Ajax-loader

Fülöp Márta könyvei a rukkolán


Fülöp Márta - Bereczkei Tamás - A ​versengés és együttműködés pszichológiája
Inkább ​a magyar vagy inkább a kínai diákokéhoz hasonlít a Magyarországon élő kínai diákok versengés-, győzelem- és vesztésértelmezése? Hogyan küzdünk meg a győzelemmel és a vesztéssel? Igaz-e, hogy a machiavellisták hideg fejjel cselekszenek? Milyen agyi folyamatok zajlanak le akkor, amikor másokat megtévesztünk? Mit ér a jóvátétel bocsánatkérés nélkül? Lehet-e az egyező és ütköző érdekek pontos leképezése nélkül jó alkukat kötni? Ezekre és más hasonló kérdésekre ad választ a kötet, amely három, részben egymástól független, részben egymáshoz kapcsolódó dinamikus személyközi jelenséget vizsgál: a machiavellizmust, a versengést és a proszociális magatartást. A bemutatott vizsgálatok nemcsak tudományterületi beágyazottságukban, de módszertani szempontból is változatosak: a fiziológiai méréstől a kísérletes módszereken át a kérdőívekig, a kvantitatív módszerektől a kvalitatív módszerekig terjedően mutatják be e három interperszonális kapcsolat különböző vonatkozásainak széles spektrumát. A kötet három kutatói műhelyt is be kíván mutatni, amelyek 2011-től évente rendezett találkozóikon vitatják meg egymással kutatásai eredményeiket. Ezek: az MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének egyik kutatócsoportja (Fülöp Márta vezetésével), a Debreceni Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének szociálpszichológiai teamje (Kovács Judit vezetésével) és a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében működő csoportja (Bereczkei Tamás vezetésével). Mindegyikben számos doktorandusz és fiatal kutató dolgozik „senior” kutatók irányítása mellett.

Kollekciók