel megtömött útibőröndje mellett magával vitte azt a szedett-vedett holmit is, melyet a pillanat adott a kezeügyébe. Így lett politikai költő és ehhez a nem könnyű feladathoz magával hozta a nagy lírikus, a csak világirodalmi mértékkel mérhető lírikus egész elhivítottságát. Mint gyermek- és ifjúkora szerelmeit és csalódásait, később betegségtől megnyomorított férfikora keserűségét, - úgy énekelte ki magából azt is, amit kora politikai és szociális viszonyairól gondolt és főként érzett. S itt is két nagyszerű tulajdonságával emelkedett a legnagyobbak közé: őszinteségével és formateremtő géniuszával, szuverén költői kifejezőkészségével. Itt is, akárcsak a "tiszta líra" fennkölt birodalmában - amely azonban csak német és német nevelésű filisztereknek fennköltebb, mert Heine maga nem értékelt, nem becsülte többre vagy kevesebbre egyik mondanivalóját másiknál - volt mondanivalója és el tudta mondani. Költő ennél többet nem tehet...

Heinrich Heine - Vallás ​és filozófia
Heinrich ​Heine huszadik és harmincadik életéve között ünnepelt költője volt hazájának. Jogosan énekelhette: "Ha a legjobb neveket említik, köztük említik az enyémet is." A költő azonban nem érte be evvel. Politikus korban született és a történelem zajlása mindig magával ragadta. Így lett ugyanakkor, mikor halhatatlan dalokat írt a szerelemről, a virágokról és a madarakról, egyszersmind politikai író. És mint ilyen, hazájának egyik legtöbbet támadott, legtöbbet bántott és szidalmazott embere. Az a Heine, akinek írásait azóta is minden német könyvégető - utoljára a német alsóbbrendűségi érzés inkarnációja, Göbbels - máglyára méltónak ítélte és lángokba is vetette, ha már őt magát - halála után majdnem száz évvel - nem hurcoltathatta Auschwitzba.

Heinrich Heine - Firenzei ​éjszakák
A ​nagy német romantikus költő halálának 150-ik évfordulója alkalmából jelenik meg az a szép kiállítású kötet, mely Heine három novellakezdeményét adja a magyar olvasók kezébe. A Heine ifjúkori élményeit feldolgozó groteszk kalandregény (A nemes Schnabelewopski úr emlékirataiból), az erotikum és a hátborzongató morbiditás jegyében született keretes címadó novellaciklus (melyben egy nagyvilági ficsúr egy haldokló firenzei hölgyet szórakoztat történeteivel), illetve a középkori németországi zsidópogromok idején játszódó, színes ecsetvonásokkal festett, megkapó realista elbeszéléstöredék (A bacherachi rabbi) Heine prózastílusának egészen modern jegyeit villantják fel. A kötethez írott elemző-értékelő utószavában Györffy Miklós Heine stílusának szubjektivitását emeli ki. Azt az olvasóval társalgó, könnyed, az alkalomszerű rögtönzés benyomását keltő hangnemet, amelyet - mint írja - jobb szó híján tárca vagy tárcanovella címen foglalhatnánk egybe. A három írás közül legismertebb a pogrom elől menekülő bacherachi Ábrahám rabbi befejezetlen története, míg a Firenzei éjszakák most jelenik meg első ízben magyarul. A kiadvány színvonalát egyébiránt a fordítások is emelik - érdemes tehát a könyvet a manapság kissé háttérbe szorult Heine iránti érdeklődés felkeltésére minél szélesebb körben ajánlani.

Heinrich Heine - Heinrich ​Heine legszebb versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich Heine - A ​bacherachi rabbi
"A ​bacherachi rabbi" tördékes formájában is a heinei életmű egyik különleges gyöngyszeme. Ábrahám rabbinak s feleségének, a gyönyörű Sárának története épp csak elkezdődik a regény lapjain, de a csudálatos színekben tündöklő korfestés, a pompás mellékalakok egész sora s a szöveg különös lírai lebegése felejthetetlen hatást tesz az olvasóra. A könyvet EL Liszikijnek, Chagall tanítványának s legrangosabb követőjének színes litográfiái díszítik.

François Villon - Heinrich Heine - Conrad Ferdinand Meyer - Villon ​és a többiek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich Heine - Heinrich ​Heine versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich Heine - Shakespeare ​múzsái
Sokan ​próbálták már csoportosítani a halhatatlan költő által megteremtett női karaktereket. Igyekeznek egymáshoz hasonlítgatni őket, de minek? Minél pontosabb a mérleg, amin méricskélik őket, annál szárazabb, a lényegtől idegenebb eredmény születik. Hagyjuk őket saját lényük szerint csoportosulni, engedjük felragyogni a bennünk kialakult képet, és magunk is rájövünk, mi köti össze ezeket a csodálatos nőalakokat. Nézzük meg tehát, miként mutatja be Shakespeare drámáiban az emberiség harmonikusabb részét. Képzeljük el, hogy a világ egy csodás, zsúfolásig megtelt színházterem. Még nem húzták el a függönyt, várnunk kell tehát, feszülten, izgatottan. Türelemre bíztatjuk magunkat, hiszen ez is hozzá tartozik a csodához. Ki kell érdemelnünk, hogy lelkünk szárnyra kaphasson, hogy felrepítsen minket az ég felé, a végtelenbe, ahová a költészet mutatja az utat.

