Ajax-loader

Magay Tamás könyvei a rukkolán


Magay Tamás - Faluba Kálmán - Bibliai eredetû kifejezések, közmondások magyarul és spanyolul
A Biblia szövegének számos részlete sok nyelvben vált közkeletű szólássá, közmondássá vagy szállóigévé. Néhány magyar példa: fekete bárány; pálfordulás; pusztába kiáltó szó; tamáskodik; nem csak kenyérrel él az ember; adjátok meg a császárnak, ami a császáré; senki sem lehet próféta a saját hazájában. E könyv közel ezer ilyen közkeletű szót, illetve (többnyire állandósult) szókapcsolatot, kifejezést, továbbá bibliai fogalmat és eseményt tartalmaz magyarul és spanyolul, szótárszerű elrendezésben. Megjelöli ezek pontos helyét a Bibliában, és közli a bibliai szövegkörnyezetet. A kétnyelvű (magyar–spanyol) szöveg a nyelvtanulásnak is eszköze lehet, ugyanis a spanyol szöveg megértését elősegíti a szigorú tartalmi párhuzam. Épp ezért könyvünk figyelmes olvasása sikerélményt nyújthat akár a kezdő nyelvtanulónak is. A könyv szerzőjének, Magay Tamásnak a neve az anglisztikában összefonódott a szótárszerkesztéssel, szótárírással. Magay Tamás hasonló című, a Tinta Könyvkiadónál megjelent magyar–angol nyelvű gyűjteményét Faluba Kálmán, az Akadémiai Kiadó magyar–spanyol és spanyol–magyar szótárainak társszerzője adaptálta. Magay Tamás a Károli Gáspár Református Egyetem, Faluba Kálmán pedig az ELTE nyugdíjas oktatója

Magay Tamás - Kiss László - Angol-magyar ​kéziszótár
Az ​ANGOL-MAGYAR KÉZISZÓTÁR 34 000 szócikket és 182 000 szótári adatot tartalmaz. Kipróbált és nélkülözhetetlen segédeszköz az érettségin, valamint a nyelvvizsgákon. Regisztráljon a könyvben lévő kóddal a www.szotar.net/info oldalon és 3 hónapra zsebre vághatja az Akadémiai Kiadó angol szótárcsomagját: -folyamatosan gyarapodó, rendszeresen frissített szócikkek, -online, mobileszközökről is elérhető szolgáltatás, -lapozgatás helyett villámgyors keresés mindkét nyelven, -nyelvtanulást segítő bővítmények.

Kiss László - Magay Tamás - Magyar-angol ​szótár / Hungarian-English dictionary
ALAPOS ​- 50 000 szótári adat - brit, amerikai nyelvhasználat - gyakorisági sorrend - világos nyelvtani információk - nemzetközi kiejtési jelek. FELHASZNÁLÓBARÁT - egyszerű, áttekinthető szerkezet - gyors kereshetőség - magyarázatok a helyes szóválasztáshoz - átfogó szakmai és stiláris jelzések szimbólumokkal kiegészítve. NYELVVIZSGÁZÓKNAK

Magay Tamás - Kiss László - Angol-magyar ​diákszótár
ALAPOS ​ – az élőbeszéd szókincse, – 50 000 szótári adat, – brit ,amerikai nyelvhasználat , – segítség az aktív nyelvhasználathoz. FELHASZNÁLÓBARÁT – gyors kereshetőség, – magyarázatok segítik a helyes szóválasztást, – egyszerű, áttekinthető szerkezet, – figyelemfelhívó szimbólumok, – részletes függelék, eltérő színű oldalakon, – önéletrajzi és levélminták TANULÓSZÓTÁR – nyelvvizsgára felkészítő hatékony segédeszköz – az alapszókincs kékkel kiemelve – gyakorisági sorrend – átfogó szakmai és stiláris jelzések – világos nyelvtani információk – nemzetközi kiejtési jelek

