Ajax-loader

Alexandra David-Neel könyvei a rukkolán


Alexandra David-Neel - Yongden - Titkos ​szóbeli tanítások
Alexandra ​David-Neel egy francia asszony, aki most (1967-ben) száz éves és aki széles körű utazásokat és tanulmányokat folytatott Tibetben, fiává fogadta a már elhunyt Yongden lámát és tapasztalatait olyan romantikus cimű művekben örökitette meg mint a "Beavatások és beavatottak Tibetben", "Misztikusok és mágusok Tibetben". Mindkettő 1931-ben jelent meg először angol fordításban. A jelen kötetnek is hasonló "ezoterikus" címe van, emlékeztetve H. P. Blavatsky, Talbot Mundy, James Hilton és "Lobsang Rampa" fantáziaszüleményeire, akik - a tibeti buddhizmus nagyon felületes ismerete birtokában - olyan képet adtak Tibetről, mint ami az okkult és mágikus tudományok legrejtélyesebb beavatott mestereinek a fellegvára és a magasrangú buddhista lámákat vagy papokat az okkult gyakorlatok olyan virtuózainak ábrázolva, ami messze meghaladja a közönséges halandókat.

Alexandra David-Neel - Misztikusokkal ​és mágusokkal Tibetben
Tibet ​sok nyugati ember előtt a titokzatosság levegőjébe van burkolva. A "Hó országa" a nyugati ember előtt az ismeretlenség, furcsaság es lehetetlenség országa. Micsoda emberfeletti erőket nem tulajdonítanak még a különféle láma, mágus, varázsló és szellemidézőknek, a rejtett dolgok gyakorlóinak, akik ennek a magas fennsíknak a lakói és akiknek úgy a természete, mint saját szándékos célkitűzése oly nagyszerű elzárkózás a világ többi részétől? Milyen könnyen fogadják el róla a legfurcsább legendákat éppúgy, - mint vitathatatlan igazakat! Ebben az országban a növények, az állatok es az emberek is nagyon eltérőeknek látszanak a nyugati emberek elképzeléseitől, a fizika, a vegytan, az élettan legjobban megalapozott történeteitől, es úgyszintén megszabott felfogásaitól is. Ennélfogva természetes, hogy a tudósok, - akik a kísérleti módszer pontos szabályaihoz vannak szokva - ezeknek a történeteknek csupán - leereszkedve és szórakozva - mint tündérmeséknek szentelnek figyelmet

Alexandra David-Neel - Fekete ​mágia, szerelmi mágia
"Szót ​ejtettünk aztán varázslatokról és a bön vallásról is, amelynek sok híve él Gyarongban. - Magam is szemtanúja voltam egy kivételes jelenségnek az egyik kolostorban. A lámák sok tiszteletreméltó fehér bönt ismernek, de hallottak már fekete bönökről is, akik furcsa és kegyetlen varázslatokat űznek. Csodálkozva hallgattam őket, amikor arról az üregről beszéltek, ahová az embereket élve bedobják, az üreget súlyos vastetővel zárják el, majd elporladt tetemeikből életelixírt készítenek. Mindez ott történt, ahol regényem hőse is járt." Alexandra asszony regénye valós dolgokról és megtörtént varázslatokról szól a század eleji Tibetben.

Alexandra David-Neel - Utam ​Lhaszába
Alexandra ​David-Neel volt az első európai asszony, aki eljutott a rejtelmes Lhaszába, Tibet külföldiek elől elzárt fővárosába. Hosszú évekig tanult, míg megismerte és feldolgozta a tibeti tudományokat, és leírhatta ezeket a nyugati ember számára hozzáférhetetlen és titkos tanításokat. Elsajátította a tumo, a belső hő fejlesztésének művészetét (aminek segítségével túl lehet élni a fagypont alatti hőmérsékletet), és a lung-gom, a gyors, de erőkifejtést nem kívánó gyaloglás technikáját. Tibetben olyan bölcsként és varázslónőként ismerték, aki fel tudja idézni saját fenyegető árnyalakját. Merész utazása során sikerült fellebbentenie a fátylat a titkolózó tibeti politika intrikáiról.

Alexandra David-Neel - Jongden Láma - A ​semmi hatalma
A ​csodatévő, természetfeletti hatalommal megáldott remete, GYALBE ÖSZER tanítványa és szolgálója, MUNPA, egy nap holtan találja mesteréta szent embert meggyilkolták, varázserejű türkiztalizmánját elrabolták! A megrendült és haragvó egyszerű fiú a rablógyilkos nyomába ered. Kalandos útja során Tibetből Kínába vetődik, kérdezősködésével sok bajt hoz a fejére, tömlöcbe vetik, megbotozzák, majd egy fogadósné ágyában lel vigaszt... átszeli a Góbi-sivatagot, jó és rossz démonok, szigorú tanítók segítik az igazság meglelésében. Tibeti krimi, kalandregény és útleírás! Keleti filozófia sok sok tanulsággal! Démonok, nagák, bosszúálló szellemek, babonás emberek és bölcs mesterek segítségével jut el hősünk útja végére, ahol megtapasztalja a semmi, a felfoghatatlan erő hatalmát.

Alexandra David-Neel - Jongden Láma - Az ​öt bölcsesség lámája
Megmutatjuk ​az igazi Tibetet. Hamisítatlan férfiakat és asszonyokat, megtörtént eseményeket. De úgy, hogy a személyekben senki ne ismerjen magára, mégis az élő valóság legyen. Regény. Az első regény, amit tibeti láma írt a Nyugat világának, hogy vele hóborította hazája fennsíkjainak tiszteletet és megbecsülést szerezzen. Így született meg ez a könyv Tibet elvarázsolt pusztaságain.

Alexandra David-Neel - Mágusok ​között Tibetben
"A ​szertartást végző személyt egy szobában összezárják a holttesttel. Hogy a testet felélessze, ráfekszik, száj a szájon, és míg karjaiban tartja, állandóan ismétli a mágikus formulát. Bizonyos idő múlva a holttest megmozdul, a varázsló keményen tartja, nem engedi kiszabadulni. A test egyre erősebben harcol. Fel-fel ugrál, rendkívül magasra, és magával viszi a szertartást végző embert, akinek nem szabad a holttestet elengednie, száját a szörnyeteg száján kell tartania." Alexandra David-Neel asszony az első európai nő, aki Lhászába, a tibeti lámák szent városába bejutott. Több évtizedet töltött el a lámák, a szerzetesek és az aszkéták országában, ahol félelmetes mágiák, irtózatos rítusok, holttest-táncoltató, démonidéző ceremóniák világa tárult fel előtte. Elmélyülten tanulmányozta a vallás misztériumait, s gondolkodásában, mentalitásában is tibeti lett. Nemcsak híres, bölcs lámák fogadták bizalmukba, hanem az egyszerű tibetiek is. A szerző e kötetbe foglalt személyes vallomása egyben sugallat is; végső soron minden utazás egy fontosabb, lényegibb, belülről megtett út külső megjelenése.

Kollekciók