Ajax-loader

Dobszay László könyvei a rukkolán


Dobszay László - A hangok világa V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobszay László - A hangok világa 3.
Ennek a _zenei szakkönyvnek_ nincsen fülszövege.

Dobszay László - A hangok világa 2.
Ennek a _zenei szakkönyvnek_ nincsen fülszövege.

Dobszay László - A hangok világa 1.
Ennek a _zenei szakkönyvnek_ nincsen fülszövege.

Dobszay László - A hangok világa IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobszay László - A hangok világa IV.
Szolfézskönyv a zeneiskolák IV. osztálya számára

Dobszay László - A Hangok Világa III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobszay László - A ​csecsemő helyes táplálása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barsi Balázs - Dobszay László - „Íme, ​most fölmegyünk Jeruzsálembe”
A _Márton ​Áron Kiadó_ örömmel indítja útjára -- nevét a II. Vatikáni Zsinat _Sacrosanctum consilium_ kezdetű konstitúciójából vevő -- _Fons et Culmen_ kiadványsorozatát, mely a liturgiához mint az istendicséret tiszta _forrásához_ és az Egyház minden tevékenységének _csúcspontjához_ kívánja elvezetni a híveket és minden jóakaratú embert, neves szerzők maradandó értéket képviselő, liturgikus témájú művei segítségével. A Fons et Culmen sorozat _"Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe"_ című első kötete az egyházi év központi jelentőségű időszakáról, a Nagyhétről és annak misztériumairól szól, ennek átélését törekszik elősegíteni. A könyv a korábban ugyancsak Kiadónknál megjelent Barsi -- Gál: Hozsannától Allelujáig c. kiadvány alapgondolatait mélyíti el.

Dobszay László - A ​klasszikus periódus
A ​szerző írta utolsó befejezett könyvéről: E kézirat első változata közel ötven évvel ezelőtt készült, s tanításból leszűrt tapasztalatok írásos rögzítése volt. Az 1970-es években a Zeneakadémia zenetudományi tanszakán mondtam el először élőszóban, majd jó harminc évvel később még egyszer előadtam egy, valamennyi hallgató előtt nyitott fakultatív kurzus keretében. Az elemzések nem tudományos célra készültek; a szakirodalomra való hivatkozást is mellőztem, a kérdés zenetörténeti tárgyalását sem tekintettem feladatomnak. A könyvben gyakorló zenész szól a gyakorló zenészekhez. Haszna akkor lesz, ha az olvasó élő, érzékletes tapasztalataira támaszkodik, illetve őt ilyen érzékelésre ösztönzi. Kívánatos, hogy a könyv olvasása járjon együtt zenei megfigyelésekkel és feladatok megoldásával, melyekre itt-ott javaslatokat is teszek. A könyvet ajánljuk minden közép- és felsőfokú zenei tanulmányokat folytató fiatalnak, zenetanárnak, a klasszikus formatanban elmélyedni kívánó érdeklődőknek.

Dobszay László - Szabó Helga - Ének-zene ​7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobszay László - Dobszay László - Az ​esztergomi rítus
AZ ​ESZTERGOMI RÍTUS a magyar kultúra és egyháztörténet eddig kellőképpen nem méltányolt kincse. Benne egy gondolkodó, mérlegelő, alkotó erő, ízlés, lelkiség nyilatkozott meg, s az európaiság és magyar hagyománynak kivételes egységét teremtette. Olyan klasszikus alkotásról van szó, melynek létezéséről tudnia kell minden iskolázott embernek. Még inkább ismernie kell a történészeknek, papoknak, egyházzenészeknek. S a legbehatóbb tudással kell bírniuk felőle azoknak, akik hivatásszerűen foglalkoznak a liturgia kérdéseivel. Szégyen lenne, ha a liturgiáért felelős magyarországi szakembereknek nem lennének róla hiteles ismereteik. Az esztergomi liturgia nem a maga egészében, de egyes elemeiben a magyar kuturális köztudat és a művészeti élet számára is felfedezés lehet. Egyes szövegek, prózai és verses alkotások részei irodalomtörténetünknek is; a dallamanyag jelenléte nélkül a magyar zenetörténet és zenei élet aligha lehet teljes. Indítékokat kaphat e kincsestártól az egyházi spiritualitás. Az orációknak, himnuszoknak, antifonáknak, responzóriumoknak ott a helyük az imádsággyűjteményekben,elmélkedő könyvekben, egyes áhítatgyakorlatokban. De mindennél fontosabb lenne annak felmérése, hogy a mai (és holnapi) viszonyok között milyen helyre méltó a _liturgiában_. A teljes esztergomi liturgia változatlan felújítására senki sem gondol. Belőle a különféle adottságok szerint többet vagy kevesebbet meríthetnek a különféle egyházi közösségek, szerzetesrendek, egyházmegyék. (...) két kötelességünk van az esztergomi rítussal szemben: először is megismerni azt, másodszor pedig: megkeresni azokat a mozzanatokat, melyek már ma legitim módon használatba vehetők. Végül is botránynak kellene neveznünk, ha egy olyan helyzetben, melyben gyakorlatilag mindenféle egyéni ötletnek szabad az útja, éppen csak egyetlen dolog lenne tilos: az az egyházias szellem, melyet őseink liturgiája őriz. "Megismerni": e könyv csupán ehhez akar segítséget adni. De nem titkolt sugallata annak, amiről szintén szóltunk: "használatba venni". _Részlet a szerző epilógusából_