Magay Tamás - Horváth Barnabás - Magyar-angol ​orvosi szótár
A ​Magyar–angol orvosi szótár 7500 magyar szó és 800 magyar kifejezés angol megfelelőjét tartalmazza ábécérendben. A szótár az egészségügyben, a gyógyításban, a kórleírásban és az orvos-beteg kommunikációban leggyakrabban előforduló szavakat tartalmazza. Az emberi testrészek, belső szervek neve mellett megtaláljuk azok leggyakoribb betegségeinek, kórtüneteinek nevét is. boka (lat. malleolus) ankle; malleolus bokaficam (lat. luxatio malleoli) sprained/twisted ankle bokasüllyedés (lat. pes planus) flatfoot; pes planovalgus; pes planus megrándította a bokáját (s)he sprained his/her ankle A szótárban található közel száz különböző vizsgálat neve közül néhány: alvásvizsgálat monitoring sleep apnoea (US apnea) citológiai vizsgálat cytology; cytological examination immunológiai vizsgálat immunological test A gyűjteményben megtalálhatók a leggyakrabban használt rövidítések, betűszavak is: CAT [komputertomográfia] CAT [computerized axial tomography]; CAT scan EKG [elektrokardiográf] {készülék} ECG (electrocardiograph) PET [pozitronemissziós tomográfia] PET; positron emission tomography A szótár szakszerű használatát elősegíti, hogy több mint 2000 esetben feltünteti a szó latin megfelelőjét, megnevezését, ezzel is növelve a szótár tudományos értékét. A szótár szerkesztői egy-egy szónak, kifejezésnek megadják a brit és az amerikai írásmódját is. Magay Tamás az angol szótárak évtizedek óta elismert szerzője, akinek szerzőtársa, Horváth Barnabás segített az anyaggyűjtésben és a nyersanyag számítástechnikai feldolgozásában. A vevő jogosultságot szerez a szótár online használatára.

Magay Tamás - Kiss László - Magyar-angol ​kéziszótár
A ​MAGYAR-ANGOL KÉZISZÓTÁR 30 000 szócikket és 190 000 szótári adatot tartalmaz. Kipróbált és nélkülözhetetlen segédeszköz az érettségin, valamint a nyelvvizsgákon. Regisztráljon a könyvben lévő kóddal a www.szotar.net/info oldalon és 3 hónapra zsebre vághatja az Akadémiai Kiadó angol szótárcsomagját: -folyamatosan gyarapodó, rendszeresen frissített szócikkek, -online, mobileszközökről is elérhető szolgáltatás, -lapozgatás helyett villámgyors keresés mindkét nyelven, -nyelvtanulást segítő bővítmények.

Magay Tamás - Félmúlt ​és közeljövő
A ​Lexikográfiai füzetek 3. kötete ünnepi szám. A magyar nyelvtudomány két óriása előtt tiszteleg a magyar nyelvésztársadalom, valamint minden határon inneni és túli szótárhasználó magyar ember. Szabó T. Attila, a jeles erdélyi magyar nyelvtudós és Országh László, a nemzetközi hírű magyar lexikográfus és irodalomtörténész születésének 100. évfordulóját ünnepeljük. Tanítványai és munkatársai szólnak e két nagy, iskolateremtő egyéniségről, munkásságukról. S hogy még hitelesebb legyen a kép, maga Országh László is „megszólal" a kötetben az 1968-ban vele készített interjúsorozat egy részletében, amelyben „ars lexicographicá"-járól vall beszélgetőtársának, volt tanítványának és legközvetlenebb munkatársának. Legmaradandóbb műve, a hétkötetes A magyar nyelv értelmező szótára szerkesztésének a történetét pedig ő maga mondja el egy 1962-ben megjelent írása felújításában. A szokottnál kissé testesebb kötet további fejezeteiben több tanulmány foglalkozik a szakszótárírással, történeti, elméleti (lexikológiai) és gyakorlati megközelítésben, jelesül a matematikai, illetve gazdasági szótárak problematikájának feldolgozásával. Egy izgalmas tanulmány, túl a „közeljövőn", a távolabbi jövő szótárairól szól, természetesen az elektronika és a számítógépes lexikográfia világából. A további fejezetek megoszlanak folyamatban levő szótári munkálatokról, szótártervekről, érdekes újdonságokról írt beszámolók között, sőt egy vitának is helyt adott a szerkesztő. A magyar szótárirodalom bibliográfiájához (amely sorozatunk 1. köteteként jelent meg 2004-ben) folyamatosan gyűjtött frissítések közlése zárja a kötetet.

