Ajax-loader

Heinrich Mann könyvei a rukkolán


Heinrich Mann - Nehéz ​élet
Az ​1930-as évek Németországában játszódó történet valódi fejlődésregény, mely egy egyszerű sorsú leány életét ábrázolja, ki megpróbál a kilátástalan vidéki sorból kitörni, fölkerül a fővárosba, ahol küzdelmei tovább folytatódnak. Rejtélyes gyerekrablás és gyilkosság borzolja a kedélyeket és teszi még nehezebbé a berlini életet, ám egy jó nagyalként közbelépő rendőrnyomozó általában segíti a leányt kihúzni a bajból - hogy újabb gödörbe taszítsa az élet, a körülmények, és az őt körülvevő emberek.

Heinrich Mann - IV. ​Henrik
"Ha ​egy háború a tizenhatodik század kultúrájának minden bizonyítékát megsemmisítette volna, és ha csak a IV. Henrik egyetlen példányát sikerült megmenteni, akkor is hiteles dokumentumunk lenne arról a korról, akkor is megismerhetnénk életét, szellemét, tudományát és művészetét", mondja Heinrich Mann egyik életrajzírója. A IV. Henrik természetesen nemcsak - és nem is elsősorban - történelmi dokumentum, hanem a mindig újat kereső, mindig kísérletező, haladó ember regénye. Heinrich Mann franciaországi tartózkodása idején - ahová a náci barbárság elől menekült - valósította meg régi tervét, a fasiszta pusztítás éveiben írta meg leghíresebb, legkiforrottabb művét, kétkötetes történelmi regényét. Nem nehéz felismerni a regény sorai mögött izzó aktualitást, a Szent Bertalan-éj és a Reichstag-per párhuzamát, az erőszak és az embertelenség uralmának azonos összetevőit. IV. Henrik a barbárság ellenpólusa, "a jó király", az emberséges, humanista szellem és magatartás megtestesítője. Az emberi jóságba és haladásba vetett hit forrósítja át Heinrich Mann fordulatos cselekményű, színesen megírt regényének lapjait.

Heinrich Mann - Egy ​király ifjúsága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich Mann - Die ​Vollendung des Königs Henry Quatre
Die ​Jugend, wechselnd in Glück und Verzicht, war Vorbereitung auf die große Aufgabe des Lebens, die nun geleistet wird. Henri strebt nach der Macht, er will die Einigung und Befriedung des von Religions kämpfen zerrissenen Frankreichs. Über die siegreiche Schlacht bei Ivry führt der Weg nach dem von den Furien der Liga aufgepeitschten Paris. Und „Paris ist eine Messe wert". Der Hugenott Henri wird katholisch, aber er verkündet als König Heinrich IV. von Frankreich 1598 im Edikt von Nantes die Glaubensfreiheit. So eint er das Land. Habsburg, die Hansa, der Papst und die Jesuiten — Weltweite und Engstirnigkeit, Humanismus und Grausamkeit, Liebe und Ausschweifung, große Empfindungen eines großen Zeitalters und sein Rückfall in die Barbarei: die ganze Welt der Renaissance in ihrer Hochblüte ersteht vor unseren Augen. Rührend und tief erschütternd heben sich Anmut, Liebe und Tod der „reizenden Gabriele" — grotesk schreiten Scheingröße und dumpfe Selbst täuschung der von den Jesuiten abhängigen Marie von Medici — schwer ist die Trauer des; Volkes um die Ermordung seines Königs. Sein Werk blieb Fragment, doch legte es den Grund zur Einigung der französischen Nation, unter deren fortschrittlichen Kräften er unvergeßlich als „der gute König Heinrich" weiterlebt.

