Ajax-loader

Tóth Mihály könyvei a rukkolán


Erdősy Emil - Földvári József - Tóth Mihály - Magyar ​büntetőjog - Különös rész
A ​pécsi egyetem jogászprofesszorai közismert és sok kiadást megért jegyzetük tankönyvváltozatában a tőlük megszokott magas színvonalon és világos, jól tanulhat stílusban elemzik a Btk. különös részének rendszerét, a fejezetek sajátosságait, az egyes bűncselekmények törvényi tényállási elemeit, egymáshoz való viszonyát. A könyv a különös részi tényállásokat a bűncselekmény tárgyának, tárgyi oldalának, alanyának és alanyi oldalának sorrendjében tárgyalja. Ezzel követi a büntetőjogban általánosan elfogadott rendszert, és illeszkedik a Földvári József Magyar büntetőjog. Általános rész című tankönyvéhez. A két kötet együtt lehetővé teszi, hogy a joghallgatók és a jogászok, de még az érdeklődők is átfogó képet kapjanak e fontos jogterületről.

Tóth Mihály - Online ​marketing
Az ​Online Marketing egy olyan lehetőséget ad a cégeknek, amellyel új célcsoportokat célozhatnak meg lézerpontos eszközökkel. Az emberek szokásai már változnak évek óta és a mai fiatalok már többet ülnek a számítógép előtt. Az utcán olvasnak emailt és a Facebook-on osztanak meg élményeket. Az internet hatalmas lehetőségeket tartogat, ez a könyv ebben segít majd neked kedves olvasó. Ahhoz, hogy a céged fennmaradjon és túlélje a digitális világ születését, most kell lépned. Lépned kell az online marketing területén és meg kell tanulnod, hogy tudsz tömeget vonzani a weboldaladra és a tömegeket meggyőzni, hogy nálad költsék el a pénzüket. Hatalmas a verseny a cégek között, de szerencsére a többség nagyon kevés eszközt használ. Ez azért nagyszerű hír számodra, mert te aki a könyvet elolvassa fényévekkel előrébb fogsz járni mint a konkurens cégek. Ez a könyv 12 év marketing tapasztalatát tartalmazza, így sok újdonsággal fogsz találkozni olvasás közben. Megmutatom majd, hogyan tudsz olyan tartalmakat írni melyeket a megjelenés után 30 perccel az 1. helyen jelenít meg a Google, milyen lépésekkel tudod optimalizálni a weboldalad és hogyan építsd fel a saját Online Marketing rendszered. Sok ismeretlen eszközt is bemutatok neked, például a Webináriumot és a Podcast csatornákat. Megérted majd azt is, mi a titka a sikeres blogoknak és hogyan kell vevőmágnes tartalmakat írni.

Tóth Mihály - E-kereskedj ​okosan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Mihály - A ​mitológiától a Beatlesig
A ​kötetben szereplő első 80 jogeset híres irodalmi, művészeti alkotásokat, meséket, mondákat, anekdotákat, nevezetes vagy érdekes történelmi eseményeket dolgoz fel. E jogeseteket kell a ma hatályos előírások szerint értékelni, tehát úgy, mintha egy mai ügyész, ügyvéd vagy büntetőbíró foglalna azok minősítését illetően állást. A második rész 20 híres, de megtörtént esetet dolgoz fel a közelmúlt gyakorlatából. Végül 40 jogeset a bűnüldözés hétköznapjairól igyekszik színes képet nyújtani. Itt arra törekedett a szerző, hogy szinte kivétel nélkül megtörtént ügyek minősítési problémáival szembesüljön az olvasó; ne kiagyalt „iskolapéldák”, hanem az élet által írt – legfeljebb kissé kiszínezett – történetek megoldását próbáljuk megtalálni. A jogesettár tartalmazza függelékében a hatályos Btk. szakaszszámozása szerinti megoldási kulcsot, és a jogeseteket a törvény paragrafusainak sorrendjében is feltünteti. Ezzel azoknak is segít, akik aktuális tanulmányaikhoz keresnek gyakorlati példákat.

