Ajax-loader

Hevesy Iván könyvei a rukkolán


Hevesy Iván - Adalékok a magyar filmtörténethez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​fényképezők receptkönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​mozgásfényképezés technikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Mindent ​pánra!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​modern képzőművészet útjai
Hevesy ​Iván (1893-1966) a XX. századi magyar esztétikai gondolkodás és műkritika egyik legkiválóbb képviselője. A modern művészeti mozgalmak lelkes propagátora volt, „Kiáltvány az új emberért" című, Palasovszky Ödönnel együtt írt manifesztumában „a tömegek új kultúrájáért" szállt síkra az „új művészet" nevében. Ez utóbbi alatt a századforduló táján kibontakozó avantgardista törekvéseket értette, s 1922-ben publikált három könyvecskéjében, amelyeket „Az impresszionizmus művészete", „A posztimpresszionizmus művészete", illetve „A futurizmus, expresszionizmus és kubizmus művészete " címmel Kner Izidor nyomdája adott ki, kísérletet tett az „izmusok forradalmának" értelmezésére és értékelésére. Jelen kötetünk e három, ma már könyvritkaságnak számító, gazdagon illusztrált Kner-kiadvány reprint kiadását tartalmazza a szerző születésének 100. évfordulója tiszteletére.

Hevesy Iván - A ​fotóművészet mai törekvései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Fényképezés ​a Balatonon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Fényképezés ​kisfilmes géppel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​színszűrő kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Fényképezési ​mesterfogások, tréfák és fortélyos felvételek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​fényképezés technikája
A ​fényképezés, a francia Daguerre találmánya, a valóság ábrázolásának új eszközét adta az emberiségnek. A találmányt az elmúlt jó évszázadnyi idő alatt a fotooptika és fotokémia tudósainak, mechanikusainak serege szinte napról napra tökéletesítette és az egész emberiség közkincsévé tette. Sokoldalú lehetőségeit fölösleges volna sokat bizonygatnunk: a fényképezés egyfelől mesterség, megélhetési forrás ezer meg ezer ember számára, másfelől igen nagy fontosságú tudományos segítőtárs (ma már jóformán egyetlen tudományág sincs, amely ne használná fel a fényképezést), ugyanakkor azonban a legnemesebb kedvtelésnek egyike is, száz- és százezrek mindennapos szórakozása s végül, de nem utolsósorban a fényképezés a nagyközönség művészi érzékeinek, alkotóösztönének nevelésére, lekötésére alkalmas művészeti ág is. Minek köszönheti a fényképezés ezt a sokoldalúságát? A fénykép lerögzíti, maradandóvá teszi a szem által látott képet, a részletek és árnyalatok olyan gazdagságával, az ábrázolásnak olyan pontosságával és megbízhatóságával, amilyenről az ábrázolás régi eszközei, a festés és rajzolás nem is álmodhattak. A fényképezőgép az emberi szemnél is többet és jobban lát, amint ezt a mikrofotográfia, a mikroszkóp által elénk tárt parányi jelenségek és a csillagászat mérhetetlen világának fényképezése meggyőzően bizonyítja. Olyasmit is meglát, ami egyébként láthatatlanul rejtve maradna (pl. infravörös fényképezés).

Hevesy Iván - A ​tökéletes fénykép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Az ​infra-vörös fényképezés csodái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Fotografálás ​fénnyel szemben, oldalfényben, reflexfényben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Az ​egyetemes fotóművészet története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​tájképfotografálás technikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Fényképezés ​box-géppel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Az ​új művészetért
Hevesy ​Ivánnak igen jelentős szerepe volt, a két világháború közötti időben a magyar kultúra szellemi útkeresésben. - Tevékenységének három nagy témaköre: a képzőművészet, a film és a fotó. Ami minden kérdésben, vitáiban, népszerűsítő írásaiban, kritikáiban izgatja: az új művészet értelmezésének és megvalósításának igénye. - Az új művészet Hevesy értelmezésében a társadalmi forradalomra alapuló, a szocialista jövőt szolgáló tömegművészet; idegen tőle minden ami elavult, minden, ami polgári és dekadens. - A kötetben Krén Katalin bevezető tanulmánya és jegyzetei segítik eligazodni az olvasót.

Hevesy Iván - A ​futurizmus, expresszionizmus és kubizmus művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Az ​állatok fényképezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​fényképezés művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Az ​éjjeli felvétel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​magyar fotóművészet története
Hevesi, ​az ismert idős műtörténész szinte kezdetétől végigkísérte a magyar fotoművészet fejlődését. Könyve bevezetésében derűs színekkel ábrázolja a titokzatos masina megjelenését, majd a magyar fotokultúra kibontakozását. A két világháború közti időszakot tárgykörönként ismerteti. Nagy képzőművészeti kultúráról tanúskodó képelemzéseivel, a különböző fotoműfajok éles jellemzésével, esztétikai, technikai és társadalmi vonatkozásában is megmutatja a magyar fotoművészet fejlődését. Befejezésül a fotoművészet új útjait, köztük a színesfényképezés kérdéseit tárgyalja.

Hevesy Iván - A ​nagyítás technikája fényképekkel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Az ​arckép, önarckép, kettős portré, gyerekarckép, csoportkép fényképezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Válogatott, ​kipróbált receptek eredményes fotomunkára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Fényképezzünk ​jól és szépen arcot, csoportot, gyereket, riport-, sport-, munkajelenetet, városképet, tájképet, növényt, állatot, csendéletet, reprodukciót
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​mélységi élesség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Nagyítás, ​képkivágás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Primitív ​művészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Magyar ​tájképek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Helyes ​beállítás: éles kép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók