Ajax-loader

Kovács Ákos könyvei a rukkolán


Kovács Ákos - Ákos ​50 - Visszaszámlálás
Kovács ​Ákos 1968-ban született Budapesten. Kossuth-díjas énekes, zenész, dalszerző, szövegíró, zeneszerző, költő. Négy gyermek apja. Arany- és platinalemezek, teltházas aréna- és fesztiválkoncertek, színészi munkák, alkalmazott zenék, verseskötetek, saját rendezésű klipek és megannyi más műfaj után Ákos első önéletrajzi jellegű munkáját tarthatja kezében az olvasó. Ötven nappal az ötvenedik születésnapja előtt emlékező bejegyzéssorozatot indított a Facebook közösségi oldalán: a Visszaszámlálás című album ezeket az írásokat fogja össze, kibővített szöveggel és képanyaggal. A kötet rengeteg exkluzív fotóval és szellemesen megírt visszaemlékezéssel járja végig Ákos útját a gyerekkortól az iskolákon és a katonaságon át a színpadi sikerekig. A Visszaszámlálás a családi élet és a szakmai történések átfogó, szubjektív krónikája 140 oldalon, nagyalakú, keménytáblás kötésben, elegáns kiállításban. A jubileumi kiadványhoz az Operaház főigazgatója írt előszót. ,,Tehetség, intellektus, kitekintés, profizmus, hit, hitel, misszió, nagycsalád és vasakarat - de más is." Ókovács Szilveszter

Kovács Ákos - Vágyálmok ​ligája
A ​távoli jövőben egy ismeretlen kapu tűnik fel a Naprendszer határán, egy lehetséges új világ ígéretével csábítva az emberiséget. A Terra Bizottság versenyt hirdet, és kalandvágyó űrhajósok százai sorakoznak fel a rajthoz, hogy az átjárót elérve az elsők között biztosítsák helyüket a messzi planétán, mely gyaníthatóan sokkal többet tartogat a számukra egyszerű lakóhelynél. A kétes tisztaságú versenyen gátlástalan törtetők, vallási fanatikusok, prekogok és szürke kisemberek küzdenek álmaikért és túlélésükért, hogy az Őrültek ligájának lehetőségét felhasználva egymástól gyökeresen eltérő céljaikat a többiek élete árán is elérjék egy olyan küzdelemben, amelynek talán nem is lehet győztese.

Kovács Ákos - Napló ​feletteseimnek
A ​hétköznapok áldozatai egyre ritkábban nyúlnak könyv után. Mégis akad vállalkozó, vannak még elvetemült embertársak, akik nem rettennek meg ujjbögyük közé csippenteni hófehér papirost. Az érintés mágiája! Verseskönyvet már csak a lelküket felrobbantani kívánók forgatnak. Ők ünneplik minden betűben a hőst, aki feketén, méltóságteljesen szikrázik a végtelen lapokon. Ákos. Nézzük betűinek rendjét, átfutnak jelek kócos agyunkban. Sután meredünk a szellem pimaszul mosolygó arcába, csapzott vágyaink ölelik a frissen felfedezett szomorú szavakat, bólintunk, mikor megáll előttünk a Nagy Utazó, a szerelem. Ákos. Néha az embernek könnyű a dolga. Írhat halálról, örömteli, borzas percekről, könnycseppként kibuggyanó pillanatokról. Sodródhat mélykék tengereken, hol saját teste a lélekvesztő, lépkedhet vékony, aranybarna humuszon, hol mezítelen talpa égeti az anyaföldbe a sötétzöld fűszálak mindig felegyenesedő fájdalmát. Ákos. Gyermekként szedünk széjjel, hogy szobánkban összerakhassunk. Pólókon villan szemed, alumíniumjelvényeken tapadsz feszesen. Kerek, lapos korongokon sercegsz, surrogó műanyagtokokba zártunk. Tomboló koncertkatlanokban már csak magunk halljuk saját énekünket, izzadó, boldog üvöltéssel.

Kovács Ákos - Ákos ​50
Kovács ​Ákos 1968-ban született Budapesten. Kossuth-díjas énekes, zenész, dalszerző, szövegíró, zeneszerző, költő. Négy gyermek apja. Arany- és paltinalemezek, teltházas aréna- és fesztiválkoncertek, színészi munkák, alkalmazott zenék, verseskötetek, saját rendezésű klipek és megannyi más műfaj után Ákos első önéletrajzi jellegű munkáját tarthatja kezében az olvasó. Ötven nappal az ötvenedik születésnapja előtt emlékező bejegyzéssorozatot indított a Facebook közösségi oldalán: a Visszaszámlálás című album ezeket az írásokat fogja össze, kibővített szöveggel és képanyaggal. A kötet rengeteg exkluzív fotóval és szellemesen megírt visszaemlékezéssel járja végig Ákos útját a gyerekkortól az iskolákon és a katonaságon át a színpadi sikerekig. A Visszaszámlálás a családi élet és a szakmai történések átfogó, szubjektív krónikája 140 oldalon, nagyalakú, keménytáblás kötésben, elegáns kiállításban. A jubileumi kiadványhoz az Operaház főigazgatója írt előszót. "Tehetség, intellektus, kitekintés, profizmus, hit, hitel, misszió, nagycsalád és vasakarat - de más is." Ókovács Szilveszter