Buday László - Dr. Eifert József - Luntz Ottokár - Tóth Mihály - A ​szőlőszaporítóanyag termesztése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kardos Péter - Szakács Imre - Tóth Mihály - A ​számvitel nagy kézikönyve 2016
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Belovics Ervin - Gellér Balázs - Tóth Mihály - Nagy Ferenc - Büntetőjog ​I.
2012. ​június 25-én új büntető törvénykönyvet fogadott el az Országgyűlés. E kiemelkedő esemény arra sarkallta négy jogi kar büntetőjogi tanszékvezetőjét, hogy mostanáig példátlan módon közös szakkönyvet írjanak. A szerzők kimagasló szintű elméleti felkészültségük mellett több évtizedes, az igazságszolgáltatás különböző területein szerzett szakmai tapasztalatokkal is rendelkeznek. E komplex ismeretek ötvözése garancia arra, hogy a kötet a jogásztársadalom körében nélkülözhetetlen szakirodalommá váljon. A könyv az Általános Rész teljes anyagát elméleti alapossággal dolgozza fel: az egyes témakörök esetében ismerteti a jogirodalmi álláspontokat és a történeti előzményeket, felvázolja a vonatkozó nemzetközi szabályozást, elemzi a tételes jogi rendelkezéseket, utóbbi hiányában tartalmazza a téma elméleti kidolgozását és végül összefoglalja az irányadó joggyakorlatot.

Tóth Mihály - Gazdasági ​bűnözés és bűncselekmények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Belovics Ervin - Nagy Ferenc - Tóth Mihály - Büntetőjog ​I. Általános rész
2012. ​június 25-én új büntető törvénykönyvet fogadott el az Országgyűlés. E kiemelkedő esemény arra sarkallta négy jogi kar büntetőjogi tanszékvezetőjét, hogy mostanáig példátlan módon közös szakkönyvet írjanak. A szerzők kimagasló szintű elméleti felkészültségük mellett több évtizedes, az igazságszolgáltatás különböző területein szerzett szakmai tapasztalatokkal is rendelkeznek. E komplex ismeretek ötvözése garancia arra, hogy a kötet a jogásztársadalom körében nélkülözhetetlen szakirodalommá váljon. A könyv az Általános Rész teljes anyagát elméleti alapossággal dolgozza fel: az egyes témakörök esetében ismerteti a jogirodalmi álláspontokat és a történeti előzményeket, felvázolja a vonatkozó nemzetközi szabályozást, elemzi a tételes jogi rendelkezéseket, utóbbi hiányában tartalmazza a téma elméleti kidolgozását és végül összefoglalja az irányadó joggyakorlatot.

Csávás Imre - dr. Mihályfalvy István - Tóth Mihály - Az ​öntözés technikája és szervezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Belovics Ervin - Tóth Mihály - Büntető ​eljárásjog
A ​korábbi, három kiadást is megért, nagy sikerű Büntető eljárásjog könyv legutóbbi kiadásának megjelenése óta majdnem napra pontosan négy év telt el. Ez idő alatt a Be. számos alkalommal – koncepcionális kérdések tekintetében is – módosult, így egy új kiadás annak ellenére is időszerű, hogy mindeközben megkezdődtek az új büntetőeljárási kódex megalkotásának előkészületei. Különösen időszerűvé teszi a megjelentetést a 2013. november 11-én elfogadott, a büntető jogszabályokat, így a Be.-t is módosító új Novella (2013. évi CLXXXVI. törvény), melyre a magyarázatok már kitérnek. A szerzők a korábbi tankönyvet alapul vevő, de egy szerkezetében és tartalmában megújított kötetben adják közre a büntetőeljárási kódex magyarázatát. A törvény szövegét csak az általuk szükségesnek tartott helyeken és részletességgel idézve, a bírói gyakorlat legfontosabb eredményeire koncentrálva a szerzők arra törekedtek, hogy egy jól áttekinthető, a lényeget kiemelő, a törvény értelmezését, elsajátítását segítő szakkönyvet készítsenek. Olyat, amelyet a joghallgatókon kívül haszonnal forgathatnak a büntető igazságszolgáltatás valamennyi területén dolgozó szakemberek is. Kézirat lezárása: 2013. november 30.

Tóth Mihály - Az ​Ószövetségtől a Pink Floydig
Rendhagyó ​gyűjteményről van szó, nem csak tartalma miatt, hanem azért is, mert a manapság ritkaságszámba menő jogesettáraktól eltérően olvashatók benne megoldási vázlatok is, remélem, olykor meghagyva azért az önálló, s a "hivatalostól" esetleg el is térhető megoldás örömét. Sokszor bizony magam is csak utólag töprengek el egy korábban helyesnek vélt megfejtés lehetséges alternatíváin. A gyűjtemény nem csak a Btk. különös részét érinti, olykor elkerülhetetlen volt általános részi problémák megemlítése is. Természetesen nem a büntető törvénykönyv rendszerét és szakasz-számait követtem (ha ezt tettem volna, szinte tálcán kínálnám a megoldást), a kétszáz jogeset tehát teljesen véletlenszerűen követi egymást, a törvény legkülönbözőbb részeihez, fejezeteihez kapcsolódva. (A szerző)

Fedinec Csilla - Halász Iván - Tóth Mihály - A ​független Ukrajna
Egy ​nép, amely több évszázada él Közép- és Kelet-Európa határvidékén, s amelynek csak huszonöt éve van önálló állama. Nemzetállam, amelyben a nemzetiségek is látszani akarnak. Természeti kincsek, hatalmas adottságok, a Kárpátok, a Fekete-tenger, a Dnyeper, parázs parlamenti jelenetek, forradalmak az utcán, hibridháború a végeken, tranzitállam, ütközőállam, területvesztés, népességvesztés, oligarchák, társadalmi szakadékok, csődközeli állapotok, reménytelen kutatás a magánzsebekbe vándorolt milliárdok után. A lembergi Operaház, a kijevi Aranykapu és a panel ablakán kidugott kéménycső. Magyarország legnagyobb szomszédja. Ez Ukrajna az Európai Unió és Oroszország határán. Erről szól a könyv - a negyed évszázados államiságról és annak történelmi gyökereiről.

Janovics Sándor - Tóth Mihály - A ​logikai tervezés módszerei
A ​mű logikai tervezés nemzetközi műszaki-tudományos eredményeit foglalja össze. A második generációs logikai alapáramkörökön kezdve a csoportos integráltságú integrált áramkörökön át eljut a kombinációs, a szinkron és az aszinkron sorrendi hálózatok analíziséig, és szintéziséig. Külön értéke a műnek, hogy a hálózat dekompozíció és az időanalízis területéről a szerzők önálló eredményeit is ismerteti. A szerző újszerű tárgyalásmódban a gyakorlatban közvetlenül felhasználható példaanyagon keresztül teszi élővé a művet.

Kardos Péter - Szakács Imre - Tóth Mihály - A ​számvitel nagy kézikönyve 2016
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Mihály - Marketing ​automatizálás egyszerűen
Ez ​a könyv kötelező olvasmány számodra ha vállalkozó vagy... Az online marketing ma már sokkal több lehetőséget tartogat számodra. Ebben a könyvben megismerheted a módszert, mellyel teljesen automatikus marketing rendszerekkel tudsz majd magasabb bevételt elérni. Megismerheted majd a vevőid útvonalát (Customer jurney) és a vevőid kiszolgálásának legjobb modellét a termékpiramis tervezését. A könyv választ ad arra is, hogy milyen eszközökkel tudsz érdeklődőket terelni tömegesen a céged értékesítési tölcséreibe. Sok-sok érdekes példával és azonnal lemásolható megoldásokkal gyarapíthatod a marketing tudásod és eredményeid.

Tóth Mihály - Facebook ​marketing
Hogyan ​segíthet a terméked/szolgáltatásod marketingjében a Facebook? Ebben a könyvben módszereket és gyakorlati lépéseket találsz ahhoz, hogy egyszerűen és gyorsan fel tudd építeni a Facebook oldalad. Azt is látni fogod, hogy mivel lehet hűséges és sikeres rajongótábort építeni.A könyv egészen az alapoktól a profi közösségi kommunikációig elkísér majd. Minden működő trükköt és módszert megmutatunk majd a könyvben, hogy sikeres legyél.

Kollekciók