Magay Tamás - Országh László - Angol-magyar ​szótár + NET + E-szótár
Az ​Akadémiai Kiadó örömmel adja közre a 21. századi magyar lexikográfia egyik legjelentősebb művét, Magay Tamás és munkatársai ötéves munkája eredményeként létrejött szótárpárosát. Az ANGOL-MAGYAR SZÓTÁR 60 000 szócikket és 625 000 szótári adatot tartalmaz. Közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek, fordítóknak, nyelvtanároknak, a nyelv magas szintű megismeréséhez ajánlott. A szótár a szövegtől tipográfiailag elkülönített nyelvi tanácsokkal járul hozzá a magyar anyanyelvűek minél magabiztosabb angol nyelvtudásához. A nyomtatott változat mellett elkészült a rendszeresen frissülő és bővülő online kiadás is, mely része az Akadémiai Kiadó angol szótárcsomagjának. Az angol címszavakhoz tartozó brit kiejtés az online kiadás használatakor meghallgatható, többszöri ismétléssel elsajátítható. A szótár borítójának belső oldalán található kóddal a www.szotar.net oldalon 3 hónapos hozzáférés aktiválható a mobileszközökön is elérhető angol szótárcsomaghoz. * A szótár főszerkesztője Magay Tamás, a magyar szótárírás legnagyobb jelenkori szaktekintélye, a Károli Gáspár Református Egyetem angol tanszékének alapítója, nyugalmazott professzora, az Euralex (European Association for Lexicography) és az MTA Szótári Munkabizottságának alapítója.

Kiss László - Magay Tamás - Angol-magyar ​szótár / English-Hungarian dictionary
ALAPOS ​- 50 000 szótári adat - brit, amerikai nyelvhasználat - gyakorisági sorrend - világos nyelvtani információk - nemzetközi kiejtési jelek. FELHASZNÁLÓBARÁT - egyszerű, áttekinthető szerkezet - gyors kereshetőség - magyarázatok a helyes szóválasztáshoz - átfogó szakmai és stiláris jelzések szimbólumokkal kiegészítve. NYELVVIZSGÁZÓKNAK

Magay Tamás - Országh László - Magyar-angol ​szótár + NET + E-szótár
Az ​Akadémiai Kiadó örömmel adja közre a 21. századi magyar lexikográfia egyik legjelentősebb művét, Magay Tamás és munkatársai ötéves munkája eredményeként létrejött szótárpárosát. A MAGYAR-ANGOL SZÓTÁR 60 000 szócikket és 625 000 szótári adatot tartalmaz. Közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek, fordítóknak, nyelvtanároknak, a nyelv magas szintű megismeréséhez ajánlott. A szótár a szövegtől tipográfiailag elkülönített nyelvi tanácsokkal járul hozzá a magyar anyanyelvűek minél magabiztosabb angol nyelvtudásához. A nyomtatott változat mellett elkészült a rendszeresen frissülő és bővülő online kiadás is, mely része az Akadémiai Kiadó angol szótárcsomagjának. A szótár borítójának belső oldalán található kóddal a www.szotar.net oldalon 3 hónapos hozzáférés aktiválható a mobileszközökön is elérhető angol szótárcsomaghoz. * A szótár főszerkesztője Magay Tamás, a magyar szótárírás legnagyobb jelenkori szaktekintélye, a Károli Gáspár Református Egyetem angol tanszékének alapítója, nyugalmazott professzora, az Euralex (European Association for Lexicography) és az MTA Szótári Munkabizottságának alapítója.