Kovács Ákos - Ezt ​nem lehet megúszni
„Közel ​vagyunk egymáshoz, és közel vagyunk magunkhoz, ha elolvassuk Kovács Ákos novelláskötetét. A történetekkel új és új világokba utazhatunk, hátrahagyva mindent: ott vagyunk az író mellett a tengerparton, sétálunk az ihletet keresve, ott vagyunk a szűk nappaliban a televíziót nézve, az idős apa fotelje mögött, a klórszagú uszodában a kamasz fiúk közt, ott vagyunk az időskori élményeknél, a gondoskodásnál, és ott vagyunk a haldokló anyánál. Kapunk felemelő és mélybe rántó pillanatokat, akár a valós életben. De mégis leginkább önmagunkkal találkozunk a novellák olvasásakor: a történetek finoman vezetnek minket saját kérdéseink felé: kik vagyunk, honnan jövünk, látjuk-e az életünk apró és fontos mozzanatait, vagy sem. Meghalljuk a szüleinket? Osztozunk a sorson, tudunk adni, tudunk kapni? Azt cipeljük legtovább, amitől szabadulni szeretnénk? Figyelünk-e. Szeretünk-e. Engedünk-e. Felnőttünk-e. Csupa olyan kérdést vet fel a könyv, amit nem lehet megúszni. Mindezt érzékenységgel, mindent átható figyelemmel. Kapunk, és van veszteségünk is. És mi marad a végén? Egy kulcs az életünkhöz, egy dilemma, egy Tolsztoj-kötet, egy vallomás, egy mindent megváltoztató élő közvetítés, vagy a pont, amikor megtanulunk gondoskodni. Szerelmek, anyák, apák és fiúk, és a történelem. Az életünk – közelről.” – Juhász Anna irodalmár

Kovács Ákos - Az ​Áradás Krónikája
Vajon ​meddig tűrik a fejlettebb létformák az emberek öncélú, ártó cselekedeteit? Sikerülhet-e egy tizenhat éves lánynak megmenteni az emberiség jövőjét? A sci-fi és a kalandregény műfaját ötvöző regény sok humorral beszél az emberi természet örök kérdéseiről. Az önállóan és a szerző előző könyvének, a Vágyálmok ligájának folytatásaként is olvasható regényben feltárul a távoli jövő disztópikus világa annak minden ellentmondásosságával.

Kovács Ákos - Bécs ​után - Párizs előtt
József ​Attila életének, költői fejlődésének azt a rövid szakaszát, melyet az alábbiakban fogunk tárgyalni a szakirodalom már meglehetősen alaposan feldolgozta. A sok szemtanú, barát és ismerős annyi személyes jellegű visszaemlékezést, novellisztikus formában megírt anekdotát publikált az elmúlt évtizedek alatt, és ezek annyira ellentmondanak egymásnak, sokszor még önmaguknak is, hogy ma már alig tudjuk megállapítani, ebben vagy abban a kérdésben ki emlékezett jól, ki volt legendagyártó és ki volt az, aki egyszerűen csak tévedett.

Kovács Ákos - A ​hűség könyve
üres ​az ágyam mint a koponyám csészémben felforr a hideg tej az élet egy pénzdarab feldobom néha de tudom mi fontosabb: az írás nem a fej

Kovács Ákos - A ​kitalált hagyomány
„Kovács ​Ákos e kötetében egyetlen, ám igen bonyolult, számtalan feltárásra váró összefüggést rejtő kérdéskörre keresi a választ: hogyan, milyen módon használták fel (és ki) a különféle »népi hagyományokat« a XIX–XX. század során a helyi városi kultúrák, az egyházak, a politikai elitek. Nem csupán azt kérdezi, hogy a nacionalizmusnak, a nemzetállami logikának megfelelően miként találtak fel egy-egy hagyományt, azaz nem pusztán az etnográfiai esettanulmányok módszertani problémáival néz szembe, illetve szembesíti olvasóit, hanem a mikrohistoriográfia és az interdiszciplinaritás összefüggéseivel is. (...) Különös történetek ezek: esetenként a néprajz, illetve a politikatörténet találkozásának vagyunk a tanúi, amikor azt látjuk, miként lesz a nacionalizmus által áthatott, determinált, feltalált népszokásokból paródia, illetve szürrealista rémálom. Azaz a szerzőt nem a nemzettudat mitizálásának nagy történetei, a historizmus normarendszerében helyt kapó narratívák foglalkoztatják, hanem e hagyomány peremei, túlfeszített helyi értelmezései, amelyek java részéből mindenféle tudományos kontroll hiányzik. A tanulmányok pontról pontra követik nyomon, hogy mint ürült ki mindaz a nemzeti hagyomány, amely elvesztette kapcsolatát a történelemmel, s elmerült az aktuálisan kihasználó emlékezet örömében. A kérdés a következő: mire lehet alkalmas, mire használjuk a nemzeti emlékezetet. A szerző válasza világos: önismeretre. Ha van értelme, haszna Pusztaszernek, akkor a kritikai reflexió. Pusztaszer – Bovaryné – mi magunk lennénk. (...)”

Kovács Ákos - Játék ​a tűzzel
A ​könyv a pirotechnikai látványosságoknak a reneszánsztól napjainkig terjedő több mint félezer éves hazai történetét tekinti át. Ma már talán kevéssé ismert, hogy a Távol-Keletről származó és Jacob Burckhard szerint az ünnepi díszítőművészettel együtt a művészettörténet annalleseibe tartozó tűzijátékok a középkori szimbolikus gondolkodás produktumai voltak. A negyedik őselemet jelképező pirotechnikai eszközök, akárcsak Brunelleschi és Leonardo szelet fújó, vihart imitáló, süllyedő és repülő szerkezetei, amelyek segítségével angyalok és istenek szálltak alá az égből, s tűntek el a pokolban, valamint a tüzes rakéták az életen túli transzcendens erőket idézték. Mindazt, ami túl van az életen, mindazt, ami több, mint az élet. A könyv lapjain a királykoronázásoktól a főúri bevonulásokig, a barokk színházi előadásoktól a reformkori Anna-bálokig a legkülönbözőbb egyházi, társadalmi ünnepségeken alkalmazott pirotechnikai látványosságok elevenednek meg. Az utóbbiak rakétái, később már hol reprezentatív, hol szórakoztató, hol hatalmi-legitimációs célok szolgálatában szórták, s szórják ma is szikrázó, de gyorsan kihunyó fényüket.

Kovács Ákos - Szív, ​seb, ész
most ​szólok mert végül és újra a dolgom az lett hogy szavakból rakjam össze ami eltört ami megvolt tavam felszínén ragyogjon a mennybolt

Kovács Ákos - Sztrés Erzsébet - Tetovált ​Sztálin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Ákos - Sztrés Erzsébet - Az ​orosz tolvajvilág és művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Ákos - Új ​Arany mesekönyv
A ​klasszikus mesék olvashatóak benne: A gyémántot szóló lány Hüvelyk Matyi Piroska és a farkas Hamupipőke Csipkerózsika Ludas Matyi A kis hableány Alice csodaországban Aladdin és a csodalámpa A rút kiskacsa Hófehérke és a hét törpe Csizmás Kandúr Jancsi és Juliska Micimackó A dzsungel könyve

Kovács Ákos - A ​kehelyhozó
A ​Gyémántmenedék, a fényváró egyház szíve, az új főpap beiktatása után négy éven keresztül a nyugalom szigeteként hirdeti a szent könyv, Az Áradás Krónikája igéit. Az egyház közelgő ünnepét azonban olyan események árnyékolják be, melyek messze űzik még a békesség látszatát is. A kehelyhozó egy sci-fi trilógia harmadik kötete. Az első regény, a Vágyálmok ligája elnyerte az Európai Science Fiction Társaság első könyves íróknak járó díját (2011), a második kötet, Az Áradás Krónikája a magyar sci-fi irodalom legrangosabb kitüntetésében, a Zsoldos Péter-díjban részesült (2014).

Kovács Ákos - Feliratos ​falvédők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Ákos - Szavak ​és csendek
"Van ​lakásom, nőm, autóm, bőrkabátom, fogvájóm, filmklub-bérletem, működési engedélyem, 48 kristálypoharam, nagy ágyam, hifim, régi fűtőtestek, nagy Samuelson, kis Biblia, kábeltévém, vitrines szekrényem, cúgos cipőm, öreg borotvám, sok régi levél (mind), a szeretett gitárom (új), ronda asztalilámpám, meg éles és csorba kések. Jártam olaszórára, rock-klubba, hangpróbára, Csillaghegyre a stúdióba, anyámékhoz. A Ferdetoronynál feltörték az autót, Firenzében karamboloztam, elmélettörténetből meghúztak. Volt 4 (négy!! négy!!!) albérlőm, öt szeretőm, és szörnyű migrénem, több is. (A szerző szünetet tart, hogy utánaszámoljon szeretőinek és megnézi a kristálypoharakat is.) Ja, hát írtam verseket (kis rakást), meg dalokat (nagy rakást), szomorú szépeket, persze. Raktam falat, voltam tolmács, motoros vagány, tékozló fiú, fallokrata popsztár, költő, diákrektor, BKV-ellenőr áldozata, részeg szájhős és huszadik századi dalos." A kötet a népszerű popsztár verseit, írásait tartalmazza.

Kollekciók