Ajax-loader

Harsányi István könyvei a rukkolán


Mérei Ferenc - Fehér Imréné - Harsányi István - Nők ​enciklopédiája I-II.
Ez ​a két tekintélyes kötet a Nők enciklopédiája címet viseli. Címében arra utal, hogy mint az enciklopédiák általában, egy szakterület összes lényegesnek és időszerűnek tartott ismeretét igyekszik közérthetően, áttekinthető rendszerben összefoglalni. Melyik az a "szakterület", amellyel ez a mű foglalkozik? Erre a szakmára nem iskolában képeznek, művelői nem tanfolyamokon sajátítják el, mégis igen bonyolult, rendkívül sokrétű, s eredményes műveléséhez a legkülönfélébb ismeretekre van szükség. A Nők enciklopédiája azokat az ismereteket foglalja egybe - tárgykörök szerint -, amelyekre a mai nőnek van szüksége. Azokat a tudnivalókat, amelyek elengedhetetlen feltételei annak, hogy nemcsak a munkahelyén végezze kifogástalanul el a feladatát, hanem az élet minden területén, mint kiegyensúlyozott, jólápolt, vonzó egyéniségű nő, feleség, anya, sőt nagymama, mint közösségben élő modern ember.

Englander Tibor - Harsányi István - Kovács Zoltán - Vezetői ​alkalmasság, vezetési készség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Harsányi István - A ​tanulók megismerése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Harsányi István - Az ​ifjúkor
A ​könyvecske a Hazafias Népfront és a Kossuth Könyvkiadó közös kiadványaként a Szülőknek - nevelésről sorozatban jelenik meg. A sorozat elsősorban a szülőknek kíván segítséget nyújtani gyermekeik neveléséhez. De ez, az ifjúkorról szóló füzetünk annyiban különbözik a gyermekkor különböző szakaszaival foglalkozó köteteinktől, hogy ezt nemcsak a szülőknek, hanem az ifjaknak is ajánljuk. A nevelés feladatait ugyanis az ifjúkortól túlsúllyal az önnevelésnek kell átvennie. Kötetünk a nevelés feladata mellett az önnevelés, az önkifejtés, a felnőtté válás sikeres megvalósításához kíván segítséget nyújtani. A sorozat kötetei 0 -1; 1 - 3; 3 - 6; 6 - 10; 10 - 16; 16 - 24 év közötti korosztályok szerint jelennek meg.

Harsányi István - G. Donáth Blanka - Halász László - A ​film hatása ifjúságunkra
Azok ​közül a tömegkommunikációs eszközök közül? Amelyek ifjúságunk fejlődésére jelentős hatással vannak, jelenleg a filmé a vezetőszerep. Az ifjúság a napi sajtót és a nagy példányszámban megjelenő egyéb sajtótermékeket nem falja olyan mohó érdeklődéssel, mint ahogy a filmet nézi, ahogyan a filmélményre vágyik. A rádió mellett sem ül annyi ideig, mint moziban. Újabban a televízió zárkózik fel szorosan a film mellé, s a vevőállomások szaporodásával párhuzamosan minden valószínűség szerint át is veszi majd a tömegkommunikációs eszközök között a vezetőszerepet. De a TV népszerűségében is jelentős szerepük van a képernyőn bemutatott s a fiatalság érdeklődését annyira rabul ejtő filmeknek.

Harsányi István - Fiúk ​könyve
A ​szerző az önnevelés kézikönyvének szánta művét. Az első kiadás óta négy év telt el, életünk sok új kérdése szükségessé tette az első kiadás átdolgozását és kibővítését. A művelődni vágyó s az általános iskola után tovább tanuló Ifjúság számára írta a Fiúk könyvét a szerző, aki mint nevelő, gyermekpszichológus és szülő közelről is jól ismeri, s szereti az ifjúságot. Azokat a kérdéseket tárgyalja a könyv amelyek fiaink és leányaink mindennapi beszélgetésének és töprengésének témái. Szó van benne a serdülés, a tanulás, a művelődés, a szerelem, a viselkedés kérdéseiről éppúgy mint a legfontosabb emberi kapcsolatokról, az emberi élet útjelzőiről és irányító eszményeiről. Bár a könyv “Fiúk könyve", sok tanulsággal olvashatják a szülők és pedagógusok, de még a lányok is, akiknek a problémái talán még sohasem voltak olyan azonosak a fiúkéival, mint éppen napjainkban.

Kollekciók