Magay Tamás - Faluba Kálmán - Bibliai ​eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és spanyolul
A ​Biblia szövegének számos részlete sok nyelvben vált közkeletű szólássá, közmondássá vagy szállóigévé. Néhány magyar példa: fekete bárány; pálfordulás; pusztába kiáltó szó; tamáskodik; nem csak kenyérrel él az ember; adjátok meg a császárnak, ami a császáré; senki sem lehet próféta a saját hazájában. E könyv közel ezer ilyen közkeletű szót, illetve (többnyire állandósult) szókapcsolatot, kifejezést, továbbá bibliai fogalmat és eseményt tartalmaz magyarul és spanyolul, szótárszerű elrendezésben. Megjelöli ezek pontos helyét a Bibliában, és közli a bibliai szövegkörnyezetet. A kétnyelvű (magyar–spanyol) szöveg a nyelvtanulásnak is eszköze lehet, ugyanis a spanyol szöveg megértését elősegíti a szigorú tartalmi párhuzam. Épp ezért könyvünk figyelmes olvasása sikerélményt nyújthat akár a kezdő nyelvtanulónak is. A könyv szerzőjének, Magay Tamásnak a neve az anglisztikában összefonódott a szótárszerkesztéssel, szótárírással. Magay Tamás hasonló című, a Tinta Könyvkiadónál megjelent magyar–angol nyelvű gyűjteményét Faluba Kálmán, az Akadémiai Kiadó magyar–spanyol és spanyol–magyar szótárainak társszerzője adaptálta. Magay Tamás a Károli Gáspár Református Egyetem, Faluba Kálmán pedig az ELTE nyugdíjas oktatója.

Magay Tamás - Angol ​és amerikai kifejezések szótára
A ​régi nagyszótári formátumban, 800 oldalon megjelenő mű 12 ezer, az angol nyelvre oly jellemző idiomatikus szókapcsolatot tárgyal minden eddiginél nagyobb mélységben. A vastag betűs kifejezések szövegkörnyezetben is bemutatásra kerülnek. Több mint 14 ezer dőlt betűs, élő angol szövegből vett példamondat szerepel a szótárban. A kötet végén található magyar nyelvű MUTATÓ nagymértékben megkönnyíti a szótár kétirányú használatát.

Kövecses Zoltán - Magay Tamás - Kiss László - Angol-magyar ​/ Magyar-angol szótár
A ​legfontosabb 19 000 címszó kezdő és haladó nyelvtanulóknak a sikeres nyelvvizsgához, érettségihez. -az élőbeszéd szókincse -modern szókészlet, példák és kifejezések -segítség az aktív nyelvhasználathoz -egyszerű, áttekinthető szerkezet -nélkülözhetetlen segítség a sikeres egy- és kétnyelvű, A és B típusú nyelvvizsgához, érettségihez.

Magay Tamás - Kiss László - Magyar-angol ​kisszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Magay Tamás - Password
Magay ​Tamás dr. (szerk.): Password. Angol-magyar tanulói szótár - NT-56417 Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003 1130 oldal Kötés: papír / puha kötés ISBN: 9631922170 Tantárgy: Angol nyelv Évfolyam: Egyéb A PASSWORD szótár mintegy 28 ezer címszót és idiomatikus kifejezést tartalmaz. A szavak használatát több mint 40 ezer élő nyelvi, folyamatos angol szövegből vett példamondat mutatja be. Mintegy 45 ezer magyar ekvivalens segíti a tanulót a szavak megértésében. Világos szerkezetű: a szócikkek felépítése, tagolása jól áttekinthető. Az angol-magyar szótári részt egy magyar-angol mutató követi. A függelékben egy rövid nyelvtani összefoglaló, az ország- és népnevek, a gyakori keresztnevek, a mértékegységek és a különböző iskolarendszerek összehasonlító táblázata, valamint 16 tematikus kép kapott helyett. TANULÓBARÁT: jól egyesíti magában az egynyelvű és a kétnyelvű szótárak előnyeit. A szavak nyelvtani meghatározása, értelmezése, kiejtése és használata angol szövegkörnyezetben történik, ugyanakkor a tömör magyar fordítások átsegítik azokon a megértésbeli nehézségeken, amelyek különösen a nyelvtanulás kezdeti időszakában jelentkeznek. A legfontosabb nyelvi-nyelvtani buktatókra keretes példamondatok hívják fel a figyelmet. MODERN: bőségesen merít a legújabb szavak, kifejezések és jelentések tárházából, egyebek közt az "informatikai forradalom" nyelvi hozadékából, hogy a tanulók ne csak pontos és megbízható adatokat, hanem naprakész, friss szóanyagot is kapjanak.

