Ajax-loader

Lissák György könyvei a rukkolán


Lissák György - Az ​aranykígyó
A ​mű leginkább történelmi regénynek nevezhető, mely a dokumentumregény, az irodalmi forgatókönyv és az esszé eszközeit is fölmutatja. Hangvétele olykor a riportéhoz közeli, olykor drámaivá forrósul. A szerző a történész alaposságával és a szépíró ihletettségével nyúl Fráfer György ellentmondásos alakjának megformálásához. A tényszerű és egyben szubjektív megvilágítás fényénél reneszánsz hősre ismerünk. Híven idézi a kort műveltség-, ízlés- és diplomáciatörténeti vonatkozásaival együtt. Párbeszédekbe és leírásokba szőtt utalásai, de mértékletes archaizálása is a kép pontosságát szolgálják. A regény Fráter György utolsó napjainak fölidézésével, az 1551. december 13-ától, Luca napjától 17-ig történt eseményekkel kezdődik. A krónika lapjain kibomlik a pályája csúcsára érkező barát történelmet formáló figurája, a diplomata, a pap és katona, aki hetvenévesen kész a pápai méltóság meghódítására, hogy a keresztény Európát a török ellen szervezze. És megelevenedik a kor egyik jellemző politikai gyilkossága: Castaldo és Pallavicini nemcsak a bíborosi jelvényeket viszik el Alvincra, hanem a bérgyilkos tőröket is. A történelemből jól ismert szituáció, a levéllel foglalkozó Fráter György felkoncolása drámaian, emberi, társadalmi és politikai indítékoktól motiváltan jelenik meg. Majd ezután - ahogy a fejezetcím is jelzi -, da capo al fine játszódik le kezdettől a végéig hősünk élete, sorsa. - A mű kettős feladatot teljesít: érdeklődésre számíthat olvasmányosságával, tárgyi gazdagságával mind a 16-18 éves tanulóifjúság, mind a történelmi érdeklődésű felnőtt olvasók körében.

Lissák György - Ókori ​szerelmek
E ​könyv képzeletbeli memoár, melyet a Hérodotosznál fent említett pédaszoszi Hermotimosz "ír", Lissák György, e könyv szerzőjének tollával, természetesen egyéb forrásokra, népmondákra, eposzokra és az ószövetségi legendákra is támaszkodva. Regényes életrajzával tűnt idők különös hősét idézi meg. A hős: Hermotimosz (illetve későbbi nevén: Hégáj), a karai Halikarnasszosz hajóépítő műhelyének gazdag tulajdonosa, Artemiszia szerelmese, az ókori utazó, a misztériumok ismerője, a kiherélt rabszolga Atossza perzsa királyné bizalmasa, Xerxész titkos szolgálatának főnöke, a világbirodalom ura, a spártai Démaratosz barátja, Mordecháj ben Ibn ben Simei ben Kis "szellemi ikertestvére", a szépséges Eszter királyné párfogója és tanácsadója. Hermotimosz, a karai Halikarnasszosz leggazdagabb embere, egy nagy hajóépítő műhely tulajdonosa, az ión lázadás során egy rabszolgakereskedő kezébe kerül, aki megfosztja férfiasságától. Hermotimosz rövidesen Artaphernész szatrapa ajándékaként Dareiosz udvarába kerül, s kiváló képességei révén főeunuch, majd a titkos szolgálat parancsnoka lesz. E kulcshelyzetben betekintés nyer a perzsa-méd világbirodalom kormányzásának és háborúinak összes titkaiba, s e poszton olyan sikerrel tevékenykedik, hogy Xerxész uralkodása idején csaknem minden hatalom az ő kezében összpontosul. A könyv utolsó harmadában a szerző az óvszövetségi Eszter könyve alapján ismert Eszter - Mordecháj - Hámán mítoszt dolgozza fel, szervesen beleépítve a regény előző fejezeteibe, minthogy Xerxész perzsa királyt a mai történeti kutatás is azonosítja a mítoszban szerepet játszó Ahasvérussal. A széles tablójú eseménydús és fordulatokban bővelkedő könyv Xerxész meggyilkolásával és az emlékiratokat író főhős halálával végződik.

Lissák György - A ​formáról
A ​csigavonal a világmindenség alakzata, univerzális forma. "Tudják a növények is, amikor csigavonalban csavarodik a levelük, viráguk, termésük. Amikor a csigavonalat megszerkesztjük, az univerzum titkát utánozzuk"... A formák tervezésében a szimmetria a nagy rendteremtő. A szimmetria, mint kiegyensúlyozott arányosság, hatással van az érzékelésünkre, kulturális sztereotípiaként a rendet szimbolizálja... Azt láttuk, hogy a rendeltetés meghatározza a formát. A forma azonban nem teljesen determinálható! A tehetség mozgásterét éppen itt találtuk meg.... A formálás teremtés. A termék esztétikai értékét a rendeltetés mellett végső soron a forma művészi kvalitásában leljük fel...

Kollekciók