Heinrich Mann - Enttäuschung
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich Mann - Der ​Untertan
Erstaunlich ​ist die Entstehungszeit des Romans (1906-1914): Die Krankengeschichte des Hohenzollern-Reiches ist also - was wesentlich leichter nachvollziehbar gewesen wäre - kein Obduktionsbericht, sie wurde verfaßt, als der Patient sich dem Anschein nach bei bester Gesundheit befand. Nur, der diagnostische Blick Heinrich Manns reichte tiefer. Heinrich Manns ›Untertan‹ ist der große satirische Gesellschafts- und Zeitroman in deutscher Sprache. Bis heute sind Heinrich Manns Befunde, wenn es um das Wesen des deutschen Spießers geht, nicht überholt. Zuerst ließ Heinrich Mann diesen Roman in Fortsetzungen in einer Kulturzeitschrift erscheinen. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde der Vorabdruck abgebrochen. Zur ersten Buchausgabe schrieb Kurt Tucholsky: »Dieses Buch Heinrich Manns, heute, gottseidank, in aller Hände, ist das Herbarium des deutschen Mannes. Hier ist er ganz: in seiner Sucht zu befehlen und zu gehorchen, in seiner Roheit und in seiner Religiosität, in seiner Erfolgsanbeterei und in seiner namenlosen Zivilfeigheit. Leider: es ist der deutsche Mann schlechthin gewesen; wer anders war, hatte nichts zu sagen, hieß Vaterlandsverräter und war kaiserlicherseits angewiesen, den Staub des Landes von den Pantoffeln zu schütteln. [...] Ein Stück Lebensgeschichte eines Deutschen wird aufgerollt: Diederich Heßling, Sohn eines kleinen Papierfabrikanten, wächst auf, studiert und geht zu den Korpsstudenten, dient und geht zu den Drückebergern, macht seinen Doktor, übernimmt die väterliche Fabrik, heiratet reich und zeugt Kinder. Aber das ist nicht nur Diederich Heßling oder ein Typ. Das ist der Kaiser, wie er leibte und lebte. Das ist die Inkarnation des deutschen Machtgedankens da ist einer der kleinen Könige, wie sie zu Hunderten und Tausenden in Deutschland lebten und leben, getreu dem kaiserlichen Vorbild, ganze Herrscherchen und ganze Untertanen. [...] Denn diese beiden Charaktereigenschaften sind an Heßling, sind am Deutschen auf das subtilste ausgebildet: sklavisches Unterordnungsgefühl und sklavisches Herrschaftsgelüst.« (1919)

Heinrich Mann - Der ​neue Humanismus wird sozialistisch sein
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich Mann - Fulvia ​/ Fulvia
Az ​eredeti teljes szöveg és hű magyar fordítása. Kétnyelvű kiadványainkkal elsősorban a nyelvtanulóknak kívánunk segítséget nyújtani, hogy kellemes és tanulságos módon tökéletesíthessék tudásukat. Éppen ezért kiadványaink fordításánál minél nagyobb nyelvhűségre törekszünk, bár a jó magyar stílus követelményei helyenként megkívánják, hogy kisebb-nagyobb mértékben eltérjünk a szó szerinti fordítástól. Olvasóink számára a teljesség kedvéért dőlt betűs írással jelöltük azokat a magyar szövegben található szavakat vagy szócsoportokat, amelyek az eredeti szövegben nem szerepelnek, de a magyar nyelv szellemének megfelelően a magyar szövegben elkerülhetetlenek. Számozással jelöltük viszont azokat a legfontosabb kifejezéseket, amelyek jellegzetesen hozzátartoznak a szóban forgó idegen nyelvhez, de magyarra szó szerint le nem fordíthatók. A kiadvány végén jegyzetben közöljük az ezekre vonatkozó magyarázatokat.

Heinrich Mann - Novellen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich Mann - Kisváros
Az ​olasz kisváros petyhüdt életét egy harmadrendű operatársulat érkezése kavarja fel. A városka plébánosa hadba száll az "erkölcstelen" színészek ellen, míg a liberális polgárság mellettük kardoskodik. Egykettőre kirobbanak az ellentétek. A világnézeti küzdelem már-már polgárháborúvá fajul, a szenvedélyek a végsőkig fokozódnak. Ám fellángol a tiszta szerelem is a bájos Alba és a szép tenorista, Nello között. Féltékenység, sértett hiúság ütközik meg az ártatlansággal. A két ellentábor végül is kibékül, a színészek távoznak, csak Nello marad vissza. Visszamarad holtan, s vele hal Alba is. E tragikus tiszta szerelem mintegy záró akkordja ennek a voltaképpen szatirikus regénynek.