Horváth Barnabás - Magay Tamás - Angol-magyar ​orvosi szótár
Az ​Angol-magyar orvosi szótár 12 000 angol orvosi szó és kifejezés magyar megfelelőjét, valamint latin tudományos nevét tartalmazza ábécérendben. A szótár az egészségügyben, a gyógyításban, a kórleírásban és az orvos-beteg kommunikációban leggyakrabban előforduló szavakat tartalmazza. Az emberi testrészek, belső szervek neve mellett megtaláljuk azok leggyakoribb betegségeinek, kórtüneteinek nevét is: ear fül (lat. auris) external ear külső fül (lat. auris externa) having/have pain in the ear ut fáj a füle; fülfájós inflammation of the ear fülgyulladás (lat. otitis) inner ear belső fül (lat. auris interna) A szótárban található közel száz különböző vizsgálat neve közül néhány: ergometric testing terheléses EKG-vizsgálat fundus examination szemfenékvizsgálat pyelography vesemedence-vizsgálat (lat. pyelographia) A gyűjteményben megtalálhatók a leggyakrabban használt rövidítések, betűszavak is: CAT (computerized axial tomography) komputertomográfia; CAT ECG (electrocardiograph) EKG [elektrokardiográf] {készülék} PET (positron emission tomography) PET (pozitronemissziós tomográfia) A szótár szakszerű használatát elősegíti, hogy több mint 2000 esetben feltünteti a szó latin megfelelőjét, megnevezését, ezzel is növelve a szótár tudományos értékét. A szótár szerkesztői egy-egy szónak, kifejezésnek megadják a brit és az amerikai írásmódját is. Magay Tamás az angol szótárak évtizedek óta elismert szerzője, akinek szerzőtársa, Horváth Barnabás segített az anyaggyűjtésben és a nyersanyag számítástechnikai feldolgozásában. A TINTA Könyvkiadónál korábban megjelent a szerzőpárostól: Magyar-angol orvosi szótár. A vevő jogosultságot szerez a szótár online használatára.

Országh László - Magay Tamás - Angol-magyar ​nagyszótár
A ​jelen kiadás az Országh László főszerkesztésében 1960-ban megjelent Angol-magyar szótár átdolgozása, felújítása. 1976-ban megjelent ugyan egy új, revideált kiadás, amelybe számos, akkor újnak számító nyelvi adat került bele, mégis azt mondhatjuk, hogy egy közel fél évszázad előtti, de mindenképpen 30 évvel túlhaladott nyelvállapotot rögzítő szótárhoz nyúltak most hozzá a felújítás, megfiatalítás szándékával és igényével. A címszóanyag korszerűsítésénél figyelembe kellett venni, hogy egy nagy , mintegy 130 000 címszavas szótárról van szó. Az állandósult és alkalmi szókapcsolatok, "kifejezések" száma is meghaladja a 150 000-et.

