Ajax-loader

Szikszainé Nagy Irma könyvei a rukkolán


Petőfi S. János - Szikszainé Nagy Irma - A ​szövegorganizáció elemzésének aspektusai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szikszainé Nagy Irma - Szövegértés ​- Szövegelemzés - Szövegalkotás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szikszainé Nagy Irma - Stilisztika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szikszainé Nagy Irma - Magyar ​stilisztika
Ez ​a kötet a magyar stílus általános szabályszerűségeit vagy éppen kirívó jelenségit igyekszik megismertetni a jelenlegi és a jövendő magyartanárokkal, valamint a stílus kérdései iránt érdeklődőkkel. Rendszeres ismeretanyagot kíván nyújtani a stíluselméletben, a stílustipológiában úgy, hogy ezzel a stíluselemzést és ezáltal a szöveg mélyebb megértését szolgálja. Ez a funkcionális-pragmatikai megalapozottságú stilisztika három nagy egységre tagolódik: stíluselmélet, stílustipológia, művészi stílus. A stíluselmélet fejezetei a szövegtől haladnak a kisebb nyelvi szintek felé, illetve a stiláris jellemzők (stílusárnyalatok, képek, alakzatok) bemutatása külön fejezetekben történik. A stílustipológia a szituációhoz és funkcióhoz kötődő stílustípusok jellemzőit igyekszik feltárni. A könyv külön fejezetet szentel az egyéni művészi stílusjegyek megláttatásának. A szerző mindegyik részben a szociokulturális viszonyokhoz, a beszédhelyzethez és a szövegkörnyezethez kötötten vizsgálja a stíluselemek funkcióját, miközben a sok nyelvi anyag stiláris elemzésével fejleszteni akarja az emberekben már meglévő stílusérzéket.

Szikszainé Nagy Irma - Leíró ​magyar szövegtan
Ez ​a kötet olyan segédeszköz, amely a jelenlegi és a jövendő magyartanároknak készült. Szerzője nyelvész, a stiliszta szemszögéből ismerteti a XX. század 60-as, 70-es éveitől létező tudományág, a szövegtan kikristályosodónak tűnő fogalomrendszerét, főbb területeit, a különböző szövegvizsgálatokat úgy, hogy sok példával illusztrálva foglalja össze az eddig feltárt ismeretek lényegét, mintának szolgáló szövegtani szempontú elemzéseket mutat be, illetve szövegtani fogalomtárat is mellékel. Leíró magyar szövegtanként ez a könyv a magyar nyelvű szövegekre érvényes sajátosságokat szinkron metszetben világítja meg - hiszen a szövegalkotás nem egy eszköze nyelvspecifikus jellemző -, de természetszerűleg figyel az univerzális szövegjellemzőkre is. A részletesebb kifejtést igénylő olvasókat azzal segíti, hogy fontos, főként magyar nyelven hozzáférhető szövegtani munkák bibliográfiai adatait is közli.

Kollekciók