Heinrich Mann - Professor ​Unrat
Der ​vorliegende Roman gilt neben Heinrich Manns Werk "Die kleine Stadt" als eine der besten Schöpfungen aus der Frühzeit des Dichters. Er erschien erstmalig im Jahre 1905 und schildert die makabre Geschichte eines professoralen Gymnasiastenschrecks, einer Spießerexistenz, die in später Leidenschaft einer Kleinstadtkurtisane verfällt und aus den gewohnten bürgerlichen Bahnen entgleist.Mit diesem Roman, dessen Verfilmung mit Emil Jannings und Marlene Dietrich unter dem Titel "Der blaue Engel" zu einem der wenigen wirklichen Welterfolge des deutschen Films wurde, gelang Heinrich Mann eine meisterhafte Karikatur der Wilhelminischen Zeit.

Heinrich Mann - Az ​alattvaló
A ​nemrégiben elhunyt kiváló, a Szovjetunióban és a haladó német közvéleményben egyaránt nagyrabecsült antifasiszta német író, Heinrich Mann első magyar fordításban veheti kezébe az olvasó. „Az alattvaló” „régmúlt” időbe, az 1914/18-as imperialista világháború előtti korszakba, Vilmos császár Németországába vezeti vissza az olvasót. De ha témáját nem is a jelenből, vagy a közelmúltból meríti, mégis aktuális könyv. Azért is, mert könyörtelen, gyilkos szatírával leplezi le az első világháború vérzivatarát kirobbantó német imperializmust. Azért az, mert feltárva az első világháborút kirobbantó német imperializmus kialakulását, leleplezi egyben a második világháborút kirobbantó német fasizmust is, amely folytatta és betetőzte mindazt, amit a vilmosi Németország monopoltőkései és földbirtokos junkerjei kezdtek. S végül aktuális azért is, mert lerántva a leplet a tegnapelőtti és a tegnapi reakció undorító arcáról, elmélyíti, szenvedélyesebbé teszi gyűlöletünket a mai reakció, az amerikai imperializmus „jogutódja” és örököse, amely ma – gondoljunk csak Koreára! – egy harmadik világháború lángtengerét próbálja rázúdítani az emberiségre, versenyre kelve, sőt rálicitálva a német fasizmus vérgőzös világuralmi terveire és vadállati eszközeire…

Heinrich Mann - Eldorádó ​földjén
A ​századforduló nagy realista regényírói sorában Heinrich Mann is előkelő helyet foglalt el kesernyésen ironikus társadalomszemléletével, érdekes meseszövésével, hitelesen megformált jellemeivel. Mindezen művészi erényei fellelhetők magyarul most első ízben megjelenő regényében. A címben szereplő Eldorádó földje az újsütetű császárváros: bankárok és bohém léhűtők, gazdag szépasszonyok és kis kalandornők Berlinje. Ide érkezik a történet hőse: a jóképű és simulékony modorú ifjú, hogy tollával meghódítsa a főváros irodalmi életét. Az ambiciózus fiatalember gyorsan rátalál az érvényesülés útjára, ám a magasba ívelő ösvényen veszélyes a járás, elég egy elbizakodott, rossz lépés, s a vakmerő a mélybe zuhan...

Heinrich Mann - Ronda ​tanár úr
Heinrich ​Mann főhőse erkölcscsősz és züllött fráter. A két véglet egyszerre fér meg a kisvárosi tanár lelkében. Az 1904-ben íródott kisregény élesen és remek humorral mutatja be a kisstílűséget, a jelentéktelen szürkeség bosszúvágyát és az elfojtottságában romlott bujaságot. Magyarul Kosztolányi Dezső egészen különleges fordításában élvezhetjük. A téma számtalan feldolgozása közül a legsikeresebb a Marlene Dietrich főszereplésével 1930-ban készült A kék angyal, mely a képmutató élvetegség szimbólumává vált az idők során. A tanár úr erkölcsi buzgalmában elveszi ugyan az orfeumi táncosnőcskét, ám később őt használja fel arra, hogy anarchiát szabadítson a városra. És együtt bukik el a polgár, a polgármester, a politikus és a diák. Érthető, hogy szülővárosában a könyvet agyonhallgatták, és be ugyan nem tiltották, de álszent módon a helyi könyvesboltosok számára nem engedélyezték az árusítását. Heinrich Mann a szintén világhírű író, a Nobel-díjas Thomas Mann bátyja. Két húguk és a felesége is öngyilkos lett, ez nagyon megviselte. Németországot 1933-ban hagyta el, majd miután megfosztották állampolgárságától és a művészeti életben betöltött tisztségeitől, Amerikába emigrált. 1949-ben, egy évvel halála előtt visszakapta a tisztségeit.

Kollekciók