Ajax-loader

Bíró András könyvei a rukkolán


Bíró András - Kutya ​a lakásban
Sokan ​szeretnének manapság lakásukban kutyát tartani, de a tanácstalanság, a tartással kapcsolatos ezernyi kérdőjel visszatartja őket. A legtöbben tájékozatlanok: honnan, kitől vásároljanak kutyát? Aztán: szukát, vagy kant válasszanak inkább? Egyáltalán: milyen kutya való városi lakásba? Hol legyen a helye? Hogyan lehet szobatisztaságra nevelni? Le lehet-e szoktatni az ülő- és fekvőbútorokra való fölugrálásról? Hányszor kell naponta az utcára vinni? Ha bezárjuk a lakásba, kibírja-e ártalom nélkül késő délutánig? Tarthat-e az ilyen ember kutyát? Mivel és hogyan etessük? Mit és hányszor kapjon enni a kölyök, és mit a felnőtt állat? Kaphatunk-e tőle betegséget? Szabad-e fürdetni, s ha igen, évente hányszor és hogyan? Milyen oltás kötelező és milyen ajánlatos? Melyek a gyakori kutyabetegségek? Ilyen és ehhez hasonló köznapi kérdésekre ad választ közérthetően, mondandóját történetekkel tarkítva ebben a könyvben Bíró András, a neves író, a Kutya folyóirat hajdani alapító-szerkesztője és küllembíró. Gyakorlati tapasztalatokra épülő könyvében elsőként fogalmazza meg a kutyasétáltatás és -futtatás alapvető szabályait, valamint a városi kutyatartás etikai kérdéseit. Hajdanvolt Bögre nevű pulija példáján is érzékelteti: a kutya az emberhez ezernyi szállal kötődő érzelmi lény, hűséges társ és jóbarát, de ugyanakkor tartása komoly anyagi és erkölcsi felelősséggel jár...

Bíró András - A ​hiszékeny csaló
Kellemes ​külső,elegáns öltözék, megnyerő modor.. ugye, asszonyom, boldogan elhinné a fiatalember minden szavát! Sőt még egy könnycseppet is elmorzsolna a szeme sarkában,hallván, mennyi magánéleti tragédia sújtotta a momentán pénzzavarban lévő szegény embert. S ön uram?Bizonyára szívesen adna egy kis csúszópénzt valamilyen áhított, ám elérhetetlennek tűnő hiánycikkért! Különösen akkor, ha oly meggyőzően állítja a jól öltözött férfi,hogy ő könnyedén elintézi a dolgot. És egyikük sem feltételezné, hogy szélhámos áldozata lett. De a fiatal lányok sincsenek bebiztosítva csalók ellen!Vigyázat,nem minden sima szavú széptevőből lesz férj,olykor bizony oda a hozomány,és a reménybeli vőlegényjelöltnek is bottal üthetik a nyomát!A Kék Fény Zsebkönyvtár sorozat első darabjában - miként majd a sorra megjelenő többi könyvben is - a tévé Kék fény műsorban bemutatott megtörtént bűneset krimiszerű feldolgozását találja az olvasó. Bíró András egy rafinált szélhámos ügyeinek ered nyomába, s nem kis meglepetésre - a történet nem zárult le az ítélethirdetéssel.

Bíró András - Zarándi
A szerző bámulatos teherbírását bizonyítja új könyvével. Bíró András ugyanis 92 éves elmúlt már, amikor e szerény (szinte hosszabb elbeszélésnyi) terjedelmű, ám témájában annál bővebben csavaros cselekményű kisregényét írta. Egyéb regényeiben megszokott módon, a személyes sorson túl a történelmi-társadalmi környezetre is kitekintve vezeti végig olvasóit főhőse, Zarándi Ottó Imre életének hangulatain, történésein. Ha (egyébként pontosan nehezen meghatározható) műfaji jellemzőit szeretnénk megközelítőleg jelölni, az a politikai publicisztika, a kommersz krimi, az anekdotázós mese elemeinek elegyítésében keresendő, úgynevezett királyi többesben elbeszélve. A mű sorozatos jellemzője a váratlan fordulat, ami izgalmassá teszi a szokványos élettérben játszódó, hétköznapokból ellesett témát. Egy ember élete sok-sok irodalmi alkotás központi mondanivalóit szolgáltatja és gyűjti egybe, s mivel minden ember más és más, hasonlóan értve az alkotó személyiségének motivációira és színességére is, ezért mindegyik alkotás magán hordozza összetéveszthetetlen eredetiségét. Bíró András hosszú évtizedeken át figyelte környezetét, különféle társadalmi berendezkedések tanúja. E napjainkig ívelő téma az ősi grófi birtok gazdatisztje fiának 1929-es születésétől kezdve a rendszerváltást követő vállalkozói világ személyi hatásainak olykor tragikus tanulságáig tart. Tükör? Egyes embereket illetően igen. (Zsirai László)

