Ajax-loader

Fülöp Márta könyvei a rukkolán


Bárányné Jámbori Szilvia - Blaskovicsné Gál Zita - Dombi Edina - Fülöp Márta - Guti Kornél - Kasik László - Mészáros Aranka - Molnár Éva - Szabó Éva Zsuzsanna - Szurmik Zoltán - Osztályfőnöki ​óra: Másképp!
Kiadványunk ​elsősorban pedagógusoknak szóló módszertani segédanyag, amelynek segítségével hatékonyan fejleszthetők a 10–18 éves diákok társas képességei, többek között az ön- és társismeret, a kommunikáció, a probléma- és konfliktusmegoldás, az énhatékonyság, az önszabályozás, a tolerancia és az empátia. A kötet tárgyalja a segítés, az együttműködés, valamint a versengés témáját, hasznos ismereteket nyújt a hatékony időgazdálkodással és a pályaválasztással kapcsolatban. A könyvben szorosan kapcsolódik egymáshoz az elmélet és a gyakorlat. A kötet első felének fejezetei az elméleti háttér szakszerű és olvasmányos ismertetésével indulnak, majd gyakorlatokat kínálnak a fejlesztéshez. A kötet második felében a teljes tanórát igénylő tématervek kaptak helyet. A pedagógusok munkáját nagymértékben segítheti, hogy a kötetben szereplő gyakorlatokhoz szükséges (A4-es lapokon megszerkesztett, nyomtatható) eszközök és a számozott mellékletek letölthetők a kiadó honlapjáról.

Fülöp Márta - Bereczkei Tamás - A ​versengés és együttműködés pszichológiája
Inkább ​a magyar vagy inkább a kínai diákokéhoz hasonlít a Magyarországon élő kínai diákok versengés-, győzelem- és vesztésértelmezése? Hogyan küzdünk meg a győzelemmel és a vesztéssel? Igaz-e, hogy a machiavellisták hideg fejjel cselekszenek? Milyen agyi folyamatok zajlanak le akkor, amikor másokat megtévesztünk? Mit ér a jóvátétel bocsánatkérés nélkül? Lehet-e az egyező és ütköző érdekek pontos leképezése nélkül jó alkukat kötni? Ezekre és más hasonló kérdésekre ad választ a kötet, amely három, részben egymástól független, részben egymáshoz kapcsolódó dinamikus személyközi jelenséget vizsgál: a machiavellizmust, a versengést és a proszociális magatartást. A bemutatott vizsgálatok nemcsak tudományterületi beágyazottságukban, de módszertani szempontból is változatosak: a fiziológiai méréstől a kísérletes módszereken át a kérdőívekig, a kvantitatív módszerektől a kvalitatív módszerekig terjedően mutatják be e három interperszonális kapcsolat különböző vonatkozásainak széles spektrumát. A kötet három kutatói műhelyt is be kíván mutatni, amelyek 2011-től évente rendezett találkozóikon vitatják meg egymással kutatásai eredményeiket. Ezek: az MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének egyik kutatócsoportja (Fülöp Márta vezetésével), a Debreceni Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének szociálpszichológiai teamje (Kovács Judit vezetésével) és a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében működő csoportja (Bereczkei Tamás vezetésével). Mindegyikben számos doktorandusz és fiatal kutató dolgozik „senior” kutatók irányítása mellett.

Kollekciók