Ajax-loader

Juhász Péter könyvei a rukkolán


Juhász Péter - Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok köréből
A csodaszarvas mondája szerint Hunor és Magor elrabolja a belár (bolgár) leányokat, köztük Dúl alán fejedelem két leányát, akik közül az egyik Hunor, a másik Magor felesége lett. A monda alapján a leányrablás óta a magyarok és bolgárok őseit rokoni kötelékek fűzték össze. Kétségtelen tény, hogy az ősmagyar és a bolgár-török törzsek a honfoglalás, illetve a bolgár államalapítás (681) előtt a Volga és Káma vidékén, az azt megelőző időkben pedig az Urál keleti oldalán egymás szomszédságában éltek. A tanulmánykötet bolgár és magyar szerzői a két nép történelmi és kulturális kapcsolatainak gazdag múltját, hagyományos barátságának több mint két évezredes gyökereit, szellemi érintkezéseinek dokumentumait tárják föl. Az első rész a honfoglalás előtti együttélés korát mutatja be; a második a középkori bolgár-magyar kapcsolatokat; a harmadikban a török hódoltság alatti bolgár —magyar kapcsolatokról található bolgár és magyar anyag; a negyedik rész pedig az ismét önálló Bulgáriával kiépített kapcsolatainkkal foglalkozik, eljutva a két ország felszabadulás utáni baráti együttműködéséig.

Reszegi László - Juhász Péter - A ​vállalati teljesítmény nyomában
A ​gazdasági elemzők – sokszor joggal – a makrogazdasági mutatók bűvöletében élnek. A makroeredmények mögött azonban egy sokszínű, változatos piacokon és adottságokkal boldogulni igyekvő vállalati kör áll. Ahhoz, hogy testreszabott gazdaságpolitikát vagy vállalati stratégiát alkothassunk, meg kell ismerni e sokszínűséget. Könyvünkben közvetlenül a vállalati szintet vizsgáljuk: több mint 4600 Magyarországon működő 20 főnél nagyobb társaságot vettünk górcső alá négy év pénzügyi kimutatásainak felhasználásával. A minta a magyar ipar több mint 50, a hazai export több mint 70 százalékát fedi le. Eredményeink azt mutatják, hogy a tulajdonosi háttér szerint lényegesen eltérnek a vállalatok, de ezen túl is igen differenciált a kép. A vállalati különbségek visszavezethetők a nemzetközi integráltságukra, a felhasznált tudás mennyiségére és a menedzsment színvonalára is. Ráadásul eredményes működés nagyon sokféle adottsággal lehet: nem csak egy recept van a sikerre. A kötetet – amely tartalmazza a cégeknek és a gazdaságpolitikusoknak szóló javaslatainkat is – ajánljuk a tulajdonosoknak, a felsővezetőknek és a vállalati stratégia formálásában részt vevő valamennyi szakembernek. A vállalati szakemberek mellett hasznos lehet a könyv a gazdaságpolitika formálóinak és a makrogazdasági elemzéssel foglakozóknak is, a kutatóknak és mindazoknak, akik szeretnék jobban megérteni a makrogazdasági eredmények és a vállalati teljesítmény kapcsolatának egyes vetületeit. A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói, akik tudományos tevékenységük mellett évtizedes gyakorlatot szereztek a vállalati tanácsadásban és az üzleti értékelésben is.

Juhász Péter - Életem ​könyve
Ebben ​a formabontó interaktív önismereti könyvben Juhász Péter üzleti edző (business coach és stratégiai tanácsadó) több szakemberrel (pszichológus, HR-vezető, life coach) együttműködve a karosszékébe hoz egy különleges önismereti beszélgetést. Az ön történeteivel. Az ön válaszaival. Az Életem könyve egyedi segítséget nyújt az önismeretünk fejlesztésében, támogató társunk lehet döntési dilemmáinkban, segít rejtett tartalékaink jobb kiaknázásában és ezáltal jövőbeli személyes céljaink sikeres elérésében. Tanulságos visszatekintés ez a múltba, s számtalan új lehetőséget feltáró utazás a jövőbe.

Dux László - Juhász Péter - Klinikai ​laboratóriumi diagnosztika
Méltán ​állíthatjuk, hogy hiánypótló művet tart a kezében az olvasó, hiszen hasonló könyv évtizedek óta nem jelent meg a magyar szakirodalomban. Az olvasmányos, sokszor humoros stílusban írt kötet szerzői összefoglalják a klinikai laboratóriumi diagnosztika korszerű eszközeit és módszereit, áttekintik a laboratóriumok működési és szervezési elveit, valamint a mai minőségi elvárásokat és a minőség-ellenőrzési, minőségbiztosítási lehetőségeket. A könyvet a laboratóriumi szakorvosok és a szakvizsgára készülők, a laboratóriumi szakasszisztensek, a klinikai kémikusok, valamint az orvostan- és gyógyszerészhallgatók figyelmébe ajánljuk. A művet az endokrinológiai vizsgálatok, a tumormarkerek és a gyógyszerszint-meghatározás módszereinek ismertetése miatt a gyakorló belgyógyászok is haszonnal forgathatják. A minőség-ellenőrzési módszerek leírása hasznos segítséget nyújthat az intézményekben dolgozó, minőségbiztosítással foglalkozó szakemberek számára.

Wimmer Ágnes - Juhász Péter - Jeney Johanna - Hogyan ​írjunk...?
Hogyan ​írjunk úgy, hogy a folyamat hasznos legyen számunkra, élvezzük a munkát, és írásunk is elérje célját? Egyáltalán lehetséges ez? A szerzők szerint mindenképpen, sőt csak így érdemes. A (szak)dolgozatírást jellegzetes kérdések, dilemmák kísérik, csakúgy, mint más írott munkák készítését, legyen szó disszertációról, cikkről, tanácsadói elemzésről vagy céges előterjesztésről. A Hogyan írjunk...? e dilemmák megválaszolásához ad támpontokat, 101 tanácsba tömörítve a legfontosabb üzeneteket, bővebb magyarázatokkal kiegészítve s valós példákkal illusztrálva azokat. A Tipikus problémák, hibák listája segít, hogy ne essünk a kezdő dolgozatírók által gyakorta elkövetett hibákba. Az írás izgalmas kaland, felfedezés, amelyet sok gond mellett örömök is kísérnek. A szerzők célja nem titkoltan az is, hogy hasznossá és élvezetessé tegyék a munkát az írók számára is, nem megfeledkezve az eredményességről, s így az olvasókról sem. E szemléletmód segíti, hogy ne csak hasznos kézikönyvet, de egyben a példák nyomán élvezetes olvasmányt is vehessenek kézbe a dolgozatíró olvasóink.

Juhász Péter - Karrierem ​könyve
Az ​év formabontó interaktív önismereti könyve. Juhász Péter üzleti edző (business coach és stratégiai tanácsadó) ezúttal is formabontó önismereti könyvvel jelentkezik. Kérdésein keresztül izgalmas utazáson vehet részt a saját életében és a szakmai pályafutásában. A Karrierem könyve egyedi segítséget nyújt az önismeretünk fejlesztésében, támogató társunk lehet döntési dilemmáinkban, segít rejtett tartalékaink jobb kiaknázásában és ezáltal jövőbeli személyes céljaink sikeres elérésében.

Kollekciók