Dobszay László - Dobszay László - Az ​esztergomi rítus
AZ ​ESZTERGOMI RÍTUS a magyar kultúra és egyháztörténet eddig kellőképpen nem méltányolt kincse. Benne egy gondolkodó, mérlegelő, alkotó erő, ízlés, lelkiség nyilatkozott meg, s az európaiság és magyar hagyománynak kivételes egységét teremtette. Olyan klasszikus alkotásról van szó, melynek létezéséről tudnia kell minden iskolázott embernek. Még inkább ismernie kell a történészeknek, papoknak, egyházzenészeknek. S a legbehatóbb tudással kell bírniuk felőle azoknak, akik hivatásszerűen foglalkoznak a liturgia kérdéseivel. Szégyen lenne, ha a liturgiáért felelős magyarországi szakembereknek nem lennének róla hiteles ismereteik. Az esztergomi liturgia nem a maga egészében, de egyes elemeiben a magyar kuturális köztudat és a művészeti élet számára is felfedezés lehet. Egyes szövegek, prózai és verses alkotások részei irodalomtörténetünknek is; a dallamanyag jelenléte nélkül a magyar zenetörténet és zenei élet aligha lehet teljes. Indítékokat kaphat e kincsestártól az egyházi spiritualitás. Az orációknak, himnuszoknak, antifonáknak, responzóriumoknak ott a helyük az imádsággyűjteményekben,elmélkedő könyvekben, egyes áhítatgyakorlatokban. De mindennél fontosabb lenne annak felmérése, hogy a mai (és holnapi) viszonyok között milyen helyre méltó a _liturgiában_. A teljes esztergomi liturgia változatlan felújítására senki sem gondol. Belőle a különféle adottságok szerint többet vagy kevesebbet meríthetnek a különféle egyházi közösségek, szerzetesrendek, egyházmegyék. (...) két kötelességünk van az esztergomi rítussal szemben: először is megismerni azt, másodszor pedig: megkeresni azokat a mozzanatokat, melyek már ma legitim módon használatba vehetők. Végül is botránynak kellene neveznünk, ha egy olyan helyzetben, melyben gyakorlatilag mindenféle egyéni ötletnek szabad az útja, éppen csak egyetlen dolog lenne tilos: az az egyházias szellem, melyet őseink liturgiája őriz. "Megismerni": e könyv csupán ehhez akar segítséget adni. De nem titkolt sugallata annak, amiről szintén szóltunk: "használatba venni". _Részlet a szerző epilógusából_

Dobszay László - Dr. Sárkány Jenő - A ​csecsemőtáplálás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobszay László - A ​magyar dal könyve
Az ​utolsó olyan antologikus összeállítás, mely a magyar dalkultúra egészéről akart képet adni: Kodály Zoltán közel negyven éve megjelent Iskolai Énekgyűjteménye. Azóta a dalkincs több évtizedes kutatása jelentős gazdagodást hozott. Indokolt tehát egy olyan új antológia, mely nem csak szép dalok gyűjteménye kíván lenni, hanem összképet is akar adni a magyar melosz fontos területeiről, ezek egymáshoz arányított jelentőségéről. Bár az iskolának is szüksége van új alapgyűjteményre, de a nagyközönség is igényel egy ilyen eligazítást, sőt sokszor érezzük azt, hogy a külföld számára is képet kellene adni dallamkultúránknak. A válogatásnál törekedtünk arra, hogy a magyar dallamosság valamennyi jelentős, értékes rétegéből ízelítőt adjunk, valóban összkép bontakozzék ki. A válogatás több mint 600 dallamtípust eredményezett. Az egyes dalokhoz hosszabb-rövidebb megjegyzéseket fűztünk. Ezek hol a szöveg, hol a dallam, műfaj, szokás, funkció, történeti vonatkozás stb. szempontjából akarják segíteni, hogy a dalok melyek eredeti létmódjukat már föladták vagy lassanként föladják, műveltségi kincsként szívódhassanak föl a következő nemzedékek tudatába. Úgy hisszük - tárgya révén, a kivitel tökéletlenségei ellenére - egyben illő tiszteletadás a Mester előtt, aki mind népzenében, min zenetörténetben, mind pedig e kettő együttszemlélésében ihletője és példaképe minden e tárgyú törekvésnek.

Dobszay László - Szabó Helga - Ének-zene ​6.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobszay László - Magyar ​zenetörténet
A ​magyar zene történetét bemutató összefoglaló munka régóta hiányzik könyvkiadásunkból. Dobszay László kandidátus, a MTA Zenetudományi Intézete főmunkatársa, a Zeneművészeti Főiskola docense, a Magyar Gregoriánum hanglemezsorozat karnagya és számos tankönyv szerzőjének munkája nemcsak hézagpótló, de kiemelkedő értékű, standard mű. Remekül megírt, világosan tagolt formában mutatja be a magyar és magyarországi zene történetét és helyét a magyar társadalomban, a magyar kultúrában, a kezdetektől napjainkig. A régmúlt zenéről számos, eddig ismeretlen érdekességet tár fel, napjaink zeneéletének kérdésiben pedig szenvedélyesen állást foglal. Adataiban, szemléletében, az összefüggések kibontásában egyaránt korszerű; koncepciójában lényeglátó és lényegláttató. Mindig képét adja a magyar zenei életnek is: horizontálisan - vagyis folyamatában, a magyar és nemzetközi kultúrával, történelemmel való összefüggéseiben; és vertikálisan - vagyis a társadalom különféle rétegeiben egyaránt bemutatja és mélyrehatóan elemzi anyagát. A könyvet számos kottapélda valamint időrendi táblázat teszi szemléletesebbé.

Dobszay László - Jegyzetek ​a liturgiáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók