Ajax-loader

Papp Mónika könyvei a rukkolán


Várnay Ernő - Papp Mónika - Az ​Európai Unió joga
A ​kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Várnay Ernő - Papp Mónika - Varju Márton - Bartha Ildikó - A ​tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárások
Jelen ​kötet az Európai Közösségeket alapító Szerződések egyik eredeti jogintézményét, a tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárásokat mutatja be. A Szerződés rendszerének részét képezi az a lehetőség, hogy a kötelezettséget megsértő tagállammal szemben a közösségi jog betartása fölötti őrködésre hivatott állandó szerv, a Bizottság lépjen fel, s adott esetben az ügyet a jogsértés megállapítása végett az Európai bíróság elé vigye. Az eljárás hatékonyságát fokozta az a szerződésmódosítás, amely lehetővé tette a kötelezettségszegő tagállammal szemben pénzügyi szankció kiszabását. A könyv monografikus jelleggel dolgozza fel a kötelezettségszegési eljárásokat - kiemelten az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 226., 227. és 228. cikkeiben foglaltakat -, illetve azok fejlődését jogdogmatikai, jogpolitikai, közigazgatási-szervezési szempontból. A magyar, az angol és a francia nyelvű szakirodalmi eredmények mellett bemutatja az Európai Bíróság esetjogát, annak alakulását a kezdetektől napjainkig. A könyv további jellegzetessége, hogy az angolszász "text, cases and materials" szerkesztési mód mintájára tartalmaz jogszabályszövegeket, a főtanácsnoki indítványokból, bírósági ítéletekből vett idézeteket, fontos részleteket más szerzők munkáiból, illetve hivatalos dokumentumokat is.

Kollekciók