Ajax-loader

Wictor Charon könyvei a rukkolán


Wictor Charon - A ​misztikus út
A ​Charon könyvek sorozat második darabja valójában egy meditációs kézikönyv, amely alapgyakorlatainak rejtelmeibe vezet be, s a meditációs gondolkodással most ismerkedőknek éppúgy tud újat mondani, mint a már tapasztaltaknak. A meditáció alapvető feltétele, első lépcsője a misztikus csend megteremtése, mert csak a külvilág és önmagunk háborítatlan, nyugodt állapota, "a nagy üresség" nyithatja meg az utat a megvilágosodás felé. Ezt követően különböző gyakorlattípusokkal kerülhetünk egyre közelebb a legmélyebb misztériumokig. A koncentrációs és meditációs gyakorlatok végzése lehetőséget ad a magasabb rendű jelekben és szimbólumokban való elmélyülés képességéhez. A kabalisztikus és szimbolikus elmélkedéshez kétféleképpen is segítséget nyújt a könyv: egyrészt ismerteti a betűk és okkult jelképek belső értelmét; másrészt bemutat meditációs élményeket. A legmagasabb meditációs szint elérését a küszöb őrével való találkozás jelenti, amely élmény megnyitja a lélek útját az alvilágba. A küszöbőr valójában múltbeli életünk sötét foltjainak, gyarlóságainak őrzője, s a vele való szembenézés a lélek teljes felszabadulásával, a halál élményének legyőzésével jár együtt. Természetesen ez csak kevesek, a beavatottak számára adatik meg; akik túl korán, felkészületlenül próbálkoznak, azok számára ez a találkozás rettenetes élmény lehet. A misztikus út - a szerző szándéka szerint - a belső útkeresés, az önmegismerés kézikönyve - az okkult filozófiák belső lényege iránt érdeklődő olvasók számára ajánlható.

Wictor Charon - Önmenedzselés ​felsőfokon
A ​könyv olvasása során képet kapunk arról, hogy mi a sikerpszichológia, hogyan hatnak a gondolataink az életkörülményinkre, és hogy hogyan teremtsünk magunk körül szimpatikus légkört. Az olvasottak segítenek az érzésvilágunk szabályozásában, akaraterőnk helyes használatában, az idegesség leküzdésében. Megtudhatjuk, hogyan növelhetjük koncentrációs képességünket, hogyan fejleszthetjük ki magunkban az önbizalmat, és hogyan küzdjük le a félszegséget.

Wictor Charon - Emlékezés ​előző életekre
A ​hermetikus hagyomány azt tanítja, hogy a halál nem valami különleges állapot, hanem a mindennapos mély alvás ikertestvére. Az alvást már régóta összehasonlítják a halállal, mindössze annyi különbséget felvéve, amennyi az álmodás és az álomtalan mély alvás között van. A tudat csodálatosan tiszta, látásunk minden oldalra kiterjedő lesz, egyszerre elvész az idő és tér szemléletének formája, a dolgok többé nem okozati és időrendi sorban jelennek meg előttünk, hanem keverten. A múlt összeolvad a jövővel és a jelennel, lehetetlenség megkülönböztetni, mi volt előbb és mi volt utóbb, egészen bizonytalan a tér érzékelése is és ami a legfurcsább, úgy tűnik, hogyha bármilyen helyre rágondolunk, vagy ilyesmi csak felmerül bennünk, rögtön ott találjuk magunkat. Tulajdonképpen bizonyos szimbólumok objektiválódása, vagyis megtestesülése az inkarnációk mozgatóeleme.

Wictor Charon - Szepes Mária - Académia ​occulta
Az ​Académia Occulta szintetizáló mű, egyszer elolvasni nem elegendő. Aki azonban újra és újra alámerül lelki és szellemi mélységeibe, olyan kulcsokhoz jut általa, amelyek önmaga és a világ értelmének felismeréséhez vezetik.

Wictor Charon - Okkult-ezoterikus ​alapfogalmak
A ​hagyomány olyan szellemtörténeti dokumentumok, kozmozófiai és misztikus-mágikus törvények összessége, amelyek éppen annyira elévülhetetlenek, mint az univerzum konstrukciójának törvényei. Ezek a hagyományok tartalmazzák például az analógiák tanát, az ember kozmikus származásának dokumentumait, az anyag megváltásának és a szellem felszabadításának misztériumát. A hagyományok örökítik át nemzedékről nemzedékre - immár évtízezredek óta - az ember és Isten közötti érintkezés örök szimbólumkulcsait, fogalom-mantráit s a lélek belső labirintusának titkos térképét. Az egyiptomiak és káldeusok ősi legendái, a keleti vallások teremtés-eposzai, a Kabbala és az Ótestamentum, a görög mitológia s az ősrégi, titkos, tibeti szövegek mind e hagyományt őrzik az emberiség legnagyobb szellemi kincseiként, s a hagyomány adeptusai a beléjük rejtett isteni üzenetet csak jellempróbákon, erkölcsi és szellemi vizsgákon átégett tanítványaiknak szolgáltatják ki.

Wictor Charon - A ​misztériumok ezotériája
Az ​ókori kultúrák és a modern világ metodikája között az a különbség, hogy a ma embere mindent materiális oldaláról akar megalapozni. Az antik világban az események első mozgatója lelki; a jövő embere viszont a szellem oldaláról fog építkezni.

Wictor Charon - Atlantiszi ​mágia
A ​mágia az ősi hagyományok szerint erőt jelent. A képzelet önmagát megvalósító varázserejét. S hogy ez mennyire realitás ma is, bizonyítják korunk orvostudományának legkiválóbb kutatói és gyakorlói, akik felismerték, hogy az ember romboló képzeteivel beteggé teheti, vagy bizakodó akaratával, hitével meggyógyíthatja önmagát. Persze a modern orvosok a mágiát más nomenklatúrával, a különféle tüneteket, majd organikussá váló betegségeiket pszichoszomatikus - idegi - hátterű bántalmaknak nevezik. Tudja-e az ember irányítani szervi működéseit? Legfeljebb néhány indiai, tibeti jógi és láma, akik hosszú gyakorlatokkal szabályozzák testük hőmérsékletét, tüdő- és szívműködését, légzését, érzéketlenné válnak a legsúlyosabb fizikai fájdalommal szemben is. E nehéz gyakorlatokat, amelyekkel hozzájutnak szervezetük irányító tárcsáihoz és legyőzik a húsukba, nyelvükbe szúrt kampók, szögek, tűk zsarnoki kínjait, képzeletükben, emberfeletti, "mágikus akaratuk" segítségével viszik véghez. Szóval: mágiát gyakorolnak.

Wictor Charon - Mágia ​és misztika
Wictor ​Charon kiadatlan írásaiból a jogutód egy csokorra való tanulmányt állított össze azon ígérete szerint, amit még a szerzőnek tett életében, hogy ezek az írások könyv formájában is megjelennek és nyilvánosság elé kerülnek. A kötet írásaiból: Mágia és Misztika A rituálé ezotériája Karácsonyi alkímia Xenovízió Imagináció előtorna Mágikus kondenzátorok A csakrák Pszichokémia

Wictor Charon - Akasha-krónika
Ez ​a kis kézikönyv a Fraternitas Hermetica Rosae Crucis mesterképző tanfolyamának vezérfonala. A benne lefektetett anyag évezredeken keresztül, mint Manual Secretorum hagyományozódott a Rend vezetőiről azok utódaira. Tisztában vagyunk azzal, hogy a feladatok, melyekre ezek a titkos hagyományok köteleznek nagyok, s a vállalkozás, melybe ennek a titkos kézikönyvnek fordításával és tolmácsolásával kezdtünk, hálátlan. Valószínűleg csak kevesen lesznek, akik a benne foglalt egyéni munkát elvégezhetik, még kevesebben azok, akiknek szellemi érettsége elegendő lehet az ezzel járó súlyos problémák megoldásához. De akadtak olyanok kortársaink között is, akik erre képesek voltak, s a Vízöntő-korszakban még többen lesznek, akik az elődök példáját követik majd.

Wictor Charon - Az ​ember két élete
Ébrenlét ​és álom, tudat és tudattalan, élet és halál - a mindannyiunkat leginkább izgató kérdés, a földi életen túli létezés titkait kutatja e könyvében Wictor Charon. Egyszerű módszereket, technikákat ismertet meg tudatunk eddig feltáratlan régióinak felderítésére, a halál megszelidítésére. "A lélek a halálban nem kerül különleges helyre, és a megsemmisülés martaléka sem lesz, hanem olyan világba lép át, ahol azelőtt is mindennapos vendég volt." - az álmok világába. S ha olyan helyre térünk meg végül, ahol mindennapos vendégként megannyiszor jártunk - egycsapásra oldódik a megsemmisüléstől való örök félelem...

Wictor Charon - Az ​új eón tudománya
Ez ​a modern hermetikus látomás, amit most első kiadásban vehet kezébe az olvasó, több mint negyven esztendővel ezelőtt született. Kevés beavatottnak volt tudomása róla, s alig néhányan olvashatták. De nemcsak a kézirat létezését fedte homály: születését is titkok övezik. Hiszen ki tudna válaszolni arra, hogy vajon miféle "sugallat" hatására született ez az egyedülálló és zseniális mű, ki adott Charonnak tudást a földi és égi létezés múltjáról és jövőjéről?

Wictor Charon - Az ​alkonyi bárka misztériuma
Chefren, ​a filozófikus hajlamú fáraó - akárcsak elődei-, szívesen kalandozott a végnélküli időben, hogy planétája múltját és jövőjét, a sors beteljesedését megismerje. Chefren a nagy piramis alatti Titkok Templomából indult mágikus útjára az Alkonyi Bárka fedélzetén. A fáraó érdeklődését a távoli jövő kötötte le, minthogy a múlt nem volt ismeretlen előtte... W. Charon (1907-1976), a hermetikus filozófia egyik legnagyobb hazai Mestere a Charon-könyvek sorozat harmadik kötetében Chefren látomását tárja az olvasó elé. Csodálatos, szinte elképzelhetetlen és a "beavatlanok" számára fölfoghatatlan messzességekbe, magasságokba és mélységekbe vezeti el az olvasót, oda, ahová minden bizonnyal Chefren, a fáraó is eljutott Úszó Templomának fedélzetén. Lélegzetelállító módon felkavar, s egyéni belső csendre int Charon-Chefren látomása. A könyv olvasása közben megérint minket a csoda, részeivé válunk a legnagyobb titoknak: múlt és jövő együttvalóságának. Szívből ajánljuk hát az érdeklődőknek W. Charon negyven évvel ezelőtt írt, ám mindeddig soha meg nem jelentetett művét, amely lebilincselő, ám nem könnyű olvasmány. S be kell vallanunk: az idegen szavak magyarázatával sem kényeztettük el az olvasót, nem vállalkoztunk a "magyarításra". A szavak zömét Charon kreálta, s úgy véljük: ha gondolatait fölfogjuk, ha az olvasás okozta sajátos révületben mi is ott lebegünk az Alkonyi Bárka fedélzetén, akkor a szavak titkai is megnyílnak előttünk...

Kollekciók