Ajax-loader

Bartók István könyvei a rukkolán


Bartók István - Bleier Edit - Mozgás
„Az ​animációs filmkészítés gyakorlati munkálataival ismerteti meg olvasóit ez a könyv, mely hazai szakirodalmunkban újdonság" - írta 1976-ban Féjja Sándor Az animációs film című kiadvány előszavában. Az egykori újdonságot szakmai körökben ma már becses ritkaságként tartják számon. Ez a legendássá vált „narancssárga könyv" szolgált jelen átdolgozott és bővített kiadásunk alapjául. Az új változatra nemcsak azért van szükség, mert az utánnyomással együtt is mindössze pár száz példány hamar gazdára talált, és a kézről kézre adogatott kötetecskék foszladozó papírkötése egyre nehezebben állja a megpróbáltatásokat. Közel két évtized a technikai művészetekben igen nagy idő. A hajdan korszerű eljárások közül ma már sok feledésbe merült, ugyanakkor újabb és újabb módszerek válnak mindennapossá. A felfrissítés egyik célja, hogy a filmkészítés ma időszerű tudnivalói váljanak hozzáférhetővé. Ezen összeállítás szerkesztői az animációs film iránt érdeklődőknek szeretnének többet nyújtani a „gyakorlati munkálatok" megismertetésénél.

Bartók István - Macskacicó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartók István - A ​laskagomba termesztése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartek-Lesi Mária - Bartók István - Czakó Erzsébet - Gáspár Judit - Könczöl Erzsébet - Pecze Krisztina - Vállalati ​stratégia
Egy ​vállalat a stratégiája kidolgozásával a jövőjét akarja alakítani, míg a megvalósítás során gyakran szembesül gyorsan változó külső és belső hatásokkal a piac, a fogyasztók, a versenytársak, a szabályozás, a tulajdonosok részéről. Hogyan lehet eredményes stratégiát kidolgozni és megvalósítani a változások állandó áradatában? Egyedüli helyes recept nincs, de a stratégiai menedzsment megközelítéseinek és módszereinek megismerése, stratégiai sikerek és kudarcok példái segíthetnek megtalálni a vállalatunk számára helyes utat. A Vállalati stratégia című könyv széles körű áttekintést ad a stratégiai menedzsment alapjairól és legújabb irányzatairól. A hagyományos stratégiai alapismeretek mellett új megközelítéseket tartalmaz a vállalati erőforrások és képességek stratégiai szerepéről, a vállalatok nemzetközivé válásának stratégiai következményeiről, valamint a vállalati érték és a stratégiai célok kapcsolatáról. A könyv szemléletében nagy hangsúlyt kap a stratégiai választás, a választási lehetőségek feltárása, értékelése, az egyes alternatívák feltételeinek és következményeinek bemutatása, vagyis nem kész recepteket, hanem gondolati és módszertani keretet ad a stratégiaalkotáshoz. A szerzők vállalati példák és valós gazdasági szituációk bemutatása révén hozzák közelebb a módszertani fejezeteket és a stratégiai döntéseket segítő modelleket a stratégiaalkotás menedzsmentgyakorlatához.

Bartók István - "Sokkal ​magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk"
A ​könyv az 1630-1700 közötti időszak magyar irodalmi gondolkodásának megismeréséhez kíván hozzájárulni. A korszak magyarországi és erdélyi szerzőinek elméleti munkásságát mutatja be,legnagyobbrészt eddig feldolgozatlan források feltárásával és rendszerezésével. Az értékelés alapja az összevetés az európai mintákkal.

Kollekciók