Bíró András - Pusztából kilátó
Egy növekvő kisfiú, a későbbiekben fiatalember monológja ez a tanyán játszódó kisregény. A múlt század első feléből származó történet annyiban nem időszerűtlen, amennyiben két történelmi korszak küszöbéről tekint visszanéző olvasóira, akik leginkább a kalandra, esztétikai élményre éheznek, történjen a cselekmény bármikor, bármilyen korban. A majorság életének több epizódja, a jellemrajzokat kibontakoztató eseménysorban megelevenedő emlékek-élmények gazdasága, a stílus megjelenítő feszültsége, a történelmi kitekintés hitelessége főleg az egyszerű módban élő emberek szorgalmas hétköznapjainak gondjaiban, ritkábban örömeiben gyökeredzik. A mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozó cselédek életsorsából kiutat kereső fiúcska rácsodálkozása környezetére, majd tapasztalatainak bővülése pusztából kiáltó szót érlel a lelkében-szívében. Ám addig is, amíg e paraszti környezetből sikerül kitörnie, kalandos utakon megy keresztül.

Bíró András - Pusztából kiáltó
Egy növekvő kisfiú, a későbbiekben fiatalember monológja ez a tanyán játszódó kisregény. A múlt század első feléből származó történet annyiban nem időszerűtlen, amennyiben két történelmi korszak küszöbéről tekint visszanéző olvasóira, akik leginkább a kalandra, esztétikai élményre éheznek, történjen a cselekmény bármikor, bármilyen korban. A majorság életének több epizódja, a jellemrajzokat kibontakoztató eseménysorban megelevenedő emlékek-élmények gazdasága, a stílus megjelenítő feszültsége, a történelmi kitekintés hitelessége főleg az egyszerű módban élő emberek szorgalmas hétköznapjainak gondjaiban, ritkábban örömeiben gyökeredzik. A mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozó cselédek életsorsából kiutat kereső fiúcska rácsodálkozása környezetére, majd tapasztalatainak bővülése pusztából kiáltó szót érlel a lelkében-szívében. Ám addig is, amíg e paraszti környezetből sikerül kitörnie, kalandos utakon megy keresztül.

Bíró András - Vér ​és ölelés
Egy ​kötetben jelent meg Bíró András történelmi regénytrilógiája, amely az Esztelneki család nemzedékeinek történetét követi nyomon, mintegy ezer esztendőn keresztül. A Keresztek, kardok, koronák az Árpádok korába kalauzolja az olvasót; 1068-ban, egy erdélyi falucskában indul a regény cselekménye, ahol Albert fővadász és tíz falu bírája házasságra lép Perkával. A következő nemzedékek \(Mózes, Ábel, Gergely, Áron, Imre) a pogány lázadásoknak, az államalapításnak, a kereszténység felvételének szemtanúi és részesei, egészen a tatárjárás koráig. A Liliomok, hollók, félholdak a középkori Magyarország és Európa békés és vészterhes korszakait villantja fel: a Hunyadiak és a reformáció korát, Mohács pusztulását. A lófőszékely család következő nemzedékei birtokosokként, jegyzőkként, udvari tanácsosokként és követekként vesznek részt a történelem hétköznapjaiban, bekalandozva Nagy-Magyarországot és fél Európát. A harmadik rész \(Szétszaggatva, megtaposva, megmaradva, az újkor Mohácstól Trianonig ívelő nemzeti katasztrófáit a kisember szemszögéből láttatja. Az Esztelneki család tagjai erdélyi birtokosok, törökverő székely nemesek, akik hol Szigetváron, hol Budán harcolnak, Fráter György és Rákóczi Ferenc oldalán vállalnak politikai-közéleti szerepet. A terjedelmes családtörténet Esztelneki Gyula bélyegkereskedő és rendőrfelügyelő Trianon árnyékában köttetett esküvőjén zárul, ahol elhangzik az évszázadokon át megtartó erőként felettük lebegő, reményt adó jelszó: 'Minket a szerelem soha el ne hagyjon, bennünk a szeretet mindig megmaradjon'. Bíró András Hármasregénye hatalmas történelmi szintézis, a kalandregény, a történelmi regény és a családregény izgalmas összegzése, amely tartalmas és szórakoztató olvasmányt ígér. A regénytrilógia lapjain a szerző igen gazdag történelmi, művelődéstörténeti, nyelvtörténeti anyagot dolgoz fel szemléletes, friss, köznapi stílusban előadva.

Bíró András - Ádám ​és feleségei
Bíró ​András valamennyi írása bizonyos realista történelemszemlélettel varázsolja elénk alakjait. Az író valamennyi történelmi korszakban otthon érzi magát, így aztán biztonságosan is mozog, akár Mátyás király korába, akár az Osztrák-Magyar Monarchia, vagy a Rákosi diktatúra világába vezeti az olvasót. Az Ádám és feleségei novellafüzér, ugyancsak beavat bennünket az 1945-ös év után kialakuló politikai, társadalmi eseményekbe. Ádám ugyanis - akarata ellenére - mindig ,,történelmi" házasságokat köt, méghozzá a botladozó, a valóságot igazán fel nem ismerő kisember jóindulatával. Még csak annyit: az író témái igen változatosak, több húron játszanak és nem csak férfiszemmel nézi a világot. Több írásában szembesülhetünk a női lélek finom rezdüléseivel és az elszánt női akarat következetességével. Végül is, ez a válogatott elbeszélésgyűjtemény rólunk, emberekről szól.

Bíró András - A ​hűség könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bíró András - Bent ​a malomban őröl a molnár
A ​könyv, melyet az érdeklődő a kezében tart, sokféle olvasási technikának enged. Itt helyreáll az időrendi linearitás, melyet az 1923. május 3-án született (első elismerésként 1947. augusztus 1. és 1948. július 31. között a Baumgarten Alapítvány ösztöndíjából részesült) költő életműve fejezeteinek kényszerűségből szeszélyes-szabdalt korábbi publikálásaikor nem mindig érvényesíthetett. E lépésről lépésre követésnek is megvan a maga szépsége és mélysége. Ugyanakkor a csapongóbb olvasást maga az anyag serkenti, s egyben regulázza: a versanyagnak az a szembetűnő természete, hogy szívesen szerveződik témacsoportokba (a szerelmi hódolástól az évszakversekig, a társadalmi látleletektől a humoros megszólalásokig). A ciklikusság nem csupán a regényesen is kimunkált sorozatok esetében gyümölcsözik (Dávid és Góliát; Mária vallomásai). Keresztöltésekkel a hét évtized egészét áthímzik az állandó témák. Dúsan rakott verskosarak sorakoznak egymás mellett. Bíró András műveinek egy része az idők viszontagságai folytán csak nagy késéssel jelenhetett meg. Akad könyve, amely csupán válogatás egy időszakból. Más kötetei több különféle kiadást is megértek. A legutóbbi bő évtized főként a prózaírás jegyében telt pályáján: regényeket, regénysorozatot alkotott. Természetesen nem szűnt meg verset írni - erről hoz hírt a kötetzáró Tudom -, de komponált kötetet képező versanyag még nem rendeződött el műhelyében az újabbakból. Tarján Tamás

Bíró András - Köteles Viktória - Kállai Szabolcs - Kárpátalja ​száz csodája
Vízesések, ​a múlt legendáit idéző várromok, havasi gyopár, utánozhatatlan szilvalekvár és a hagyományos mesterségek hűséges őrzői - csak néhány kiragadott szín a Kárpátalján megbúvó értékek palettájáról. Rejtőzködő értékek után kutató sorozatunk Magyarország, Erdély, a Vajdaság, Felvidék és Horvátország szebbnél szebb magyarlakta tájai után most Kárpátalja mesés vidékeire kalauzolja el az olvasót, bízva abban, hogy a könyv lapozgatása minél többeket csábít majd valódi felfedezőútra.