Magay Tamás - Bibliai ​eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul
Számos ​olyan szólást, közmondást vagy szállóigét ismerünk, amelyek közvetlen bibliai eredetre vezethetők vissza: fekete bárány; pálfordulás; a damaszkuszi út; senki sem bújhat ki a bőréből; Adjátok meg a császárnak, ami a császáré.; Mondd meg, ki a barátod, s megmondom, ki vagy.; Senki sem lehet próféta a saját hazájában. E könyvecske közel 1000 ilyen közkeletű - többnyire - állandósult szókapcsolatot, kifejezést, továbbá bibliai fogalmat és eseményt tartalmaz, amelyek visszamutatnak a Bibliára, a Biblia nyelvére, szóhasználatára. Ezek a kifejezések szótárszerű elrendezésben, ábécérendbe sorolva találhatók a könyvben, mely megjelöli pontos bibliai eredetüket és helyüket, valamint közli a vonatkozó bibliai idézeteket, illetve a bibliai szövegkörnyezetet. A kétnyelvű (magyar-angol) szöveg a nyelvtanulásban is segíthet. Ugyanis aki az angol szöveget is figyelmesen olvassa, rájön, hogy az angol Biblia nyelve igen könnyen érthető, sikerélményt nyújt akár a kezdő nyelvtanulóknak is. A könyv szerzőjének, Magay Tamásnak a neve az anglisztikában összefonódott a szótárszerkesztéssel, szótárírással: több mint 40 szótárt szerkesztett. Munkájának középpontjában az angol-magyar, illetve magyar-angol lexikográfia gyakorlati feladatai és elméleti problémái álltak és állnak. Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 45. tagja.

Magay Tamás - Lukácsné Láng Ilona - Anglicizmusok, ​Amerikanizmusok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Országh László - Magay Tamás - Futász Dezső - Kövecses Zoltán - Angol-magyar ​kéziszótár
Az ​általánosan használatos Országh-féle angol-magyar kéziszótár (legutóbb: 200008158) lényegében 1959 óta változatlan formában jelent meg, eljárt tehát fölötte az idő. Jelentős szemléleti változások mentek végbe társadalmunkban az elmúlt évtizedek alatt, változtak a nyelvhasználati és idegennyelv-tanulási szokásaink, következésképp újfajta igények támadtak a középméretű szótár iránt is. Ezért volt szükség Magay Tamás közreműködésével - a szótár anyagának fölfrissítésére és jelentős átalakítására. Ennek eredményeként a korábbi változathoz képest több ezer adattal gyarapodott a kéziszótár anyaga. Nemcsak a címszavak száma nőtt, hanem a közölt jelentésváltozatok árnyaltsága is gazdagodott, továbbá a használati példák, a grammatikai alkalmazás jelölései ugyancsak megújultak a mai igényekhez alkalmazkodóan. A Függelék tartalmazza a rendhagyó igéket és főneveket, valamint az angol mértékegységek táblázatát. - Fontos kézikönyv.

Magay Tamás - Országh László - Magyar-angol ​kéziszótár
Az ​általánosan használatos Országh-féle angol-magyar kéziszótár (legutóbb: 200008158) lényegében 1959 óta változatlan formában jelent meg, eljárt tehát fölötte az idő. Jelentős szemléleti változások mentek végbe társadalmunkban az elmúlt évtizedek alatt, változtak a nyelvhasználati és idegennyelv-tanulási szokásaink, következésképp újfajta igények támadtak a középméretű szótár iránt is. Ezért volt szükség Magay Tamás közreműködésével - a szótár anyagának fölfrissítésére és jelentős átalakítására. Ennek eredményeként a korábbi változathoz képest több ezer adattal gyarapodott a kéziszótár anyaga. Nemcsak a címszavak száma nőtt, hanem a közölt jelentésváltozatok árnyaltsága is gazdagodott, továbbá a használati példák, a grammatikai alkalmazás jelölései ugyancsak megújultak a mai igényekhez alkalmazkodóan. A Függelék tartalmazza a rendhagyó igéket és főneveket, valamint az angol mértékegységek táblázatát. - Fontos kézikönyv.

Kollekciók