Heinrich Heine - Gondolatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich Heine - Dalok ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich Heine - Nikolaus Lenau - Doktor ​Faust / Faust
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich Heine - Sämtliche ​Gedichte
Sämtliche ​Gedichte Heines werden in der Universalbibliothek in einer von Bernd Kortländer sorgfältig kommentierten Ausgabe vorgelegt: vom frühen und in vielen veränderten Auflagen immer wieder nachgedruckten 'Buch der Lieder' über den mittleren Heine der Neuen Gedichte (zuerst 1844), die unter anderem den berühmten Zyklus der "Zeitgedichte" enthalten, und die Sammlungen "Romanzero" und "Gedichte. 1853 und 1854" bis zu den nachgelassenen Gedichten des 1856 verstorbenen Dichters. Der ausführliche Anhang gibt Auskunft über die Entstehungs-, Druck- und Rezeptionsgeschichte dieser bedeutenden Lyrik, erläutert die zeitgeschichtlichen Hintergründe und Anspielungen und erschließt ein lyrisches Werk, das in seiner Vielfalt und in seiner Qualität im 19. Jahrhundert nicht seinesgleichen hat.

Heinrich Heine - Heinrich ​Heine válogatott versei
"Az ​utókor az előző generációk könyveiben is csak önmagát keresi, s nemcsak a saját világszemléletével nézi őket, hanem a saját világszemléletét kívánja bennük felfedezni" - írja Faludy György a kötet előszavában. Ennek megfelelően fordítás helyett Heine válogatott verseit és Németországának szokottnál is szabadabb átköltését tartja kezében az olvasó, aki bizonyára nem csalódik majd az új, átdolgozott kiadásban, ha elfogadja a Költőfejedelem hitvallását: "Minden fordítás hamisítás, és minden átköltés is hamisítás."

Heinrich Heine - Nikolaus Lenau - Heine ​/ Lenau
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich Heine - Mein ​Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest
Bittere ​Ironie, beißende Satire und kämpferischer Weckruf: Diese Gedichtsammlung vereinigt die wütendsten, exotischsten und zartesten Gedichte vom Dichter der Liebe und der Revolution - Heinrich Heine.

Heinrich Heine - Atta ​Troll
Furcsa ​költemény. Százegynéhány év óta nyilván ez volt a benyomása minden olvasónak, amikor az utolsó oldalra ért, és tűnődve letette Heine Atta Troll ját. Az alcím kevés mű élén olyan indokolt, mint éppen ennél a meghatározhatatlan műfajú írásnál: Nyáréji álom. Az Atta Troll valóban nem szegény az álom elemeiben: különös gondolattársítások és érzelemkapcsolások, az ellentétek meglepően gyors váltakozása, a valószerűség és valószerűtlenség egybefonódása, a bizarr szaggatottság, minden-minden az álmok szerkezetére emlékeztet. Gomolygó összevisszaságban jelenik meg előttünk a lovagló kísértetsereg és a nagyon is valóságos Cagot család nyomorult kunyhója...

Heinrich Heine - Versek
Ezt ​a kis kötetet úgy állítottuk össze, hogy a szűk terjedelem mellet is kifejezze Heine költészetenek legjellemzőbb vonásait. A legismertebb versek mellet találunk benne néhány szatírát is, amely most jeleneik először magyarul.

Petőfi Sándor - Heinrich Heine - Petőfi ​- Heine
Ebben ​az esztendőben PETŐFI SÁNDOR és HEINRICH HEINE állnak országunkban a megemlékezés középpontjában. Hazai németségünk ennek a két nagy forradalmár költőnek megünnepléséből csak úgy veheti ki méltó részét, ha anyanyelvén kívül németül, illetve magyarul is megszólaltatja ismertebb költeményeiket. Szövetségünk az igen szép sikert aratott "Reicht brüderlich die Hand" mozgalom tanulságát leszűrve, mind a nemzetiségi népművelésnek, mind a nemzetiségi német iskoláknak segítséget kíván nyújtani a mellékelt anyaggal. Azt reméljük, hogy ebben a válogatásban minden iskola és kultúrcsoport, de minden egyéni szereplő, versmondó is talál a betanulásra érdemes művet. Külön gondoltunk az éneklés kedvelőire a művek kiválasztásánál. Mind Petőfi, mind Heine versei közül több szinte népdallá lett. Gyűjteményünkben ezek közül néhányat kifejezetten azzal a céllal vettünk föl hogy énekkaraink, kisebb éneklő csoportjaink mindkét nyelven énekelhessék, könnyen megtanulhassák ezeket a műveket. Amennyiben valamely kórus szeretné ezek közül valamelyiket (*-gal jelölt címek) több szólamban énekelni a vezető a kórus (férfi, vegyes, női, gyermek) megjelölésével kérje az énekkari változatot a pécsi Tanárképző Főiskola Német Tanszékétől.

Heinrich Heine - Versek ​és prózai művek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich Heine - Németország
1843 ​őszén az akkor már Európa-szerte ismert és népszerű költő - a tizenhárom évvel korábban Párizsban otthonra lelt, önkéntes száműzetésben élő - Heinrich Heine hazalátogat szülőföldjére. Közvetlenül ennek az utazásnak az élményei alapján született meg rövid időn belül a Németország. Téli rege című verses epikai alkotása, mely életművének kétségkívül egyik csúcspontja.

Kollekciók