Ajax-loader

Mohandász Karamcsand Gandhi könyvei a rukkolán


Mohandász Karamcsand Gandhi - Hind ​Szvarádzs avagy az indiai önkormányzat
Mahátma ​Gandhi 1908-ban honi, gudzsaráti nyelven írt, majd később angolra is lefordított könyvét ajánljuk kedves olvasóink figyelmébe. A könyv a passzív el­len­ál­lás­nak vagy erőszakmentességnek­, a satvagra­hara (szatjágraha) a szen­ve­dé­se­inek és e mód­szerek al­kal­ma­zá­sá­val meg­va­ló­sí­tan­dó swarajnak (szvarázsnak) kérdéseire koncentrál. Tulajdonképpen egy párbeszéd a Szerkesztő, azaz Gandhi és a munkások és az anarchisták véleményét képviselő Olvasó között. A könyvhöz a fordító, Bodor András írt előszót. Gondozta: Szenkovics Dezső.

Mohandász Karamcsand Gandhi - Buddismo, ​Cristianesimo, Islamismo
"Se ​è opportuno e necessario scoprire una sottesa unità fra tutte le religioni, occorre procurarsi un passe-partout: quello della verità e della non violenza. Se apro lo scrigno di una religione con tale passe-partout, non trovo difficile scoprirne le somiglianze con le altre. Se guardiamo alle religioni come alle mille foglie di un albero, ci sembrano tutte differenti, ma riconducono tutte allo stesso tronco. Finchè non riusciremo a intuire tale unità di fondo, non sapremo far cessare le guerre condotte in nome della religione, che non riguardano solo gli Induisti e i Musulmani. Le pagine della storia del mondo sono tutte lordate dai sanguinosi racconti delle guerre di religione. Solo con la purezza e le buone azioni dei seguaci si può difendere la religione, mai con la contrapposizione a chi professa altre fedi". Tale è il messaggio di Gandhi contenuto in queste pagine, tale il suo invito alla pace, alla tolleranza, alla comprensione, alla verità.

Mohandász Karamcsand Gandhi - Mahátmá ​Gandhi válogatott írásai és beszédei
Móhandasz ​Karamcsand Gandhi ötvenhatéves. Arcképét Romain Rolland néhány szóval megadja: Nyugalmas, sötét szemek. Kicsiny, törékeny ember, sovány arc, nagy, elálló fülekkel... Tápláléka rizs és gyümölcs, itala víz, keveset és a puszta földön fekve alszik, szünettelenül dolgozik... Első tekintetre csupán a végtelen türelem és a nagy szeretet kifejezése kapja meg a szemlélőt... - Rev. J. H. Holmes, a newyorki Community Church lelkipásztora, Gandhit a »mai világ legnagyobb emberének« nevezte s így írt róla: »Midőn Gandhira gondolok, Jézus jut eszembe, Gandhi az Ő életét éli, az Ő szavait mondja; szenved, küzd, s egy napon talán dicső halált fog halni országáért, mely e földön vagyon.« - Rabindranáth Thagúr pedig, - akit a tudatlanság vagy a tendenciózus rosszakarat európai ujságcikkecskékben mint Gandhi szélsőséges ellenlábasát igyekszik feltüntetni - így nyilatkozott az indiai mozgalom nagy vezéréről: »Gandhi művének sikere az ő dinamikus szellemi erejében és szakadatlan önfeláldozásában gyökerezik. Élete egyetlen önfeláldozás. Nem áhit hatalmat, magas állást, vagyont, nevet vagy világhírt. Ajánlanák fel bár néki India trónját, nem fogadná el, ha csak azért nem, hogy a trón ékköveit eladja s a pénzt elossza a szűkölködők közt. Ha felajánlanák néki Amerika minden kincsét, bizonnyal nem fogadná el, ha csak nem adhatná oda egészében valami olyan célra, mely az egyetemes emberiség ügyét szolgálja. Lelke folyton-folyvást adni akar, de nem vár viszonzást soha, még hálát sem. Ez nem túlzás, mert én jól ismerem őt. Önfeláldozásának erejét még ellenállhatatlanabbá teszi páratlan, rendíthetetlen bátorsága. Császárok és mahárádzsák, ágyúk és szuronyok, bebörtönzés vagy kínzások, sérelmek és bántalmazások, sőt még a halál sem ingathatják meg Gandhi szellemét. Fölszabadult lélek! Ha valaki engem fojtogatna, segítségért kiáltanék; de ha Gandhit fojtogatnák, bizonyosan tudom, hogy némán tűrné. Mosolyogva nézne gyilkosára és mosolyogva halna meg. Krisztusi lélek. Ez a nagy ember arra hivatott, hogy a világ jövőjének formálásában kimagasló szerepet játsszék. A világnak szüksége van Gandhi küldetésére, mely a szeretet, szabadságot és testvériséget hozza számára. A Kelet lelke méltó szimbólumát keltette létre Gandhiban; mert az ő élete a legékesebben szóló bizonyiték arra, hogy az ember lényegileg spirituális, és legmagasabb felemelkedését az erkölcsi és szellemi világban érheti el, ám teste-lelke el kell hogy pusztuljon szörnyű bizonyossággal a gyűlölet és lőporfüst légkörében.«...

Mohandász Karamcsand Gandhi - An ​Autobiography
Gandhi ​succeeded in uniting India in a national movement and did as much in the first half of the twentieth century as any other single individual to change the course of history, In this classic autobiography, first published under the title The Story of My Experiments with Truth, he recounts the story of his life from boyhood and childmarriage, through the first stirrings of non-violent protest in South Africa to the early phase of his part in India's fight for independence. Gandhi's aim was not to write a conventional autobiography but to relate his numerous experiments in his search for Absolute Truth - the sovereign principle behind his struggle against racism, violence and colonialism. Powerful and inspirational, it reveals the heart and mind of one of the world's outstanding political and spiritual leaders.

Mohandász Karamcsand Gandhi - Őszentsége a Dalai Láma - Erőszakmentesség ​és együttérzés
Erőszakmentesség ​és együttérzés. Ez a kettő emberi létformánkban mindig is - és nem csak a keleti tradícióban - jelen lévő fogalom, egyben úton levésünk legfontosabb feladata és gyakorlata is. Ezt a könyvet két olyan áldott személyiség írta, mint Őszentsége a XIV. Dalai Láma és Mahátma Gandhi, akikhez hasonló nem sok született az elmúlt száz évben. Ugyan nem voltak kortársak, de a Dalai Láma többször hangoztatta, nagyon fájlalja, hogy nem találkozhatott Gandhival, az erőszakmentesség, a tolerancia és a szeretet újkori apostolával. Őszentsége a Dalai Láma csak folytatta Gandhi nagy ívű munkáját, korunknak megfelelően világméretűvé aktualizálva. Ha végiggondoljuk a világ politikai és vallási vezetőinek hosszú sorát, egyértelművé válik, hogy az egyik leghitelesebb, ha nem a leghitelesebb tanítóval, közéleti személyiséggel van szerencsénk együtt élni, és erőt, együttérzést meríteni belőle mai világunkban. A valóság dimenzióját mély látásunk csak erősítheti: Gandhival orgyilkos golyója végzett, a Dalai Lámát a világ legnagyobb diktatúrája nacionalista, szeparatista, terrorista elemnek tartja. Erőszakmentesség és együttérzés egymással felcserélhető gyakorlatok, és az a hasznos bennük, hogy mindig kéznél vannak, bármikor, bárhol és bárkivel szemben gyakorolhatók. A könyv elolvasása után még nem késő elkezdeni.

Mohandász Karamcsand Gandhi - Az ​erkölcsiség vallása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mohandász Karamcsand Gandhi - Önéletrajz
A ​huszadik századi történelem legendás alakja, M. K. Gandhi önéletrajza emelkedett és gyönyörű írás, kultúránk valódi gyöngyszeme. Gandhi a szabadság és függetlenség megalkuvásokat nem tűrő bajnoka, India függetlenségét kiharcoló politikus, és a vallásosságot a gyakorlatba átültető nagy tanító. Önéletrajzában egy olyan művet hagyott az utókorra, mely egyszerre leleplező, kíméletlenül őszinte és az élet minden fontos kérdését érintő emelkedett írás. Kötelező olvasmány minden önmagát és a világot megismerni vágyó ember számára.

Kollekciók