Bíró András - Segítség! ​Vettem egy kiskutyát!
Ez ​a könyv azért született, hogy eligazítsa kutyabarát olvasóit, a tinédzser korú fiatalokat és szüleiket, a legfontosabb kérdésekben. Melyek ezek? A teljesség igénye nélkül, álljon itt néhány: Egyáltalán, ki tarthat kutyát, és mivel jár a kutyatartás? Hol, kitől és milyen kutyát vásároljunk? Hol tartsuk, és mivel etessük? Mikor és hányszor sétáltassuk? Melyek a sétáltatás előírt szabályai? Hogyan neveljük, mire tanítsuk? Állatorvosnak megmutassuk-e, és ha igen, mikor? Ezekre és más tartással kapcsolatos kérdésekre igyekszik válaszolni Bíró András, aki az "újkori kutyaújság" alapító szerkesztőjeként, több kutyakönyvet írt.

Bíró András - Liliomok, ​hollók, félholdak
Az ​olvasó az Árpád-kor viharos története után, egy székely család életén keresztül ismerheti meg a magyar középkor évszázadait. Az Esztelneki család sorsát követve, emberi közelségbe kerülnek az Anjou-uralkodók, köztük az aranyforintot verető, a visegrádi királytalálkozót szervező Károly Róbert, a törökverő Hunyadi János, majd legendás fia, Mátyás király. Ízelítőt kap továbbá a reformáció hazai évtizedeiből, ott van Mohácson, és a csata másnapján, a győztes II. Szulejmán sátrában. Kinyílnak Európa kapui, hogy hőseinket elkísérhessük Ausztriába, Itáliába, Frank honba. A könyv lapjain fölbukkannak gyilkos szándékú nők, elszánt szépasszonyok, havason élő, szende szüzek és persze, hűséges feleségek. Bíró András új könyve élvezetes olvasmány a történelmet, a családregényeket kedvelőknek. Mi több, honi regényirodalmunk egyik erőteljes új hatása.

Bíró András - A ​kutyasport
Ez ​a kiadvány nem kimondottan szakkönyv, sokkal inkább gyakorlati ismeretek gazdagnak mondható gyűjteménye. Közérthetően, minden tudálékosság nélkül ismerteti az újdonsült kutyatulajdonosokkal mindazt, amit a kutyatartással kapcsolatban feltétlenül tudniuk kell. Hogyan, kitől, milyen fajta kutyát vásároljunk? Milyen kutya való nagyvárosi, lakótelepi lakásba? Hol és hogyan tartsuk kedvencünket? Hogyan szoktassuk szobatisztaságra? Mivel etessük? Mikortól kezdve és mire tanítsuk? Miképpen utaztassuk a kutyát? Hol van a helye a gépkocsiban? Milyen nevet adjunk a kutyának? Mikor és hogyan kell bejelenteni, hogy kutyánk van? Milyen oltás kötelező és milyen nem? i az engedelmességi vizsga? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre ad választ a KUTYASPORT című könyvében Bíró András a neves író és költő, a KUTYA c. folyóirat hajdani alapító- szerkesztője. Könyvében saját tapasztalataira is támaszkodva mondja el a kutyatartás és kutyasport örömeit, nem titkolva el annak gondjait sem. Aki végigolvassa ezt a könyvet -és nincs kutyája- ha nem is lesz belőle kutyatartó, bizonyosan más szemmel néz majd-Kosztolányi szavaival élve - "az ember irgalmas társá "- ra.

Kollekciók