Ajax-loader

Mechthild Gerdes könyvei a rukkolán


Hartmut Aufderstraße - Heiko Bock - Mechthild Gerdes - Helmut Müller - Themen ​1 - Kursbuch
A ​nyelvkönyv-sorozat első része, a Themen 1, a német nyelv alapjainak gyors és rendszeres elsajátítását teszi lehetővé, egyéni és csoportos tanulás formájában. A módszer sikerét a tankönyv (Kursbuch) és a munkafüzet (Arbeitsuch) rendszeres és együttes használata segíti elő. Éppen ezért röviden ismertetjük azok felépítését és néhány tanácsot adunk a tanulás megszervezéséhez. A tankönyv minden leckéje három részből áll: Az 'A' jelzésű rész olyan összeállítás, amely rajzok, ábrák képrészletek, plakátok, poszterek stb. felhasználásával vezeti a lecke tárgykörét. Közvetlen indítást kíván adni a nyelvtanulónak ahhoz, hogy szabadon és önként nyilatkozzék meg mindarról, ami a témáról németül eszébe jut. Ezek a közlések nem feltétlenül teljes mondatok, hanem gyakran csak egyes szavak. A 'B1', 'B2', 'B3' jelzésű leckerészek tartalmazzák minden lecke lényeges magvát. Ezekre a szövegekre és gyakorlatokra épül az oktatási rendszer progressziója. A 'C' jelzésű leckerészek olyan szövegeket kínálnak a nyelvtanulónak, amelyek ismerése közelíti őt az írott nyelvhez. Ezek a részek nem tartoznak a leckék kötelező törzsanyagához s bármikor elhagyhatók. A tankönyv 5-6. oldalán közzétett tartalomjegyzék (Inhalt) kellő részletességgel sorolja fel az egyes leckék témáját és ezen belül az ott előforduló beszédszándékokat, a mindennapi beszédhelyzeteket, a szövegváltozatokat, valamint a tárgyalt nyelvtani jelenségeket, nyelvi szerkezeteket. A tankönyv lapszélein piktogramok (kifejező képjelek) adnak közelebbi tájékoztatást arról, hogy melyik leckerészeket milyen alapvető nyelvi készségek kialakítására, illetve fejlesztésére célszerű felhasználni (beszédértés, olvasás, írás, beszéd)...

Hartmut Aufderstraße - Heiko Bock - Mechthild Gerdes - Jutta Müller - Helmut Müller - Themen ​neu 2. - Arbeitsbuch
Lehrwerk ​für Deutsch als Fremdsprache Arbeitsbuch. Dieses Arbeitsbuch enthält: - zahlreiche Ubungen zum Wortschatz, zur Grammatik und zur mündlichen und schriftlichen Sprachproduktion; - lektionsweise Übersichten über den aktiv zu lernenden Wortschatz und die Grammatik; - einen Lösungsschlüssel.

Hartmut Aufderstraße - Heiko Bock - Mechthild Gerdes - Jutta Müller - Helmut Müller - Themen ​neu 1 – Kursbuch
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók